lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (115)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (43)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (22)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Martin Friedrich (9)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Michal Novotný (7)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Peter Kotvan (6)
Ondrej Halama (6)
Michal Krajčírovič (6)
Ľuboslav Sisák (5)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Natália Ľalíková (4)
Ivan Bojna (4)
Josef Kotásek (4)
Maroš Hačko (4)
Petr Kolman (4)
Radovan Pala (4)
Pavol Szabo (4)
Monika Dubská (4)
Ján Lazur (4)
Ladislav Hrabčák (3)
Peter Pethő (3)
Denisa Dulaková (3)
Marián Porvažník (3)
Pavol Kolesár (3)
Adam Valček (3)
Jakub Jošt (3)
Josef Šilhán (3)
Juraj Straňák (2)
Anton Dulak (2)
Tomáš Plško (2)
Peter Varga (2)
Martin Serfozo (2)
Marek Maslák (2)
Gabriel Volšík (2)
Michal Hamar (2)
Zsolt Varga (2)
Bob Matuška (2)
Andrej Kostroš (2)
Jiří Remeš (2)
Maroš Macko (2)
Peter Zeleňák (2)
Richard Macko (2)
Ludmila Kucharova (2)
Jozef Kleberc (2)
Ladislav Pollák (2)
Martin Gedra (2)
Roman Kopil (2)
Dávid Tluščák (2)
Lukáš Peško (2)
Juraj Schmidt (2)
Paula Demianova (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Tomas Pavelka (1)
Andrej Majerník (1)
Peter Marcin (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Matej Gera (1)
Peter K (1)
Tomas Kovac (1)
Lucia Berdisová (1)
Tomáš Pavlo (1)
Dušan Rostáš (1)
Martin Hudec (1)
Ivan Priadka (1)
Martin Šrámek (1)
Tomáš Ľalík (1)
Bohumil Havel (1)
Robert Vrablica (1)
Martin Poloha (1)
peter straka (1)
Jana Mitterpachova (1)
Tomáš Demo (1)
Igor Krist (1)
Robert Šorl (1)
Vladislav Pečík (1)
Lucia Palková (1)
Roman Prochazka (1)
lukasmozola (1)
Jakub Mandelík (1)
Juraj Lukáč (1)
Pavel Lacko (1)
Matej Kurian (1)
Peter Janík (1)
David Halenák (1)
lukas.kvokacka (1)
Marcel Ružarovský (1)
Martin Galgoczy (1)
Martin Bránik (1)
Petr Novotný (1)
Dušan Marják (1)
Miriam Potočná (1)
Michal Jediný (1)
Mikuláš Lévai (1)
Matej Košalko (1)
Viliam Vaňko (1)
Radoslav Pálka (1)
Nora Šajbidor (1)
jaroslav čollák (1)
Tomáš Korman (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Petr Kavan (1)
Eduard Pekarovič (1)
Pavol Chrenko (1)
Martin Svoboda (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Marcel Jurko (1)
Adam Pauček (1)
Martin Estočák (1)
Zuzana Klincová (1)
David Horváth (1)
Pavol Mlej (1)
Vincent Lechman (1)
Ondrej Jurišta (1)
Michaela Stessl (1)
Ivan Kormaník (1)
Peter Kubina (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Patrik Pupík (1)
Michal Ďubek (1)
Natalia Janikova (1)
Zuzana Adamova (1)
Gabriel Závodský (1)
Bystrik Bugan (1)
Emil Vaňko (1)
Ján Pirč (1)
Vladimir Trojak (1)
Dávid Kozák (1)
Zuzana Kohútová (1)
I. Stiglitz (1)
Róbert Černák (1)
Ivan Michalov (1)
Petr Steiner (1)
Tibor Menyhért (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Patrik Patáč (1)
Katarína Dudíková (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Povaha soukromé listiny, její pravost a pravdivost

Milan Kvasnica, 15. 11. 2007 v 13:08

Nejvyšší soud judikoval v řízení vedeném pod sp. zn.: 22 Cdo 2670/98, že důkazní břemeno ohledně určitých skutečností zatěžuje toho účastníka, který tyto skutečnosti tvrdí a vyvozuje z nich pro sebe příznivé právní důsledky. Pokud se věřitel domáhá splnění dluhu, je na něm, aby prokázal vznik splatné pohledávky vůči dlužníkovi; pokud bylo prokázáno, že taková pohledávka skutečně vznikla, může se dlužník bránit tvrzením, že tato pohledávka již zanikla. Důkazní břemeno ohledně existence právních skutečností, které měly za následek zánik dluhu, leží na dlužníkovi. Důkazem významným pro posouzení, zda došlo ke splnění dluhu, je písemné potvrzení o zaplacení dluhu (kvitance). Podle § 569 obč. zák. věřitel je povinen vydat dlužníkovi na jeho požádání písemné potvrzení o tom, že dluh byl zcela nebo zčásti splněn. Dlužník je oprávněn splnění odepřít, nevydá-li mu věřitel zároveň potvrzení. Kvitance je tedy důkazem o tom, že věřitel prohlásil, že dlužník splnil dluh v kvitanci uvedený a že na splnění zaplatil částku tam označenou. Zda toto prohlášení dostačuje ke skutkovému zjištění, že k plnění skutečně došlo, posoudí soud v rámci volného hodnocení důkazů. Pouhé popírání ani nepodložené zpochybňování kvitance nemůže mít za následek oslabení její důkazní síly.

Písemná kvitance je soukromou listinou. Pro posouzení soukromé listiny jako důkazního prostředku je významná její pravost a pravdivost. Listina je pravá, pochází-li od vystavitele a je jím též podepsána. Je-li listina pravá, není-li zfalšovaná nebo pozměněná, dokazuje, že vystavitel projevil vůli o obsahu v listině zachyceném, případně učinil prohlášení v listině obsažené. V souvislosti s hodnocením důkazu soukromou listinou je třeba poukázat na hodnocení veřejné listiny, které je v § 134 o. s. ř. upraveno tak, že listiny vydané soudy nebo jinými státními orgány v mezích jejich pravomoci, jakož i listiny, které jsou zvláštními předpisy prohlášeny za veřejné, potvrzují, že jde o nařízení nebo prohlášení orgánu, který listinu vydal, a není-li dokázán opak, i pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno; jde o projev tzv. legální teorie důkazní. Hodnocení důkazu soukromou listinou zákon zvlášť neupravuje. Proto je třeba postupovat podle § 132 o. s. ř., vyjadřujícího zásadu volného hodnocení důkazů, podle kterého důkazy hodnotí soud podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci. Ze zákona ani z povahy věci nevyplývá, že by pro hodnocení důkazů soukromými listinami bylo možno vyslovit jiné pravidlo, než uvedené v § 132 o. s. ř. Jinak bude třeba přistupovat k důkazu kvitancí, vystavenou věřitelem a jinak k důkazu listinou, ve které dlužník tvrdil, že dluh splnil, a konečně jinak k dopisu, ve kterém osoba třetí sděluje, že byla přítomna splnění dluhu. Pokud věřitel popře pravdivost listiny, ve které sám dlužník tvrdí, že ke splnění dluhu došlo, bude tuto skutečnost třeba hodnotit jinak, než popření pravdivosti kvitance, kterou popírající věřitel sám vystavil. Závěr, že pokud věřitel popře pravdivost kvitance, kterou sám vystavil, musí dlužník prokázat, že kvitance je pravdivá, je nesprávný.

Jiné důsledky, než popírání pravdivosti soukromé listiny, má popření její pravosti. Popření pravosti listiny není pouhým popíráním (jako je tomu v případě pouhého popírání její pravdivosti), ale zahrnuje v sobě implicitně tvrzení, že údajný vystavitel listinu nepodepsal ani nevystavil; další tvrzení zpravidla nepřicházejí v úvahu (nelze po tom, jehož podpis byl zfalšován, požadovat např. tvrzení, za jakých okolností k falšování došlo). Takové popření je proto dostatečně relevantní k tomu, aby pravost listiny musela být dokazována; břemeno tvrzení i břemeno důkazní ohledně pravosti listiny je na tom, kdo z pravosti listiny pro sebe dovozuje příznivé právní důsledky.

Z uvedeného vyplývá, že je-li pravdivost soukromé listiny předložené k důkazu popřena, vyzve soud podle toho, o jakou soukromou listinu jde, toho, kdo pravdivost popírá, aby uvedl, proč pravdivost popírá a nabídl ke svému tvrzení důkazy; to platí i o popírání pravdivosti potvrzení o zaplacení dluhu (kvitance). Provedené důkazy, včetně důkazu spornou listinou, pak soud zhodnotí v souladu se zásadou volného hodnocení důkazů, přičemž přihlíží k povaze listiny, zejména pak k tomu, jde-li o listinu v neprospěch vystavitele anebo v jeho prospěch. Nelze dovodit, že by pouhé popření pravdivosti kvitance mělo za následek vznik důkazní povinnosti a důkazního břemene ohledně pravdivosti potvrzení tomu účastníkovi, který z existence prohlášení věřitele v kvitanci uvedeného vyvozuje pro sebe příznivé právní důsledky.

Je třeba též připomenout tradiční pojetí kvitance jako významného důkazního prostředku, umožňujícího fungování tržního hospodářství. Přijetí myšlenky, že postačí, aby věřitel popřel pravdivost jím vystavené kvitance, aby dlužníkovi vznikla povinnost prokázat její správnost, by mělo pro právní i obchodní styky výrazně negativní účinky.


Názory k článku Povaha soukromé listiny, její pravost a pravdivost:


Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím