lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (161)
Juraj Gyarfas (116)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (44)
Tomáš Klinka (26)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (23)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Martin Friedrich (9)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Michal Novotný (7)
Peter Kotvan (6)
Xénia Petrovičová (6)
Ondrej Halama (6)
Adam Zlámal (6)
Ľuboslav Sisák (6)
Michal Krajčírovič (6)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Pavol Szabo (4)
Monika Dubská (4)
Natália Ľalíková (4)
Maroš Hačko (4)
Josef Kotásek (4)
Ivan Bojna (4)
Petr Kolman (4)
Ján Lazur (4)
Radovan Pala (4)
Peter Pethő (3)
Adam Valček (3)
Josef Šilhán (3)
Denisa Dulaková (3)
Marián Porvažník (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Jakub Jošt (3)
Pavol Kolesár (3)
Gabriel Volšík (2)
Richard Macko (2)
Roman Kopil (2)
Bob Matuška (2)
Zsolt Varga (2)
Dávid Tluščák (2)
Jiří Remeš (2)
Andrej Kostroš (2)
Juraj Straňák (2)
Marek Maslák (2)
Juraj Schmidt (2)
Martin Gedra (2)
Ludmila Kucharova (2)
Lukáš Peško (2)
Ladislav Pollák (2)
Peter Varga (2)
Anton Dulak (2)
Michal Hamar (2)
Peter Zeleňák (2)
Maroš Macko (2)
Tomáš Plško (2)
Martin Serfozo (2)
Jozef Kleberc (2)
Patrik Patáč (1)
Martin Hudec (1)
Mikuláš Lévai (1)
Viliam Vaňko (1)
Ondrej Jurišta (1)
Ivan Michalov (1)
Robert Vrablica (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Martin Estočák (1)
Tomáš Korman (1)
Petr Kavan (1)
Martin Bránik (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Ivan Kormaník (1)
Zuzana Kohútová (1)
Michal Jediný (1)
Eduard Pekarovič (1)
Peter Marcin (1)
Juraj Lukáč (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Adam Pauček (1)
Marcel Jurko (1)
Ján Pirč (1)
Róbert Černák (1)
Peter Kubina (1)
Bohumil Havel (1)
Andrej Majerník (1)
Peter K (1)
Pavol Mlej (1)
David Horváth (1)
Dušan Rostáš (1)
Adam Glasnák (1)
Martin Poloha (1)
Patrik Pupík (1)
Vincent Lechman (1)
Tomáš Ľalík (1)
Robert Šorl (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Roman Prochazka (1)
Natalia Janikova (1)
Tomáš Pavlo (1)
Emil Vaňko (1)
Matej Kurian (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
peter straka (1)
Pavol Chrenko (1)
Tibor Menyhért (1)
Lucia Palková (1)
Jakub Mandelík (1)
Nora Šajbidor (1)
Igor Krist (1)
Dušan Marják (1)
Tomáš Demo (1)
Miriam Potočná (1)
Tomas Kovac (1)
Paula Demianova (1)
David Halenák (1)
Ivan Priadka (1)
Dávid Kozák (1)
Martin Šrámek (1)
I. Stiglitz (1)
Marcel Ružarovský (1)
Matej Košalko (1)
Tomas Pavelka (1)
lukas.kvokacka (1)
Petr Novotný (1)
Radoslav Pálka (1)
Michaela Stessl (1)
Vladislav Pečík (1)
jaroslav čollák (1)
Zuzana Adamova (1)
Martin Svoboda (1)
Bystrik Bugan (1)
Vladimir Trojak (1)
Katarína Dudíková (1)
Jana Mitterpachova (1)
Peter Janík (1)
lukasmozola (1)
Gabriel Závodský (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Michal Ďubek (1)
Martin Galgoczy (1)
Zuzana Klincová (1)
Petr Steiner (1)
Matej Gera (1)
Pavel Lacko (1)
Lucia Berdisová (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Rozhodci a NIC

Milan Kvasnica, 16. 02. 2014 v 16:27

Nejvyšší soud judikoval v řízení vedeném pod sp. zn.: 23 Cdo 3895/2011, že:

Ze skutkových zjištění soudů vyplývá, že bod 18.1 Pravidel registrace doménových jmen v doméně cz vydaných sdružením CZ.NIC obsahuje tzv. veřejnou rozhodčí nabídku. Dle této nabídky se držitel doménového jména neodvolatelně veřejně podrobuje pravomoci Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v rozhodčím řízení před tímto rozhodčím soudem v případě, že třetí osoba napadne doménové jméno držitele, zařazené v elektronické databázi doménových jmen v národní doméně cz , pokud třetí osoba písemně projeví vůči držiteli vůli podrobit se pravomoci tohoto rozhodčího soudu v dané věci s tím, že zahájí takový spor u tohoto rozhodčího soudu.

Podle odvolacího soudu se jedná o veřejný návrh na uzavření smlouvy podle obchodního zákoníku, který byl přijat podáním žaloby k rozhodčímu soudu.

Předně je třeba uvést, že přijetí veřejného návrhu na uzavření smlouvy podle § 276 a násl. obch. zák je jedním ze způsobů vzniku smlouvy podle obchodního zákoníku. Odvolací soud přitom vůbec nezkoumal, zdali předmětný závazkový vztah účastníků je skutečně vztahem obchodním zákoníkem se řídícím. V tomto je právní posouzení odvolacího soudu neúplné, tudíž nesprávné.

Vzhledem k dovolacím námitkám však i v případě, že by bylo zjištěno, že na daný právní vztah je třeba aplikovat obchodní zákoník, nelze tzv. veřejnou rozhodčí nabídku v projednávané věci považovat za veřejný návrh na uzavření smlouvy, kterým by došlo k uzavření rozhodčí smlouvy mezi účastníky.

Podle § 276 obch. zák. je veřejným návrhem na uzavření smlouvy projev vůle, kterým se navrhovatel obrací na neurčité osoby za účelem uzavření smlouvy, jestliže obsah odpovídá § 269 obch. zák.

Rozhodčí smlouva se může podle § 2 ZRŘ týkat jednotlivého již vzniklého sporu (smlouva o rozhodci) nebo všech sporů, které by v budoucnu vznikly z určitého právního vztahu nebo z vymezeného okruhu právních vztahů (rozhodčí doložka). Cílem rozhodčí smlouvy, jako dvoustranného právního úkonu, je přitom přenést pravomoc rozhodovat vzniklý spor mezi konkrétními subjekty před rozhodce do rozhodčího řízení. Obě strany sporu, resp. budoucího sporu, musí v rozhodčí smlouvě vyjádřit souhlas s konáním rozhodčího řízení. Veřejné prohlášení, které držitel doménového jména činí ve smlouvě uzavírané s registrátorem vůči neurčitému okruhu třetích osob, že bude případné vzniklé spory řešit v rozhodčím řízení, není vyjádřením adresné vůle řešit vzniklé spory v rozhodčím řízení.

Je třeba rovněž přisvědčit dalším námitkám dovolatele, že tzv. veřejná rozhodčí nabídka byla v rozporu s § 277 obch. zák. stanovena jako neodvolatelná. Podle § 278 obch. zák. je navíc k uzavření smlouvy na základě veřejné nabídky třeba potvrzení ze strany navrhovatele. K tomu rovněž v projednávané věci nedošlo.

Zavázal-li se držitel doménového jména ve smlouvě s registrátorem neodvolatelně veřejně podrobit pravomoci Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v rozhodčím řízení před tímto rozhodčím soudem v případě, že třetí osoba napadne doménové jméno držitele, zařazené v elektronické databázi doménových jmen v národní doméně cz , pokud třetí osoba písemně projeví vůči držiteli vůli podrobit se pravomoci tohoto rozhodčího soudu v dané věci s tím, že zahájí takový spor u tohoto rozhodčího soudu a třetí osoba takový spor u rozhodčího soudu zahájila, nebyla tímto postupem mezi držitelem doménového jména a touto třetí osobou uzavřena rozhodčí smlouva.

K tomu je třeba doplnit, že závěry dovolacího soudu v projednávané věci nemají přitom dopad na způsoby řešení sporů v případě jiných domén. Systémy nestátního řešení doménových sporů u generických domén, které jsou celosvětově zavedeny a známy jako Uniform Domain-Name Dispute-Resolution, jsou založeny na zcela jiném principu, než je zavedeno podle Pravidel a postupů při registraci doménových jmen u domény cz .

Tzv. veřejnou rozhodčí nabídku, jak byla v projednávané věci učiněna, nelze posuzovat ani jako smlouvu ve prospěch třetího podle § 50 obč. zák., jak dovodil odvolací soud. Byť třetí osoba nemusí být ve smlouvě individuálně určena, je nutné, aby na základě uvedení objektivních skutečností byla určitelná (individualizována). Tvrzená veřejná nabídka k uzavření smlouvy představuje jednostranný neadresovaný právní úkon, ze kterého nevyplývá objektivní určitelnost třetí osoby. Skutečnost, že se kdokoli může cítit dotčen na svých právech příjemcem veřejné nabídky, a proto podá žalobu k rozhodčímu soudu, takovou objektivní určitelnost třetí osoby nepředstavuje. Navíc výše popsaným cílem rozhodčích smluv je podřízení se smluvních stran pravomoci rozhodčího soudu, tedy otázka procesní povahy, nikoli hmotněprávní závazek dlužníka vůči věřiteli plnit ve prospěch třetí osoby.

Dospěl-li proto odvolací soud k závěru, že došlo k uzavření rozhodčí doložky na základě přijetí tzv. veřejného rozhodčího návrhu, je jeho právní posouzení nesprávné.


Názory k článku Rozhodci a NIC:


  Martin Husovec, 16. 02. 2014 v 22:30 - dalo sa čakať

Ahoj Milan,

díky za pointer. Nevedel som, že to nasledovalo na NSČR. Podľa mňa bol toto dosť očakávaný výsledok podľa starého ObčZ, ktorý vyžadoval smerovanie oferty. Ja som inak pôvodné rozhodnutie chápal skôr ako analogickú aplikáciu ObchZ, než priamu aplikáciu.

Bolo by ale zaujímavé ako by sa súd vynašiel podľa nového ObčZ, keďže § 1731 a nasl. sa vrátil v súlade s germánskou tradíciou k oferte, ktorá nevyžaduje jej smerovanie voči určitým osobám.

Myslím, že pre CZNIC a HKAKČR sa nič veľké nestane aj keď to v tejto podobe skončí. Zmenia túto ťarbavú a robustnú konštrukciu rozhodcovského konania na jednoduché neformálne ADRko bez právnej závaznosti.

Máš už nejaké správy o zmene v .cz systéme?

  Juraj Gyarfas, 17. 02. 2014 v 09:33 - nerozumiem

Tomuto vôbec nerozumiem. České súdy zjavne pokračujú v ťažení proti rozhodcovskému konaniu a vo všeobecnejšej rovine aj proti platnosti zmlúv. Za každú cenu hľadajú dôvod neplatnosti zmluvy (namiesto toho, aby primárne hľadali dôvod platnosti). Koho práva bolo v tomto prípade potrebné chrániť? Ak tomu správne rozumiem, majiteľ domény sa dobrovoľne podrobil rozhodcovskému konaniu, žalobca dobrovoľne prejavil vôľu riešiť spor v rozhodcovskom konaní, prečo by to teda malo byť neplatné?

Mimochodom, ak je verejný návrh na uzavretie rozhodcovskej doložky podľa českých súdov neplatný, čo potom s rozhodcovskými doložkami v bilaterálnych zmluvách o ochrane investícii? V týchto prípadoch sa štát taktiež podrobuje arbitráži s vopred neurčeným okruhom investorov, pričom rozhodcovská zmluva je akceptovaná podaním žaloby zo strany investora. Bolo by skutočne revolučné, keby české súdy tieto doložky považovali za neplatné.

  Martin Husovec, 05. 03. 2014 v 17:25 - ad Juraj

to je veľmi zaujímavá súvislosť, ktorú som si nevedomil. Každopádne tu je problém širší ako adresnosť oferty. Problém tu už vzniká pri inkorporácií doložky a tiež pri otázke písomnej formy.

Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím