lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (115)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (43)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (22)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Tomáš Čentík (9)
Martin Friedrich (9)
Zuzana Hecko (9)
Michal Novotný (7)
Ondrej Halama (6)
Peter Kotvan (6)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Michal Krajčírovič (6)
Robert Goral (5)
Lexforum (5)
Ľuboslav Sisák (5)
Radovan Pala (4)
Ján Lazur (4)
Ivan Bojna (4)
Maroš Hačko (4)
Natália Ľalíková (4)
Josef Kotásek (4)
Pavol Szabo (4)
Monika Dubská (4)
Petr Kolman (4)
Adam Valček (3)
Josef Šilhán (3)
Pavol Kolesár (3)
Peter Pethő (3)
Denisa Dulaková (3)
Marián Porvažník (3)
Jakub Jošt (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Bob Matuška (2)
Juraj Schmidt (2)
Gabriel Volšík (2)
Marek Maslák (2)
Anton Dulak (2)
Jiří Remeš (2)
Juraj Straňák (2)
Ludmila Kucharova (2)
Michal Hamar (2)
Tomáš Plško (2)
Peter Zeleňák (2)
Jozef Kleberc (2)
Maroš Macko (2)
Andrej Kostroš (2)
Roman Kopil (2)
Lukáš Peško (2)
Peter Varga (2)
Martin Gedra (2)
Ladislav Pollák (2)
Zsolt Varga (2)
Dávid Tluščák (2)
Martin Serfozo (2)
Richard Macko (2)
jaroslav čollák (1)
Tomas Pavelka (1)
Martin Poloha (1)
lukas.kvokacka (1)
peter straka (1)
Patrik Pupík (1)
Andrej Majerník (1)
Gabriel Závodský (1)
I. Stiglitz (1)
Zuzana Adamova (1)
Jakub Mandelík (1)
Ivan Priadka (1)
Ivan Kormaník (1)
Bystrik Bugan (1)
Tibor Menyhért (1)
Matej Kurian (1)
Martin Šrámek (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Peter Marcin (1)
Martin Bránik (1)
Ondrej Jurišta (1)
Martin Hudec (1)
Michal Ďubek (1)
Robert Šorl (1)
Vladimir Trojak (1)
Nora Šajbidor (1)
Marcel Ružarovský (1)
Ivan Michalov (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Mikuláš Lévai (1)
Vincent Lechman (1)
Katarína Dudíková (1)
Pavol Mlej (1)
Marcel Jurko (1)
Michaela Stessl (1)
Lucia Berdisová (1)
Natalia Janikova (1)
Dávid Kozák (1)
Robert Vrablica (1)
Vladislav Pečík (1)
Juraj Lukáč (1)
Patrik Patáč (1)
Tomáš Ľalík (1)
Roman Prochazka (1)
Peter K (1)
Tomáš Demo (1)
Martin Galgoczy (1)
Adam Pauček (1)
Petr Novotný (1)
Róbert Černák (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Pavel Lacko (1)
Dušan Marják (1)
Zuzana Klincová (1)
Matej Košalko (1)
Tomas Kovac (1)
Pavol Chrenko (1)
Tomáš Korman (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Radoslav Pálka (1)
Martin Estočák (1)
Jana Mitterpachova (1)
Dušan Rostáš (1)
lukasmozola (1)
Martin Svoboda (1)
Miriam Potočná (1)
Tomáš Pavlo (1)
Petr Kavan (1)
David Halenák (1)
Paula Demianova (1)
Eduard Pekarovič (1)
Petr Steiner (1)
Peter Janík (1)
Igor Krist (1)
Ján Pirč (1)
Peter Kubina (1)
Viliam Vaňko (1)
Bohumil Havel (1)
Lucia Palková (1)
David Horváth (1)
Michal Jediný (1)
Zuzana Kohútová (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Matej Gera (1)
Emil Vaňko (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Popření vykonatelné pohledávky a jiné právní posouzení

Milan Kvasnica, 14. 09. 2019 v 12:05

Nejvyšší soud v rozhodnutí vydaném pod sp. zn. 29 ICdo 7/2013 (29 Cdo 7/2013) judikoval, že pokud bylo v rozhodnutí ignorováno platné právo, tak pro jiné právní posouzení pohledávku popřít nelze a to i kdyby v rozhodnutí žádné právní posouzení nebylo, pokud se jednalo o rozsudek pro uznání nebo o platební rozkaz.

Tento přístup mi přijde krajně nespravedlivý, pokud má insolvenční správce chránit zájmy ostatních věřitelů. Proto se pokusím odkázat na možné cesty.

Ústavní soud v rozhodnutí vydaném pod sp. zn.: II. ÚS 3194/18 ze dne 1. 4. 2019 judikoval:

Z ustálené judikatury Ústavního soudu plyne, že v exekučním řízení obecným soudům přísluší se zabývat zásadními vadami exekučního titulu a že jsou povinny výkon rozhodnutí zastavit podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. také v případech, v nichž by výkon rozhodnutí vedl ke zjevné nespravedlnosti, nebo byl dokonce v rozporu s principy právního státu. ... Zásadní vadou exekučního titulu je také přiznání úroků z prodlení ve zcela nepřiměřené výši, která již není v souladu s ústavním pořádkem.

Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí vydaném pod sp. zn.: 101 VSPH 334/2019 ze dne 13.6.2019 judikoval:

U rozsudků pro uznání a pro zmeškání se právní posouzení věci (v rovině zkoumání předpokladů, za nichž mohla být taková rozhodnutí vydána) promítá v předem definovaném a zákonem omezeném typu odůvodnění ( § 157 odst. 3 o. s. ř.). U platebního rozkazu včetně elektronického platebního rozkazu a u směnečného nebo šekového platebního rozkazu se právní posouzení věci (v rovině zkoumání předpokladů, za nichž mohla být taková rozhodnutí vydána) projevuje v tom, že soud taková rozhodnutí (jež neobsahují žádné odůvodnění) vydal.

Byť i v rozhodčím řízení přichází v úvahu přiměřené užití ust. § 153a o. s. ř., a tudíž rozhodce může věc rozhodnout rozhodčím nálezem pro uznání, nelze z odůvodnění rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem JUDr. Evou Vaňkovou dovodit, že by takovou povahu měl. Rozhodce sice dlužníka před jeho vydáním vyzval, aby se k rozhodčímu návrhu ve lhůtě 30 dnů vyjádřil, není však již zřejmé, zda a jaká poučení rozhodce byla v souvislosti s touto výzvou dlužníku poskytnuta. Nelze tedy vycházet z toho, že následně vydaný rozhodčí nález byl vydán ve smyslu ust. § 153a o. s. ř. za užití ust. § 30 z. č. 216/1994 Sb. ... Rozhodčí nález rozhodce JUDr. Evy Vaňkové tak nelze hodnotit jako rozhodčí nález pro uznání a rozhodce byl povinen vydaný rozhodčí nález řádně odůvodnit včetně řádného právního posouzení nároku.

Krajský soud v Hradci Králové ve svém rozhodnutí vydaném pod sp. zn.: 15 ICm 796/2019 ze dne 10.7.2019 judikoval:

Nález ÚS ve věci sp. zn. II. ÚS 3194/18 je podle názoru soudu nutné vykládat tak, že v případě, kdy by věřiteli v konečném důsledku bylo přiznáno právo na plnění jsoucí v rozporu s dobrými mravy (v oné věci excesivní úroky z prodlení, se zřetelem na text odůvodnění nálezu však nelze výklad zužovat jen na tento zajišťovací institut a exekuční řízení), je meritornímu přezkumu za účelem zachování práva na soudní ochranu dlužníků otevřen i exekuční titul.


Názory k článku Popření vykonatelné pohledávky a jiné právní posouzení:


  Milan Kvasnica, 09. 07. 2020 v 12:01 - přiměřenost výsledku rozhodčího řízení

20 Cdo 1576/2019

V dalším řízení je proto nezbytné za účelem úsudku, zda je namístě exekuci na peněžité plnění z rozhodčího nálezu zastavit, zabývat se přiměřeností výsledku rozhodčího řízení, a to zejména mírou a zjevností rozporu rozhodcem přisouzeného plnění s dobrými mravy z pohledu hmotného práva (i s ohledem na výši smluvní pokuty a na smluvní úrok z poskytnuté částky) s přihlédnutím k možnému zneužití finanční tísně spotřebitele. Zohlednit je třeba rovněž způsob ustanovení rozhodce, míru a odůvodněnost pasivity povinného, který své námitky ve vztahu ke způsobu určení rozhodce, jakož i to, proč hmotněprávní výhrady k plnění, které bylo v rozhodčím řízení přiznáno, nevznesl již při podpisu rozhodčí smlouvy, nebo v rozhodčím řízení či v rámci žaloby podle ustanovení § 31 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 12. 2018, sp. zn. 20 Cdo 4206/2018). Toto zkoumání je třeba provést nejen jednotlivě v dílčích částech, ale i komplexně v celkovém úhrnu. Argumentací a maiori ad minus pak nelze než dovodit, že tentýž způsob posouzení je třeba použít i pro dílčí přezkum souladu rozhodcem přisouzeného plnění s dobrými mravy (srov. s usnesením Nejvyššího soudu ze dne 23. 1. 2018, sp. zn. 20 Cdo 4022/2017, s usnesením ze dne 27. 11. 2018, sp. zn. 20 Cdo 2841/2018, nebo s usnesením ze dne 1. 8. 2018, sp. zn. 20 Cdo 1641/2018). Pokud je však v tomto konkrétním případě oprávněnou požadované a rozhodcem přisouzené plnění natolik nemravné a vedoucí k nepřiměřenému postižení povinných, je na místě exekuci dle ustanovení § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. zastavit bez ohledu na pasivitu povinné při uzavírání předmětné úvěrové smlouvy a v řízení před rozhodcem (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2020, sp. zn. 20 Cdo 1857/2019)

  Milan Kvasnica, 14. 02. 2021 v 14:58 - NS umožnil moderaci

20 Cdo 1655/2020

V řízení o výkonu rozhodnutí (exekuci) lze moderovat příslušenství pohledávky rozhodnutím o částečném zastavení prováděného výkonu rozhodnutí (exekuci) podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř., jestliže soud dospěje k závěru, že rozhodnutím soudu v nalézacím řízení přiznané příslušenství pohledávky odporuje zásadám demokratického právního státu.

Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím