lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (108)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (38)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Michal Novotný (7)
Miroslav Kulatý (6)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Pavol Szabo (4)
Maroš Hačko (4)
Petr Kolman (4)
Peter Kotvan (4)
Natália Ľalíková (4)
Radovan Pala (4)
Josef Kotásek (4)
Monika Dubská (4)
Ján Lazur (4)
Josef Šilhán (3)
Ivan Bojna (3)
Adam Valček (3)
Jakub Jošt (3)
Pavol Kolesár (3)
Denisa Dulaková (3)
Peter Pethő (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Zsolt Varga (2)
Marián Porvažník (2)
Dávid Tluščák (2)
Roman Kopil (2)
Peter Varga (2)
Gabriel Volšík (2)
Ondrej Halama (2)
Jozef Kleberc (2)
Ludmila Kucharova (2)
Maroš Macko (2)
Andrej Kostroš (2)
Marek Maslák (2)
Anton Dulak (2)
Jiří Remeš (2)
Michal Hamar (2)
Bob Matuška (2)
Martin Serfozo (2)
Juraj Straňák (2)
Martin Gedra (2)
Lukáš Peško (2)
Juraj Schmidt (2)
Matej Kurian (1)
I. Stiglitz (1)
Peter K (1)
Matej Košalko (1)
Robert Vrablica (1)
lukas.kvokacka (1)
peter straka (1)
Tibor Menyhért (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Vladimir Trojak (1)
Juraj Lukáč (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Pavol Mlej (1)
Jakub Mandelík (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Zuzana Adamova (1)
Martin Hudec (1)
Emil Vaňko (1)
Ivan Kormaník (1)
Martin Galgoczy (1)
Martin Bránik (1)
Peter Marcin (1)
Martin Svoboda (1)
Dušan Rostáš (1)
Peter Janík (1)
Michal Ďubek (1)
Roman Prochazka (1)
Miriam Potočná (1)
Nora Šajbidor (1)
lukasmozola (1)
Jana Mitterpachova (1)
Zuzana Kohútová (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Pavel Lacko (1)
jaroslav čollák (1)
Vladislav Pečík (1)
Lucia Palková (1)
Ján Pirč (1)
Richard Macko (1)
Katarína Dudíková (1)
Eduard Pekarovič (1)
Martin Šrámek (1)
Matej Gera (1)
Viliam Vaňko (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Petr Kavan (1)
Radoslav Pálka (1)
Gabriel Závodský (1)
Ivan Michalov (1)
Zuzana Klincová (1)
Dušan Marják (1)
Ondrej Jurišta (1)
Peter Kubina (1)
Igor Krist (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Bohumil Havel (1)
David Halenák (1)
Michal Jediný (1)
Paula Demianova (1)
Ivan Priadka (1)
Marcel Ružarovský (1)
Tomáš Korman (1)
David Horváth (1)
Petr Steiner (1)
Robert Šorl (1)
Ladislav Pollák (1)
Natalia Janikova (1)
Marcel Jurko (1)
Tomas Kovac (1)
Tomáš Demo (1)
Martin Estočák (1)
Tomáš Ľalík (1)
Tomáš Pavlo (1)
Vincent Lechman (1)
Róbert Černák (1)
Bystrik Bugan (1)
Lucia Berdisová (1)
Martin Poloha (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

IN-HOUSE a následne zadávanie zákaziek bez súťaže cez subdodávateľov

Maroš Hačko, 12. 02. 2020 v 15:12

Zdravím,

k problematike IN-HOUSE ( § 1 ods. 4, resp. ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní) by som chcel dať pozornosti rozsudok Súdneho dvora z 5. 10. 2017 vo veci „UAB „LitSpecMet“ proti UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas“, C-567/15, ktorý podľa môjho názoru vyriešil veľmi častý jav pri režime IN-HOUSE, a to následne zadanie zákaziek bez súťaže vo forme „subdodávok“ pre rôzne spriaznené spoločnosti. A taktiež Návrhy Generálneho advokáta Manuela Campos Sánchez-Bordona prednesené 27. apríla 2017 k predmetnému rozsudku.

Výrok predmetného rozsudku:

„Článok 1 ods. 9 druhý pododsek smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, zmenenej nariadením Komisie (EÚ) č. 1251/2011 z 30. novembra 2011, sa má vykladať v tom zmysle, že spoločnosť, ktorá je jednak vo výlučnom vlastníctve verejného obstarávateľa, ktorého činnosť spočíva v plnení potrieb všeobecného záujmu, a ktorá jednak realizuje operácie pre tohto verejného obstarávateľa, ako aj operácie na trhu vyznačujúcom sa hospodárskou súťažou, sa má kvalifikovať ako „inštitúcia, ktorá sa spravuje verejným právom“ v zmysle tohto ustanovenia, pokiaľ sú činnosti tejto spoločnosti nevyhnutné na to, aby uvedený verejný obstarávateľ mohol vykonávať svoju činnosť, a pokiaľ sa na účely plnenia potrieb všeobecného záujmu uvedená spoločnosť riadi inými ako ekonomickými úvahami, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu. V tomto ohľade nemá význam skutočnosť, že hodnota interných operácií by mohla v budúcnosti predstavovať menej ako 90 % alebo nepodstatnú časť celkového obratu spoločnosti.“

Je pravdou, že uvedený výrok je trošku kostrbato formulovaný, ale podľa mňa z neho vyplýva, že spoločnosť, ktorá je jednak vo výlučnom vlastníctve verejného obstarávateľa, ktorého činnosť spočíva v plnení potrieb všeobecného záujmu, a ktorá jednak realizuje operácie pre tohto verejného obstarávateľa, ako aj operácie na trhu vyznačujúcom sa hospodárskou súťažou (t. j. de facto každá právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky v § 1 ods. 4, resp. ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní), sa má kvalifikovať ako „inštitúcia, ktorá sa spravuje verejným právom“ (teda ako verejný obstarávateľ):

A) pokiaľ sú činnosti tejto spoločnosti nevyhnutné na to, aby uvedený verejný obstarávateľ mohol vykonávať svoju činnosť, a

B) pokiaľ sa na účely plnenia potrieb všeobecného záujmu uvedená spoločnosť riadi inými ako ekonomickými úvahami.

Z uvedené mi vyplýva, že každý subjekt, resp. právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa § 1 ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní pre IN-HOUSE zadanie zákazky zrejme bude spĺňať aj podmienky A/ a B/ v zmysle predmetného rozsudku, lebo:

A) každé zadanie IN-HOUSE vo v svojej podstatne je odôvodnené úvahou, že orgán verejnej moci, resp. verejný obstarávateľ môže plniť jemu zverené úlohy vo verejnom záujme svojimi vlastnými prostriedkami, teda pri režime IN-HOUSE vždy ide činnosti nevyhnutné na to, aby uvedený verejný obstarávateľ mohol vykonávať svoju činnosť (bod 67 návrhu generálneho advokáta)

B) v režime IN-HOUSE verejný obstarávateľ z funkčného hľadiska nezadáva zákazku inému odlišnému subjektu, ale v skutočnosti ju zadáva sám sebe, a to vzhľadom na jeho väzbu s týmto formálne odlišným subjektom. Teda nemožno hovoriť o zadaní zákazky, ale len o objednávke alebo úlohe, ktorú druhá „strana“ nemôže odmietnuť (bod 70 návrhu generálneho advokáta), a preto sa pri IN-HOUSE zadaní právnická osoba, ktorej bola takáto zákazka zadaná nikdy ani nemôže riadiť na základe ekonomických úvah

Je mi jasné, že návrh generálneho advokáta nie je záväzný, ale myslím si, že Súdny dvor sa vlastne stotožnil s jeho názorom, a to keďže právnickú osobu, ktorej bola zadaná zákazka v režime IN-HOUSE, a to zadanie bolo zákonné (teda v súlade s § 1 ods. 4, resp. ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní) je potrebné považovať za „inštitúciu, ktorá sa spravuje verejným právom“ (teda verejného obstarávateľa) už len z titulu, že jej bola zákonne zadaná zákazka v režime IN-HOUSE. Z uvedeného dôvodu v podmienkach SR, ak táto právnická osoba nevie zabezpečiť celé plnenie IN-HOUSE zákazky sama, tak pri výbere zmluvného partnera musí použiť postupy vo verejnom obstarávaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Vykladáte si predmetný rozsudok Súdneho dvora rovnako, resp. obdobne ako ja? Ak áno, prečo. Ak nie, prečo? :)

Opačný výklad by podľa mňa, ako aj generálneho advokáta, viedol k obchádzaniu zákona, resp. smerníc a tiež by bol nekonzistentný, lebo by nezodpovedal konštatovanej vecnej totožnosti týchto dvoch subjektov (Verejný obstarávateľ a kontrolovaná právnická osoba) na účely ich oslobodenia od postupov verejného obstarávania v ich vzájomných vzťahoch. K obchádzaniu zákona, resp. smerníc takýto opačný výklad mohol viesť preto, lebo by umožňoval ľahko sa vyhnúť uplatneniu právnych predpisov Únie týkajúcich sa verejného obstarávania (bod 80 návrhu generálneho advokáta)

Rovnaký výklad ponúka aj komentár k zákonu o verejnom obstarávaní od Tkáča a Grigu, v ktorom sa uvádza, že momentom zadania zákazky vertikálnou spoluprácou sa z kontrolovaného subjektu stáva verejný obstarávateľ, avšak bez odkazu na nejakú konkrétnu judikatúru.


Názory k článku IN-HOUSE a následne zadávanie zákaziek bez súťaže cez subdodávateľov:


Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím