lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (111)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (39)
Tomáš Klinka (26)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (22)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Peter Kotvan (6)
Adam Zlámal (6)
Lexforum (5)
Michal Krajčírovič (5)
Robert Goral (5)
Josef Kotásek (4)
Ondrej Halama (4)
Monika Dubská (4)
Petr Kolman (4)
Ján Lazur (4)
Maroš Hačko (4)
Pavol Szabo (4)
Natália Ľalíková (4)
Radovan Pala (4)
Josef Šilhán (3)
Jakub Jošt (3)
Denisa Dulaková (3)
Peter Pethő (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Adam Valček (3)
Pavol Kolesár (3)
Ivan Bojna (3)
Roman Kopil (2)
Juraj Straňák (2)
Martin Serfozo (2)
Juraj Schmidt (2)
Dávid Tluščák (2)
Peter Varga (2)
Lukáš Peško (2)
Zsolt Varga (2)
Gabriel Volšík (2)
Martin Gedra (2)
Richard Macko (2)
Maroš Macko (2)
Jiří Remeš (2)
Jozef Kleberc (2)
Michal Hamar (2)
Andrej Kostroš (2)
Marián Porvažník (2)
Anton Dulak (2)
Bob Matuška (2)
Marek Maslák (2)
Ludmila Kucharova (2)
Adam Pauček (1)
Nora Šajbidor (1)
Michal Jediný (1)
Martin Hudec (1)
Peter Janík (1)
Peter Kubina (1)
Ivan Michalov (1)
Igor Krist (1)
Tomáš Korman (1)
Martin Šrámek (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Marcel Jurko (1)
Tibor Menyhért (1)
Zuzana Adamova (1)
Michal Ďubek (1)
Róbert Černák (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Juraj Lukáč (1)
Bystrik Bugan (1)
lukas.kvokacka (1)
David Halenák (1)
lukasmozola (1)
Martin Bránik (1)
Tomáš Demo (1)
Ivan Kormaník (1)
Petr Novotný (1)
Viliam Vaňko (1)
Marcel Ružarovský (1)
Paula Demianova (1)
Jakub Mandelík (1)
Martin Svoboda (1)
Robert Vrablica (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Dušan Marják (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Tomas Kovac (1)
jaroslav čollák (1)
Zuzana Klincová (1)
Dušan Rostáš (1)
peter straka (1)
Petr Kavan (1)
Martin Galgoczy (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Ondrej Jurišta (1)
Radoslav Pálka (1)
Miriam Potočná (1)
Natalia Janikova (1)
Pavel Lacko (1)
Vladislav Pečík (1)
Jana Mitterpachova (1)
Lucia Palková (1)
Petr Steiner (1)
Zuzana Kohútová (1)
Martin Poloha (1)
Gabriel Závodský (1)
Peter Marcin (1)
Martin Estočák (1)
Ivan Priadka (1)
Robert Šorl (1)
Matej Kurian (1)
Tomáš Pavlo (1)
Pavol Mlej (1)
Peter K (1)
Katarína Dudíková (1)
Michaela Stessl (1)
Ján Pirč (1)
Vladimir Trojak (1)
Bohumil Havel (1)
Eduard Pekarovič (1)
Vincent Lechman (1)
Matej Gera (1)
I. Stiglitz (1)
Roman Prochazka (1)
Emil Vaňko (1)
David Horváth (1)
Ladislav Pollák (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Matej Košalko (1)
Lucia Berdisová (1)
Tomáš Ľalík (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Popření vykonatelné pohledávky a jiné právní posouzení

Milan Kvasnica, 14. 09. 2019 v 12:05

Nejvyšší soud v rozhodnutí vydaném pod sp. zn. 29 ICdo 7/2013 (29 Cdo 7/2013) judikoval, že pokud bylo v rozhodnutí ignorováno platné právo, tak pro jiné právní posouzení pohledávku popřít nelze a to i kdyby v rozhodnutí žádné právní posouzení nebylo, pokud se jednalo o rozsudek pro uznání nebo o platební rozkaz.

Tento přístup mi přijde krajně nespravedlivý, pokud má insolvenční správce chránit zájmy ostatních věřitelů. Proto se pokusím odkázat na možné cesty.

Ústavní soud v rozhodnutí vydaném pod sp. zn.: II. ÚS 3194/18 ze dne 1. 4. 2019 judikoval:

Z ustálené judikatury Ústavního soudu plyne, že v exekučním řízení obecným soudům přísluší se zabývat zásadními vadami exekučního titulu a že jsou povinny výkon rozhodnutí zastavit podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. také v případech, v nichž by výkon rozhodnutí vedl ke zjevné nespravedlnosti, nebo byl dokonce v rozporu s principy právního státu. ... Zásadní vadou exekučního titulu je také přiznání úroků z prodlení ve zcela nepřiměřené výši, která již není v souladu s ústavním pořádkem.

Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí vydaném pod sp. zn.: 101 VSPH 334/2019 ze dne 13.6.2019 judikoval:

U rozsudků pro uznání a pro zmeškání se právní posouzení věci (v rovině zkoumání předpokladů, za nichž mohla být taková rozhodnutí vydána) promítá v předem definovaném a zákonem omezeném typu odůvodnění ( § 157 odst. 3 o. s. ř.). U platebního rozkazu včetně elektronického platebního rozkazu a u směnečného nebo šekového platebního rozkazu se právní posouzení věci (v rovině zkoumání předpokladů, za nichž mohla být taková rozhodnutí vydána) projevuje v tom, že soud taková rozhodnutí (jež neobsahují žádné odůvodnění) vydal.

Byť i v rozhodčím řízení přichází v úvahu přiměřené užití ust. § 153a o. s. ř., a tudíž rozhodce může věc rozhodnout rozhodčím nálezem pro uznání, nelze z odůvodnění rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem JUDr. Evou Vaňkovou dovodit, že by takovou povahu měl. Rozhodce sice dlužníka před jeho vydáním vyzval, aby se k rozhodčímu návrhu ve lhůtě 30 dnů vyjádřil, není však již zřejmé, zda a jaká poučení rozhodce byla v souvislosti s touto výzvou dlužníku poskytnuta. Nelze tedy vycházet z toho, že následně vydaný rozhodčí nález byl vydán ve smyslu ust. § 153a o. s. ř. za užití ust. § 30 z. č. 216/1994 Sb. ... Rozhodčí nález rozhodce JUDr. Evy Vaňkové tak nelze hodnotit jako rozhodčí nález pro uznání a rozhodce byl povinen vydaný rozhodčí nález řádně odůvodnit včetně řádného právního posouzení nároku.

Krajský soud v Hradci Králové ve svém rozhodnutí vydaném pod sp. zn.: 15 ICm 796/2019 ze dne 10.7.2019 judikoval:

Nález ÚS ve věci sp. zn. II. ÚS 3194/18 je podle názoru soudu nutné vykládat tak, že v případě, kdy by věřiteli v konečném důsledku bylo přiznáno právo na plnění jsoucí v rozporu s dobrými mravy (v oné věci excesivní úroky z prodlení, se zřetelem na text odůvodnění nálezu však nelze výklad zužovat jen na tento zajišťovací institut a exekuční řízení), je meritornímu přezkumu za účelem zachování práva na soudní ochranu dlužníků otevřen i exekuční titul.


Názory k článku Popření vykonatelné pohledávky a jiné právní posouzení:


  Milan Kvasnica, 09. 07. 2020 v 12:01 - přiměřenost výsledku rozhodčího řízení

20 Cdo 1576/2019

V dalším řízení je proto nezbytné za účelem úsudku, zda je namístě exekuci na peněžité plnění z rozhodčího nálezu zastavit, zabývat se přiměřeností výsledku rozhodčího řízení, a to zejména mírou a zjevností rozporu rozhodcem přisouzeného plnění s dobrými mravy z pohledu hmotného práva (i s ohledem na výši smluvní pokuty a na smluvní úrok z poskytnuté částky) s přihlédnutím k možnému zneužití finanční tísně spotřebitele. Zohlednit je třeba rovněž způsob ustanovení rozhodce, míru a odůvodněnost pasivity povinného, který své námitky ve vztahu ke způsobu určení rozhodce, jakož i to, proč hmotněprávní výhrady k plnění, které bylo v rozhodčím řízení přiznáno, nevznesl již při podpisu rozhodčí smlouvy, nebo v rozhodčím řízení či v rámci žaloby podle ustanovení § 31 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 12. 2018, sp. zn. 20 Cdo 4206/2018). Toto zkoumání je třeba provést nejen jednotlivě v dílčích částech, ale i komplexně v celkovém úhrnu. Argumentací a maiori ad minus pak nelze než dovodit, že tentýž způsob posouzení je třeba použít i pro dílčí přezkum souladu rozhodcem přisouzeného plnění s dobrými mravy (srov. s usnesením Nejvyššího soudu ze dne 23. 1. 2018, sp. zn. 20 Cdo 4022/2017, s usnesením ze dne 27. 11. 2018, sp. zn. 20 Cdo 2841/2018, nebo s usnesením ze dne 1. 8. 2018, sp. zn. 20 Cdo 1641/2018). Pokud je však v tomto konkrétním případě oprávněnou požadované a rozhodcem přisouzené plnění natolik nemravné a vedoucí k nepřiměřenému postižení povinných, je na místě exekuci dle ustanovení § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. zastavit bez ohledu na pasivitu povinné při uzavírání předmětné úvěrové smlouvy a v řízení před rozhodcem (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2020, sp. zn. 20 Cdo 1857/2019)

  Milan Kvasnica, 14. 02. 2021 v 14:58 - NS umožnil moderaci

20 Cdo 1655/2020

V řízení o výkonu rozhodnutí (exekuci) lze moderovat příslušenství pohledávky rozhodnutím o částečném zastavení prováděného výkonu rozhodnutí (exekuci) podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř., jestliže soud dospěje k závěru, že rozhodnutím soudu v nalézacím řízení přiznané příslušenství pohledávky odporuje zásadám demokratického právního státu.

Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím