lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (115)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (43)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (22)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Tomáš Čentík (9)
Martin Friedrich (9)
Zuzana Hecko (9)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Michal Krajčírovič (6)
Peter Kotvan (6)
Lexforum (5)
Ondrej Halama (5)
Ľuboslav Sisák (5)
Robert Goral (5)
Ján Lazur (4)
Petr Kolman (4)
Maroš Hačko (4)
Radovan Pala (4)
Pavol Szabo (4)
Ivan Bojna (4)
Monika Dubská (4)
Josef Kotásek (4)
Natália Ľalíková (4)
Marián Porvažník (3)
Peter Pethő (3)
Josef Šilhán (3)
Jakub Jošt (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Denisa Dulaková (3)
Pavol Kolesár (3)
Adam Valček (3)
Anton Dulak (2)
Tomáš Plško (2)
Ludmila Kucharova (2)
Dávid Tluščák (2)
Martin Serfozo (2)
Richard Macko (2)
Roman Kopil (2)
Zsolt Varga (2)
Jozef Kleberc (2)
Michal Hamar (2)
Maroš Macko (2)
Juraj Schmidt (2)
Gabriel Volšík (2)
Peter Varga (2)
Bob Matuška (2)
Jiří Remeš (2)
Martin Gedra (2)
Juraj Straňák (2)
Andrej Kostroš (2)
Lukáš Peško (2)
Marek Maslák (2)
Miriam Potočná (1)
Robert Šorl (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Tomas Kovac (1)
Andrej Majerník (1)
Adam Pauček (1)
Natalia Janikova (1)
Roman Prochazka (1)
Ivan Kormaník (1)
Patrik Patáč (1)
Radoslav Pálka (1)
Martin Svoboda (1)
Gabriel Závodský (1)
Tomas Pavelka (1)
Marcel Jurko (1)
Matej Gera (1)
Vincent Lechman (1)
Ondrej Jurišta (1)
Robert Vrablica (1)
I. Stiglitz (1)
David Horváth (1)
Michal Jediný (1)
Dušan Rostáš (1)
Peter K (1)
lukasmozola (1)
Tibor Menyhért (1)
Patrik Pupík (1)
Dávid Kozák (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Zuzana Klincová (1)
Jakub Mandelík (1)
Ladislav Pollák (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Paula Demianova (1)
Pavol Chrenko (1)
peter straka (1)
Lucia Berdisová (1)
Tomáš Pavlo (1)
Eduard Pekarovič (1)
Mikuláš Lévai (1)
Bohumil Havel (1)
Petr Novotný (1)
Martin Šrámek (1)
Martin Estočák (1)
Vladimir Trojak (1)
Martin Poloha (1)
Zuzana Adamova (1)
Ivan Priadka (1)
Peter Zeleňák (1)
Viliam Vaňko (1)
Marcel Ružarovský (1)
Ivan Michalov (1)
Martin Hudec (1)
Peter Kubina (1)
Ján Pirč (1)
Michaela Stessl (1)
Nora Šajbidor (1)
Petr Kavan (1)
David Halenák (1)
Róbert Černák (1)
Pavel Lacko (1)
Tomáš Ľalík (1)
Lucia Palková (1)
Matej Košalko (1)
Katarína Dudíková (1)
Dušan Marják (1)
Emil Vaňko (1)
Matej Kurian (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Tomáš Demo (1)
Peter Marcin (1)
Tomáš Korman (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Igor Krist (1)
Bystrik Bugan (1)
jaroslav čollák (1)
Martin Galgoczy (1)
Pavol Mlej (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Peter Janík (1)
Juraj Lukáč (1)
lukas.kvokacka (1)
Jana Mitterpachova (1)
Michal Ďubek (1)
Vladislav Pečík (1)
Martin Bránik (1)
Zuzana Kohútová (1)
Petr Steiner (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

K vecnej (a miestnej?) príslušnosti nastupujúcich bratislavských mestských súdov

Ľuboslav Sisák, 22. 05. 2023 v 22:52

Len veľmi rýchly post. Pomaly ale isto sa blížime k nadobudnutiu účinnosti tzv. reformy súdnej mapy, o ktorú sa postará zákon č. 150/2022 Z. z (1.6.2023). Táto reforma má svoje ciele a spôsoby, ktorými ich chce plniť, no toho sa dotýkať nechcem. Dotknúť sa chcem len jednej nie málo podstatnej zvláštnosti, ktorá je pre znalcov reformy asi málo zvláštna. Oslovujem preto najmä tých, ktorí reformu evidujú skôr rámcovo (sem sa radím aj ja).

Mnohí sme už zrejme chtiac či nechtiac hodili očkom na zmeny, ktoré reforma vnesie do hlavných procesných kódexov. Pri úprave vecnej príslušnosti upútajú pozornosť ustanovenia, ktorých zmysel nie je na prvý pohľad úplne jasný a pôsobia celkom záhadne.

Nový § 12 ods. 2 CSP: Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie v prvej inštancii je pre obvod Mestského súdu Bratislava IV miestne príslušný Mestský súd Bratislava IV.

Nové § 3 ods. 3 a 4 CMP: Na konanie vo veciach podľa prvej hlavy a tretej hlavy druhej časti, tretej časti a štvrtej časti je pre obvod Mestského súdu Bratislava II miestne príslušný Mestský súd Bratislava II.

Na konanie vo veciach podľa druhej a šiestej až ôsmej hlavy druhej časti je pre obvod Mestského súdu Bratislava IV miestne príslušný Mestský súd Bratislava IV.

Nový § 15 ods. 2 TP: Konanie v prvom stupni v obvode Mestského súdu Bratislava I vykonáva Mestský súd Bratislava I, ak tento zákon neustanovuje inak.

Tieto normy vzbudzujú dojem, akoby nám hovorili niečo, čo platí aj bez nich. Pravda, len ak by sme vychádzali z predpokladu, že napr. obvodom Mestského súdu Bratislava IV je okres Bratislava IV. Realita je však taká, že každý zo štyroch nových mestských súdov v Bratislave bude mať rovnaký obvod – okresy Bratislava I až V (pozri § 2 ods. 1 až 4 zákona č. 371/2004 Z. z. v znení účinnom od 1.6.2023). Citované ustanovenia vecnej príslušnosti teda zrejme nereprezentujú nič iné než prerozdelenie agendy medzi jednotlivé bratislavské mestské súdy – heslom by mala byť špecializácia. Z povahy veci sa mi ale zdá, že týmto nám pre bratislavské okresy v základe splýva vecná a miestna príslušnosť, aj keď sa predmetné normy vsunuli len do vecnej príslušnosti. Naznačujú to samotné zákonné dikcie v CSP a CMP, keď ustanovenia zaradené do vecnej príslušnosti hovoria o príslušnosti miestnej. Iný výsledok mi nevychádza ani podľa TP, hoc tam sa miestna príslušnosť nespomína.

Zjednodušene: bratislavským civilným sporovým súdom v prvom stupni má byť MS BA IV, trestným súdom v prvom stupni MS BA I atď. primerane pre CMP.

Dúfam, že som to pochopil správne.

Koniec hlásenia.


Názory k článku K vecnej (a miestnej?) príslušnosti nastupujúcich bratislavských mestských súdov:


  Rastislav Skovajsa, 03. 07. 2023 v 13:24 - Občianskoprávne kolégium NS SR k funkčnej príslušnosti KS Trnava podľa § 3 ods. 5 písm. b) C.m.p. 6Ndc/19/2023

Tých aplikačných a interpretačných nejasností bude viac, zatiaľ prvé rozhodnutie NS SR k sporu v otázke funkčnej príslušnosti KS Trnava /KS Bratislava po 1.6.2023 v neskončených odvolacích konaniach (Tlačové komuniké NS SR) .

„Dňa 28. júna 2023 senát občianskoprávneho kolégia NS SR prijal uznesenie, v ktorom riešil otázku dôvodnosti nesúhlasu Krajského súdu v Trnave s postúpením mu veci Krajským súdom v Bratislave podľa § 6 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku v súvislosti so zmenami v právnej úprave účinnými od 1. júna 2023. Dovolací súd uznesením rozhodol, že na prejednanie a rozhodnutie veci je príslušný Krajský súd v Trnave.
Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel k záveru, že pokiaľ na konanie o odvolaní podľa predpisov účinných do 31. mája 2023 bol funkčne príslušný Krajský súd v Bratislave, zatiaľ čo s účinnosťou od 1. júna 2023 je na konanie o odvolaní v zmysle § 3 ods. 5 písm. b/ C. m. p. funkčne príslušný Krajský súd v Trnave a súčasne § 396b C. m. p. ako prechodné ustanovenie výslovne neupravilo, že konanie o odvolaní začaté a právoplatne neskončené do 31. mája 2023 sa dokončí na súde funkčne príslušnom podľa predpisov účinných do 31. mája 2023, potom so zreteľom na princíp okamžitej aplikovateľnosti novej procesnej právnej úpravy, je na konanie o odvolaní začaté a právoplatne neskončené do 31. mája 2023 funkčne príslušný Krajský súd v Trnave.“

  Juraj Gyarfas, 03. 07. 2023 v 20:10 - perpetuatio fori?

To je veľmi zaujímavé. Ďakujem za zdieľanie. Celé rozhodnutie som zatiaľ nenašiel. Len tak nahlas premýšlam - nemalo by sa pri absencii výslovnej intertemporálnej úpravy uplatniť perpetuatio fori? Vychádzal by som z § 36 ods. 2 CSP, ktoré sa podľa rubriky aplikuje na všetky typy príslušnosti, teda zrejme aj funkčnú. Asi by to aj prospelo hospodárnosti, ale to už je separátna otázka. Ale nemám to detailne premyslené, len nahadzujem na diskusiu.


  Rastislav Skovajsa, 03. 07. 2023 v 22:34 - Perpetuatio fori?

Pokiaľ neuvidíme celé rozhodnutie, môžme nanajvýš nahlas premýšľať.. §396b C.m.p. je tu lex specialis vo vzťahu k §36 ods. 2 CSP.

§396b
Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. mája 2023 sa dokončia na súdoch vecne a miestne príslušných podľa predpisov účinných do 31. mája 2023; to neplatí, ak podľa osobitného predpisu výkon súdnictva prechádza z vecne a miestne príslušného súdu na iný súd.

Čl 2 ods.2 Ústavy by musí byť východiskom pre posúdenie ústavnej konformity toho riešenia.

  Juraj Gyarfas, 04. 07. 2023 v 11:30 - ad Rastislav

Súhlas, § 396b CMP je špeciálnou normou voči § 36 ods. 2 CSP. Ale § 396b CMP nerieši funkčnú príslušnosť, ako sa uvádza aj v tlačovom komuniké najvyššieho súdu. Preto je otázka, či by sa pri absencii prechodného ustanovenia nemalo aplikovať všeobecné pravidlo perpetuatio fori. Ale asi teda treba počkať na samotné rozhodnutie.


  Dušan Ďurian, 12. 07. 2023 v 10:41 - funkčná príslušnosť ako zvláštny druh vecnej príslušnosti

z hľadiska teórie "funkčná príslušnosť sa niekedy označuje ako príslušnosť činnostná" (Rubeš, J. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. Díl I. Praha : Orbis, 1970, str. 75) a je niekedy považovaná za "zvláštny druh vecnej príslušnosti, nakoľko obdobne ako vecná príslušnosť vymedzuje vertikálnu pôsobnosť jednotlivých súdov v rámci súdnej sústavy, t.j. vymedzuje ako súdy rôzneho druhu rozhodujú v konaní o rovnakej veci po sebe, resp. ako súdy druhej inštancie" (Svoboda, K., Šínová, R., Hamuľáková, K. a kol. Civilní proces. Obecná část a sporné řízení. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014, str. 57).


z tohto hľadiska možno ustanovenia § 471c CSP a § 396b CMP ohľadne "prechodu výkonu súdnictva z vecne a miestne príslušného súdu na iný súd" vztiahnuť aj na funkčnú príslušnosť ako poddruh vecnej príslušnosti...


v tomto prípade by ustanovenia § 471c CSP a § 396b CMP predstavovali lex specialis k § 36 ods. 2 CSP a vzťahovali by sa tak aj na odvolania podané do 31.05.2023...


Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím