lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (107)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (37)
Tomáš Klinka (26)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Michal Novotný (7)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Miroslav Kulatý (6)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Pavol Szabo (4)
Natália Ľalíková (4)
Maroš Hačko (4)
Ján Lazur (4)
Monika Dubská (4)
Radovan Pala (4)
Josef Kotásek (4)
Petr Kolman (4)
Josef Šilhán (3)
Ivan Bojna (3)
Adam Valček (3)
Pavol Kolesár (3)
Jakub Jošt (3)
Peter Kotvan (3)
Denisa Dulaková (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Peter Pethő (3)
Marián Porvažník (2)
Gabriel Volšík (2)
Maroš Macko (2)
Anton Dulak (2)
Ondrej Halama (2)
Jiří Remeš (2)
Ludmila Kucharova (2)
Marek Maslák (2)
Bob Matuška (2)
Martin Gedra (2)
Michal Hamar (2)
Roman Kopil (2)
Juraj Schmidt (2)
Jozef Kleberc (2)
Andrej Kostroš (2)
Peter Varga (2)
Martin Serfozo (2)
Lukáš Peško (2)
Dávid Tluščák (2)
Zsolt Varga (2)
Juraj Straňák (2)
Lucia Berdisová (1)
peter straka (1)
Zuzana Adamova (1)
Martin Poloha (1)
Bystrik Bugan (1)
Matej Gera (1)
Michal Jediný (1)
Ondrej Jurišta (1)
Gabriel Závodský (1)
Vincent Lechman (1)
Tomáš Pavlo (1)
Marcel Jurko (1)
Igor Krist (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
David Horváth (1)
Róbert Černák (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Ivan Priadka (1)
Richard Macko (1)
Jakub Mandelík (1)
Martin Svoboda (1)
Lucia Palková (1)
Ján Pirč (1)
Robert Vrablica (1)
Dušan Marják (1)
Ivan Michalov (1)
Matej Kurian (1)
Martin Šrámek (1)
Tibor Menyhért (1)
David Halenák (1)
Tomáš Korman (1)
I. Stiglitz (1)
Natalia Janikova (1)
Zuzana Kohútová (1)
Petr Kavan (1)
Jana Mitterpachova (1)
Peter Janík (1)
Ladislav Pollák (1)
Ivan Kormaník (1)
Roman Prochazka (1)
Dušan Rostáš (1)
Nora Šajbidor (1)
Bohumil Havel (1)
Marcel Ružarovský (1)
Pavol Mlej (1)
lukasmozola (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Martin Bránik (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Vladimir Trojak (1)
Tomáš Demo (1)
Viliam Vaňko (1)
Radoslav Pálka (1)
Tomáš Ľalík (1)
jaroslav čollák (1)
Vladislav Pečík (1)
Peter K (1)
Peter Marcin (1)
Emil Vaňko (1)
lukas.kvokacka (1)
Pavel Lacko (1)
Juraj Lukáč (1)
Tomas Kovac (1)
Katarína Dudíková (1)
Robert Šorl (1)
Martin Hudec (1)
Peter Kubina (1)
Petr Steiner (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Matej Košalko (1)
Eduard Pekarovič (1)
Michal Ďubek (1)
Miriam Potočná (1)
Martin Estočák (1)
Martin Galgoczy (1)
Paula Demianova (1)
Zuzana Klincová (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Ako zistiť identitu držiteľa domény pred začatím ADR ?

Tomáš Klinka, 11. 05. 2019 v 17:05

V tomto stručnom poste by som rád poskytol niekoľko praktických rád všetkým majiteľom ochranných známok, či iných práv duševného vlastníctva, ktorým "lezie do kapusty" konkrétna doména, pre ďalšie zjednodušenie doména v TLD .sk, avšak opísaný postup je primerane aplikovateľný na akúkoľvek inú doménu (minimálne v teritóriu EÚ).

Prvým problémom, ktorému typicky čelí majiteľ ochrannej známky pred zahájením ADR proti držiteľovi konfliktnej domény, je nedostatok informácii o identite držiteľa. Verejné databázy WHOIS (napr. https://whois.sk-nic.sk/) prevádzkované správcami príslušných TLD (napr. SK-NIC) v poslednej dobe už nesprístupňujú ani základné údaje o držiteľovi (Meno/Názov, Sídlo, IČO) a označenie držiteľa je tak skryté za nepersonalizovaným kódom typu napr. "WY-287199". V tejto chvíli ponechajme bokom diskusiu o zmysle, legitímnosti a legálnosti tohto postupu - len prezradím, že SK-NIC na zverejnenie osobných údajov aplikuje súhlasový režim v zmysle GDPR; pozri Pravidlo 8 v aktuálnych Pravidlách poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk) - a sústreďme sa radšej na spôsoby, ako prekonať tento informačný deficit. Z pohľadu efektívneho vymáhania práv (typicky majiteľa ochrannej známky) ide pritom o zásadnú vec, bez znalosti identity držiteľa vo väčšine prípadov nie je možné napevno postaviť a zdôvodniť kľúčové tvrdenia nevyhnutné pre úspech v ADR, tzn. absenciu oprávnenia, resp. legitímneho záujmu držiteľa domény a nedostatok jeho dobrej viery pri registrácii alebo získaní domény k tomu bližšie pozri môj starší post Doménové spory a ADR v doméne .sk alebo Pravidlá alternatívneho riešenia sporov). Tieto skutočnosti nie je možné odvodzovať z prostých predpokladov (i keď možno pravdepodobných), ale v rámci ADR sa zo strany majiteľa práv v pozícii sťažovateľa v tomto smere vyžaduje unesenie bremena tvrdenia a dôkazného bremena (pozn. až na výnimky výslovne uvedené v Pravidlách alternatívneho riešenia sporov). Berúc do úvahy navyše povinnosť spolu s podaním návrhu zaplatiť poplatky v zmysle sadzobníka, nemožno rozumne očakávať (a ani to odporúčať), že by majiteľ práv (potenciálny sťažovateľ), resp. jeho právny zástupca vzali na seba opísané riziká súvisiace s neznámou identitou držiteľa konfliktnej domény a podali návrh na začatie ADR takpovediac "naslepo".

Majitelia práv však majú v rukách "mocnú zbraň", ktorou dokážu prekonať informačnú asymetriu spočívajúcu v neznalosti identity držiteľa konfliktnej domény. Touto zbraňou je informačný nárok v zmysle čl. 8 smernice IPRED, ktorý je transponovaný v § 11 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Významné pritom je, že tento nárok má hmotnoprávnu povahu (je žalovateľný) a môže smerovať nielen proti údajnému porušovateľovi práv, ale aj proti tretím osobám nezainteresovaným na porušovaní práv (ako napr. SK-NIC). Pri uplatňovaní informačného nároku sa aplikuje princíp proporcionality v tom zmysle, že je potrebné posúdiť, či možné následky výkonu informačného nároku nie sú neprimerané závažnosti následkov vyplývajúcich zo splnenia zodpovedajúcej povinnosti ( § 11 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z.). Konkrétne v prípade sprístupnenia identity držiteľa domény majiteľovi ochrannej známky zo strany SK-NIC je podľa môjho názoru nepochybné, že proporcionalita je dodržaná, nakoľko (i) SK-NIC požadované údaje má pohodlne k dispozícii v registri domén, (ii) bez sprístupnenia týchto údajov by majiteľ ochrannej známky nebol schopný efektívne vymáhať svoje práva a (iii) neexistuje žiadny objektívny dôvod na trvalé a bezvýnimočné zaručenie anonymity držiteľa domény ani z hľadiska ochrany jeho osobných údajov. Navyše, samotné Pravidlá poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk obsahujú možnosť poskytnúť osobné údaje o držiteľovi domény tretej osobe s oprávneným záujmom na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania svojich právnych nárokov; pozri Pravidlo 8.2.3 písm. b), čo je podľa môjho názoru v súlade s GDPR; pozri čl. 9 ods. 2 písm. f), ktorý sa a minori ad maius vzťahuje nielen na špecifický prípad spracovania osobitných kategórií osobných údajov, ale aj na "bežné" osobné údaje, ktoré sú požadované od SK-NICu.

Pri uplatnení informačného nároku vo vzťahu k SK-NICu je potrebné uviesť aspoň (i) identifikačné údaje majiteľa ochrannej známky, (ii) údaje o predmetnej ochrannej známke (označenie, triedy, číslo registrácie, územná platnosť, časová platnosť), (iii) zdôvodnenie predpokladaného porušovania práv v súvislosti s konfliktnou doménou a (iv) aspoň základné zdôvodnenie proporcionality v zmysle vyššie uvedeného.

Záverom by som len poznamenal, že SK-NIC už dostal prvé žiadosti o sprístupnenie informácii o identite držiteľa domény na základe informačného nároku v zmysle vyššie uvedeného. Podľa môjho názoru nemá SK-NIC inú možnosť ako takýmto žiadostiam vyhovieť a požadované údaje o držiteľovi domény sprístupniť v rozsahu zabezpečujúcom jednoznačnú identifikáciu držiteľa (Meno/Názov, Sídlo, IČO a prípadne aj kontaktné údaje), s jedinou výnimkou zjavne nepodloženej žiadosti. Za zjavne nepodloženú žiadosť by som považoval takú žiadosť, kde na prvý pohľad nemôže dochádzať k zásahu do práv majiteľa ochrannej známky (napr. ochranná známka a doména sú úplne nepodobné), pričom majiteľ ochrannej známky by mal mať možnosť prípadné námietky SK-NICu v tomto smere vyvrátiť či vysvetliť.

Ak máte skúsenosť so zisťovaním identity držiteľa domény či uplatňovania informačného nároku, dajte vedieť v diskusii.


Názory k článku Ako zistiť identitu držiteľa domény pred začatím ADR ?:


Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím