lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (161)
Juraj Gyarfas (116)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (44)
Tomáš Klinka (26)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (23)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Tomáš Čentík (9)
Martin Friedrich (9)
Zuzana Hecko (9)
Michal Novotný (7)
Peter Kotvan (6)
Ondrej Halama (6)
Michal Krajčírovič (6)
Adam Zlámal (6)
Ľuboslav Sisák (6)
Xénia Petrovičová (6)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Natália Ľalíková (4)
Ivan Bojna (4)
Radovan Pala (4)
Petr Kolman (4)
Pavol Szabo (4)
Ján Lazur (4)
Josef Kotásek (4)
Monika Dubská (4)
Maroš Hačko (4)
Pavol Kolesár (3)
Jakub Jošt (3)
Peter Pethő (3)
Adam Valček (3)
Josef Šilhán (3)
Denisa Dulaková (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Marián Porvažník (3)
Roman Kopil (2)
Dávid Tluščák (2)
Marek Maslák (2)
Anton Dulak (2)
Richard Macko (2)
Maroš Macko (2)
Peter Varga (2)
Juraj Straňák (2)
Ladislav Pollák (2)
Juraj Schmidt (2)
Gabriel Volšík (2)
Martin Serfozo (2)
Andrej Kostroš (2)
Peter Zeleňák (2)
Ludmila Kucharova (2)
Zsolt Varga (2)
Tomáš Plško (2)
Jiří Remeš (2)
Bob Matuška (2)
Michal Hamar (2)
Martin Gedra (2)
Lukáš Peško (2)
Jozef Kleberc (2)
Tibor Menyhért (1)
Nora Šajbidor (1)
Matej Gera (1)
Juraj Lukáč (1)
Zuzana Kohútová (1)
Robert Šorl (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Petr Novotný (1)
jaroslav čollák (1)
Michal Ďubek (1)
Lucia Berdisová (1)
Zuzana Klincová (1)
Mikuláš Lévai (1)
Ivan Kormaník (1)
Ivan Priadka (1)
Matej Košalko (1)
Patrik Patáč (1)
Róbert Černák (1)
Martin Poloha (1)
Bystrik Bugan (1)
Marcel Jurko (1)
Ján Pirč (1)
Dušan Marják (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Martin Šrámek (1)
Gabriel Závodský (1)
Martin Svoboda (1)
Bohumil Havel (1)
David Halenák (1)
Jana Mitterpachova (1)
peter straka (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Tomáš Demo (1)
Viliam Vaňko (1)
Adam Pauček (1)
Pavel Lacko (1)
Vincent Lechman (1)
Petr Steiner (1)
Michaela Stessl (1)
Ondrej Jurišta (1)
Jakub Mandelík (1)
Peter Marcin (1)
Patrik Pupík (1)
Tomáš Korman (1)
Marcel Ružarovský (1)
Peter K (1)
Tomáš Ľalík (1)
Tomas Pavelka (1)
Ivan Michalov (1)
Natalia Janikova (1)
Martin Hudec (1)
Eduard Pekarovič (1)
Petr Kavan (1)
Martin Estočák (1)
Peter Janík (1)
Paula Demianova (1)
Roman Prochazka (1)
Martin Galgoczy (1)
Igor Krist (1)
Miriam Potočná (1)
David Horváth (1)
Matej Kurian (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Vladimir Trojak (1)
Adam Glasnák (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Pavol Mlej (1)
Radoslav Pálka (1)
Tomas Kovac (1)
Martin Bránik (1)
lukasmozola (1)
Dávid Kozák (1)
Dušan Rostáš (1)
Lucia Palková (1)
lukas.kvokacka (1)
Pavol Chrenko (1)
Katarína Dudíková (1)
Andrej Majerník (1)
Emil Vaňko (1)
Zuzana Bukvisova (1)
I. Stiglitz (1)
Vladislav Pečík (1)
Tomáš Pavlo (1)
Peter Kubina (1)
Zuzana Adamova (1)
Michal Jediný (1)
Robert Vrablica (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Ohledy slušnosti

Milan Kvasnica, 21. 06. 2024 v 08:34

Nejvyšší soud v rozhodnutí vydaném pod sp. zn.: 29 Cdo 2329/2023 interpretoval ustanovení § 591 písm. d) občanského zákoníku takto:

Ustanovení § 591 písm. d) o. z. patří k právním normám s relativně neurčitou (abstraktní) hypotézou, tj. k právním normám, jejichž hypotéza není stanovena přímo právním předpisem a které tak přenechávají soudu, aby podle svého uvážení v každém jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy ze širokého, předem neomezeného okruhu okolností. Zákon výslovně nestanoví, z jakých hledisek má soud vycházet při posuzování otázky, zda jednání účastníka občanskoprávního vztahu představuje plnění, kterým bylo vyhověno mravnímu závazku nebo ohledům slušnosti; vymezení hypotézy právní normy tedy závisí v každém konkrétním případě na úvaze soudu. Rozhodnutí o tom, zda jsou splněny podmínky pro aplikaci ustanovení § 591 písm. d) o. z., je vždy třeba učinit po pečlivé úvaze, v jejímž rámci musí být zváženy všechny rozhodné okolnosti případu.

Podmínky uvedené v ustanovení § 591 písm. d) o. z. je třeba vykládat (vzhledem k tomu, že jde o výjimku, která vylučuje možnost věřitele dovolat se neúčinnosti bezúplatného právního jednání dlužníka) v souladu se smyslem a účelem institutu relativní neúčinnosti. Tuto výjimku je namístě uplatnit jen tehdy, převáží-li ohledy slušnosti nad povinností dlužníka splnit svou právní povinnost (dluh) vůči věřiteli (věřitelům).

Ustanovení § 591 písm. d) o. z. tedy nelze interpretovat tak, že by jakékoliv bezúplatné právní jednání dlužníka, které by z obecného hlediska bylo možné ve vztahu k nabyvateli plnění považovat za mravné a slušné, mohlo být důvodem k vyloučení možnosti věřitele dovolat se neúčinnosti tohoto bezúplatného právního jednání dlužníka. Takový výklad ustanovení § 591 písm. d) o. z. by nadřazoval mravní závazky a ohledy slušnosti nad závazky právní bez ohledu na jejich konkrétní podobu a prakticky by znemožňoval věřitelům dovolat se neúčinnosti bezúplatných právních jednání dlužníka učiněných vůči osobám jemu blízkým (opomenutí dlužníka, z nichž měla osoba jemu blízká prospěch), neboť při standardně fungujících vztazích mezi osobami blízkými by se dalo téměř jakékoli bezúplatné právní jednání mezi těmito osobami považovat za slušné a mravné. Takové absolutní nadřazení ohledů slušnosti nad závazky právními však nebylo smyslem a účelem ustanovení § 591 písm. d) o. z., a naopak by v některých případech mohlo vést k rozporu s dobrými mravy, neboť ne každé bezúplatné právní jednání (opomenutí) dlužníka, které lze považovat ve vztahu k nabyvateli plnění (nabyvateli majetku, který dlužník v důsledku svého opomenutí nenabyl) za slušné a mravné (za plnění, kterým bylo vyhověno mravnímu závazku nebo ohledům slušnosti), je způsobilé převážit nad právním závazkem dlužníka vůči věřiteli a ospravedlnit tak skutečnost, že dlužník na úkor svého věřitele bezúplatným právním jednáním převádí majetek na třetí osobu, a že právo věřitele proto zůstane zcela nebo zčásti neuspokojeno.

Otázku, zda jde o plnění, kterým bylo ve smyslu ustanovení § 591 písm. d) o. z. vyhověno mravnímu závazku nebo ohledům slušnosti, je tedy třeba posuzovat vždy s ohledem na konkrétní okolnosti každého případu a při jejím posuzování je třeba přihlížet zejména k tomu, o jaké konkrétní plnění jde, zda je v dané situaci ospravedlnitelné, že tímto plněním třetí osobě dlužník tuto osobu zvýhodní na úkor svého věřitele, zda je dlužníkem poskytnuté plnění za daných okolností přiměřené jeho majetkovým poměrům a zda se poskytnutím plnění podstatně nesnižuje hodnota dlužníkova majetku, v jaké majetkové (popřípadě sociální) situaci se v době právního jednání nacházel nabyvatel plnění [osoba, která měla z právního jednání (opomenutí) dlužníka prospěch] a jakou subjektivní hodnotu pro něj (pro ni) toto plnění s ohledem na jeho (její) majetkovou (sociální) situaci představuje, ale i k tomu, zda tímto plněním dlužník skutečně sledoval vyhovění svému mravnímu závazku nebo ohledům slušnosti.

Pojem ohledy slušnosti užitý v ustanovení § 591 písm. d) o. z. je nutné vykládat tak, že dlužníkem poskytnuté plnění musí vyhovovat těmto ohledům jak ve vztahu k nabyvateli plnění (k osobě, která měla z právního jednání nebo opomenutí dlužníka prospěch), tak ve vztahu k dlužníkovi. Plnění dlužníka přitom musí být přiměřené jeho majetkovým poměrům a nesmí podstatně snižovat hodnotu jeho majetku.

Stejně tak plnění, kterým bylo ve smyslu ustanovení § 591 písm. d) o. z. vyhověno mravnímu závazku, musí být přiměřené majetkovým poměrům dlužníka, nesmí podstatně snižovat hodnotu jeho majetku a musí jít o takový mravní závazek, který (stejně jako ohledy slušnosti) převáží nad povinností dlužníka plnit svůj právní závazek vůči věřiteli a kterému je proto třeba dát přednost před právem věřitele na uspokojení jeho vykonatelné pohledávky.

Srov. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 955/2018, rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 867/2018, a 21 Cdo 2332/2018.


Názory k článku Ohledy slušnosti:


Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím