lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (116)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (44)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (23)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Michal Novotný (7)
Ľuboslav Sisák (6)
Adam Zlámal (6)
Ondrej Halama (6)
Michal Krajčírovič (6)
Xénia Petrovičová (6)
Peter Kotvan (6)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Ivan Bojna (4)
Josef Kotásek (4)
Monika Dubská (4)
Maroš Hačko (4)
Ján Lazur (4)
Petr Kolman (4)
Natália Ľalíková (4)
Pavol Szabo (4)
Radovan Pala (4)
Denisa Dulaková (3)
Josef Šilhán (3)
Jakub Jošt (3)
Peter Pethő (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Adam Valček (3)
Marián Porvažník (3)
Pavol Kolesár (3)
Gabriel Volšík (2)
Roman Kopil (2)
Zsolt Varga (2)
Martin Gedra (2)
Bob Matuška (2)
Juraj Schmidt (2)
Dávid Tluščák (2)
Tomáš Plško (2)
Ladislav Pollák (2)
Peter Varga (2)
Lukáš Peško (2)
Richard Macko (2)
Juraj Straňák (2)
Anton Dulak (2)
Peter Zeleňák (2)
Marek Maslák (2)
Jozef Kleberc (2)
Michal Hamar (2)
Ludmila Kucharova (2)
Jiří Remeš (2)
Martin Serfozo (2)
Maroš Macko (2)
Andrej Kostroš (2)
Tibor Menyhért (1)
Tomáš Demo (1)
Lucia Palková (1)
Martin Svoboda (1)
Martin Hudec (1)
Miriam Potočná (1)
Ivan Michalov (1)
Andrej Majerník (1)
Jakub Mandelík (1)
Roman Prochazka (1)
David Halenák (1)
Peter Marcin (1)
Pavol Chrenko (1)
Matej Gera (1)
Ján Pirč (1)
Martin Šrámek (1)
Igor Krist (1)
Eduard Pekarovič (1)
Gabriel Závodský (1)
Pavel Lacko (1)
Martin Bránik (1)
Pavol Mlej (1)
Lucia Berdisová (1)
Radoslav Pálka (1)
Martin Estočák (1)
Dušan Marják (1)
Zuzana Klincová (1)
Peter K (1)
Adam Glasnák (1)
Tomas Pavelka (1)
Ivan Kormaník (1)
Petr Kavan (1)
Martin Galgoczy (1)
Patrik Pupík (1)
Michal Ďubek (1)
Katarína Dudíková (1)
Martin Poloha (1)
I. Stiglitz (1)
Vladimir Trojak (1)
Dávid Kozák (1)
Tomas Kovac (1)
Juraj Lukáč (1)
Marcel Jurko (1)
Michaela Stessl (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Paula Demianova (1)
Robert Vrablica (1)
Matej Košalko (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Tomáš Pavlo (1)
Tomáš Ľalík (1)
Zuzana Adamova (1)
Petr Steiner (1)
Matej Kurian (1)
Marcel Ružarovský (1)
Peter Janík (1)
jaroslav čollák (1)
Peter Kubina (1)
Jana Mitterpachova (1)
Petr Novotný (1)
Robert Šorl (1)
Patrik Patáč (1)
Viliam Vaňko (1)
Natalia Janikova (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Ondrej Jurišta (1)
Róbert Černák (1)
Nina Gaisbacherova (1)
peter straka (1)
Dušan Rostáš (1)
Zuzana Bukvisova (1)
lukasmozola (1)
Vladislav Pečík (1)
Bohumil Havel (1)
lukas.kvokacka (1)
Mikuláš Lévai (1)
Michal Jediný (1)
Emil Vaňko (1)
Adam Pauček (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Nora Šajbidor (1)
David Horváth (1)
Vincent Lechman (1)
Bystrik Bugan (1)
Tomáš Korman (1)
Ivan Priadka (1)
Zuzana Kohútová (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Sága Frucona: Lásku alebo majetok? Dávajte majetok!

Juraj Gyarfas, 18. 02. 2011 v 00:00

O ságe Frucona sme na tomto blogu už písali a diskutovali tu aj tu.

Preto nemôžme opomenúť ani najnovšie pokračovanie, ktorým je Lex Frucona schválený v piatok Národnou radou.

Zákonodarca sa rozhodol proti Frucone nasadiť naozaj ťažkú artilériu. A obísť pri vymáhani štátnej pomoci slovenské súdy najväčším možným oblúkom.

Podľa novely bude rozhodnutie Komisie o štátnej pomoci v spojení s rozhodnutím slovenského orgánu štátnej správy priamo exekučným titulom. Všetky možné "zdržovače" sa vylučujú, či už ide o suspenzívny účinok rozkladu proti rozhodnutiu orgánu štátnej správy alebo o jednotlivé "zdržovacie" inštitúty v Exekučnom poriadku. Inými slovami, rozhodnutie Komisie prejde cez spleť paragrafov, odklonov a výnimiek exekučného konania ako tank. Nech sa príjemca súdi dodatočne.

A v záujme "špecializácie a vytvárania jednotnej judikatúry" (dôvodová správa) zákonodarca usúdil, že o exekúciach neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci by mal vždy rozhodovať Okresný súd Malacky, ktorý sa asi stane centrom odborníkov na právo štátnej pomoci a Európskej únie.

Zákon nechcem kritizovať. Myslím si, že zákonodarca vzhľadom na hrozbu finančných sankcií musel konať a podľa môjho názoru zvolil v danej situácii relatívne dobré riešenie. Neviem síce posúdiť význam všetkých výnimiek z exekučného konania ani ich ústavnosť. Ale základná idea pretlačiť rozhodnutie Komisie ako priamy exekučný titul sa mi pozdáva. Podľa mňa vhodným spôsobom dopĺňa čl. 299 ZFEÚ, ktorý na rozhodnutia o štátnej pomoci asi zväčša nemožno použiť, pretože (i) nie sú adresované príjemocovi, ale štátu, a (ii) často nešpecifikujú presnú sumu. Eurofederalista vo mne plesá. A oceňujem poctivo napísanú dôvodovú správu s množstvom európskej judikatúry. Ale stále mi vŕta v hlave - prečo práve Malacky? :-)

Veď posúďte sam.

Lex Frucona

"z 11. februára 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 434/2001 Z. z., zákona č. 461/2002 Z. z., zákona č. 203/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a zákona č. 165/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 26 znie:

„ § 26
(1) Príjemca, ktorému sa podľa rozhodnutia Komisie poskytla neoprávnená štátna pomoc, je povinný sumu zodpovedajúcu neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci vrátane úroku podľa príslušnej sadzby určenej Komisiou vrátiť do rozpočtu, z ktorého bola poskytnutá alebo zaplatiť do rozpočtu, do ktorého mala byť zaplatená. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na právneho nástupcu príjemcu.
(2) Rozhodnutie Komisie o neoprávnenej štátnej pomoci je priamo vykonateľné voči príjemcovi dňom doručenia takéhoto rozhodnutia Slovenskej republike. V prípadoch podľa odseku 4 je súčasťou exekučného titulu aj rozhodnutie ústredného orgánu štátnej správy podľa odseku 4.
(3) Na základe rozhodnutia Komisie o poskytnutí neoprávnenej štátnej pomoci a na základe podnetu ministerstva financií je poskytovateľ povinný podať návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného predpisu do 30 dní od doručenia podnetu ministerstva financií; poskytovateľ určený v podnete je oprávneným v exekučnom konaní.
(4) Ak z rozhodnutia Komisie nevyplýva výška neoprávnenej štátnej pomoci alebo označenie osoby, ktorej sa takáto neoprávnená štátna pomoc poskytla, poskytovateľ, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy, vydá rozhodnutie, v ktorom určí výšku vymáhanej neoprávnenej štátnej pomoci alebo osobu, ktorej sa poskytla. Ak poskytovateľ nie je ústredným orgánom štátnej správy, takéto rozhodnutie vydá ten ústredný orgán štátnej správy, v ktorého vecnej pôsobnosti je poskytovateľ. Súčasťou takého rozhodnutia ústredného orgánu štátnej správy môže byť aj určenie výšky úrokov podľa osobitného predpisu,24b) alebo sa vydá samostatné rozhodnutie o určení výšky úrokov. Ak ústredný orgán štátnej správy nevydáva rozhodnutie o určení výšky vymáhanej neoprávnenej štátnej pomoci alebo o označení osoby, ktorej sa poskytla alebo v tomto rozhodnutí neurčí výšku úrokov, je oprávnený osobitne rozhodnúť o výške úrokov podľa osobitného predpisu. 24b)
(5) Rozklad proti rozhodnutiu podľa odseku 4 nemá odkladný účinok.
(6) Spory o právomoc na vydanie rozhodnutia podľa odseku 4 rozhoduje ministerstvo financií. Na takéto rozhodovanie ministerstva financií sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(7) Ak poskytovateľ nepodá návrh na vymáhanie neoprávnenej štátnej pomoci v lehote podľa odseku 3, je takýto návrh oprávnený podať ústredný orgán štátnej správy, v ktorého vecnej pôsobnosti je poskytovateľ. V takomto prípade je vymožená suma zodpovedajúca neoprávnenej štátnej pomoci príjmom rozpočtu tohto ústredného orgánu štátnej správy.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24b znie:

„24b) Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 8/zv. 4, Ú. v. EÚ L 140, 30. 4. 2004) v platnom znení.“.

2. Za § 30c sa vkladá § 30d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„ §30d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2011
Ak na základe rozhodnutia Komisie o neoprávnenej štátnej pomoci, vydaného do 28. februára 2011 nebola takáto neoprávnená štátna pomoc úplne alebo čiastočne vymožená, na jej vymáhanie sa použijú ustanovenia predpisu účinného od 1. marca 2011.“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z. a zákona č. 151/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 30 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 41 ods. 2 písm. d) sa za slovo „rozhodnutí“ vkladajú slová „rozhodcovských súdov a“.

3. § 41 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Na exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov sa nevzťahuje ustanovenie § 39 ods. 3, § 42 ods. 2 a 4, § 44 ods. 5, § 45 ods. 4, § 56 ods. 2 až 5 a § 57 ods. 1 písm. g).“.

4. V § 44 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, exekučný titul sa nepreskúmava.“.

5. V § 45 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, miestne príslušný súd je Okresný súd Malacky.“.

6. V § 52 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Exekútor vydá exekučný príkaz po doručení poverenia na vykonanie exekúcie súčasne s upovedomením o začatí exekúcie, ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.

7. V § 96 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, exekútor vydá exekučný príkaz po doručení poverenia na vykonanie exekúcie súčasne s upovedomením o začatí exekúcie.“.

8. V § 107 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, exekútor vydá exekučný príkaz po doručení poverenia na vykonanie exekúcie súčasne s upovedomením o začatí exekúcie.“.

9. V § 123 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, exekútor vydá exekučný príkaz po doručení poverenia na vykonanie exekúcie súčasne s upovedomením o začatí exekúcie a doručí ho podľa § 118; ustanovenie § 122 sa použije primerane. “.

10. V § 137 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, exekútor vydá exekučný príkaz po doručení poverenia na vykonanie exekúcie súčasne s upovedomením o začatí exekúcie.“.

11. V § 168 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, exekútor vydá exekučný príkaz po doručení poverenia na vykonanie exekúcie súčasne s upovedomením o začatí exekúcie.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

Čl. III

Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2011.
"


Názory k článku Sága Frucona: Lásku alebo majetok? Dávajte majetok!:


  Tomáš Klinka, 18. 02. 2011 v 14:02 - Lex Frucona - poznámka

V tomto prípade platí staré známe: účel svätí prostriedky a tank prejde cez prekážky ľahšie ako bicykel :) Z tohto pohľadu má Lex Frucona svoje racio. Niekto by sa mohol uštipačne spýtať, prečo prišiel až teraz, keď tu už máme "všetky tie komplikácie" s res iudicata spojené s hĺbkovou analýzou znalosti európskeho práva na našich súdoch. Pravdepodobne práve preto. Inak pravý dôvod prijatia zákona, a navyše v skrát. legis. konaní, teda riešenie kauzy Frucona je v dôvodovej správe dôsledne zamlčaný (zákony sa predsa u nás neprijímajú kvôli jednému prípadu, no nie?). Nie tak už na oficiálnych tlačovkách - http://wwww.webnoviny.sk/ekonomika/vlada-chce-od-frucony-spat-peniaze-a/300022-clanok.html.

  Martin Maliar, 18. 02. 2011 v 22:38 - No takže

Som celkom rád dvom veciam
1./ že už sa môžem pustiť do diskusie o tomto predpise
2./ že návrh prešiel
Nie som samozrejme rád, že to riešenie vymáhania neoprávnenej štátnej pomoci nie je úplne ideálne.

Skúmalo sa, kde v zahraničí majú úpravu o tomto a žiaľ na nič použiteľné sa nenarazilo.
Tie Malacky ... Hmmmm.... Mohol to byť napr. aj OS Bardejov:-).... ale OS Košice zrejme nie :-)
Celkovo ten predpis musí byť všeobecný. Štátna pomoc môže byť poskytnutá napr. aj obcou a nemusí byť v niektorých prípadoch zrejmé, kto je prijímateľom resp. niekedy ich môže byť aj viacero naraz....

  Kristián Csach, 18. 02. 2011 v 23:58 - Riadny tank,

hoci, ako sa ukazuje, asi bol potrebný. S priamym výkonom rozhodnutia Komisie sa síce stále veľmi stotožniť neviem (podľa mňa sa menia povinný na základe vnútroštátnej normy, teda akoby sa vytváralo nové rozhodnutie, ktoré už ale nie je predmetom kontroly), riešenie a lá ods 4 bude ale podľa všetkého efektívne. Možno by som vzhľadom na skúsenosti rozšíril možnosť jeho použitia. Naopak, nedostatočnú identifikáciu prijímateľa by som sa bál korigovať správnym rozhodnutím - sub specie rozhodnutia týkajúce sa share a asset dealov, ale pochopím, že keď sa rúbe les ...

Btw, kam do zahraničia ste upriamili zrak? Napríklad v takom Nemecku, po blamáži s Alcan-om, používajú dosť efektívne § 48/49 Verwaltungsverfahrensgesetz-u (vo vzťahu k správnym aktom) a § 58 ods. 2 tohto zákona a judikatúru BGH vo vzťahu k štátnej pomoci na základe zmlúv. Takže si myslím, že bolo kam siahnuť...

  Martin Maliar, 19. 02. 2011 v 11:20 - Ad Kristián

To DE riešenie je síce zaujímavé, ešte všeobecnejšie, ale javí sa mi, že pre súčasnú situáciu by to teraz riešením žiaľ už nebolo.

  Juraj Gyarfas, 19. 02. 2011 v 11:40 - Ad Kristián

Čo sa týka zmeny povinného, ja v tom až taký problém nevidím. Je pravda, že adresátom rozhodnutia Komisie je štát a nie príjemca, ale ja by som v tom videl zásadný problém iba v prípade, ak by príjemca v konaní Komisie nemal procesné práva. Nakoľko príjemca má podľa ESD aktívnu legitimáciu napadnúť rozhodnutie Komisie v správnom súdnictve, sú jeho práva podľa mňa v zásade dostatočne chránené. Iste by to mohlo byť riešené aj elegantnejšie ako cez zázračnú zmenu adresáta, ale to už je možno iná otázka, prečo by rozhodnutia Komisie o štátnej pomoci nemohli byť priamo adresované príjemcovi (de lege ferenda).

  Juraj Gyarfas, 19. 02. 2011 v 11:41 - Ad Kristián

Čo sa týka zmeny povinného, ja v tom až taký problém nevidím. Je pravda, že adresátom rozhodnutia Komisie je štát a nie príjemca, ale ja by som v tom videl zásadný problém iba v prípade, ak by príjemca v konaní Komisie nemal procesné práva. Nakoľko príjemca má podľa ESD aktívnu legitimáciu napadnúť rozhodnutie Komisie v správnom súdnictve, sú jeho práva podľa mňa v zásade dostatočne chránené. Iste by to mohlo byť riešené aj elegantnejšie ako cez zázračnú zmenu adresáta, ale to už je možno iná otázka, prečo by rozhodnutia Komisie o štátnej pomoci nemohli byť priamo adresované príjemcovi (de lege ferenda).

  Kristián Csach, 19. 02. 2011 v 21:06 - Súhlas,

Súhlas, že možnosť právnej ochrany v centrálnom konaní (voči rozhodnutiu Komisii) znižuje potrebu ochrany prijímateľa v rámci vykonávacej (decentralizovanej) fázy. Skôr sa mi to nepáči z doktrinálneho hľadiska, ale ako vravím(e), asi to bolo potrebné a na papieri to pôsobí ako efektívne riešenie.

Zaujímavá je tvoja de lege ferenda úvaha, prečo nie sú rozhodnutia Komisie smerované priamo voči príjemcovi. IMHO je to kvôli snahe dodržať vysokú mieru centralizácie práva štátnej pomoci a rozhodovania (rozhoduje Komisia, koná sa voči štátu, keďže on porušil ZfEÚ, on sa má brániť, ... napríklad v porovnaní s kartelmi, kde miera decentralizácie je omnoho vyššia). V neposlednom rade (asi) aj z toho dôvodu, že voči členským štátom má Komisia svoje vlastné sankčné mechanizmy ...

Asi, ak by sa Komisia pustila do boja proti jednotlivým príjemcom, jediný, kto by z toho profitoval by bol členský štát/poskytovateľ (proti tomu ale môže pôsobiť súčasné konanie voči obom subjektom). Zaujímavé, doteraz som sa nezamýšľal nad tým, či by sa rozhodovací a presadzovací režim práva štátnej pomoci nedal viac pripodobniť kartelom (ak si odmyslím to, že vnútroštátnym orgánom v tejto oblasti Euroorgány a priori nemôžu dôverovať...). Pouvažujem.

Ad Martin: Máš plnú pravdu, ani Nemci by Fruconu (ak by u nich nastala) neriešili cez 48/49 VwVG, ale cez ZPO, InsO a myslím, že ak by aj naše súdy využili súčasné právne prostriedky, tak je po probléme...

  Martin Maliar, 26. 02. 2011 v 07:29 - Pán prezident

Nemožno však prijať opatrenia, pri ktorých možno mať pochybnosti o súlade príslušného ustanovenia s čl. 1 ods. 1 prvou vetou Ústavy Slovenskej republiky (Slovenská republika je aj právnym štátom). Takýmto je prechodné ustanovenie § 30d schváleného zákona, z ktorého vyplýva, že ustanovenia schváleného zákona, teda predpisu účinného od 1. marca 2011 (odo dňa nadobudnutia účinnosti schváleného zákona) sa použijú na vymáhanie neoprávnenej štátnej pomoci, ktorá nebola úplne alebo čiastočne vymožená, a to na základe rozhodnutia Európskej komisie o neoprávnenej štátnej pomoci vydaného do 28. februára 2011, teda vydaného do dňa nadobudnutia účinnosti schváleného zákona.
Pán prezident navrhol vypustenie tohto ustanovenia.
Okrem toho podľa názoru pána prezidenta nie je odôvodnená zmena Exekučného poriadku (ktorý sa novelizuje v čl. II schváleného zákona), podľa ktorej ak ide o exekučné konanie vykonané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, miestne príslušným súdom by mal byť Okresný súd Malacky.

Nevymožená štátna pomoc je hmota - jej vymáhanie proces? Ak je teraz nevymožená, tak ju už nemožno vymáhať? Niet dôvodu meniť ustanovenia EP?...hmmm.... tak súdy budú skúmať akty EU? a povedia napr. že rozhodnutie COM sa im nejaví OK.... zaujímavé názory....

  Juraj Gyarfas, 23. 03. 2011 v 14:13 - Lex Frucona opäť schválený

http://www.tasr.sk/25.axd?k=20110321TBB00547

  Juraj Gyarfas, 09. 04. 2011 v 09:14 - Lex Frucona vyšiel v Zz

Lex Frucona bol vyhlásený v zbierke zákonov pod číslom 102/2011.

  Peter Kocvar, 12. 05. 2011 v 10:53 - zakon o statnej pomoci napadnuty na US

Anonymizovane znenie navrhu neznamej skupiny poslancov dostupny tu:
http://www.concourt.sk/rozhod.do?id_submenu=d&urlpage=akt_cin


  Juraj Gyarfas, 12. 05. 2011 v 20:14 - preskúmanie ÚS

Ďakujem za upozornenie. Nemal som zatiaľ čas čítať to celé, ale argument o súdnej ochrane v úvode mi nepripadá príliš presvedčivý. Sťažovatelia uvádzajú, že pri vymáhaní štátnej pomoci prostredníctvom súdov mal príjemca garantovaný proces podľa čl. 6 EDĽP. Ale slovenské súdy aj tak nikdy nemohli reskúmať rozhodnutie Komisie.

V súvislosti s prípravou tejto novely sme sa s Martinom myslím bavili o tom, či je z hľadiska procesných práv v poriadku, nakoľko príjemca vlastne nebol účastníkom konania pred Komisiou a nie je ani adresátom rozhodnutia. Ale teraz s odstupom sa mi zdá, že by to nemal problém. Príjemca má aktívnu legitimáciu napadnúť rozhodnutie Komisie pred Všeobecným súdom, ktorý môže rozhodnutie Komisie zrušiť. Ak prieskum Všeobecným súdom z hľadiska čl. 6 EDĽP stačí v súťažných veciach (keď súťažné delikty majú kvázi-trestný charakter), mal by o to viac stačiť v oblasti štátnej pomoci, kde nemožno hovoriť o trestnoprávnych procesných zárukách čl. 6.

Ale asi by som si to mal ešte celé prečítať :-)

  Juraj Gyarfas, 18. 05. 2011 v 21:40 - Martin

Kto zastupuje NR SR? Veľmi zaujímavý spor. Budeš to písať Ty? Nechceš nejakú asistenciu?

  Juraj Gyarfas, 04. 08. 2011 v 17:38 - Štát exekútora do košickej Frucony nedostane

Rád by som upozornil na dobrý prehľad kauzy Frucona tu - SME: Štát exekútora do košickej Frucony nedostane. A s potešením sledujem, že pojem "Lex Frucona" sa udomácnil aj v mainstreamových médiach.

  Tomáš Klinka, 19. 11. 2012 v 10:49 - Ústavný súd kontruje!

Len si dovolím upozorniť na uznesenie Ústavnéhu súdu z 18.10.2012, ktorým odložil vykonateľnosť uznesením Okresného súdu KE I, na základe sťažností Daňového úrad KE a Finančného riaditeľstva (t.j. štátu), ktoré namietali porušenie svojich základných práv (sic!)vlastniť majetok, práva na súdnu a inú právnu ochranu práva na rovnosť účastníkov, práva na spravodlivé súdne konanie. Ústavný súd na margo tejto "zvláštnosti" uviedol:

"Ústavný súd nemôže obísť skutočnosť, že sťažovateľmi sú telesá štátu. V tomto smere sú vznášané legitímne pochybnosti tak z prostredia praxe, ako aj z prostredia akademického o tom, či môžu byť sťažovateľmi v konaní o ústavnej sťažnosti. Ústavný súd nijak nadšene nepodporuje orgány štátu ako sťažovateľov. Popieral by tak svoje poslanie a zmysel. Takéto prípady sú a musia ostať raritné.

Pre účely uznesenia o prijatí na ďalšie konanie ústavný súd uvádza, že nadväzujúc na vec vedenú pod sp. zn. II. ÚS 501/2010 považuje posudzovanú vec za veľmi špecifickú jednak tým, že jej jadrom je otázka vymáhania neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci, a zároveň tým, že sťažovatelia – orgány štátu ako veritelia v súdnom (civilnom) konaní o reštrukturalizácii nevystupujú klasicky vrchnostenským spôsobom."

Cesty košických súdov sú nevyspytateľné...

  Tomáš Klinka, 13. 12. 2012 v 09:30 - A je tu nález...Lex Frucona je protiústavný!

Včera plénum ÚS rozhodlo o návrhu skupiny poslancov takto:

1. Ustanovenie § 26 ods. 5 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov NIE JE V SÚLADE s čl. 1 ods. 1, čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky, s čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a s čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

2. Ustanovenie § 30d zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov NIE JE V SÚLADE s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

3. Ustanovenie § 30 ods. 3 v časti „to neplatí, ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov“ zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov NIE JE V SÚLADE s čl. 1 ods. 1, čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, s čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a s čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

4. Ustanovenie § 41 ods. 4 v časti „ § 42 ods. 2“ zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov NIE JE V SÚLADE s čl. 1 ods. 1 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

5. Ustanovenie § 44 ods. 2 v časti „ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, exekučný titul sa nepreskúmava“, NIE JE V SÚLADE s čl. 1 ods. 1, čl. 20 ods. 1 druhou vetou, čl. 46 ods. 2 v spojení s čl. 12 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

6. Ustanovenia § 52 ods. 1 poslednej vety v spojení s ustanoveniami § 96 ods. 1 poslednej vety, § 107 ods. 1 poslednej vety, § 123 ods. 1 poslednej vety, § 137 ods. 1 poslednej vety a § 168 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov NIE SÚ V SÚLADE s čl. 1 ods. 1, čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

7. Vo zvyšnej časti návrhu skupiny 37 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky NEVYHOVUJE.

Podľa § 32 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov sa k tomuto rozhodnutiu pripája odlišné stanovisko sudcu Lajosa Mészárosa.

  Juraj Gyarfas, 18. 10. 2013 v 14:37 - héééj, tá kosa veru dobre kosí ...

Pre úplnosť uvádzam odkaz na nové rozhodnutie Komisie v ságe Frucona. SDEU rozhodol, že Komisia pochybila, keď pri porovnávaní vyrovnania a konkurzu nebrala do úvahy dĺžku trvania týchto konaní. Konanie ďalej prebieha na Všeobecnom súde, Komisia však medzitým vydala nové rozhodnutie, v ktorom tvrdí, že napriek rozdielom medzi dĺžkou trvania konkurzu a vyrovnania naďalej trvá na tom, že odpis daňových pohľadávok voči Frucone bol štátnou pomocou.

Tlačová správa Komisie tu.

Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím