lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (113)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (42)
Tomáš Klinka (26)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (22)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Martin Friedrich (9)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Michal Novotný (7)
Peter Kotvan (6)
Adam Zlámal (6)
Michal Krajčírovič (6)
Xénia Petrovičová (6)
Robert Goral (5)
Lexforum (5)
Josef Kotásek (4)
Ján Lazur (4)
Petr Kolman (4)
Maroš Hačko (4)
Pavol Szabo (4)
Radovan Pala (4)
Ondrej Halama (4)
Monika Dubská (4)
Natália Ľalíková (4)
Pavol Kolesár (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Josef Šilhán (3)
Jakub Jošt (3)
Ivan Bojna (3)
Marián Porvažník (3)
Ľuboslav Sisák (3)
Peter Pethő (3)
Denisa Dulaková (3)
Adam Valček (3)
Maroš Macko (2)
Bob Matuška (2)
Jozef Kleberc (2)
Lukáš Peško (2)
Martin Gedra (2)
Gabriel Volšík (2)
Roman Kopil (2)
Juraj Straňák (2)
Jiří Remeš (2)
Martin Serfozo (2)
Anton Dulak (2)
Michal Hamar (2)
Dávid Tluščák (2)
Peter Varga (2)
Marek Maslák (2)
Richard Macko (2)
Tomáš Plško (2)
Ludmila Kucharova (2)
Andrej Kostroš (2)
Zsolt Varga (2)
Juraj Schmidt (2)
Ondrej Jurišta (1)
Martin Estočák (1)
Bohumil Havel (1)
Jana Mitterpachova (1)
Tomas Pavelka (1)
Roman Prochazka (1)
Gabriel Závodský (1)
Petr Steiner (1)
Matej Gera (1)
Róbert Černák (1)
Zuzana Klincová (1)
Pavel Lacko (1)
Robert Vrablica (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Eduard Pekarovič (1)
Paula Demianova (1)
Juraj Lukáč (1)
Katarína Dudíková (1)
Patrik Pupík (1)
Vladimir Trojak (1)
Dušan Rostáš (1)
Peter Kubina (1)
Lucia Palková (1)
Tomas Kovac (1)
Igor Krist (1)
Ivan Priadka (1)
Jakub Mandelík (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Vincent Lechman (1)
Tomáš Korman (1)
Robert Šorl (1)
Martin Poloha (1)
Michaela Stessl (1)
Marcel Jurko (1)
Pavol Chrenko (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Ladislav Pollák (1)
lukas.kvokacka (1)
peter straka (1)
Marcel Ružarovský (1)
Natalia Janikova (1)
Peter K (1)
Matej Košalko (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Nora Šajbidor (1)
Dušan Marják (1)
Tibor Menyhért (1)
Matej Kurian (1)
Viliam Vaňko (1)
Lucia Berdisová (1)
Vladislav Pečík (1)
Emil Vaňko (1)
I. Stiglitz (1)
Bystrik Bugan (1)
Martin Šrámek (1)
Martin Bránik (1)
Radoslav Pálka (1)
Martin Hudec (1)
Martin Galgoczy (1)
Tomáš Pavlo (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Ján Pirč (1)
Peter Janík (1)
Tomáš Demo (1)
Pavol Mlej (1)
Ivan Michalov (1)
Zuzana Adamova (1)
jaroslav čollák (1)
Petr Novotný (1)
Ivan Kormaník (1)
Michal Ďubek (1)
Petr Kavan (1)
Adam Pauček (1)
Martin Svoboda (1)
Michal Jediný (1)
David Halenák (1)
Mikuláš Lévai (1)
Peter Marcin (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Tomáš Ľalík (1)
Miriam Potočná (1)
Zuzana Kohútová (1)
lukasmozola (1)
David Horváth (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Všetko jasné: Zodpovednosť rozhodcov za škodu

Juraj Gyarfas, 13. 11. 2022 v 19:24

Keď som pred asi siedmymi rokmi písal v komentári k zákonu o rozhodcovskom konaní stať o zodpovednosti rozhodcov a zriaďovateľov stálych rozhodcovských súdov za škodu spôsobenú porušením povinností v rámci rozhodcovského konania, neexistovala na túto tému na Slovensku - podľa mojich vedomostí - takmer žiadna judikatúra. Vychádzal som teda zo zopár slovenských akademických článkov, z doktríny a judikatúry v príbuzných právnych poriadkoch a z vlastného výkladu.

Málokedy sa stáva, aby jedno rozhodnutie jasným spôsobom dávalo odpovede na (v zásade) všetky otázky relevantné pre takýto inštitút.

Takýmto rozhodnutím je nedávne uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 Obdo/39/2021.

V skratke išlo o nárok uplatnený v rozhodcovskom konaní, ktoré bolo zastavené, pretože zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu nespĺňal podmienky novej legislatívy účinnej od 1.1.2017. Žalovaný následne zanikol a žalobca si uplatnil nárok na náhradu škody voči rozhodcom, ktorú mu údajne spôsobili tým, že v rozhodcovskom konaní došlo k prieťahom. Ak by podľa žalobcu nebolo došlo v rozhodcovskom konaní k prieťahom, nebola by sa jeho pohľadávka stala po zastavení rozhodcovského konania a zániku žalovaného nevymáhateľná.

Nižšie súdy žalobu zamietli. Dôvodili, že žalobca nepreukázal vznik škody, pretože jeho pohľadávka uplatnená v rozhodcovskom konaní bola sporná a nebolo preukázané, že by bola priznaná. Okrem toho podľa nižších súdov neboli rozhodcovia pasívne legitimovaní, pretože zo ZRK, rokovacieho poriadku ani štatútu nevyplýva ich hmotná zodpovednosť za škodu. Pasívne legitimovaný mal byť podľa odvolacieho súdu zriaďovateľ rozhodcovského súdu, keďže rozhodcovia rozhodujú v jeho mene.

Najvyšší súd na meritórne dovolanie ( § 421 CSP) žalobcu zodpovedal takmer všetky otázky relevantné pre uplatňovanie nárokov na náhradu škody vzniknutej v súvislosti s rozhodcovským konaním.

Po prvé, z hľadiska delenia medzi kontraktuálnu a deliktuálnu zodpovednosť ide o "typický zmluvný vzťah (v právnej teórii označovaný ako Zmluva o rozhodcovi)". Táto zmluva je zmluvou sui generis, spájajúca v sebe prvky zmluvy o dielo a príkaznej zmluvy, pričom jej obsah je upravený aj v ZRK.

Po druhé, z hľadiska duality záväzkového práva ide o občianskoprávnu zmluvu, pretože poskytovanie služieb rozhodcu nie je podnikaním, "nakoľko tu absentuje element sústavnosti".

Po tretie, najvyšší súd sa aj v inštitucionálnej arbitráži priklonil k existencii priameho vzťahu medzi účastníkmi rozhodcovského konania a rozhodcami. Pasívna legitimácia teda svedčí rozhodcom, nie zriaďovateľovi stáleho rozhodcovského súdu.

Po štvrté, rozhodca je povinný podľa § 6a ZRK konať a rozhodovať bez zbytočných prieťahov. Porušenie tejto povinnosti môže viesť k vzniku sekundárnych nárokov.

Po piate, v otázke vzniku škody možno analogicky vychádzať z aplikačnej praxe k škode spôsobenej nesprávnym úradným postupom. Škoda tak vzniká v prípade, ak oneskorené vydanie rozhodnutia viedlo k tomu, že pohľadávka sa stala fakticky nevymáhateľná, pretože dlžník sa napr. stal insolventným.

Po šieste, v rámci posudzovania kauzality bude potrebné posudzovať hypotetický, resp. alternatívny priebeh rozhodcovského konania pri absencii porušenia povinností.

Po siedme, keďže ide o občianskoprávnu zodpovednosť podľa § 420 OZ, skúma sa aj zavinenie. Zavinenie sa prezumuje, rozhodca sa však môže exkulpovať.

Keď som na tomto blogu predstavoval komentár k zákonu o rozhodcovskom konaní, písal som, že cieľom nemalo byť tesanie večných a nespochybniteľných právd do kameňa, ale vyvolanie diskusie, v ktorej mnohé tézy nastolené v komentári budú vyvrátené alebo prekonané.

Toto rozhodnutie najvyššieho súdu ma tak teší na dvoch úrovniach. V prvom rade ma teší, že najvyšší súd takto dôkladne pristúpil k zodpovedaniu (v zásade) všetkých kľúčových oblastí pre aplikáciu inštitútu, ktorý je aj v mnohých ustálenejších právnych poriadkoch predmetom diskusie. A v druhom rade vnímam ako veľkú česť, že k tomu prispel aj komentár k § 6a ZRK, ktorý bol najvyšším súdom na viacerých miestach rozhodnutia citovaný a ktorého závery si najvyšší súd vo viacerých prípadoch osvojil. Pre praktizujúceho právnika je radosťou, keď sa biele miesta na mape postupne zapĺňajú aplikačnou praxou súdov. A pre komentátora je cťou, keď k tomu mohol prispieť.


Názory k článku Všetko jasné: Zodpovednosť rozhodcov za škodu:


Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím