lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (116)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (44)
Tomáš Klinka (26)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (23)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Michal Krajčírovič (6)
Peter Kotvan (6)
Ondrej Halama (6)
Ľuboslav Sisák (6)
Adam Zlámal (6)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Natália Ľalíková (4)
Ivan Bojna (4)
Ján Lazur (4)
Monika Dubská (4)
Maroš Hačko (4)
Josef Kotásek (4)
Radovan Pala (4)
Petr Kolman (4)
Pavol Szabo (4)
Ladislav Hrabčák (3)
Peter Pethő (3)
Josef Šilhán (3)
Adam Valček (3)
Pavol Kolesár (3)
Jakub Jošt (3)
Denisa Dulaková (3)
Marián Porvažník (3)
Gabriel Volšík (2)
Dávid Tluščák (2)
Ludmila Kucharova (2)
Jozef Kleberc (2)
Marek Maslák (2)
Ladislav Pollák (2)
Zsolt Varga (2)
Maroš Macko (2)
Michal Hamar (2)
Anton Dulak (2)
Juraj Straňák (2)
Juraj Schmidt (2)
Martin Gedra (2)
Martin Serfozo (2)
Peter Zeleňák (2)
Roman Kopil (2)
Jiří Remeš (2)
Richard Macko (2)
Peter Varga (2)
Andrej Kostroš (2)
Tomáš Plško (2)
Lukáš Peško (2)
Bob Matuška (2)
Bohumil Havel (1)
Lucia Palková (1)
Roman Prochazka (1)
Robert Vrablica (1)
Gabriel Závodský (1)
David Halenák (1)
Petr Steiner (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Ivan Kormaník (1)
Katarína Dudíková (1)
Dušan Marják (1)
Matej Gera (1)
Adam Glasnák (1)
Mikuláš Lévai (1)
Ivan Michalov (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Pavel Lacko (1)
Nora Šajbidor (1)
Tomas Kovac (1)
Paula Demianova (1)
Tibor Menyhért (1)
Tomáš Ľalík (1)
Tomas Pavelka (1)
Michal Jediný (1)
Vladimir Trojak (1)
Patrik Patáč (1)
Marcel Jurko (1)
peter straka (1)
Pavol Mlej (1)
Martin Estočák (1)
Zuzana Adamova (1)
Marcel Ružarovský (1)
I. Stiglitz (1)
Róbert Černák (1)
Peter Marcin (1)
Radoslav Pálka (1)
Peter Kubina (1)
Martin Šrámek (1)
Petr Novotný (1)
Martin Bránik (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
lukasmozola (1)
Bystrik Bugan (1)
lukas.kvokacka (1)
Vladislav Pečík (1)
Peter K (1)
Miriam Potočná (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Zuzana Kohútová (1)
Dávid Kozák (1)
Eduard Pekarovič (1)
Tomáš Pavlo (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Pavol Chrenko (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Petr Kavan (1)
Peter Janík (1)
Andrej Majerník (1)
Ján Pirč (1)
Dušan Rostáš (1)
Juraj Lukáč (1)
Jana Mitterpachova (1)
Adam Pauček (1)
David Horváth (1)
Natalia Janikova (1)
Martin Poloha (1)
Michaela Stessl (1)
Ondrej Jurišta (1)
Robert Šorl (1)
Tomáš Korman (1)
Michal Ďubek (1)
Matej Kurian (1)
Martin Svoboda (1)
Martin Hudec (1)
Vincent Lechman (1)
Zuzana Klincová (1)
Viliam Vaňko (1)
Patrik Pupík (1)
Matej Košalko (1)
Emil Vaňko (1)
Jakub Mandelík (1)
Tomáš Demo (1)
Ivan Priadka (1)
jaroslav čollák (1)
Igor Krist (1)
Lucia Berdisová (1)
Martin Galgoczy (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Ustálenosť rozhodovacej praxe (najvyšších súdnych autorít) - množina známych prvkov (nového?) procesného inštitútu?

Jaroslav Čollák, 30. 01. 2019 v 18:24

V procesných vodách slovenskej právnej spisby je od momentu účinnosti procesných kódexov v podobe z.č. 160/2015 Z.z., 161/2015 Z.z. a 162/2015 Z.z. známym tvrdenie, že medzi hlavné požiadavky požiadavky rozhodovacej činnosti súdov všeobecnej sústavy súdnictva na Slovensku (vo vzťahu k požiadavke ustálenosti judikatúry) patria nižšie uvedené kvalitatívne predpoklady (česť ostatným nespomenutým, prípadne tým z nich, ktoré existovali už aj pred narodením uvedených procesnoprávnych kódexov ...). Ak sa ale nad koncepciou „ustálenej rozhodovacej praxe“ zamyslíme koncepčnejšie, zistíme, že jej jednotlivé stavebné kamene nie sú vôbec zanedbateľné – jednak ako (i) samostatné funkčné prvky procesného práva a jednak – v ich (ii) vzájomnej podmienenosti a schopnosti ovplyvňovať obsah a rozsah každého z nich - navzájom. To v konečnom dôsledku ako celok vytvára predpoklady a kvalitatívne vlastnosti už spomínanej množiny, ktorou je v tomto prípade už spomínaná ustálenosť rozhodovacej praxe.

V tomto príspevku sú vo veľmi skrátenej a zjednodušenej myšlienkovej a obsahovej konštrukcii prezentované úvahy, ktoré sú z veľkej časti extenzívnejšie a širšie, ako samotné zákonné uchopenie predmetnej problematiky v podobe požiadavky „ustálenosti rozhodovacej praxe najvyšších súdnych autorít“. Ak chceme o tejto problematike uvažovať koncepčne, musíme sa zamyslieť nad ustálenosťou rozhodovacej praxe súdov ako nad koncepčnou požiadavkou vlastnou pre celú oblasť súdneho systému a rozhodovacej systematiky. Platí to napriek konštatácii, že ustálenosť rozhodovacej praxe viaže zákonodarca prioritne v CSP a CMP len na „najvyššie súdne autority“, avšak je potrebné druhým dychom dodať podstatnú konotáciu a súvzťažnosť – ustálenosť rozhodovacích procesov súdov, ktoré nie sú „najvyššími súdnymi autoritami“ je možné (a potrebné) odvodzovať od iných právnych mechanizmov ako sú napríklad požiadavka právnej istoty, potreba odôvodniteľnosti odklonu od už existujúcej rozhodovacej praxe, dostupnej a známej právnej náuky a pod.

V nadväznosti na už uvedené: s istou dávkou akademickej nepresnosti sme nútení konštatovať, že ak uvažujeme nad ustálenosťou rozhodovacej praxe súdov ako o „procesnom inštitúte“, či ako o funkčnom prvku rozhodovania súdov všeobecnej sústavy súdnictva, zistíme, že o tejto procesno-inštitucionálnej štruktúre sme nútení uvažovať vo viacerých smeroch. O tom v akých sa zamyslíme o zopár riadkov nižšie.

Ako môžeme v poslednom období vidieť, jednotlivé parciálne prvky spomínanej množiny, ktoré každý samostatne a v už spomínanej vzájomnej podmienenosti determinujú jej obsah a rozsah – ergo obsah, formy, rozsah a následky „ustálenosti rozhodovacej praxe“ sú formulované jednak (i) pozitívnym právom, a jednak samotnou (ii) judikatúrou.

Medzi tieto „stavebné kamene“ ustálenosti rozhodovacej praxe patrí predovšetkým (samozrejme, v zmysle ustáleného biču egocentrizmu a viery vo vlastnú genialitu v podobe výroku „viem, že nič neviem“ pripúšťam netaxatívnosť – ba práve naopak – priznávam demonštratívnosť nižšie uvedeného nápočtu týchto prvkov):

Cieľom tohto príspevku (ako v mnohých príspevkoch na tomto fóre) je vytvoriť miesto, kde by sa na základe vnímania jednotlivých členov lexforáckej ekipy a širšej odbornej verejnosti zhromažďovali rozhodnutia súdov, ktoré sa venujú niektorým z vyššie uvedených prvkov širšej množiny, ktorá sa nazýva „ustálenosť rozhodovacej praxe". Nakoľko sa predmetná téma postupne vyvíja a o jej opodstatnenosti sa podľa môjho názoru bude vyvíjať čoraz významnejším spôsobom, dovoľujem si uviesť presvedčenie, že do tejto témy majú čo povedať aj názory autorov v rozsahu dostupnej odbornej spisby, ktoré sa môžu týkať jednotlivých parciálnych prvkov tejto problematiky.

Ako nástrel do debaty uvádzam mne známe rozhodnutia súdov ako aj názory autorov, ktoré sa venovali otázkam ustálenosti rozhodovacej praxe súdov, či jednotlivým parciálnym prvkom hore uvádzaného nápočtu. Vyslovujem prianie, že táto téma sa postupne naplní ďalšími a predovšetkým kvalitnými rozhodnutiami súdov, ktoré jednoznačným spôsobom upravia obsah a rozsah „ustálenosti rozhodovacej praxe“. To všetko s cieľom zodpovedať na otázky ako napr.:

Pre ilustráciu uvádzam mne známe názory, či už vo forme rozhodnutí súdov alebo názorov autorov na uvedené otázky. V ostatnom prajem – príjemné vedecké a mimovedecké bádania, priatelia..

A) JUDIKATÚRA:

Rozhodnutie NSSR,sp. zn. 3 Cdo/6/2017v ktorom sa NSSR pokúsil naplniť pojem ustálená rozhodovacia prax najvyššieho súdu (bod. 26.1.): „ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu je vyjadrená predovšetkým v stanoviskách alebo rozhodnutiach najvyššieho súdu, ktoré sú ako judikáty publikované v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR. Do tohto pojmu možno zaradiť aj prax vyjadrenú opakovane vo viacerých nepublikovaných rozhodnutiach najvyššieho súdu, alebo dokonca aj jednotlivo v doposiaľ nepublikovanom rozhodnutí, pokiaľ niektoré neskôr vydané (nepublikované) rozhodnutia najvyššieho súdu názory obsiahnuté v skoršom rozhodnutí nespochybnili, prípadne tieto názory akceptovali a vecne na ne nadviazali“.

Uznesenie NSSR, sp. zn. 6 Cdo 129/2017, kde NSSR uviedol nasledovné (nad rámec odkazu na rozhodnutie NSSR sp. Zn. 3 Cdo/6/2017):“S prihliadnutím na čl. 3 C. s. p. do pojmu ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu treba zahrnúť aj rozhodnutia Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva, prípadne Súdneho dvora Európskej únie. Rozhodnutia súdov iných štátov, a teda ani rozhodnutia Ústavného súdu ČR a Najvyššieho súdu ČR pod tento pojem nespadajú. Ak teda dovolateľka v dovolaní poukázala na rozhodnutia Ústavného súdu ČR sp. zn. III. ÚS 1206/2009 a sp. zn. II. ÚS 1835/2014 ako na rozhodnutia spadajúce pod ustálenú rozhodovaciu prax dovolacieho súdu, od ktorej sa odvolací súd pri riešení právnej otázky zachovania súrodeneckých väzieb pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti niektorého z rodičov odklonil, tak uvedenú argumentáciu dovolateľky nemožno považovať za súladnú s ust. § 421 ods. 1 písm. a) C. s. p.

Občianskoprávne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na zasadnutí 10. októbra 2018 prijalo ako judikát rozhodnutie z 24. januára 2018 sp. zn. 6 Cdo 29/2017,právna veta ktorého znie: „Do ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu v zmysle § 421 ods. 1 Civilného sporového poriadku treba zahrnúť aj naďalej použiteľné, legislatívnymi zmenami a neskoršou judikatúrou neprekonané civilné rozhodnutia a stanoviská publikované v Zbierkach súdnych rozhodnutí a stanovísk vydávaných Najvyššími súdmi ČSSR a ČSFR, ďalej v Bulletine Najvyššieho súdu ČSR a vo Výbere rozhodnutí a stanovísk Najvyššieho súdu SSR a napokon aj rozhodnutia, stanoviská a správy o rozhodovaní súdov, ktoré boli uverejnené v Zborníkoch najvyšších súdov č. I, II. a IV vydaných SEVT Praha v rokoch 1974, 1980 a 1986.“ Na túto argumentačnú líniu nadviazal NSSR aj v ďalšom rozhodnutí (Uznesenie NSSR, sp. zn. 3 Cdo 165/2018zo dňa 22.novembra 2018), kde uvádza, že cit. “Pod pojem ustálenej súdnej praxe a pod pojem dovolací súd v zmysle § 421 ods. 1 CSP teda nemožno zahrnúť rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republiky, na ktoré žalobca poukazuje vo svojom dovolaní, ani Najvyšší súd Českej republiky.”

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. III. ÚS 289/2017 z 21. novembra 2017,a to v znení:"Súd má poznať svoju vlastnú judikatúru, t.j. aj rozhodnutia iných sudcov (resp. senátu) toho istého súdu a túto judikatúru musí zohľadniť bez ohľadu na to, či na ňu samotné strany sporu poukazujú. Naopak, postoj všeobecných súdov, vyznačujúci sa odlišnosťou prístupu k prejednávaným veciam, ktoré sú v podstate identické, bez toho, aby svoj odklon odôvodnili, je prejavom svojvôle, ktorá odporuje spomínanému základnému princípu materiálneho právneho štátu.”

B) NÁZORY AUTOROV:

Števček (MSSR, UK) vo vzťahu k pomenovaniu najvyšších súdnych autorít uvádza, že cit. „ ... je jednoznačné, že za najvyššie súdne autority možno sémanticky dosadiť (i) Ústavný súd Slovenskej republiky, (ii) Najvyšší súd Slovenskej republiky .... (iii) Európsky súd pre ľudské práva a (iv) Súdny dvor Európskej únie. (ŠTEVČEK, M.: komentár k čl. 2 CSP, in: Števček, M., Ficová, S., Baricová, J., Mesiarkinová, S., Bajánková, J., Tomašovič, M., a kol. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha : C. H. Beck, 2016, 1540 s., str. 32.)

Moravčíková (Najvyšší súd Slovenskej republiky) uvádza vo vzťahu k prejednávanej problematike:

a) názory na záväznosť judikatúry ako návod na jej aplikáciu súdmi nižšieho stupňa nájdeme aj v rozhodnutiach najvyššieho súdu, napr. v uznesení Najvyššieho súdu SR zo 14. mája 2014 sp. zn. 7 Cdo 136/2013 (kasačné rozhodnutie), sa uvádza, že „favorizácia inej právoplatne skončenej veci nemá v podmienkach Slovenskej republiky všeobecnú (precedenčnú) záväznosť, nemá v nepublikovanej podobe v Zbierke stanovísk a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky ani faktickú „záväznosť“ pre iné - podobné prípady prejednávané súdmi, i keď v zložitých prípadoch (hard case) ju možno ako odkazovú metódu (stare decisis) používať pri odôvodňovaní súdnych rozhodnutí”

b) Uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 14. mája 2014 sp. zn. 17Co/410/2014) podľa ktorého “v prípade precedenčnej záväznosti existuje možnosť, aby všeobecný súd (ne)reflektoval právne závery najvyššieho súdu tým, že v dobrej viere predostrie konkurujúce úvahy a začne s konkrétnym rozhodnutím najvyššieho súdu zmysluplný právny dialóg...; v tomto prípade vo svojej podstate argumentačnej záväznosti sa môže súd nižšieho stupňa odkloniť od príslušného súdneho rozhodnutia (rozhodnutí) najvyššieho súdu za predpokladu predloženia kritickej konfrontácie jeho dôvodov, podľa ktorých sa nemohol v obdobnej skutkovej a právnej situácii s predmetným rozhodnutím stotožniť; tento prístup sa preto nepovažuje za porušenie princípu právnej istoty (porovnaj napríklad nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS/564/2012 zo dňa 29. 05. 2013) so zdôraznením, že odvolaciemu súdu nie je známa jednotnosť všetkých senátov najvyššieho súdu v posudzovanej otázke možnosti vstupu vedľajšieho účastníka do konania vo fáze tzv. skráteného konania, keď navyše žiadne z vyššie uvedených rozhodnutí najvyššieho súdu nebolo doposiaľ zverejnené ani v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky“.

(IN: MORAVČÍKOVÁ, Andrea: Judikatúra a pojem ustálená rozhodovacia prax.- In: Bulletin slovenskej advokácie.- ISSN 1335-1079.- Roč. 22, č. 11 (2016), s. 26-32)

Bajánková (Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky) na medzinárodnej vedeckej konferencii Košické dni súkromného práva II. konanej v dňoch 18.-20.apríla 2018 v rámci svojho vystúpenia ako aj svojho písomného výstupu, ktorej výsledkom bol recenzovaný zborník vedeckých prác uvádza istú kritiku tohto prístupu, kedy konštatuje, neudržateľnosť tohto názoru, pričom uzatvára, že za ustálenú rozhodovaciu činnosť najvyššieho súdu bude možné považovať aj tie rozhodnutia NSSR, ktoré síce neboli uverejnené v zbierke, avšak ktoré neboli neskoršími rozhodnutiami NSSR, či prípadne ÚSSR, zmenené. Oporou tohto postoja sa môžu javiť ňou citované názory dostupnej odbornej spisby, napr. názor hovoriaci že „Aj pokiaľ určitý právny názor bol opakované potvrdený najvyšším súdom, ide o skutočne ustálenú judikatúru, teda o názor najvyššieho súdu, nie iba o názor jedného senátu.“ (BAJÁNKOVÁ, J..: K niektorým otázkam prípustnosti dovolania podľa § 421 civilného sporového poriadku: IN: Košické dni súkromného práva II – recenzovaný zborník vedeckých prác, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, ISBN: 978-80-8129-088-6, vydanie prvé, Tlač: Typopress s.r.o., Košice, Košice 2018, str. 622.)

Kovaľová (predsedníčka Krajského súdu v Prešove) konštatuje, že v prípade pojmu ustálenosť rozhodovacej praxe vo vzťahu k súdom všeobecnej sústave súdnictva ide o jej významné presahy vo forme jednak (i) záväznosti kasačnej, a (ii) záväznosti precedenčnej. Postreh Kovaľovej v tomto prípade považujeme za postreh principiálny a kardinálny, nakoľko tento pomenúva procesualistické vlastnosti ustálenej rozhodovacej praxe ako procesného pojmu súdnych konaní v podmienkach Slovenskej republiky (KOVAĽOVÁ, A.: Ustálená rozhodovacia prax a odklon o nej, IN: IN: Košické dni súkromného práva II – recenzovaný zborník vedeckých prác, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, ISBN: 978-80-8129-088-6, vydanie prvé, Tlač: Typopress s.r.o., Košice, Košice 2018, str. 622.).

Mesiarkinová (Najvyšší súd Slovenskej republiky) na stránkach rešpektovanej komentárovej spisby implicitne uvádza (komentár k ustanoveniu § 421 CSP vo vzťahu k dovolaniu ako opranému prostriedku), že za ustálenú rozhodovaciu prax by bolo možné považovať rozhodnutie publikované v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Vo vzťahu k judikatúre NSSR uvádza zaujímavú myšlienku, a to cit.: „Hoci judikatúra najvyššieho súdu, vrátane ním prijatých stanovísk na zjednotenie rozhodovania, nie je formálne záväzná, ipso iure normatívnu silu má, a to vo vertikálnej línii (voči súdom nižších stupňov), ako aj v horizontálnej línii (medzi senátmi najvyššieho súdu navzájom)“, pričom následne konštatuje, že „Jednotnou interpretáciou zákona sa zabezpečuje jednota uplatnenia právnej úpravy v rovnakých prípadoch, zvyšuje sa právna istota a subjektom práva sa umožňuje predvídať postup súdu, ktorý právna norma predvída alebo ukladá“ (MESIARKINOVÁ, S.: komentár k ustanoveniu § 421 CSP, in: Števček, M., Ficová, S., Baricová, J., Mesiarkinová, S., Bajánková, J., Tomašovič, M., a kol. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha : C. H. Beck, 2016, 1540 s., str. 32)


Názory k článku Ustálenosť rozhodovacej praxe (najvyšších súdnych autorít) - množina známych prvkov (nového?) procesného inštitútu?:


  Milan Hlušák, 30. 01. 2019 v 19:02 - Prístup k ustálenej praxi

V súvislosti s ustálenou praxou som tu už kritizoval spôsob sprístupňovania súčasnej judikatúry na stránkach NS SR. V súvislosti s R 71/2018 (6 Cdo 29/2017) by som však chcel poukázať aj na to, že prístup k rozhodnutiam zverejnených v Zborníkoch I, II a IV je veľmi limitovaný (viem, že nejaké sú aj v ASPI, ale neviem, či všetky) a prístup k Bulletinu NS ČSR a k Výberu NS SSR je prakticky nulový.

Možno by bolo dobré, keby sa Najvyššiemu súdu podarilo vyčleniť nejaké prostriedky na sprístupnenie týchto starších rozhodnutí, ako aj na zlepšenie vyhľadávania v aktuálnej judikatúre a na jej poriadnu indexáciu.

  Jaroslav Čollák, 01. 02. 2019 v 11:38 - ad Milan

.. plne súhlasím.

Všeobecne je otázkou (pomaly verejného záujmu) aby priebežné zverejňovanie judikatúry NSSR (aj mimo Zbierky - ak platí konštrukt, že za ustálenú rozhodovaciu prax možno považovať aj nezverejnené rozhodnutia) bolo zabezpečené (i) minimálne na stránke NSSR na báze fulltextového vyhľadávania / cez keywords, ak nie cestou (ii) slovlexu alebo niečoho podobného.... ak NSSR vytvára (čo je nepochybné) doktrínu dovolacieho konania stojacu na tom, že ak dovolateľ namieta (1) odklon od rozhodovacej praxe NSSR alebo (ii) nesprávne právne posúdenie - musí presne označiť, od ktorého dovolacieho rozhodnutia sa odvolací súd odchýlil (NSSR, sp. zn. 1 C/206/2016, sp. zn. 3 Cdo 6/2017).

Rovnako - NSSR už judikoval, že ako dovolací dôvod nemožno použiť § 421 ods. 1 písm. a) + b) + c) - nakoľko ide o vnútorný rozpor dovolania v rozsahu dovolacích dôvodov (NSSR, sp. zn. 6 Cdo/123/2017).

  Jaroslav Čollák, 29. 04. 2019 v 13:37 - povinnosť súdov poznať (vlastnú) judikatúru - ÚSSR

rád by som poukázal na s témou súvisiacu spojitosť vyslovenú Ústavným súdom Slovenskej republiky (neviem, či to tu už Juraj nedával v inej téme, ale pre istotu to zdieľam): Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III. ÚS 289/2017 z 21. novembra 2017, v ktorom sa uvádza:

„Súd má poznať svoju vlastnú judikatúru, t. j. aj rozhodnutia iných sudcov (resp. senátu) toho istého súdu, a túto judikatúru musí zohľadniť bez ohľadu na to, či na ňu samotné strany sporu poukazujú. Naopak, postoj všeobecných súdov vyznačujúci sa odlišnosťou prístupu k prejednávaným veciam, ktoré sú v podstate identické, bez toho, aby svoj odklon odôvodnili, je prejavom svojvôle, ktorá odporuje základnému princípu materiálneho právneho štátu (POVINNOSŤ ZOHĽADŇOVANIA VLASTNEJ JUDIKATÚRY VŠEOBECNÝMI SÚDMI).“

  Jaroslav Čollák, 23. 01. 2021 v 19:02 - ustálenosť rozhodovacej praxe a (?) materiálna publiciita (?) ZSNS

Jurajovi ďakujem za post v inom príspevku (https://www.lexforum.sk/512#202101220850050200), odkazujem na predmetné rozhodnutie aj v tejto "škatuľke", nakoľko je - osobne si myslím - ďalšou podstatnou zastávkou "ustálenosti rozhodovacej praxe". Ak nie prestupnou stanicou..

ÚS SR, I. ÚS 115/2020, ZSP 56/2020
"Prípustnosť dovolania podľa § 421 ods. 1 písm. b) Civilného sporového poriadku treba vykladať tak, že dovolanie je prípustné, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená ustálene.

Ustálená prax musí byť zrejmá nielen dovnútra (že o nej vie najvyšší súd, príp. sporové strany), ale aj navonok (vo vzťahu k verejnosti) a mala by byť aj publikovaná v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky."

  Martin Friedrich, 17. 10. 2022 v 09:53 - Ústavný súd sa nemôže stotožniť s názorom najvyššieho súdu, že jedno nepublikované rozhodnutie môže predstavovať situáciu, kedy je otázka vyriešená.

II. ÚS 328/2022-41

23. V predmetnej veci najvyšší súd poukázal len na jedno nepublikované rozhodnutie najvyššieho súdu, ktoré sa zaoberalo (nie vyčerpávajúco) sťažovateľom nastolenou právnou otázkou. Ústavný súd sa nemieni zaoberať vecnou stránkou zadefinovania pojmu ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu najvyšším súdom, ide o kompetenciu najvyššieho súdu. Napokon, tento pojem sa môže v judikatúre najvyššieho súdu ďalej vyvíjať. Ústavný súd sa vyjadrí k ústavnému súladu výkladu tohto pojmu v kontexte napadnutého rozhodnutia. Ústavný súd sa nemôže stotožniť s názorom najvyššieho súdu, že jedno nepublikované rozhodnutie môže predstavovať situáciu, kedy je otázka vyriešená. V prípade, ak bolo rozhodnutí najvyššieho súdu týkajúcich sa tejto otázky viac, mal najvyšší súd na ne poukázať. Len tak by išlo o presvedčivý záver, že riešenie právnej otázky je v praxi dovolacieho súdu ustálené. Tento výklad ústavného súdu zároveň vytvára najvyššiemu súdu priestor, príležitosť a šancu v týchto prípadoch dovolanie vecne prejednať. Ak sa s názorom vysloveným v predchádzajúcom rozhodnutí dovolacieho súdu stotožní, prax dovolacieho súdu sa upevní a tento názor bude presvedčivejší. Ak sa bude chcieť od rozhodnutia, resp. rozhodnutí (ktoré ale nepredstavujú ustálenú prax) najvyššieho súdu o tejto právnej otázke odchýliť, vytvorí sa predpoklad pre prejednanie veci vo veľkom senáte, následkom čoho sa opäť rozhodovacia prax stabilizuje. Pokiaľ by však jedno nepublikované rozhodnutie najvyššieho súdu predstavovalo ustálenú prax, dovolaciemu súdu by neostávalo nič iné, iba dovolanie pre neprípustnosť odmietnuť, a to aj v prípade, ak má na právnu otázku konajúci senát odlišný názor.

Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím