lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (112)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (41)
Tomáš Klinka (26)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (22)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (9)
Michal Novotný (7)
Michal Krajčírovič (6)
Xénia Petrovičová (6)
Peter Kotvan (6)
Adam Zlámal (6)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Ján Lazur (4)
Natália Ľalíková (4)
Monika Dubská (4)
Pavol Szabo (4)
Josef Kotásek (4)
Maroš Hačko (4)
Radovan Pala (4)
Ondrej Halama (4)
Petr Kolman (4)
Jakub Jošt (3)
Adam Valček (3)
Peter Pethő (3)
Josef Šilhán (3)
Denisa Dulaková (3)
Ivan Bojna (3)
Ľuboslav Sisák (3)
Marián Porvažník (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Pavol Kolesár (3)
Zsolt Varga (2)
Michal Hamar (2)
Marek Maslák (2)
Juraj Straňák (2)
Juraj Schmidt (2)
Gabriel Volšík (2)
Anton Dulak (2)
Martin Serfozo (2)
Jiří Remeš (2)
Peter Varga (2)
Dávid Tluščák (2)
Lukáš Peško (2)
Bob Matuška (2)
Ludmila Kucharova (2)
Richard Macko (2)
Andrej Kostroš (2)
Roman Kopil (2)
Jozef Kleberc (2)
Maroš Macko (2)
Martin Gedra (2)
Ivan Michalov (1)
Dušan Rostáš (1)
Bystrik Bugan (1)
Gabriel Závodský (1)
Robert Šorl (1)
Emil Vaňko (1)
Ivan Priadka (1)
Zuzana Klincová (1)
Matej Košalko (1)
Martin Estočák (1)
Lucia Berdisová (1)
Martin Bránik (1)
peter straka (1)
Matej Gera (1)
Tomas Kovac (1)
Adam Pauček (1)
Jana Mitterpachova (1)
lukas.kvokacka (1)
Katarína Dudíková (1)
Pavel Lacko (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Martin Hudec (1)
Tomáš Korman (1)
Vladislav Pečík (1)
David Horváth (1)
Matej Kurian (1)
Marcel Ružarovský (1)
Mikuláš Lévai (1)
lukasmozola (1)
Lucia Palková (1)
Petr Steiner (1)
Vladimir Trojak (1)
Ladislav Pollák (1)
Zuzana Adamova (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Martin Svoboda (1)
Dušan Marják (1)
Peter K (1)
Juraj Lukáč (1)
Ondrej Jurišta (1)
Tibor Menyhért (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Pavol Chrenko (1)
Radoslav Pálka (1)
Petr Kavan (1)
Patrik Pupík (1)
David Halenák (1)
Petr Novotný (1)
Martin Poloha (1)
Viliam Vaňko (1)
Tomáš Plško (1)
Roman Prochazka (1)
Tomáš Ľalík (1)
Michal Jediný (1)
Ivan Kormaník (1)
Igor Krist (1)
Pavol Mlej (1)
Paula Demianova (1)
Zuzana Kohútová (1)
Jakub Mandelík (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Martin Galgoczy (1)
Vincent Lechman (1)
Robert Vrablica (1)
Martin Šrámek (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Peter Kubina (1)
Natalia Janikova (1)
Michaela Stessl (1)
Róbert Černák (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Michal Ďubek (1)
Nora Šajbidor (1)
Marcel Jurko (1)
Tomáš Pavlo (1)
Tomas Pavelka (1)
Bohumil Havel (1)
Miriam Potočná (1)
Tomáš Demo (1)
jaroslav čollák (1)
Peter Marcin (1)
Ján Pirč (1)
Eduard Pekarovič (1)
Peter Janík (1)
I. Stiglitz (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Retroaktivita v praxi

Patrik Pupík, 15. 08. 2022 v 09:53

V nedávnej minulosti sa nám v praxi stal celkom nepríjemný prípad. Dá sa povedať, že stále tento prípad nie je celkom doriešený, ale všetci dobre vieme, že Najvyšší súd SR je zahltený a tak možno ešte ani v najbližšom roku relevantnú odpoveď nedostaneme. Vzhľadom na to, že rozsudky/uznesenia, ktorých sa príspevok týka nie sú doposiaľ zverejnené tak budeme veľa citovať.

Aby sme Vás veľa nezahlcovali úvodným prejavom tak prejdeme rovno k veci. Dňa 19.08.2020 sme ako kancelária v mene klienta podávali podnet na nariadenie dodatočnej likvidácie obchodnej spoločnosti podľa § 75a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „Obchodný zákonník“) účinného do 30.09.2020, „ak bola spoločnosť vymazaná z obchodného registra a ak sa zistí ďalší majetok spoločnosti, rozhodne súd na návrh štátneho orgánu, bývalého štatutárneho orgánu, jeho člena alebo spoločníka, veriteľa, dlžníka alebo z vlastného podnetu o dodatočnej likvidácii majetku bývalej spoločnosti a vymenuje likvidátora. Na vymenovanie likvidátora sa nepoužijú ustanovenia § 71 ods. 1. Po právoplatnosti rozhodnutia súd zapíše likvidátora do obchodného registra. Na dodatočnú likvidáciu sa primerane použijú ustanovenia o likvidácii. Pohľadávky voči spoločnosti, ktoré nebolo možné uplatniť pre výmaz spoločnosti zrušenej bez právneho nástupcu z obchodného registra, sa rozhodnutím súdu o dodatočnej likvidácii obnovujú a možno ich uplatniť v rozsahu, v akom neboli uspokojené“. V zmysle tohto ustanovenia bol podnet vnímaný ako legitímny nástroj, na základe ktorého sa mohla akákoľvek tretia osoba domáhať nariadenia dodatočnej likvidácie spoločnosti, ak bola spoločnosť vymazaná z obchodného registra a ak bol zistený jej ďalší majetok, ktorý nebol zlikvidovaný pri zániku spoločnosti. Súdy v takýchto prípadoch nariadili dodatočnú likvidáciu spoločnosti tzv. z vlastného podnetu, aj keď podnet pochádzal od tretej osoby. Inak povedané, klient splnil všetky predpoklady a podmienky na to, aby na základe jeho podnetu bola nariadená dodatočná likvidácia vymazanej spoločnosti.

Dňa 01.10.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 390/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej tiež ako „Novela“). Predmetnou Novelou došlo k zmene ustanovení o nariadení dodatočnej likvidácie v Obchodnom zákonníku, a to § 75k ods. 1 Obchodného zákonníka, „ak bola spoločnosť vymazaná z obchodného registra bez právneho nástupcu a ak sa zistí majetok spoločnosti, ktorý mal byť predmetom likvidácie alebo konkurzu, súd na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem na nariadení dodatočnej likvidácie, rozhodne o nariadení dodatočnej likvidácie majetku spoločnosti a na ten účel ustanoví likvidátora“. Podľa právnej úpravy dodatočnej likvidácie účinnej od 01.10.2020 už nebolo možné, aby súd nariadil dodatočnú likvidáciu na základe vlastného podnetu resp. podnetu tretej osoby, ale len na návrh osoby, ktorá na tom osvedčí právny záujem. Takouto osobou môže byť bývalý spoločník, veriteľ spoločnosti a pod., ale nie tretia osoba bez právneho vzťahu na vymazanú spoločnosť. Zároveň bolo do zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „CMP“) zakomponované prechodné ustanovenie § 396a ods. 1 CMP, podľa ktorého, „konanie o zrušení právnickej osoby a nariadení jej likvidácie a konanie o ustanovení likvidátora, jeho odvolaní alebo nahradení inou osobou, ako aj rozhodovanie o odmene a náhrade výdavkov likvidátora, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 30. septembra 2020, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. septembra 2020.“

Napriek tomu, že náš podnet bol Okresnému súdu Nitra doručený 42 dní pred nadobudnutím účinnosti Novely, Okresný súd Nitra uznesením (ospravedlňujeme sa, ale pokiaľ samotné rozhodnutia v našej veci nie sú zverejnené, nebudeme k nim uvádzať spisové značky) odmietol náš podnet s argumentáciou, že podnet bol vyhodnotený ako návrh podľa § 75k ods. 1 Obchodného zákonníka účinného od 01.10.2020 a keďže klient nebol osobou v právnom vzťahu s vymazanou spoločnosť, čo znamená, že neosvedčil právny záujem na dodatočnej likvidácii vymazanej spoločnosti, nemohol ani podať „návrh“ na nariadenie dodatočnej likvidácie. Takýto postup si Okresný súd Nitra odôvodnil nasledovným spôsobom:

„10. Právna úprava Obchodného zákonníka účinného od 01.10.2020 legislatívne vyjasňuje niektoré otázky, na ktoré v praxi dávala judikatúra len zdĺhavé a komplikované riešenia. Naďalej sa vychádza z toho, že obchodná spoločnosť zaniká výmazom, avšak môže nastať situácia, že aj po výmaze existuje určitý majetok (bez ohľadu na jeho právnu formu). Právna úprava dodatočnej likvidácie majetku upravuje postup vysporiadania majetkových práv a povinností už zaniknutej právnickej osoby. Právna úprava dodatočnej likvidácie majetku sa vzťahuje na zaniknuté obchodné spoločnosti bez ohľadu na dôvod výmazu, resp. bez ohľadu na dôvod zrušenia ako aj na skutočnosť, aký proces jej výmazu predchádzal. Dodatočne možno likvidovať majetok spoločnosti, ktorá prešla konkurzom, likvidáciou, či bola vymazaná bez akéhokoľvek procesu majetkového vysporiadania. Naďalej sa vychádza z toho, že dodatočnú likvidáciu majetku nariadi súd len na návrh osoby osvedčivšej právny záujem (typicky zostávajúceho spoločníka, veriteľa, ale napr. aj podielového spoluvlastníka k veci z majetku zaniknutej spoločnosti), a to uznesením, ktoré musí mať dva výroky: nariadenie dodatočnej likvidácie majetku a ustanovenie likvidátora. Toto uznesenie sa zverejní v obchodnom vestníku a slúži aj ako podklad pre zápis do obchodného registra. Zápis do obchodného registra sa vykoná ku zložke zaniknutej obchodnej spoločnosti. Osoba, ktorá podáva návrh na nariadenie dodatočnej likvidácie majetku, musí zložiť preddavok. Ustanovenie § 75k Obchodného zákonníka vymedzuje okruh aktívne legitimovaných osôb, ktoré sa môžu v návrhovom konaní domáhať dodatočnej likvidácii majetku bývalej spoločnosti. Aktívne legitimovanou osobou je osoba, ktorá osvedčí právny záujem na nariadení dodatočnej likvidácie. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy ( § 75a Obchodného zákonníka účinného do 30.09.2020 ) boli aktívne legitimované osoby štátny orgán, bývalý štatutárny orgán, jeho člen alebo spoločník, veriteľ alebo dlžník.“

„12. Súd v danom prípade dospel k záveru, že je potrebné postupovať podľa Civilného mimosporového poriadku účinného od 01.10.2020, nakoľko prechodné ustanovenie § 396a Civilného mimosporového poriadku upravuje postup podľa predchádzajúcej právnej úpravy iba pre zrušenie právnickej osoby a nariadenie jej likvidácie, resp. pre konanie o ustanovení likvidátora, jeho odvolaní alebo nahradení inou osobou arozhodovanie ojeho odmene a náhrade výdavkov. Prechodné ustanovenie neupravuje použitie predchádzajúcej právnej úpravy v prípade nariadenia dodatočnej likvidácie. Rovnako vprípade Obchodného zákonníka je potrebné postupovať podľa úpravy účinnej od 01.10.2020, ktorý upravuje samotný inštitút dodatočnej likvidácie. Konanie o nariadenie dodatočnej likvidácii je možné podľa § 306 CMP začať iba na návrh. Podanie navrhovateľa zo dňa 19.08.2020, doručené Okresnému súdu Nitra dňa 19.08.2020, bolo podľa obsahu posúdené ako návrh na nariadenie dodatočnej likvidácie. S prihliadnutím na ustanovenie § 75k ods. 1 Obchodného zákonníka dospel súd k záveru, že navrhovateľ v posudzovanom prípade nie je osobou oprávnenou v návrhovom konaní domáhať sa dodatočnej likvidácie majetku zaniknutej obchodnej spoločnosti AB, a.s.. Navrhovateľ s prihliadnutím na jeho vyjadrenia v návrhu nie je osoba, ktorá osvedčila právny záujem na nariadení dodatočnej likvidácii. Záujem navrhovateľa je v danom prípade výlučne ekonomický, keďže prejavil záujem o kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve zaniknutej obchodnej spoločnosti, resp. nariadením dodatočnej likvidácie by sa podľa navrhovateľa vytvoril možný priestor pre nadobudnutie vlastníctva k pozemku. Možné rozšírenie majetku navrhovateľa o nehnuteľnosť, ktorá bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami, ktoré už navrhovateľ má vo svojom majetku, je spôsobilé privodiť zhodnotenie majetku navrhovateľa, preto súd tento záujem na nariadenie dodatočnej likvidácii majetku zaniknutej obchodnej spoločnosti posúdil ako ekonomický záujem. Žiadny iný záujem navrhovateľa zjeho návrhu nevyplýva. Sohľadom na účel acharakter inštitútu dodatočnej likvidácie by právny záujem na nariadení dodatočnej likvidácii mohli mať napr. podieloví spoluvlastníci, bývalí spoločníci, veritelia, a pod.. Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti súd konštatuje, že navrhovateľ nie je aktívne legitimovaný na podanie návrhu na nariadenie dodatočnej likvidácie zaniknutej obchodnej spoločnosti: AB, a.s..“

Proti odmietajúcemu uzneseniu Okresného súdu Nitra sme podali odvolanie, v ktorom sme okrem iného apelovali na zjavnú retroaktivitu a mnohé ďalšie výkladové metódy, ktoré by neumožňovali vyhodnotenie podnetu podľa neskoršej právnej úpravy. Napriek tomu Krajský súd v Nitre naše odvolanie zamietol ako nedôvodné. Vo svojom uznesení Krajský súd v Nitre iba stroho a bez relevantnej argumentácie uviedol, že prechodné ustanovenie § 396a ods. 1 CMP sa vzťahuje iba na likvidáciu spoločnosti a nie na dodatočnú likvidáciu spoločnosti. Svojim spôsobom argumentácia Krajského súdu v Nitre spočívala v tom, aby nás rýchlo zavrhol. Navyše Krajský súd v Nitre sa v celom svojom uznesení vôbec nezaoberal retroaktivitou, a to aj napriek tomu, že sme na ňu apelovali v našom odvolaní. Krajský súd v Nitre nám v zásade odpovedal iba v dvoch krátkych odsekoch, a to nasledovne:

„11. Súd prvej inštancie teda procesne správne postupoval pokiaľ konal v zmysle vyššie citovaných zákonných ustanovení, pričom z obsahu ust. 396a ods. 1 CMP jednoznačne s taxatívnym vymenovaním vyplýva, ktoré konkrétne konanie začaté a právoplatne neskončené do 30.09.2020 bude dokončené podľa tohto zákona v znení účinnom do 30.09.2020. Navrhovateľ podal podnet (návrh) na dodatočnú likvidáciu spoločnosti AB, a.s., dňa 19.08.2020, pričom predmet tohto konania evidentne nie je uvedený v ustanovení § 396a ods. 1 CMP ako predmet konania, ktorý sa dokončí podľa zákona v znení účinnom do 30.09.2020.“

„12. Navrhovateľ v podanom odvolaní síce namietal možnosť systematického, logického, extenzívneho, analogického výkladu tohto zákonného ustanovenia s tým, že pokiaľ sa toto ustanovenie vzťahuje na likvidáciu malo by sa taktiež vzťahovať aj na dodatočnú likvidáciu, avšak v danom prípade sa odvolací súd stotožnil s aplikáciou doslovného výkladu tohto zákonného ustanovenia, tak ako bol realizovaný súdom prvej inštancie.“

Krajský súd v Nitre tak dospel k rovnakému záveru, ako Okresný súd Nitra a tak podávateľovi podnetu nepriznal postavenie oprávnenej osoby na podanie „návrhu“.

Aj keď ešte nevieme odpoveď Najvyššieho súdu SR, mali sme za potrebu podeliť sa s Vami o túto nepríjemnú skúsenosť z dôvodu, že sme objavili rozhodnutia súdov SR, a to aj konkrétne rozhodnutia Okresného súdu Nitra, z rovnakého obdobia, ako sme podávali podnet na nariadenie dodatočnej likvidácie vymazanej spoločnosti. Všetky tieto verejnej dostupné rozhodnutia vychádzajú z rovnakého skutkového základu, a to, že tretia osoba podala návrh na nariadenie dodatočnej likvidácie predo dňom účinnosti Novely, pričom dodatočná likvidácia vymazaných spoločností bola nariadená po nadobudnutí účinnosti Novely s tým rozdielom, že všetky konajúce súdy vyhodnocovali podnet podľa ustanovení účinných pred nadobudnutím účinnosti Novely. Z nášho pohľadu je najviac zarážajúce to, že jeden a ten istý súd na základe rovnakých skutkových okolností vydáva rôzne rozhodnutia. Napr. uznesenie Okresného súdu Košice I, sp. zn. 28CbR/50/2020 alebo uznesenie Okresného súdu Nitra, sp. zn. 29CbR/29/2020.

Je evidentné, že niektoré z rozhodnutí sú právne nesprávne, keďže všetky tieto rozhodnutia vychádzajú z rovnakého skutkového základu. Rozdielne posudzovanie rovnakých skutkových okolností je v rozpore s princípom predvídateľnosti súdnych rozhodnutí. Podľa nášho skromného názoru by však súdy nemali vykladať zákonné ustanovenia striktne na základe doslovného výkladu, ale v prvom rade by ich mali vykladať tak, aby nepôsobili retroaktívne.


Názory k článku Retroaktivita v praxi:


  Juraj Gyarfas, 23. 08. 2022 v 21:01 - privítanie

Ďakujem veľmi pekne za nastolenie zaujímavého problému a rád vítam nového prispievateľa.


Zaujala ma prvá veta v bode 10 prvostupňového rozhodnutia. Nechcel súd náhodou povedať, že toto platilo aj pred novelou, len to vyplývalo z judikatúry a nie priamo zákona?


Každopádne budem vďačný za informáciu o tom, ako to celé skončilo.


Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím