lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (116)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (44)
Tomáš Klinka (26)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (23)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (9)
Michal Novotný (7)
Michal Krajčírovič (6)
Adam Zlámal (6)
Ľuboslav Sisák (6)
Ondrej Halama (6)
Xénia Petrovičová (6)
Peter Kotvan (6)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Ivan Bojna (4)
Monika Dubská (4)
Maroš Hačko (4)
Natália Ľalíková (4)
Ján Lazur (4)
Pavol Szabo (4)
Josef Kotásek (4)
Petr Kolman (4)
Radovan Pala (4)
Adam Valček (3)
Josef Šilhán (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Denisa Dulaková (3)
Peter Pethő (3)
Pavol Kolesár (3)
Jakub Jošt (3)
Marián Porvažník (3)
Bob Matuška (2)
Ladislav Pollák (2)
Martin Serfozo (2)
Peter Zeleňák (2)
Gabriel Volšík (2)
Zsolt Varga (2)
Andrej Kostroš (2)
Richard Macko (2)
Ludmila Kucharova (2)
Jozef Kleberc (2)
Roman Kopil (2)
Marek Maslák (2)
Tomáš Plško (2)
Maroš Macko (2)
Lukáš Peško (2)
Anton Dulak (2)
Peter Varga (2)
Jiří Remeš (2)
Michal Hamar (2)
Juraj Schmidt (2)
Juraj Straňák (2)
Martin Gedra (2)
Dávid Tluščák (2)
Marcel Ružarovský (1)
Michal Ďubek (1)
Martin Svoboda (1)
Martin Šrámek (1)
Martin Bránik (1)
Michaela Stessl (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Zuzana Klincová (1)
Pavol Chrenko (1)
Dušan Marják (1)
Andrej Majerník (1)
Lucia Berdisová (1)
Peter K (1)
David Horváth (1)
Juraj Lukáč (1)
Gabriel Závodský (1)
Vladimir Trojak (1)
Adam Glasnák (1)
Marcel Jurko (1)
Tibor Menyhért (1)
Matej Kurian (1)
Viliam Vaňko (1)
peter straka (1)
lukas.kvokacka (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Robert Vrablica (1)
Vladislav Pečík (1)
Natalia Janikova (1)
Martin Poloha (1)
Tomas Kovac (1)
Zuzana Kohútová (1)
Ján Pirč (1)
Róbert Černák (1)
Paula Demianova (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Jana Mitterpachova (1)
Peter Kubina (1)
Igor Krist (1)
Martin Hudec (1)
Roman Prochazka (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Patrik Pupík (1)
Bystrik Bugan (1)
lukasmozola (1)
Tomas Pavelka (1)
Ivan Priadka (1)
jaroslav čollák (1)
Eduard Pekarovič (1)
Peter Janík (1)
Mikuláš Lévai (1)
Robert Šorl (1)
Vincent Lechman (1)
Martin Galgoczy (1)
I. Stiglitz (1)
Petr Novotný (1)
Ivan Kormaník (1)
Katarína Dudíková (1)
Lucia Palková (1)
Tomáš Korman (1)
Radoslav Pálka (1)
Bohumil Havel (1)
Patrik Patáč (1)
Adam Pauček (1)
Petr Steiner (1)
Dušan Rostáš (1)
Emil Vaňko (1)
Matej Gera (1)
Peter Marcin (1)
Ondrej Jurišta (1)
Michal Jediný (1)
David Halenák (1)
Dávid Kozák (1)
Zuzana Adamova (1)
Jakub Mandelík (1)
Nora Šajbidor (1)
Pavol Mlej (1)
Matej Košalko (1)
Tomáš Demo (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Martin Estočák (1)
Petr Kavan (1)
Miriam Potočná (1)
Pavel Lacko (1)
Tomáš Ľalík (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Tomáš Pavlo (1)
Ivan Michalov (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Slovenský futbalový zväz : kvalifikácia jeho právomocí

Jaroslav Čollák, 07. 10. 2011 v 08:41

Nadviazaním na príspevok, ktorý ozrejmoval systematiku organizácie športových odvetví či už na národnej alebo nadnárodnej, prípadne celosvetovej úrovni mal byť článok komparujúci jednotlivé kompetencie či oprávnenia jednotlivých národných, na území Slovenskej republiky pôsobiacich športových združení. Ambícia obsahu takéhoto článku sa s odstupom času zdala byť prehnaná, keďže spomenuté porovnanie jednotlivých, v organizačných aktoch týchto združení oprávnení, povinností či kompetencií presahuje rozsah jedného príspevku. Systematicky som sa preto zameral na stručnú prierezovú štúdiu iba jedného z nich, konkrétne Slovenského futbalového zväzu s tým, že (prípadné) porovnanie sa bude diať formou porovnania jednotlivých príspevkov, pričom každý z nich preskúma a poskytne akýsi stručný prehľad iba jedného zo subjektov pôsobiacich v organizačných štruktúrach daného športového odvetvia. Ako som spomenul, prvý z nich sa zameria na Slovenský futbalový zväz, v ďalšom si vezmeme na mušku Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH), a sériu „porovnávacích“ príspevkom zakončím právomocami Slovenského zväzu hádzanej. Snáď sa na mňa čitateľ nenahnevá a neuvalí na mňa povestnú športovú kliatbu, no rozsah spomenutej problematiky bol priširoký rozmerom ihriska s názvom „jeden príspevok“.

Prirodzene, rozbor právomocí vymedzených v jednotlivých riadiacich či organizačných aktoch subjektu pôsobiaceho v štruktúrach športového odvetvia sa delí v závislosti na delení predmetného športového subjektu na jeho jednotlivé orgány , sekcie či „pod- orgány“ na ktoré tento subjekt delegáciou kvalitatívne vymedzených právomocí preniesol časť svojej riadiacej činnosti. Keďže sme si na paškál v tomto príspevku zobrali Slovenský futbalový zväz (ďalej SFZ), nedá nám nenahliadnuť do jeho organizačného poriadku. Kritik by povedal, kde sme nechali definíciu jeho právnej formy, právnej subjektivity ako témy numero uno, no nepredbiehajme, a poďme pekne po poriadku.

Zo spomenutého organizačného poriadku SFZ sa dozvedáme, že tento realizuje svoje „poslanie“ prostredníctvom nasledujúcich orgánov:

 1. Konferencia SFZ,
 2. Rada SFZ,
 3. Výkonný výbor SFZ ,
 4. Prezident SFZ,
 5. Viceprezidenti SFZ
 6. Kontrolné a zmierovacie orgány
7. Komisie SFZ 8. Revízna komisia SFZ.
9.
Sekretariát SFZ[1]
10. T
echnický riaditeľ SFZ
11. Únia ligových klubov ako samostatný orgán ( aj z hľadiska právnej subjektivity) so špecificky vymedzenými právomocami.

Hierarchické - zodpovednostné vzťahy medzi spomenutými orgánmi SFZ sú určené nasledovne :

Organizačný poriadok nám v úvodných odsekoch napovie a uspokojí kritika zo začiatku tohto príspevku, akú právnu formu SFZ má a na základe akého statusu v zmluvných vzťahov vystupuje : Slovenský futbalový zväz je občianskym športovým združením s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky.

V nasledujúcom texte budeme skúmať právomoci v tomto organizačnom poriadku ustanovené samotnému SFZ, pričom fakt, že každá z nich môže spadať pod iný riadiaci orgán je len sekundárnou informáciou, ktorá je de facto pre potreby príspevku nepodstatná, no aby oko detailistu neostalo neuspokojené, uvediem aj orgán, ktorý danou právomocou disponuje.


Únia ligových klubov[2] :

Na začiatok preskúmajme subjekt s názvom hore uvedeným, pretože ako jediny sa de facto z celej hierarchickej štruktúry SFZ vyčleňuje, a robí tak svojou samostatnou právnou formou a právnou subjektivitou nezávislou od SFZ. Zohľadnenie spoločných potrieb ligových klubov pôsobiacich nielen v slovenskej futbalovej lige je inštitút potrebný, o ktorý sa od roku 2009, konkrétne od 2. februára stará práve Únia ligových klubov. Táto únia ako samostatne fungujúci subjekt práva vystupuje vo forme záujmového združenia právnických osôb, čo je ľahko pochopiteľné ale aj odôvodniteľné samotnou systematikou jej organizácie. V organizačnom poriadku SFZ sa dozvieme o právomociach ale aj povinnostiach, ktoré táto únia má. Treba podotknúť, že tieto vznikli na základe podpísania „Zmluvy o postúpení právomocí Slovenského futbalového zväzu na Úniu ligových klubov“ prezidentmi oboch organizácií, pánmi Františkom Laurincom a Karol Belaníkom, dňa 10.7.2009 sa tak od sezóny 2009/2010 Únia ligových klubov stáva plnohodnotným riadiacim orgánom Corgoň ligy a I. ligy.

Únia disponuje nasledujúcimi právomocami, ktoré jej sú zverené organizačným poriadkom SFZ :

a) Organizuje a riadi dve najvyššie futbalové súťaže mužov a rozhoduje o všetkých otázkach súvisiacich so športovo-technickým zabezpečením týchto súťaží;

b) Spolupracuje s Komisiou rozhodcov, Licenčnou komisiou, prípadne inými kontrolnými a zmierovacími orgánmi a komisiami SFZ;

c) V rozsahu športových a ekonomických kompetencií vedie rokovania s právnickými a fyzickými osobami v záujme rozvoja profesionálneho futbalu na Slovensku,

d) Rozhoduje o marketingových, reklamných a audiovizuálnych právach súvisiacich so súťažami, ktoré riadi;

e) Rozhoduje o finančných podmienkach účasti v súťažiach, ktoré riadi a o spôsobe finančnej spoluúčasti klubov na príjmoch z predaja marketingových, reklamných a audiovizuálnych práv týchto súťaží;

f) Po dohode so SFZ vedie vlastné hospodárenie na samostatnom účte ako samostatná účtovná jednotka;

g) Má právo iniciovať zmeny a doplnky noriem SFZ;

h) Podľa potreby vytvára komisie, subkomisie, prípadne iné pomocné orgány.

Samozrejme treba podotknúť, že vnútorné vzťahy medzi členmi tejto únie ako aj medzi členmi a samotnou úniou vymedzuje jej štatút (v podmienkach praxe stanovy), ktorý predpokladá aj samotný organizačný poriadok SFZ. Je viac ako jasné, že o činnosti, organizácii a v neposlednom rade cieľoch aktivity tejto únie sa dozvieme práve z týchto stanov[3]. Tu bude potrebné upozorniť na fakt, že pre vymedzenie pôsobnosti tejto únie logicky nestačí nazrieť do organizačného poriadku SFZ, ale tieto právomoci sa logicky rozrastajú do podoby konkrétnych činností práve spomenutými stanovami a činnosťami v nich ustanovenými. Prehľad jej členov je k nahliadnutiu na stránke Slovenského futbalového zväzu, sekcia Únia ligových klubov[4].Konferencia SFZ :

Konferencia má v rámci pôsobnosti SFZ právomoc normotvornú, kreačnú, rozhodovaciu a kontrolnú. Táto konferencia je najvyšším orgánom SFZ, pričom do jej pôsobnosti patrí najmä:

a) schvaľovať, meniť alebo rušiť Stanovy SFZ a Organizačný poriadok SFZ,

b) voliť prezidenta, viceprezidenta a členov Výkonného výboru uvedených v článku 25,

ods. 3 písm. a) Stanov SFZ a predsedu Revíznej komisie SFZ,

c) vytvárať, prípadne rušiť komisie, potvrdzovať viceprezidentov a členov Výkonného

výboru uvedených v článku 25 ods. 3 písm. b) Stanov SFZ a členov Rady za regionálne

futbalové zväzy a za Úniu ligových klubov,

d) schvaľovať rozpočet a správu o hospodárení,

e) schvaľovať správu o činnosti SFZ a Výkonného výboru,

f) na základe návrhu Výkonného výboru rozhodovať o prijatí pridruženého člena, o zvolení

čestného prezidenta SFZ alebo čestného člena za záslužnú prácu vo futbalovom hnutí,

g) prijímať, príp. vylučovať riadnych členov,

h) rozhodovať o zrušení SFZ,

i) rozhodovať o vstupe SFZ do federácie športových zväzov alebo iných telovýchovných, či

športových organizácií, ako i o vystúpení z organizácií, ktorých je členom,

j) rozhodovať o zásadných otázkach, týkajúcich sa správy majetku a hospodárenia SFZ,

najmä prerokovávať a schvaľovať správu o hospodárení v hodnotenom období.Rada :

Rada SFZ je voleným orgánom, v ktorom sú zastúpené jednotlivé regionálne futbalové zväzy ako zástupcovia amatérskeho futbalu a Únia ako zástupcovia profesionálneho futbalu. Rada SFZ má 36 členov[5], pričom okrem prezidenta SFZ, ktorý je na jej čele, každý regionálny futbalový zväz Slovenskej republiky v nej zastupujú šiesti členovia a 12 členov Rady deleguje Únia. Pre vymedzenie jej pôsobnosti nebudeme potrebovať konkrétne ustanovenia explicitne stanovených právomocí či povinností, ale už zo systematiky jej zloženia je viac ako jasné, že práve na pôde tejto sa môžu v čo najväčšej možnej miere zohľadňovať či už požiadavky zástupcov únie ligových klubov, zástupcov hráčov, či prípadne potreby, pripomienky alebo akékoľvek iné požiadavky regionálnych futbalových zväzov, ktoré majú práve v tejto rade zástupcov. Treba povedať, že o predložených návrhoch rada hlasuje na rokovaní, pričom rozhodnutie o tom, či sa bude hlasovať vo veci verejne alebo tajne, je zverené práve rade. Uznesenie rady je schválené, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov.


Výkonný výbor

Výkonný výbor SFZ je najvyšším výkonným orgánom SFZ, preto bude a je zrejmé, že väčšinu legislatívnych, administratívnych, technických či iných požiadaviek potrebných pre riadne fungovanie a riadenie daného športu vykonáva práve tento výkonný výbor. Má 13 členov[6] a zasadnutia sa konajú jedenkrát mesačne.

Z právomocí stanovených Výkonnému výboru SFZ stoja za zmienku hlavne nasledujúce :

 1. volí, okrem predsedu Revíznej komisie, ktorého volí Konferencia, ostatnýchpredsedov komisií a kontrolných a zmierovacích orgánov.
 2. volí členov kontrolných a zmierovacích orgánov a komisií
 3. schvaľuje štatúty komisií, pracovných skupín a všetky normy vydávané v pôsobnosti SFZ, ich zmeny a doplnky, okrem štatútu Rozhodcovského súdu, ktorý schvaľuje Rada

-

Členovia Výkonného výboru majú

 1. a) predkladať návrhy, ktoré sú predmetom rokovania Výkonného výboru a vyjadrovať sa k nim
 2. b) hlasovať o všetkých otázkach, o ktorých rozhoduje Výkonný výbor,
 3. c) zúčastňovať sa na schôdzach komisií a pracovných skupín.


 1. a) vykonávať svoje funkcie nezištne v prospech futbalu,
 2. b) dbať na jeho záujmy a posilňovať jeho spoločenskú vážnosť,
 3. c) zúčastňovať sa na rokovaniach Výkonného výboru, kde je ich účasť nezastupiteľná.Prezident SFZ

Keďže SFZ je občianskym združením a disponuje právnou subjektivitou, existencia štatutárneho orgánu, ktorý by SFZ zastupoval v smere navonok hlavne vo vzťahoch s tretími osobami je nevyhnutná. Túto úlohu v podmienkach SFZ plní prezident SFZ - je teda štatutárnym zástupcom SFZ. Práve on, laik by povedal, zodpovedá za vzťahy medzi SFZ, UEFA, FIFA ako nadštátnymi či nadnárodnými organizáciami zastrešujúcimi organizáciu daného športového odvetvia ( o systematike tejto organizácie som sa už na tomto fóre zaoberal). Okrem iného, prezident zastupuje SFZ v rokovaní s rôznymi orgánmi (štát, samospráva, iné organizácie) čo je logickým vyústením potreby tohto subjektu súkromného práva organizovať dané, pod jeho patronát zverené súťaže na celoštátnej úrovni.

Medzi jeho povinnosti stanovené taktiež organizačným poriadkom SFZ patrí :

a) prostredníctvom generálneho sekretára realizuje rozhodnutia prijaté Konferenciou a Výkonným výborom,

b) zabezpečuje efektívne fungovanie orgánov SFZ za účelom dosiahnutia cieľov, definovaných v Stanovách,

c) dohliada na prácu generálneho sekretára a profesionálneho aparátu,

d) koordinuje vzťahy medzi SFZ a FIFA, UEFA, ako aj ostatnými športovými organizáciami

e) zastupuje SFZ v rokovaní so štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy a inými organizáciami[7].

f) zvoláva zasadnutia Rady, Výkonného výboru a riadi ich činnosť.Viceprezidenti SFZ

SFZ má aktuálne 3 viceprezidentov[8], ktorí prirodzene, ako to býva zvykom pri funkcii viceprezidenta, zastupujú prezidenta SFZ v čase jeho neprítomnosti, pričom za istých podmienok títo plnia úlohy na úseku vymedzenom pre nich Stanovami, týmto Organizačným poriadkom, alebo rozhodnutím orgánov SFZ.Kontrolné a zmierovacie komisie SFZ :

Základnou úlohou a de facto podstatou vzniku týchto komisií je v súlade s organizačným poriadkom SFZ operatívne riadenie jednotlivých oblastí činností . V rámci týchto činností sú zriadené kontrolné a zmierovacie orgány a komisie, ktoré sú odbornými orgánmi. O svojej činnosti predkladajú Výkonnému výboru jedenkrát ročne písomnú správu.

Členovia sú povinný :

a) vykonávať svoje funkcie nezištne, v prospech futbalu,

b) dbať na záujmy futbalu na Slovensku, jeho rozvoj a posilňovanie jeho vážnosti,

c) zúčastňovať sa zasadnutí kontrolných a zmierovacích orgánov a komisií, kde je ich účasť nezastupiteľná

Každá z týchto komisií disponuje právami stanovenými na základe špecifikácie oblasti, pre ktorú je táto komisia vytvorená. Poskytnúť konkretizovaný rozbor týchto oprávnení by nebolo opodstatnené vzhľadom na och množstvo, preto v tejto časti príspevku všetkých „futbalových štamgastov“ odkážem na organizačný poriadok SFZ[9].Generálny sekretár SFZ

Tento orgán je z hľadiska organizačnej štruktúry, vzťahov nadradenosti a podriadenosti priamym nadriadeným všetkých zamestnancom SFZ. Zodpovedá za realizáciu rozhodnutí schválených Konferenciou, Radou a Výkonným výborom v súlade s nariadeniami prezidenta, pričom kvalifikácia tohto orgánu ako administratívny naberá na opodstatnení.

Najvýznamnejšie právomoci vymedzené organizačným poriadkom SFZ :

- povinný vytvárať potrebné materiálne podmienky na činnosť kontrolných a zmierovacích orgánov, komisií a pracovných skupín SFZ a poskytovať im zo strany pracovníkov Sekretariátu potrebnú súčinnosť.

- Generálny sekretár organizačne riadi a kontroluje činnosť futbalových delegátov SFZ

- Zabezpečuje, aby delegáti zastupovali riadiaci orgán, dozerali na priebeh stretnutí a dôsledne dodržiavali Zásady činnosti delegáta

- obsadzuje delegátmi futbalové stretnutia republikových súťaží,

- pravidelne vyhodnocuje odohrané a hodnotené stretnutia delegátmi

- organizuje odborno-metodickú prípravu a teoretické previerky delegátov

- dbá o dodržiavanie základných spoločensko-etických zásad a všetkých futbalových noriem v súvislosti s výkonom funkcie delegáta vedie analytické evidencie a prijíma, resp. navrhuje opatrenia na zabezpečenie kvality výkonu funkcie delegáta

- predkladá Výkonnému výboru:

a) návrhy nominačných listín delegátov republikových súťaží pre príslušný súťažný ročník a návrhyie delegátov na listinu UEFA a FIFA,
b) vyhodnotenie činnosti delegátov za súťažný ročník.Technický riaditeľ SFZ :

Tento post z hľadiska vedúcej organizačnej štruktúry SFZ v jej vymedzení nenájdeme, no pri podrobnom blúdení ustanoveniami organizačného poriadku SFZ prídeme na fakt, že tento disponuje rozsiahlymi právomocami, ktoré z hľadiska koncepcie a obsahovej štruktúry tohto postu nemôžu byť vynechané.

Medzi najvýznamnejšie z nich patrí :

- zodpovedá za športovo-technickú a odbornú činnosť trénerskej, metodickej a vzdelávacej činnosti SFZ

- koordinuje prenos najnovších teoretických poznatkov do futbalového hnutia vrátane edičnej činnosti

- koordinuje výchovu trénerských kádrov

- spolupracuje s Technickou komisiou UEFA pri tvorbe vzdelávacích programov

- koordinuje športovo-technickú a odbornú činnosť štátnej reprezentácie Slovenskej republiky

- predkladá Výkonnému výboru návrhy na zloženie a personálne obsadenie trénerov a realizačných tímov reprezentačných družstiev Slovenskej republiky vo všetkých vekových kategóriách

- podieľa sa na nadväzovaní a udržiavaní športových kontaktov a medzinárodných stykov s technickými riaditeľmi iných národných futbalových zväzov,

- vykonáva konzultačnú a odborno-poradenskú činnosť pre realizačné tímy všetkých reprezentačných výberov Slovenskej republiky,

- spolupracuje s hlavnými reprezentačnými trénermi pri tvorbe dlhodobých a operatívnych plánov prípravy reprezentačných družstiev,

- spolupracuje s Komisiou mládeže a školského futbalu a riaditeľom Úseku mládeže SFZ pri príprave projektov domácich a zahraničných turnajov a tréningových táborov.

- spolupracuje s Úniou, kontrolnými a zmierovacími orgánmi SFZ, komisiami, predovšetkým s Komisiou mládeže a odbornými útvarmi SFZ.Záver :

Príspevok mal snahu poskytnúť prierezový prehľad kompetencií, ktoré si Slovenský futbalový zväz vo svojich organizačných aktoch vyhradil či stanovil, samozrejme zo súhlasom svojich členoch vyjadrenom v procesoch ich prijímania. Z uvedeného je jasné, že štruktúra, ktorá má kvalitatívne vzťahy tak náročné ako to bolo v prípade SFZ nemôže fungovať a byť zastrešená pojmom a vlastnosťou centralizovaná. Jednotlivé štrukturálne stupne riadenia súťaže spadajúcej pod patronát SFZ sa nezaobídu bez regionálnych, lokálnych, či kvalitatívne vymedzených orgánov venovaných iba jednotlivým subjektom tejto súťaže (Komisia mládeže, Komisia rozhodcov, Trénersko-metodická komisia atď). Z hľadiska systematiky oblastí, na ktoré sa pôsobnosť a právomoc SFZ pri organizovaní súťaží delí je logickým aj delenie jeho orgánov na jednotlivé, oblastne zamerané orgány ako sú napríklad : Zdravotná komisia, Legislatívno-právna komisia, Licenčná komisia, Ekonomicko-marketingová komisia či Športovo-technická komisia.

Pri snahe o akúsi deľbu či kvalifikovanie právomocí patriacich SFZ by sme dospeli ku skutočnosti, že tieto sa delia na : legislatívne, riadiace, kontrolné a dozorné, v neposlednom rade nesmieme zabudnúť na sankčné právomoci stanovené jednotlivým hierarchicky usporiadaným orgánom. Celá štruktúra týchto uzatvára logické usporiadanie riadenia zložitých nielen športových otázok, s ktorými sa SFZ stretáva pri jeho každodennej činnosti.

Na záver vyslovme želanie, nech je SFZ do budúcnosti garantom legitímnych, čestných, fair – play futbalových súťaží a nech všetky vzťahy z nich presahujúce môžu mať prívlastok napredujúce, zlepšujúce sa, inovatívne a pokrokové. Nech sa úroveň slovenského futbalu dostane na svetovú úroveň, nech športovci v ňom pôsobiaci nemajú nálepku profesionáli iba na papieri prípadne v zmluve, a nech sa v podmienkach Slovenskej republiky nájde čoraz viac schopných ľudí, ktorí do slovenskému futbalu investujú kapitál, snahu ale predovšetkým futbalový kumšt a športové znalosti, ktoré – zdá sa, v posledných rokoch nielen vo futbale chýbajú.


[1] Každodenné operatívne úlohy SFZ ako profesionálny aparát pracovníkov SFZ.

[2] http://www.futbalsfz.sk/sfz/ulk.html

[3] http://www.futbalsfz.sk/sfz/ulk/dokumenty.html / stanovy.

[4] http://www.futbalsfz.sk/sfz/ulk/clenske-kluby.html

[5] http://www.futbalsfz.sk/sfz/najvyssie-organy-sfz/rada-sfz.html

[6] http://www.futbalsfz.sk/sfz/najvyssie-organy-sfz/vykonny-vybor.html

[7] Upozornime na fakt, že prezident SFZ pri výkone svojich funkcií vystupuje v mene SFZ, Rady a Výkonného výboru.

[8] http://www.futbalsfz.sk/sfz/najvyssie-organy-sfz/vykonny-vybor.html

[9] http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/6-organizačný-poriadok-sfz.pdf


Názory k článku Slovenský futbalový zväz : kvalifikácia jeho právomocí :


Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím