lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (116)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (44)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (23)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Michal Novotný (7)
Peter Kotvan (6)
Ľuboslav Sisák (6)
Ondrej Halama (6)
Xénia Petrovičová (6)
Michal Krajčírovič (6)
Adam Zlámal (6)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Radovan Pala (4)
Monika Dubská (4)
Pavol Szabo (4)
Ján Lazur (4)
Josef Kotásek (4)
Petr Kolman (4)
Maroš Hačko (4)
Ivan Bojna (4)
Natália Ľalíková (4)
Ladislav Hrabčák (3)
Peter Pethő (3)
Denisa Dulaková (3)
Josef Šilhán (3)
Pavol Kolesár (3)
Jakub Jošt (3)
Adam Valček (3)
Marián Porvažník (3)
Juraj Straňák (2)
Juraj Schmidt (2)
Richard Macko (2)
Roman Kopil (2)
Ladislav Pollák (2)
Maroš Macko (2)
Gabriel Volšík (2)
Ludmila Kucharova (2)
Martin Serfozo (2)
Jiří Remeš (2)
Peter Varga (2)
Peter Zeleňák (2)
Tomáš Plško (2)
Marek Maslák (2)
Lukáš Peško (2)
Jozef Kleberc (2)
Martin Gedra (2)
Bob Matuška (2)
Michal Hamar (2)
Dávid Tluščák (2)
Andrej Kostroš (2)
Anton Dulak (2)
Zsolt Varga (2)
Andrej Majerník (1)
Lucia Palková (1)
Zuzana Kohútová (1)
Marcel Jurko (1)
Martin Bránik (1)
Bohumil Havel (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Paula Demianova (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Pavol Mlej (1)
Adam Pauček (1)
Tibor Menyhért (1)
Vladimir Trojak (1)
Vladislav Pečík (1)
Viliam Vaňko (1)
Adam Glasnák (1)
Peter Kubina (1)
Martin Poloha (1)
Patrik Patáč (1)
jaroslav čollák (1)
lukasmozola (1)
Martin Svoboda (1)
Natalia Janikova (1)
Ivan Michalov (1)
Tomáš Ľalík (1)
Ivan Kormaník (1)
Tomáš Demo (1)
Tomas Pavelka (1)
Emil Vaňko (1)
Petr Steiner (1)
Bystrik Bugan (1)
Peter Janík (1)
Tomáš Korman (1)
Patrik Pupík (1)
Mikuláš Lévai (1)
Igor Krist (1)
Dušan Rostáš (1)
Pavol Chrenko (1)
Radoslav Pálka (1)
Miriam Potočná (1)
Zuzana Adamova (1)
Martin Estočák (1)
Lucia Berdisová (1)
Michal Ďubek (1)
Dávid Kozák (1)
Peter K (1)
Nora Šajbidor (1)
Ondrej Jurišta (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Martin Galgoczy (1)
Ivan Priadka (1)
Robert Vrablica (1)
Matej Kurian (1)
peter straka (1)
Katarína Dudíková (1)
Petr Kavan (1)
Marcel Ružarovský (1)
Matej Košalko (1)
Petr Novotný (1)
Peter Marcin (1)
Vincent Lechman (1)
Róbert Černák (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Roman Prochazka (1)
Tomas Kovac (1)
Robert Šorl (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Dušan Marják (1)
I. Stiglitz (1)
Michal Jediný (1)
Pavel Lacko (1)
Ján Pirč (1)
Jana Mitterpachova (1)
Eduard Pekarovič (1)
lukas.kvokacka (1)
David Halenák (1)
Gabriel Závodský (1)
Juraj Lukáč (1)
Zuzana Klincová (1)
Michaela Stessl (1)
Martin Hudec (1)
Tomáš Pavlo (1)
Martin Šrámek (1)
Jakub Mandelík (1)
Matej Gera (1)
David Horváth (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Příjemnou dovolenou

Milan Kvasnica, 30. 06. 2016 v 23:04

Nejvyšší soud ČR v řízení vedeném pod sp. zn. 33 Cdo 747/2015 judikoval:

V rozsudku ze dne 11. 12. 2013, sp. zn. 33 Cdo 3661/2013, Nejvyšší soud s přihlédnutím k rozhodnutí Evropského soudního dvora v případu ESD, C-168/00, ve věci Simone Leitner proti TUI Deutschland GmbH & Co. KG, k závěrům odborné literatury (srovnej Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 až 880. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 2402 - 2404), jakož i k judikatuře členských států Evropské unie, přijal a odůvodnil závěr, podle něhož pokud v důsledku porušení povinností ze strany cestovní kanceláře vznikla zákazníkovi škoda, svědčí mu vedle práva na vrácení rozdílu v ceně také právo na náhradu škody podle § 852i obč. zák. (...) ustanovení § 852i obč. zák. by mělo být vykládáno nejen v kontextu odpovědnosti za škodu, ale vzhledem k judikatuře Evropského soudního dvora i odpovědnosti za imateriální újmu, která byla způsobena osobnosti vzhledem k jejímu právu na klidnou dovolenou (...) uvedený výklad je (...) konformní s českou právní úpravou i dosavadní rozhodovací praxí Nejvyššího soudu (např. s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2007, sp. zn. 30 Cdo 3577/2006). K tomuto názoru se kloní i část odborné veřejnosti, podle níž pojem škody v rámci úpravy cestovní smlouvy je potřeba se zřetelem ke směrnici č. 90/314/EHS vykládat v širším významu (srovnej Hulmák, M., Ztráta radosti z dovolené , Právní rozhledy 2/2009, s. 52), neboť právo na náhradu této specifické újmy je spojeno s porušením povinnosti cestovní kanceláře, nikoliv s pouhým zásahem do osobnostních práv podle § 11 a násl. obč. zák.

Nelze pominout, že úprava cestovní smlouvy v občanském zákoníku (zákonu č. 40/1964 Sb.) představuje transpozici směrnice Rady č. 90/314/EHS z 13. 6. 1990 o souborných službách pro cestování, pobyty a zájezdy. Platí přitom, že národní úpravu (...) je nutné v co největším rozsahu interpretovat ve světle znění a účelu směrnice, aby bylo dosaženo výsledku uvedeného ve směrnici (nepřímý účinek - ESD, ve věci C-106/89,Marleasing SA proti La Comercial Internationale de Alimentacion SA, ESD, ve věci C-240 244/98, Océano Grupo proti Rocio Murciano Quintero, ESD, ve věci C-212/04, Konstantinos Adeneler a ostatní, Sbírka rozhodnutí I-06057/2006). Autonomní charakter práva Evropské unie znamená, že výklad směrnic i provádějících národních úprav musí být vždy činěn v kontextu práva Evropské unie, a nikoliv národního práva a jeho pojmosloví (ESD, ve věci C-29/76, LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG proti Eurocontrol).

V poměrech nyní souzené věci shora uvedené znamená, že žalovaná, která proti ujednání v cestovní smlouvě nezajistila pro žalobce a členy jeho rodiny požadovanou kvalitu ubytování (pokoje s výhledem na moře), má, kromě povinnosti vrátit příplatek za takové pokoje (počítaný podle počtu osob - 4 x 490,- Kč), povinnost nahradit mu újmu (poskytnout slevu) spočívající v narušení klidného průběhu dovolené, neboť přes jeho očekávání mu nebylo zajištěno požadované ubytování; otázka hluku při náhradním ubytování se pak jeví jako sekundární ve vztahu k primárnímu porušení cestovní smlouvy.

Přesto, že ustanovení § 852i obč. zák. o právu, ať již je budeme nazývat právem na náhradu za ztrátu radosti z dovolené, právem na náhradu škody za pokaženou dovolenou, nebo právem z titulu narušení dovolené, výslovně nehovoří, nelze je vyloučit. Naopak eurokonformním výkladem dotčeného ustanovení lze dospět k závěru, že umožňuje postiženému zákazníkovi domáhat se imateriální újmy způsobené porušením povinnosti cestovní kanceláře.

Toto právo nevzniká jako důsledek jakékoliv nepříjemnosti, která se stane v průběhu dovolené. Porušení povinnosti cestovní kanceláře musí dosáhnout takové intenzity, že je způsobilé objektivně znepříjemnit pobyt. Při posuzování důvodnosti nároku, eventuálně jeho výše, může být vodítkem tzv. frankfurtská tabulka slev, kterou již v roce 1985 vydala 24. komora Zemského soudu ve Frankfurtu. Označuje nejčastější nedostatky při plnění závazků vyplývajících z cestovní smlouvy a má pouze orientační charakter při přiznávání slev ze zájezdu. Je použitelná zejména v situaci, kdy se cestovní kancelář se zákazníkem, který uplatnil nároky vyplývající z porušení cestovní smlouvy, vyrovnává mimosoudně (tabulka je k dispozici na webových stránkách Evropského spotřebitelského centra při České obchodní inspekci www.evropskyspotrebitel.cz/files/frankfurtska-tabulka.pdf).


Názory k článku Příjemnou dovolenou:


  Milan Kvasnica, 17. 11. 2016 v 20:43 - nárok na slevu VS nárok na náhradu nemajetkové újmy

http://kraken.slv.cz/20Co186/2016

Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím