lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (115)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (43)
Tomáš Klinka (26)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (22)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (9)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Michal Krajčírovič (6)
Peter Kotvan (6)
Ondrej Halama (5)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Ľuboslav Sisák (5)
Maroš Hačko (4)
Josef Kotásek (4)
Pavol Szabo (4)
Natália Ľalíková (4)
Ján Lazur (4)
Monika Dubská (4)
Petr Kolman (4)
Radovan Pala (4)
Ivan Bojna (4)
Denisa Dulaková (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Jakub Jošt (3)
Josef Šilhán (3)
Adam Valček (3)
Marián Porvažník (3)
Peter Pethő (3)
Pavol Kolesár (3)
Gabriel Volšík (2)
Marek Maslák (2)
Juraj Straňák (2)
Jiří Remeš (2)
Martin Gedra (2)
Richard Macko (2)
Martin Serfozo (2)
Andrej Kostroš (2)
Juraj Schmidt (2)
Tomáš Plško (2)
Ludmila Kucharova (2)
Jozef Kleberc (2)
Peter Varga (2)
Bob Matuška (2)
Roman Kopil (2)
Maroš Macko (2)
Dávid Tluščák (2)
Michal Hamar (2)
Zsolt Varga (2)
Lukáš Peško (2)
Anton Dulak (2)
Zuzana Kohútová (1)
Tomáš Pavlo (1)
Tomas Pavelka (1)
lukasmozola (1)
Tomas Kovac (1)
Dávid Kozák (1)
Petr Novotný (1)
Bohumil Havel (1)
Andrej Majerník (1)
Tomáš Demo (1)
Radoslav Pálka (1)
Peter Marcin (1)
Vladislav Pečík (1)
Michal Jediný (1)
Bystrik Bugan (1)
Zuzana Adamova (1)
I. Stiglitz (1)
Marcel Jurko (1)
Marcel Ružarovský (1)
Nora Šajbidor (1)
Martin Galgoczy (1)
Matej Gera (1)
Viliam Vaňko (1)
Emil Vaňko (1)
Gabriel Závodský (1)
Eduard Pekarovič (1)
Ján Pirč (1)
Vincent Lechman (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Ivan Priadka (1)
Martin Šrámek (1)
Petr Steiner (1)
Juraj Lukáč (1)
Roman Prochazka (1)
Lucia Palková (1)
Adam Pauček (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Martin Hudec (1)
Peter K (1)
Matej Kurian (1)
Robert Šorl (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Ladislav Pollák (1)
Pavol Mlej (1)
Tibor Menyhért (1)
David Halenák (1)
Robert Vrablica (1)
jaroslav čollák (1)
Peter Kubina (1)
Miriam Potočná (1)
Katarína Dudíková (1)
Patrik Pupík (1)
peter straka (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Michaela Stessl (1)
Dušan Marják (1)
Petr Kavan (1)
David Horváth (1)
Jakub Mandelík (1)
Tomáš Ľalík (1)
Natalia Janikova (1)
Ondrej Jurišta (1)
Michal Ďubek (1)
Lucia Berdisová (1)
Martin Estočák (1)
Peter Janík (1)
Martin Svoboda (1)
Patrik Patáč (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Jana Mitterpachova (1)
Pavel Lacko (1)
Martin Bránik (1)
lukas.kvokacka (1)
Ivan Kormaník (1)
Mikuláš Lévai (1)
Ivan Michalov (1)
Tomáš Korman (1)
Igor Krist (1)
Róbert Černák (1)
Paula Demianova (1)
Pavol Chrenko (1)
Martin Poloha (1)
Matej Košalko (1)
Zuzana Klincová (1)
Dušan Rostáš (1)
Vladimir Trojak (1)
Peter Zeleňák (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Arbitrabilita korporátnych sporov

Juraj Gyarfas, 23. 04. 2015 v 16:04

Nie že by som si chcel robiť reklamu (to v žiadnom prípade:-)), ale rád by som na tomto mieste vytvoril priestor na diskusiu a kritiku článku, ktorý sme s Kristiánom uverejnili v Justičnej revue 3/2015. Diskusia by zrejme mala primárne prebiehať na stránkach Justičnej revue, ale na kratšie (a zúrivejšie) reakcie sme chceli vytvoriť priestor aj tu.

K článku nás inšpirovala nedávna novela zákona o rozhodcovskom konaní (zákon č. 336/2014 Z.z.), ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2015, a ktorá v § 4 ods. 5 ZoRK výslovne upravuje rozhodcovské doložky vo vnútorných predpisoch právnických osôb. Inými slovami, zákonodarca výslovne potvrdil, že arbitráž je aprobovaný spôsob riešenia sporov aj vo svete práva obchodných spoločností – tzv. korporátna arbitráž. Podrobnejšie rozpracovanie podmienok platnosti takýchto rozhodcovských zmlúv ako aj rozsahu arbitrability prenechal zákonodarca podľa dôvodovej správy judikatúre a právnej vede. Na túto výzvu sme sa pokúsili aspoň čiastočne odpovedať.

V Rakúsku a Nemecku súdna prax a právna veda riešili a stále riešia mnohé z týchto otázok celé desaťročia (niekedy aj storočie) a preto si určite nerobíme ilúzie, že na Slovensku sa dajú zodpovedať jedným článkom. Ale čím skôr sa takáto diskusia začne, tým skôr bude korporátna arbitráž aspoň v hrubých rysoch stabilnou a fungujúcou súčasťou slovenského právneho prostredia, čo považujeme právne aj ekonomicky za prínosné.

Článok je relatívne dlhý a určite by nebolo vhodné ho na tomto mieste opakovať. Ako veľmi stručné zhrnutie však možno uviesť, že sme analyzovali rôzne situácie korporátneho práva a na základe najmä nemeckej a rakúskej judikatúry (ako aj judikatúry ESĽP, SDEÚ a iných zdrojov) sme dospeli k nasledovným záverom.

Rozhodcovská zmluva môže platne vzniknúť pri založení spoločnosti ako aj neskoršou zmenou korporátnych dokumentov, v druhom prípade však nie je záväzná voči akcionárom alebo spoločníkom, ktorí s takouto zmenou nesúhlasili. Rozhodcovská zmluva obsiahnutá v korporátnych dokumentoch zaväzuje akcionárov (resp. spoločníkov), neskorších nadobúdateľov majetkovej účasti, samotnú spoločnosť a za určitých okolností aj orgány spoločnosti (resp. členov týchto orgánov). Za arbitrabilné považujeme spory medzi spoločníkmi (resp. akcionármi) navzájom ako aj spory medzi nimi a spoločnosťou. Za určitých podmienok považujeme za arbitrabilné aj spory o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia. Ako problematická sa nám javí arbitrabilita sporov o náhradu škody spôsobenej orgánmi spoločnosti. Za non-arbitrabilné možno považovať statusové spory týkajúce sa zrušenia alebo neplatnosti spoločnosti a zániku účasti spoločníka.

Tešíme sa na Vaše pripomienky, protiargumenty a polemiku.


Názory k článku Arbitrabilita korporátnych sporov:


  Juraj Gyarfas, 23. 10. 2017 v 21:52 - arbitrabilita korporátnych sporov v ČR

Dávam do pozornosti zaujímavý článok na túto tému v ČR:
Eichlerová, K.: Arbitrabilita korporátních sporů kapitálových společností. Právní rozhledy 19/2017, s. 653.

  jaroslav čollák, 24. 10. 2017 v 19:37 - množina výskytu je širšia

Juraj,
len pre doplnenie, situácie v ktorých sa vyskytuje rovnako "istá forma" rozhodcovskej doložky v interných dokumentoch právnických osôb sa vyskytujú rovnako pri správe a riadení športu.

Je a hlavne bolo - pred prijatím zákona o športe, ktorý vytvoril možnosť založenia paralelnej štruktúry orgánov na riešenie sporov pričom nejde o stále rozhodcovské súdy a je možné rovnako vylúčiť právomoc všeobecného súdnictva (ustanovenie § 52 ZOŠ) - bežné, že v stanovách športových zväzov bola inkorporovaná povinnosť každého člena združenia riešiť svoje spory (medzi členmi a člen - zväz) pred rozhodcovským orgánom (ak ho mal samozrejme zväz zriedený).

Mňa však v tej téme korporátnej arbitráže zaujala tá variácia, či by bolo možné v jej prospech vyhradiť rozhodovanie LEN niektorej korporátnej otázky (riešil som to pri dizertačke ohľadne zákazu zneužitia práva).

  Juraj Gyarfas, 23. 03. 2018 v 15:16 - NS ČR k arbitrabilite nároku spoločníka na podiel na zisku v.o.s.

" Z rozhodovací praxe dovolacího soudu plyne, že pro posouzení arbitrability nároku je stěžejní povaha takového nároku, nikoli obecná povaha řízení jako takového, přičemž povaha řízení (zda jde o sporné či nesporné řízení) není sama o sobě pro závěr o arbitrabilitě věci určující. K tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. března 2014, sp. zn. 29 Cdo 2648/2013.
Z výše uvedeného vyplývá, že nárok společníka na podíl na zisku vůči společnosti je nárokem, o němž je možné platně uzavřít rozhodčí smlouvu. O arbitrabilitě takového nároku totiž svědčí naplnění zákonných podmínek uvedených v § 2 zákona o rozhodčím řízení, neboť se jedná majetkový spor, k jehož projednání by bez existence rozhodčí smlouvy měl pravomoc soud a o jehož předmětu by bylo možné uzavřít smír. K závěru o arbitrabilitě majetkových sporů mezi společníky a společností souvisejících s jejich majetkovou účastí na společnosti se přiklání také odborná literatura (viz například Bělohlávek, A. J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 103-215. pro podobný závěr viz také Holejšovský, J. Valné hromady společností s ručením omezeným. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, s. 311.).
"

NS ČR, 23 Cdo 1782/2017

  Juraj Gyarfas, 29. 10. 2018 v 18:03 - actio pro socio v arbitráži

Veľmi zaujímavé skutkové pozadie bolo opísané v rozhodnutí ÚS SR, II. ÚS 300/2018. Zdá sa, že veriteľ sa po nemožnosti vymôcť plnenie podľa rozhodcovského rozsudku voči svojmu zmluvnému partnerovi domáhal ďalšou rozhodcovskou žalobou náhrady škody podľa § 135a OBZ voči konateľovi svojho zmluvného partnera. Žalobca tvrdil, že rozhodcovská zmluva "prešla" na konateľa podľa § 3 ods. 2 ZoRK. Konateľ nenamietal nedostatok právomoci.

Toto otvára množstvo zaujímavých otázok - je nárok podľa § 135a objektívne arbitrabilný (vzhľadom na obmedzenie možnosti urovnať tento spor)? Môže sa veriteľ spoločnosti dovolávať rozhodcovskej doložky v zmluve so spoločnosťou voči jej konateľovi? ... atď atď.

  Juraj Gyarfas, 07. 11. 2019 v 17:59 - medzitým v Poľsku

Diskusia o arbitrabilite korporátnych sporov prebieha aj u našich severných susedov: https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Arbitration-ADR/Poland/Kubas-Kos-Gakowski/Important-changes-to-arbitration-of-corporate-disputes-introduced?utm_source=ILO+Newsletter&utm_medium=email&utm_content=Newsletter+2019-11-07&utm_campaign=Arbitration+%26+ADR+Newsletter

  Juraj Gyarfas, 17. 08. 2020 v 21:18 - medzitým vo Švajčiarsku

Richard G. Allemann: Setting the Ground for Corporate Arbitration in Switzerland: Swiss Parliament Approves New Rules for Arbitration of Corporate Law Disputes. Kluwer Arbitration Blog. http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2020/08/17/setting-the-ground-for-corporate-arbitration-in-switzerland-swiss-parliament-approves-new-rules-for-arbitration-of-corporate-law-disputes/?doing_wp_cron=1597691410.1741280555725097656250

  Juraj Gyarfas, 20. 09. 2020 v 22:10 - arbitrabilita actio pro socio podľa § 135a OBZ

ÚS SR, IV. ÚS 22/2020

  Juraj Gyarfas, 14. 11. 2021 v 10:48 - NS SR k arbitrabilite korporátnych sporov

Zaujímavý prípad z oblasti arbitrability korporátnych sporov.

Akciová spoločnosť mala v stanovách "článok 46.1. stanov, podľa
ktorého všetky spory, ktoré vznikajú na základe týchto stanov medzi spoločnosťou a jej akcionármi a / alebo medzi akcionármi navzájom, vrátane sporov o platnosť, výklad alebo zrušenie týchto stanov, ktoré sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, budú s konečnou platnosťou riešené (rozhodované) na
Rozhodcovskom súde Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave, podľa jeho základných vnútorných predpisov, troma rozhodcami, menovanými podľa týchto predpisov.
"

Nižšie súdy rozhodli a najvyšší súd sa stotožnil so záverom, že táto rozhodcovská doložka sa "v žiadnom prípade nevzťahuje na rozhodovanie v nesporovom konaní podľa ust. § 200a OSP. Taktiež aj z ust. § 1 ods. 1 a ods. 2 zákona o RK vyplýva, že citovaný zákon upravuje rozhodovanie sporov (poznámka dovolacieho súdu - sporových konaní), vzniknutých z tuzemských a z medzinárodných obchodnoprávnych vzťahov, ak je miesto rozhodcovského konania v Slovenskej republike, ďalej uznanie a výkon tuzemských a cudzích rozhodcovských rozhodnutí v Slovenskej republike, ako aj rozhodovanie sporov týkajúcich sa právnych vzťahov, ohľadom ktorých možno uzatvoriť dohodu o urovnaní, vrátane sporov (poznámka dovolacieho súdu - sporových konaní) o určenie, či tu právo alebo právny vzťah je alebo nie je."

Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím