lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (116)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (44)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (23)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Ľuboslav Sisák (6)
Michal Krajčírovič (6)
Ondrej Halama (6)
Peter Kotvan (6)
Robert Goral (5)
Lexforum (5)
Petr Kolman (4)
Natália Ľalíková (4)
Ivan Bojna (4)
Radovan Pala (4)
Pavol Szabo (4)
Monika Dubská (4)
Ján Lazur (4)
Maroš Hačko (4)
Josef Kotásek (4)
Ladislav Hrabčák (3)
Jakub Jošt (3)
Pavol Kolesár (3)
Adam Valček (3)
Josef Šilhán (3)
Peter Pethő (3)
Denisa Dulaková (3)
Marián Porvažník (3)
Martin Gedra (2)
Zsolt Varga (2)
Dávid Tluščák (2)
Peter Varga (2)
Jozef Kleberc (2)
Roman Kopil (2)
Gabriel Volšík (2)
Marek Maslák (2)
Andrej Kostroš (2)
Tomáš Plško (2)
Ludmila Kucharova (2)
Anton Dulak (2)
Ladislav Pollák (2)
Juraj Schmidt (2)
Peter Zeleňák (2)
Bob Matuška (2)
Maroš Macko (2)
Juraj Straňák (2)
Michal Hamar (2)
Martin Serfozo (2)
Richard Macko (2)
Lukáš Peško (2)
Jiří Remeš (2)
Tomáš Ľalík (1)
Gabriel Závodský (1)
Ivan Michalov (1)
lukas.kvokacka (1)
Roman Prochazka (1)
Peter K (1)
Ondrej Jurišta (1)
Dávid Kozák (1)
Petr Novotný (1)
Zuzana Adamova (1)
Marcel Jurko (1)
Eduard Pekarovič (1)
Vladislav Pečík (1)
Petr Steiner (1)
Tomáš Demo (1)
Katarína Dudíková (1)
Peter Kubina (1)
Zuzana Kohútová (1)
Martin Estočák (1)
Michal Ďubek (1)
Nora Šajbidor (1)
Martin Hudec (1)
Matej Gera (1)
Martin Galgoczy (1)
Adam Pauček (1)
Marcel Ružarovský (1)
Patrik Patáč (1)
Tomas Kovac (1)
Radoslav Pálka (1)
Petr Kavan (1)
Adam Glasnák (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
David Halenák (1)
Jakub Mandelík (1)
Miriam Potočná (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Tomas Pavelka (1)
Paula Demianova (1)
Róbert Černák (1)
Igor Krist (1)
I. Stiglitz (1)
Peter Janík (1)
Emil Vaňko (1)
Peter Marcin (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Bohumil Havel (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Ivan Priadka (1)
Martin Svoboda (1)
Bystrik Bugan (1)
Andrej Majerník (1)
Tomáš Pavlo (1)
Robert Vrablica (1)
Matej Košalko (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Michal Jediný (1)
Zuzana Klincová (1)
peter straka (1)
Matej Kurian (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Ivan Kormaník (1)
lukasmozola (1)
Dušan Rostáš (1)
David Horváth (1)
Tomáš Korman (1)
Natalia Janikova (1)
Lucia Palková (1)
Jana Mitterpachova (1)
Martin Poloha (1)
Martin Šrámek (1)
Pavol Chrenko (1)
Ján Pirč (1)
Tibor Menyhért (1)
Juraj Lukáč (1)
Pavel Lacko (1)
Patrik Pupík (1)
Pavol Mlej (1)
jaroslav čollák (1)
Martin Bránik (1)
Michaela Stessl (1)
Robert Šorl (1)
Dušan Marják (1)
Vincent Lechman (1)
Vladimir Trojak (1)
Viliam Vaňko (1)
Mikuláš Lévai (1)
Lucia Berdisová (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Peter Zeleňák

Peter Zeleňák, 25. 11. 2023 v 15:54

Opäť som tu, amatér, s prosbou k profesionálom o vaše právne názory, samozrejme nezáväzné, na ďalej rozpísaný problém. Popis problému: Obecné zastupiteľstvo prijalo dňa 21.08.2023 uznesenie, ktorým: „ určuje

  1. počnúc dňom 1.5.2023 cenu za dodávku pitnej vody verejným vodovodom na 1,1337 €/m3
  2. počnúc dňom 1.5.2023 cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na 1,0683 €/m3
  3. počnúc dňom 1.1.2023 cenu za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom na 0,8519 €/m“.

No a mňa samozrejme zarazila retrospektívna účinnosť. Svoje pochybnosti o správnosti takéhoto postupu som predniesol obecnému zastupiteľstvu (OZ), ale dostalo sa mi odpovede, že právna poradkyňa obce to odobrila. Tak som podal podnet na okresnú prokuratúru.

Odpoveď prokuratúry:Obec pri určovaní ceny za .......postupovala zákonným spôsobom v súlade so všeobecne záväznými predpismi a neporušila svojim konaním zákaz retroaktivity. Uznesenie obecného zastupiteľstva je jedna z foriem rozhodnutia kolektívneho orgánu obce – obecného zastupiteľstva obce, nie je však právnou normou, na ktorú by sa vzťahoval zákaz retroaktivity....“

Myslím, že vo všeobecnosti by ani uznesenia OZ nemali upravovať skutočnosti ktoré sa už stali, ale mali by mať účinky do budúcnosti.

Uznesenie OZ nie je vo všeobecnosti právnym predpisom ale je interným aktom riadenia zastupiteľstva, no... v danom prípade... Ak majú byť uznesenia OZ len interným aktom riadenia zastupiteľstva, tak prečo majú dosť podstatný vplyv nie len na obyvateľov obce, ale aj právnické osoby (distributérov)?

Odberatelia služieb (dodávka pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd) uzatvorili Zmluvu o týchto službách s obcou, zastúpenou štatutárom – starostom. Zmluva tiež nie je právny akt? Ak áno (myslím si), ako môže „neprávny akt“= uznesenie OZ zasahovať do právneho vzťahu medzi odberateľom a obcou? Alebo je to tak, že vo všeobecnosti neprávna norma (uznesenie OZ) sa v spojení so Zmluvou právnou normou stáva (uznesenie ∩ Zmluva = právny predpis)? A potom sa na ňu vzťahuje zákaz retroaktivity?

Samotná výška ceny je stanovená na základe Potvrdenia URSO vydaného 15.06.2023 na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia , t. j. do 31. decembra 2027. Teda, ak by obec nepožadovala v nasledujúcom období navýšenie cien, tieto platia do konca r. 2027.

Ak by obec určujúca cenu vodného a stočného uznesením obecného zastupiteľstva (ktoré nie je právnou normou?) prijala inkriminované uznesenie o zvýšení cien koncom roku 2025 s účinnosťou od 01.01.2023 tak sa nejedná o zakázanú retroaktivitu??? Ak by obec takýmto spôsobom zavádzala zmluvných partnerov, tak to nie je zakázaná retrospektíva??? Ak druhá zmluvná strana má možnosť na zvýšenie ceny reagovať len odstúpením od zmluvy, tak takéto konanie obce nie je zakázaná retrospektíva??? Oznámi navýšenia ceny čím neskôr, „zarobí“ aj na tých, ktorí po zverejnení ceny od zmluvy odstúpia? (V cene je predsa zahrnutý aj primeraný zisk.)

Výklad postupu obce okresnou prokuratúrou ako právne nezávadný, nastoľuje stav právnej neistoty pre druhu zmluvnú stranu. Ak postup obce je právne nezávadný, odberateľ je po podpise Zmluvy postavený do pozície nemohúceho subjektu, rukojemníkom obce z hľadiska ceny – zamlčovania ceny už dodávanej vody!!! Áno, môže odstúpiť od zmluvy s obcou, ale až keď sa dozvie nezakázanou retrospektívou stanovenú cenu, napr. nie len o tri mesiace, ale aj o tri roky???

Pre zjednodušenie prípadu sa zamerajme na dodávku pitnej vody.

Ako som už spomenul, nastolený problém sa týka zmluvných vzťahov (sústavy zmlúv). Právna úprava dodávok vody je obsiahnutá v zákone č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, v zákone č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, v Občianskom zákonníku, v Obchodnom zákonníku, v obchodných podmienkach vydaných vlastníkom alebo prevádzkovateľom vodovodu (na základe ustanovenia § 273 Obchodného zákonníka) a tiež v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Pri dodávke vody verejným vodovodom vznikajú právne vzťahy (právne vzťahy regulované neprávnymi aktmi = uznesením obecného zastupiteľstva???) medzi: vlastníkom verejného vodovodu a odberateľom

Vlastníkom verejného vodovodu môže byť z dôvodu verejného záujmu len subjekt verejného práva. Subjektom verejného práva (na účely zákona 442/ 2002 Z. z.) je

- obec (mesto),

- právnická osoba, zriadená podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, na podnikaní ktorej sa majetkovou účasťou podieľajú len obce alebo združenia obcí – napr. vodárenské spoločnosti,

- združenie obcí, príp. s právnickými osobami (podľa predchádzajúcej odrážky) – tieto združenia sú právnickými osobami a sú vytvárané na zmluvnom základe podľa ustanovenia § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení alebo podľa ustanovení § 20f až 21 Občianskeho zákonníka.

Odberateľ – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o dodávke vody s vlastníkom verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody alebo jej ďalšej dodávky konečnému spotrebiteľovi ( § 4 ods. 3 zák. č. 442/ 2002 Z. z.).

Zmluva o dodávke vody - sa uzatvára medzi vlastníkom verejného vodovodu a odberateľom. Táto zmluva je upravená v ustanovení § 15 ods. 7 zákona č. 442/ 2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (ktorý je špeciálnym predpisom) a v Občianskom zákonníku, najmä v ustanoveniach § 43 a nasl. Záväzky z uzatvorenej zmluvy o dodávke vody zo zákona prechádzajú na právneho nástupcu vlastníka verejného vodovodu a sú právne záväzné aj pre prevádzkovateľa verejného vodovodu a jeho právneho nástupcu ( § 15 ods.7, písm. b zákona č. 442/2002 Z. z.) Právne záväzky z neprávnych aktov = uznesení obecného zastupiteľstva???

Len pre pripomenutie rozdielov mesto – obec. Na obci mám možnosť napojiť sa na vlastný zdroj vody = studňu, a môžem mať aj iný spôsob likvidácie odpadových vôd = vlastná ČOV, žumpa a vývoz do inej, lacnejšej kanalizácie...

Summa summarum. Zmena ceny vodného a stočného je jednostranným právnym aktom dodávateľa na základe rozhodnutia URSO, o tom niet pochýb!

Zmena v zmluvných vzťahoch (aj ceny v takomto prípade) však musí byť oznámená vždy pred ich účinnosťou, nie ex post. Odberateľ musí mať možnosť zareagovať na zvýšenie ceny skôr, ako sa ho zvýšenie dotkne, ako mu cena bude fakturovaná!!!

Tak čo na to odborníci na právo? Súhlasíte s názorom prokuratúry, že občan - odberateľ je otrokom zmluvných vzťahov a že dodávateľ je v postavení, že navýšenie ceny oznámi odberateľovi kedy sa mu zachce, trebárs aj mesiace či dokonca roky po zmene ceny za dodávaný tovar?

Ďakujem za vaše názory.


Názory k článku Peter Zeleňák:


  Ondrej Pivarči, 13. 12. 2023 v 22:49 - Stručný rozbor k článku

Prioritne, uznesenie OcZ je opatrením, ktoré nemá všeobecne záväznú povahu,čiže nezaväzuje odberateľov. Vzťah s odberateľom je zmluvným vzťahom, za splnenia vymedzenia aj spotrebiteľským. Cenu,vzhľadom na jej regulovanú povahu,ohraničuje ÚRSO. Odberateľ preto platí cenu dohodnutú zmluvne,ktorá nesmie byť v rozpore s cenovou reguláciou.


Obsah zmluvných podmienok za obec schvaľuje OcZ,ale ako podmienku platnosti jej uzatvorenia zo strany obce (ak to spadá do kompetencie OcZ podľa významu zmluvy),nie ako povinnosť pre odberateľa. Jednostranné zmeny zmluvnej ceny musia byť povolené špeciálnym zákonným ustanovením,inak nie sú vo všeobecnosti prípustné - § 53 ods. 4 písm. i) a j) Občianskeho zákonníka (OZ) - minimálne ak odberateľ je konečným spotrebiteľom. Zmluvy za obec uzatvára starosta ako jej štatutár. Zmeny zmluvy,aj jednostranné,rovnako vykonáva štatutár - prejavom vôle,čiže nie OcZ uznesením. Právny úkon zmeny s retroaktívnymi účinkami nie je za existencie ust. § 45 ods. 1 OZ dosť dobre predstaviteľný,resp. možný. Inak povedané,bez dôjdenia zmenového prejavu adresátovi pri jednostrannej zmene (ak je prípustná, čo je dané najmä pri zmene regulácie ceny) zmenový prejav nie je účinný,ergo "ex post" oznámenie nie je právne možné.


Uznesenie obce teda nie je v rozpore so zákonom,okrem jeho spätného pôsobenia,ktoré je ale oddeliteľné,a pro futuro zaväzuje dovnútra obce (napr. starostu pri podpisovaní dodatkov o zmene alebo pri oznamovaní zmien ceny podľa vopred daných transparentných podmienok a existujúcej,čiže vrátane zverejnenej, cenovej regulácie), nie priamo odberateľov.


Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím