lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (115)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (44)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (22)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Michal Novotný (7)
Ondrej Halama (6)
Peter Kotvan (6)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Michal Krajčírovič (6)
Lexforum (5)
Ľuboslav Sisák (5)
Robert Goral (5)
Pavol Szabo (4)
Ján Lazur (4)
Josef Kotásek (4)
Natália Ľalíková (4)
Radovan Pala (4)
Maroš Hačko (4)
Ivan Bojna (4)
Monika Dubská (4)
Petr Kolman (4)
Denisa Dulaková (3)
Jakub Jošt (3)
Pavol Kolesár (3)
Peter Pethő (3)
Adam Valček (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Josef Šilhán (3)
Marián Porvažník (3)
Marek Maslák (2)
Ludmila Kucharova (2)
Martin Serfozo (2)
Maroš Macko (2)
Juraj Schmidt (2)
Jozef Kleberc (2)
Lukáš Peško (2)
Bob Matuška (2)
Zsolt Varga (2)
Juraj Straňák (2)
Peter Zeleňák (2)
Peter Varga (2)
Tomáš Plško (2)
Martin Gedra (2)
Andrej Kostroš (2)
Anton Dulak (2)
Jiří Remeš (2)
Ladislav Pollák (2)
Richard Macko (2)
Roman Kopil (2)
Dávid Tluščák (2)
Michal Hamar (2)
Gabriel Volšík (2)
Michal Jediný (1)
Petr Steiner (1)
Tibor Menyhért (1)
Andrej Majerník (1)
Ondrej Jurišta (1)
Lucia Palková (1)
Martin Šrámek (1)
Radoslav Pálka (1)
Petr Kavan (1)
Ivan Priadka (1)
Zuzana Klincová (1)
Martin Hudec (1)
Patrik Patáč (1)
Lucia Berdisová (1)
Martin Bránik (1)
Paula Demianova (1)
Martin Poloha (1)
Bystrik Bugan (1)
Ivan Michalov (1)
Dávid Kozák (1)
Adam Pauček (1)
Matej Gera (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Bohumil Havel (1)
Pavel Lacko (1)
Zuzana Kohútová (1)
Tomas Pavelka (1)
Tomáš Demo (1)
Peter Kubina (1)
Tomáš Pavlo (1)
Dušan Marják (1)
Robert Šorl (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Ivan Kormaník (1)
Juraj Lukáč (1)
Zuzana Adamova (1)
Tomáš Ľalík (1)
Gabriel Závodský (1)
Pavol Chrenko (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Martin Galgoczy (1)
Tomáš Korman (1)
Tomas Kovac (1)
Martin Svoboda (1)
Robert Vrablica (1)
lukasmozola (1)
Marcel Ružarovský (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Matej Kurian (1)
Jana Mitterpachova (1)
Martin Estočák (1)
Miriam Potočná (1)
Natalia Janikova (1)
Marcel Jurko (1)
Dušan Rostáš (1)
Emil Vaňko (1)
Peter Janík (1)
Mikuláš Lévai (1)
Vladimir Trojak (1)
Katarína Dudíková (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Vladislav Pečík (1)
Peter Marcin (1)
Michaela Stessl (1)
Patrik Pupík (1)
peter straka (1)
Petr Novotný (1)
Ján Pirč (1)
I. Stiglitz (1)
David Halenák (1)
Jakub Mandelík (1)
Vincent Lechman (1)
Róbert Černák (1)
David Horváth (1)
Nora Šajbidor (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Michal Ďubek (1)
Eduard Pekarovič (1)
Peter K (1)
Roman Prochazka (1)
lukas.kvokacka (1)
Igor Krist (1)
Matej Košalko (1)
jaroslav čollák (1)
Viliam Vaňko (1)
Pavol Mlej (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Ako zistiť identitu držiteľa domény pred začatím ADR ?

Tomáš Klinka, 11. 05. 2019 v 17:05

V tomto stručnom poste by som rád poskytol niekoľko praktických rád všetkým majiteľom ochranných známok, či iných práv duševného vlastníctva, ktorým "lezie do kapusty" konkrétna doména, pre ďalšie zjednodušenie doména v TLD .sk, avšak opísaný postup je primerane aplikovateľný na akúkoľvek inú doménu (minimálne v teritóriu EÚ).

Prvým problémom, ktorému typicky čelí majiteľ ochrannej známky pred zahájením ADR proti držiteľovi konfliktnej domény, je nedostatok informácii o identite držiteľa. Verejné databázy WHOIS (napr. https://whois.sk-nic.sk/) prevádzkované správcami príslušných TLD (napr. SK-NIC) v poslednej dobe už nesprístupňujú ani základné údaje o držiteľovi (Meno/Názov, Sídlo, IČO) a označenie držiteľa je tak skryté za nepersonalizovaným kódom typu napr. "WY-287199". V tejto chvíli ponechajme bokom diskusiu o zmysle, legitímnosti a legálnosti tohto postupu - len prezradím, že SK-NIC na zverejnenie osobných údajov aplikuje súhlasový režim v zmysle GDPR; pozri Pravidlo 8 v aktuálnych Pravidlách poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk) - a sústreďme sa radšej na spôsoby, ako prekonať tento informačný deficit. Z pohľadu efektívneho vymáhania práv (typicky majiteľa ochrannej známky) ide pritom o zásadnú vec, bez znalosti identity držiteľa vo väčšine prípadov nie je možné napevno postaviť a zdôvodniť kľúčové tvrdenia nevyhnutné pre úspech v ADR, tzn. absenciu oprávnenia, resp. legitímneho záujmu držiteľa domény a nedostatok jeho dobrej viery pri registrácii alebo získaní domény k tomu bližšie pozri môj starší post Doménové spory a ADR v doméne .sk alebo Pravidlá alternatívneho riešenia sporov). Tieto skutočnosti nie je možné odvodzovať z prostých predpokladov (i keď možno pravdepodobných), ale v rámci ADR sa zo strany majiteľa práv v pozícii sťažovateľa v tomto smere vyžaduje unesenie bremena tvrdenia a dôkazného bremena (pozn. až na výnimky výslovne uvedené v Pravidlách alternatívneho riešenia sporov). Berúc do úvahy navyše povinnosť spolu s podaním návrhu zaplatiť poplatky v zmysle sadzobníka, nemožno rozumne očakávať (a ani to odporúčať), že by majiteľ práv (potenciálny sťažovateľ), resp. jeho právny zástupca vzali na seba opísané riziká súvisiace s neznámou identitou držiteľa konfliktnej domény a podali návrh na začatie ADR takpovediac "naslepo".

Majitelia práv však majú v rukách "mocnú zbraň", ktorou dokážu prekonať informačnú asymetriu spočívajúcu v neznalosti identity držiteľa konfliktnej domény. Touto zbraňou je informačný nárok v zmysle čl. 8 smernice IPRED, ktorý je transponovaný v § 11 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Významné pritom je, že tento nárok má hmotnoprávnu povahu (je žalovateľný) a môže smerovať nielen proti údajnému porušovateľovi práv, ale aj proti tretím osobám nezainteresovaným na porušovaní práv (ako napr. SK-NIC). Pri uplatňovaní informačného nároku sa aplikuje princíp proporcionality v tom zmysle, že je potrebné posúdiť, či možné následky výkonu informačného nároku nie sú neprimerané závažnosti následkov vyplývajúcich zo splnenia zodpovedajúcej povinnosti ( § 11 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z.). Konkrétne v prípade sprístupnenia identity držiteľa domény majiteľovi ochrannej známky zo strany SK-NIC je podľa môjho názoru nepochybné, že proporcionalita je dodržaná, nakoľko (i) SK-NIC požadované údaje má pohodlne k dispozícii v registri domén, (ii) bez sprístupnenia týchto údajov by majiteľ ochrannej známky nebol schopný efektívne vymáhať svoje práva a (iii) neexistuje žiadny objektívny dôvod na trvalé a bezvýnimočné zaručenie anonymity držiteľa domény ani z hľadiska ochrany jeho osobných údajov. Navyše, samotné Pravidlá poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk obsahujú možnosť poskytnúť osobné údaje o držiteľovi domény tretej osobe s oprávneným záujmom na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania svojich právnych nárokov; pozri Pravidlo 8.2.3 písm. b), čo je podľa môjho názoru v súlade s GDPR; pozri čl. 9 ods. 2 písm. f), ktorý sa a minori ad maius vzťahuje nielen na špecifický prípad spracovania osobitných kategórií osobných údajov, ale aj na "bežné" osobné údaje, ktoré sú požadované od SK-NICu.

Pri uplatnení informačného nároku vo vzťahu k SK-NICu je potrebné uviesť aspoň (i) identifikačné údaje majiteľa ochrannej známky, (ii) údaje o predmetnej ochrannej známke (označenie, triedy, číslo registrácie, územná platnosť, časová platnosť), (iii) zdôvodnenie predpokladaného porušovania práv v súvislosti s konfliktnou doménou a (iv) aspoň základné zdôvodnenie proporcionality v zmysle vyššie uvedeného.

Záverom by som len poznamenal, že SK-NIC už dostal prvé žiadosti o sprístupnenie informácii o identite držiteľa domény na základe informačného nároku v zmysle vyššie uvedeného. Podľa môjho názoru nemá SK-NIC inú možnosť ako takýmto žiadostiam vyhovieť a požadované údaje o držiteľovi domény sprístupniť v rozsahu zabezpečujúcom jednoznačnú identifikáciu držiteľa (Meno/Názov, Sídlo, IČO a prípadne aj kontaktné údaje), s jedinou výnimkou zjavne nepodloženej žiadosti. Za zjavne nepodloženú žiadosť by som považoval takú žiadosť, kde na prvý pohľad nemôže dochádzať k zásahu do práv majiteľa ochrannej známky (napr. ochranná známka a doména sú úplne nepodobné), pričom majiteľ ochrannej známky by mal mať možnosť prípadné námietky SK-NICu v tomto smere vyvrátiť či vysvetliť.

Ak máte skúsenosť so zisťovaním identity držiteľa domény či uplatňovania informačného nároku, dajte vedieť v diskusii.


Názory k článku Ako zistiť identitu držiteľa domény pred začatím ADR ?:


  Martin Friedrich, 15. 05. 2023 v 10:09 - Rozsah práva na získanie kópie osobných údajov, definácia pojmu "informácie"

SD EÚ vo veci C-487/21, F.F. proti Österreichische Datenschutzbehörde.

"1. Článok 15 ods. 3 prvá veta nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),

sa má vykladať v tom zmysle, že:

právo na získanie kópie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, od prevádzkovateľa, znamená, že dotknutej osobe sa musí poskytnúť verná a zrozumiteľná rozmnoženina všetkých týchto údajov. Toto právo predpokladá právo na získanie kópie výňatkov z dokumentov, prípadne aj celých dokumentov alebo výňatkov z databáz, ktoré okrem iného obsahujú uvedené údaje, ak je poskytnutie takej kópie nevyhnutné na to, aby sa dotknutej osobe umožnilo účinne uplatniť práva, ktoré jej priznáva toto nariadenie, pričom treba zdôrazniť, že v tejto súvislosti treba zohľadniť práva a slobody iných.

2. Článok 15 ods. 3 tretia veta nariadenia 2016/679

sa má vykladať v tom zmysle, že:

pojem „informácie“, ktorý obsahuje, sa vzťahuje výlučne na osobné údaje, ktorých kópiu musí poskytnúť prevádzkovateľ podľa prvej vety tohto odseku."

Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím