lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (108)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (38)
Tomáš Klinka (26)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (9)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Miroslav Kulatý (6)
Adam Zlámal (6)
Robert Goral (5)
Lexforum (5)
Petr Kolman (4)
Monika Dubská (4)
Ján Lazur (4)
Natália Ľalíková (4)
Josef Kotásek (4)
Peter Kotvan (4)
Pavol Szabo (4)
Maroš Hačko (4)
Radovan Pala (4)
Ivan Bojna (3)
Jakub Jošt (3)
Adam Valček (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Peter Pethő (3)
Denisa Dulaková (3)
Pavol Kolesár (3)
Josef Šilhán (3)
Maroš Macko (2)
Gabriel Volšík (2)
Jozef Kleberc (2)
Michal Hamar (2)
Ludmila Kucharova (2)
Zsolt Varga (2)
Martin Gedra (2)
Ondrej Halama (2)
Roman Kopil (2)
Marián Porvažník (2)
Bob Matuška (2)
Andrej Kostroš (2)
Juraj Schmidt (2)
Anton Dulak (2)
Lukáš Peško (2)
Martin Serfozo (2)
Dávid Tluščák (2)
Peter Varga (2)
Marek Maslák (2)
Juraj Straňák (2)
Jiří Remeš (2)
I. Stiglitz (1)
Tibor Menyhért (1)
Miriam Potočná (1)
Lucia Berdisová (1)
Juraj Lukáč (1)
Marcel Ružarovský (1)
Jana Mitterpachova (1)
Bohumil Havel (1)
Martin Hudec (1)
Zuzana Adamova (1)
jaroslav čollák (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Gabriel Závodský (1)
Tomáš Korman (1)
Radoslav Pálka (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Dušan Rostáš (1)
Michal Jediný (1)
lukasmozola (1)
peter straka (1)
Paula Demianova (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Matej Gera (1)
Tomáš Pavlo (1)
Katarína Dudíková (1)
Roman Prochazka (1)
Dušan Marják (1)
Lucia Palková (1)
Viliam Vaňko (1)
Vincent Lechman (1)
Igor Krist (1)
Tomáš Demo (1)
Ivan Priadka (1)
Ján Pirč (1)
Vladimir Trojak (1)
Ivan Kormaník (1)
Martin Svoboda (1)
Ivan Michalov (1)
Marcel Jurko (1)
Pavel Lacko (1)
Zuzana Klincová (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Tomáš Ľalík (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Jakub Mandelík (1)
Ondrej Jurišta (1)
Peter Marcin (1)
Robert Šorl (1)
Petr Steiner (1)
Martin Estočák (1)
David Horváth (1)
Natalia Janikova (1)
Martin Poloha (1)
Matej Kurian (1)
Martin Bránik (1)
Robert Vrablica (1)
Bystrik Bugan (1)
Nora Šajbidor (1)
Peter K (1)
Peter Kubina (1)
Richard Macko (1)
Pavol Mlej (1)
Eduard Pekarovič (1)
Martin Šrámek (1)
Róbert Černák (1)
Zuzana Kohútová (1)
Martin Galgoczy (1)
Ladislav Pollák (1)
Michal Ďubek (1)
Emil Vaňko (1)
Matej Košalko (1)
Tomas Kovac (1)
Petr Kavan (1)
lukas.kvokacka (1)
David Halenák (1)
Peter Janík (1)
Vladislav Pečík (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Poučovanie naše každodenné - tupá Occamova britva?

Tomáš Klinka, 14. 11. 2014 v 21:07

Boj proti súdnemu formalizmu je nekonečný. Tentokrát stručne na tému poučovanie účastníkov v civilnom konaní. A poňal by som to štýlom "case study", keďže v rukách mám (ako žalobca) ešte teplé predvolanie na cca. štvrté (alebo už piate?) pojednávanie v obchodnom spore "Cb". Text predvolania zaberá 4 - slovom štyri (!) - strany A4. Takže poďme na to (skrátená verzia s mojimi poznámkami - bold):


Súd nariaďuje pojednávanie na deň T: ... na podpísanom súde v miestnosti č. dv. ... Okresného súdu ...

Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.

Ustanovte sa v určený čas na pojednávanie. Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť pokutu ( § 52, 52 OSP). Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite mená svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.

Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou!

Povedzme, že potiaľto mi je predvolanie a súvisiace poučenie zrozumiteľné. Dalo by sa čo-to up-gradnuť, ale povedzme. Čo nasleduje ďalej?

Súd Vás vyzýva, podľa § 114 ods. 2 písm. a) OSP, aby ste sa k žalobe do 15 dní odo dňa doručenia vyjadrili. Ak tak neurobíte, súd môže rozhodnúť o žalobe rozsudkom pre zmeškanie podľa § 153b OSP.

Neviem síce, prečo by som sa mal ako žalobca vyjadrovať k vlastnej žalobe a prečo by som tento úkon mohol dokonca zmeškať, ale možno sa to dozviem z ďalšieho textu predvolania:

V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie podľa § 153b ods. 1 OSP.

Hm, tak to sa radšej pozriem na ten § 153b OSP, keď je tak dôležitý, že súd mi ho opakovane dáva do pozornosti. Po otvorení OSP však zisťujem, že podmienky vydania rozsudku pre zmeškania sa týkajú výlučne žalovaného a nie žalobcu. Hm.

Súd vyzýva účastníkov konania, aby sa najneskôr ku dňu pojednávania vyjadrili, či navrhujú vydanie zjednodušeného rozsudku podľa § 135d OSP v prípade odročenia pojednávania podľa stavu v čase jeho vyhlásenia...

A nasleduje opis inštitútu zjednodušeného rozsudku... zaujímavé. Ďalšia časť predvolania sa formálne nazýva P o u č e n i e . A tu už musím jednotlivé odseky poučenia len zrekapitulovať s uvedením počtu riadkov:

Poučenie podľa § 120 ods. 1, 4 OSP (predkladanie dôkazov) - 5 riadkov

Už som bol o tom asi 4x poučený. Ale trochu opakovania nemôže nikomu uškodiť.

Poučenie podľa § 118a ods. 1, 2 OSP (koncentrácia na prvom pojednávaní) - 12 riadkov

Moja žaloba sa netýka žiadnej z vecí, ktoré menuje toto ustanovenie.

Poučenie podľa § 101 ods. 1 OSP (možnosť prejednať vec v neprítomnosti) - 3 riadky

To beriem.

Poučenie podľa § 119 ods. 1 až 3 OSP (dôvody odročenia pojednávania) - 13 riadkov

Aj to by som bral.

Poučenie podľa § 147a ods. 1 až 5 OSP (paušálna sankcia za neospravedlnenú neúčasť) - 17 riadkov.

OK.

Poučenie podľa § 115a ods. 1 a 2 OSP (rozhodnutie súdu bez pojednávania) - 6 riadkov

Keď súd nariaďuje pojednávanie (a dokonca na urgenciu niektorého z účastníkov) asi ho nemusí poučovať, že sa môžu vzdať práva na verejné prejednanie veci.

Poučenie podľa § 15a ods. 1 a 3 OSP (namietanie zaujatosti sudcu) - 9 riadkov

Už som bol o možnosti namietať zaujatosť poučený pred prvým pojednávaním.

Poučenie podľa § 141a ods. 1 až 4 OSP (preddavok na trovy konania) - 17 riadkov

Keďže si neuplatňujem sumu prevyšujúcu 400-násobok životného minima, je to opať zbytočný odsek.

Poučenie podľa § 151 ods. 1 a 2 OSP (trovy konania) - 6 riadkov

Poučenie o trovách je namieste po vyhlásení rozhodnutia a nie už pred pojednávaním.

Poučenie podľa § 49 ods. 1 až 4 OSP (doručovanie) - 21 riadkov

Beriem, i keď už som bol o doručovacích možnostiach poučený pred prvým pojednávaním.

Poučenie podľa § 30 OSP (ustanovenie advokáta) - 2 riadky

OK.


Suma sumárum - vyše 40% textu (cca.1,5 strany) v predvolaní predstavuje pre mňa ako účastníka úplne zbytočný informačný balast. Ale prečítať a vyhodnotiť si to každý účastník musí, ak nechce riskovať nejakú procesnú nepríjemnosť. Súd teda paušálnym písomným poučovaním účastníkovi veľmi neuľahčuje uplatňovanie jeho práv, neprispieva k adresnosti poučovania a ani k rozlišovaniu jednotlivých procesných situácií. Kompilát rôznych citácií z OSP navyše nepôsobí na účastníka vôbec prívetivo. Môže oprávnene nadobudnúť dojem, že súd poňal plnenie poučovacej povinnosti len formálne a nemá skutočný záujem o jeho vec.Názory k článku Poučovanie naše každodenné - tupá Occamova britva?:


  Ondrej Halama, 17. 11. 2014 v 21:18 - ...

Podľa mňa nielenže to neuľahčuje, ale priam to sťažuje uplatňovanie práva na súde a mätie to účastníka.

Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím