lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (161)
Juraj Gyarfas (116)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (44)
Tomáš Klinka (26)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (23)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Ľuboslav Sisák (6)
Ondrej Halama (6)
Michal Krajčírovič (6)
Adam Zlámal (6)
Peter Kotvan (6)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Radovan Pala (4)
Ján Lazur (4)
Monika Dubská (4)
Natália Ľalíková (4)
Maroš Hačko (4)
Ivan Bojna (4)
Petr Kolman (4)
Josef Kotásek (4)
Pavol Szabo (4)
Adam Valček (3)
Jakub Jošt (3)
Denisa Dulaková (3)
Marián Porvažník (3)
Josef Šilhán (3)
Pavol Kolesár (3)
Peter Pethő (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Jiří Remeš (2)
Zsolt Varga (2)
Andrej Kostroš (2)
Tomáš Plško (2)
Lukáš Peško (2)
Marek Maslák (2)
Juraj Straňák (2)
Ludmila Kucharova (2)
Gabriel Volšík (2)
Roman Kopil (2)
Michal Hamar (2)
Richard Macko (2)
Jozef Kleberc (2)
Maroš Macko (2)
Anton Dulak (2)
Ladislav Pollák (2)
Peter Varga (2)
Juraj Schmidt (2)
Martin Gedra (2)
Bob Matuška (2)
Dávid Tluščák (2)
Martin Serfozo (2)
Peter Zeleňák (2)
Bohumil Havel (1)
Ivan Kormaník (1)
Martin Poloha (1)
lukas.kvokacka (1)
Marcel Ružarovský (1)
Eduard Pekarovič (1)
I. Stiglitz (1)
Matej Košalko (1)
Paula Demianova (1)
Pavel Lacko (1)
Peter Kubina (1)
Tomáš Ľalík (1)
David Halenák (1)
Robert Šorl (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Petr Novotný (1)
Tomas Kovac (1)
lukasmozola (1)
Martin Estočák (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Ondrej Jurišta (1)
Viliam Vaňko (1)
Miriam Potočná (1)
Vincent Lechman (1)
Mikuláš Lévai (1)
Nora Šajbidor (1)
Tomáš Pavlo (1)
Zuzana Klincová (1)
Peter Janík (1)
Matej Gera (1)
Michal Ďubek (1)
Michal Jediný (1)
peter straka (1)
Robert Vrablica (1)
Martin Šrámek (1)
Martin Hudec (1)
Dušan Rostáš (1)
Andrej Majerník (1)
Peter Marcin (1)
Martin Bránik (1)
Natalia Janikova (1)
Petr Kavan (1)
Radoslav Pálka (1)
Lucia Berdisová (1)
Dušan Marják (1)
jaroslav čollák (1)
Emil Vaňko (1)
Tibor Menyhért (1)
Adam Pauček (1)
David Horváth (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Bystrik Bugan (1)
Patrik Patáč (1)
Patrik Pupík (1)
Martin Galgoczy (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Igor Krist (1)
Juraj Lukáč (1)
Róbert Černák (1)
Dávid Kozák (1)
Tomáš Demo (1)
Katarína Dudíková (1)
Pavol Mlej (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Zuzana Adamova (1)
Petr Steiner (1)
Marcel Jurko (1)
Pavol Chrenko (1)
Zuzana Kohútová (1)
Peter K (1)
Jakub Mandelík (1)
Jana Mitterpachova (1)
Ján Pirč (1)
Vladimir Trojak (1)
Gabriel Závodský (1)
Adam Glasnák (1)
Ivan Priadka (1)
Tomas Pavelka (1)
Vladislav Pečík (1)
Roman Prochazka (1)
Matej Kurian (1)
Michaela Stessl (1)
Ivan Michalov (1)
Tomáš Korman (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Lucia Palková (1)
Martin Svoboda (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

"Novinárske články nie sú autorské diela", tvrdí slovenský súd

Zuzana Hecko, 03. 01. 2012 v 14:52

Ďalšia "perla múdrosti" bola vydaná Krajským súdom v Bratislave v októbri 2011 v rozhodnutí ECOPRESS v STERIN. Jedná sa o prvé rozhodnutie v trvajúcej vojne medzi vydavateľmi tlače a monitoringovými agentúrami na Slovensku. Prípad sa zaoberal otázkou, či sú monitoringové agentúry povinné uzavrieť s vydavateľmi novín licenčnú zmluvu, na základe ktorých by boli oprávneí používať ich články v monitoringu tlače.

Kým v iných (vyspelejších) jurisdikciách všeobecne nie je sporné, že články v tlači, sú prejavom vlastnej tvorivej činnosti autora (čo bolo tiež jasne potvrdené rozhodnutím Súdneho Dvora EÚ v prípade Infopaq, C-5/08), súd rozhodol, že články v tlači sú "bežnou informáciou", a teda sú vyňaté z pôsobnosti Autorského zákona (AZ). Bohužiaľ, zdá sa, že ani Infopaq ani iné rozhodnutie z iného štátu na túto tému neboli vydavateľmi v spore citované. Pritom Infopaq výslovne uvádza: "Pokiaľ ide o články z tlače, duševná tvorba ich autorov, … , vyplýva obvykle zo spôsobu, akým je téma predstavená, ako aj z jazykového vyjadrenia. Okrem toho vo veci samej platí, že samotné novinové články sú literárnym dielom, na ktoré sa vzťahuje smernica 2001/29."

Rozsudok, kde súd dospel k tomu, že novinárske články "nie sú dosť dobré" na to, aby mohli byť považované za autorské diela je dosť detailný. Súd argumentuje tým, že novinárske články obsahujú minimum tvorivej činnosti (je to len pospájanie myšlienok, ktoré nie je tvorivé), ktoré nie sú pokryté autorskoprávnou ochranou. Teda, nie je potrebný súhlas na vyhotovenie rozmnoženiny a teda nie je ani dôvod na uzatváranie licenčnej zmluvy.

Navyše súd uviedol, že okrem toho, že dielo musí byť autorovou vlastnou tvorivou činnosťou je nutné, aby dielo splnilo ešte jednu podmienku, a to aby bolo "jedinečné". Súd si evidentne uvedomuje, že táto nová podmienka je "trocha" na rámec dikcie AZ (a očividne nad rámec Infopaq rozhodnutia Súdneho Dvora EÚ) avšak tvrdí, že požiadavka jedinečnosti, aj keď nie je v AZ vyjadrená expressis verbis, vyplýva zo samotného účelu AZ. Takáto argumentácia je v očividnom rozpore s Európskym právom, kde vyššie spomínaný prípad Infopaq jasne stanovuje, že keďže smernica 2001/29/ES neobsahuje žiaden odkaz na právo členských štátov, smernica sa musí vykladať jednotným spôsobom v celom Spoločenstve. Toto je potvrdené aj odôvodnením č. 21 Smernice 2001/29/ES: "Táto smernica definuje rozsah činností, na ktoré sa vzťahuje právo reprodukcie vo vzťahu k rôznym užívateľom. To sa musí uskutočniť v súlade s acquis communautaire." Je teda očividné, že nie je v kompetencii členského štátu "vymýšlať" ďalšie podmienky, ktoré dielo musí spĺňať na to, aby molo byť pokryté autorskoprávnou ochranou.

Takéto rozhodnutie nie je ani zďaleka zábavné. V skutočnosti tento rozsudok znamená, že novinárske články nie sú spôsobilé byť považované za literárne diela požívajúcu autorskoprávnu ochranu, a teda monitorovacie agentúry nepotrebujú od autorov licenciu na to, aby použili ich diela na komerčné účely.

Kým v iných jurisdikciách licencia je potrebná nielen pre samotnú monitoringovú agentúru (čo nie je monitoringovými agentúrami vôbec spochybňované) ale aj pre konečných užívateľov monitoringových služieb, (UK Court of Appeal, prípad NLA a ďalší v. Meltwater), slovenský súd tvrdí, že je v poriadku kopírovať prácu iných bez licencie.

Čo už na toto dodať. Azda len toľko, že keby rozsudky mohli byť považované za autorské diela, tento rozsudok by bol skvelým autorským dielom, nakoľko je naozaj "jedinečný"


Názory k článku "Novinárske články nie sú autorské diela", tvrdí slovenský súd:


  Kristian Neugierig, 03. 01. 2012 v 16:41 - Dovolanie

Nevieš, či podal niekto voči rozhodnutiu dovolanie na NS SR? Prípadne nevieš číslo rozhodnutia alebo nemáš odkaz na neho?
Rád si takéto perly ukladám do mojej zbierky perál ;-)
V zásade sa nečudujem už ničomu.

  Martin Husovec, 03. 01. 2012 v 22:46 - :)

Pekný záver :) Ja by som to rozhodnutie videl v dvoch úrovniach.

V prvej či je vôbec aplikáciou starej československej doktríny originality (jedinečnosti diela) možné dospieť k takémuto výsledku. Domnievam sa, že nie. Aj keď nieviem aké články boli predložené, neverím, že predložili čisto denné správy.

Druhá,či pôvodná československá doktrína originality v skutočnosti z dôvodu aktizmu Súdneho dvora ešte vôbec platí po všetkých tých rozhodnutiach.
http://husovec.blogspot.com/2011/12/european-originality-doctrine-another.html

Nazdávam sa, že tento prípad je v skutočnosti super možnosť ako sa dostať späť k Infopaqu, a táto vec je v skutočnosti hodná aj prejudiciálky. Síce sa spor údajne už právoplatne skončil, stále existuje možnosť zvrátiť tento judikát.

Ide o cestu ústavnej stažnosti, keďže podľa judikatúry Ústavného súdu SR je nepoloženie prejudiciálnej otázky podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie považované za porušenie základných práv (IV. ÚS 206/08 a II. ÚS 90/05). Položenie prejudiciálnej otázky môžno odôvodniť súčasnou neistou doktrínou ohľadom originality v autorskom práve, od rozhodnutia Infopaq. Písal som o tom tu HUSOVEC, M. K európskemu "prepisovaniu" pojmových znakov autorského diela. In Duševné vlastníctvo č.4/2011, a čoskoro v čísle 2/2012 by mal výjsť o tom nový ďalší článok - čakám ešte na SAS Institute a Football Dataco. Ústavný súd môže predmetné rozhodnutie zrušiť. Ísť teda cestou ako budúca česká prejudiciálka ohľadom monopolu kolektívnych správcov.
http://blog.eisionline.org/2012/01/03/bude-nova-ceska-prejudicialka-monopol-kolektivnych-spravcov/

Hutko

  Martin Husovec, 04. 01. 2012 v 10:31 - hm..

teraz čítam, že to je z októbra, nadobudlo to vtedy aj právoplatnosť? lebo ja som sa o tom dozvedel z HN len pre pár dňami .. to by znamenalo, že 2 mesačná lehota podľa ZoUS je v pasé ..

  Peter, 04. 01. 2012 v 13:12 - tvorivosť / jedinečnosť

Ja sa celkom stotožňujem s názorom, že dielo, ktoré nemá znak tvorivosti nie je autorským dielom a teda nie je chránené AZ. Neviem, či existuje nejaký znalecký posudok, na základe ktorého súd vydal rozhodnutie, ale mne ako laikovi sa novinové správy nezdajú byť tvorivým dielom, nehovoriac už o situácii, keď ide zjavne o prevzaté správy a ich preklad do SJ...

  Martin Husovec, 24. 01. 2012 v 13:56 - Clanok

Ahojte,

koho to zaujima prave som o tom publikoval kratsi prispevok na Copyright blogu vydavatelstva Wolters Kluwer.

Newspaper articles not creative enough. An issue for the CJEU?

Martin

  Juraj Gyarfas, 24. 01. 2012 v 15:47 - gratulujem

pekný článok :-)

  p., 25. 01. 2012 v 09:50 - ad MH

"Newspapers articles are therefore undoubtedly ‘works’ under Article 2(a) of Directive 2001/29, for which the originality criterion shall be applied as a benchmark."... možno som to zle pochopil, ale z tejto vety sa mi zdá, ako by sa autor snažil povedať, že v prípade novinových článkov nie je pochybnosť, že sú autorským dielom (teda len na základe toho, že nejaký text je zverejnený v novinách, nie na základe toho, aká je kvalita textu...?), pričom v ďalšej časti článku už autor argumentuje, že dielom je dielo, ktoré spĺňa "...free and creative choices in the production of the work...", teda plus mínus to, čo hovorí aj náš AZ ? Ale možno som to nesprávne pochopil, tak by som poprosil autora o komentár. vďaka

  Martin Husovec, 26. 01. 2012 v 08:55 - ad Peter a Juraj

ad Juraj diky :)

ad Peter, urcite novinove clanky nie su chranene automaticky. Ked hovorim ze sa ide o diela v zmysle Article 2(a) of Directive 2001/29 hovorim tym najma to ze, diela na ktore sa nevztahuje osobitna smernica, ako je to pri pocitacovych programoch, databazach a fotografiach
http://husovec.blogspot.com/2011/10/copyright-subject-matter-court-of.html

aplikovanie rezimu clanku 2(1) 2001/29/ES je vysledkom aktivizmu Sudneho dvora od cias Infopaqu.

Tazko odpovedat na druhu cast otazky preto ze je komplexna, a v podstate predstavena v clanku. Samozrejme za sa musi posudzovat kreativita clanku, otazka je aky uroven kreativity budeme vyzadovat a v com ju budeme vidiet. O inych pohladoch na tuto otazku je prave dany clanok.

  p., 26. 01. 2012 v 09:47 - kreativita ako skutková otázka

...kreativita by mala byť ,v prípade pochybností, predmetom znaleckého dokazovania ;

Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím