lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (111)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (39)
Tomáš Klinka (26)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (22)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Michal Novotný (7)
Peter Kotvan (6)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Robert Goral (5)
Michal Krajčírovič (5)
Lexforum (5)
Monika Dubská (4)
Ondrej Halama (4)
Natália Ľalíková (4)
Petr Kolman (4)
Pavol Szabo (4)
Radovan Pala (4)
Josef Kotásek (4)
Ján Lazur (4)
Maroš Hačko (4)
Pavol Kolesár (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Ivan Bojna (3)
Josef Šilhán (3)
Denisa Dulaková (3)
Adam Valček (3)
Peter Pethő (3)
Jakub Jošt (3)
Marián Porvažník (2)
Andrej Kostroš (2)
Bob Matuška (2)
Juraj Straňák (2)
Peter Varga (2)
Gabriel Volšík (2)
Maroš Macko (2)
Dávid Tluščák (2)
Jozef Kleberc (2)
Martin Serfozo (2)
Jiří Remeš (2)
Marek Maslák (2)
Juraj Schmidt (2)
Lukáš Peško (2)
Ludmila Kucharova (2)
Richard Macko (2)
Martin Gedra (2)
Zsolt Varga (2)
Michal Hamar (2)
Anton Dulak (2)
Roman Kopil (2)
Martin Bránik (1)
Gabriel Závodský (1)
Michal Jediný (1)
Robert Šorl (1)
Vladislav Pečík (1)
Pavol Mlej (1)
Dušan Rostáš (1)
Michal Ďubek (1)
Peter Marcin (1)
Pavel Lacko (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Martin Šrámek (1)
Marcel Jurko (1)
Bohumil Havel (1)
Adam Pauček (1)
Tomas Kovac (1)
Tomáš Ľalík (1)
David Halenák (1)
Vincent Lechman (1)
Eduard Pekarovič (1)
Petr Novotný (1)
Juraj Lukáč (1)
Ivan Kormaník (1)
Igor Krist (1)
Emil Vaňko (1)
Miriam Potočná (1)
Zuzana Klincová (1)
Tomáš Korman (1)
Matej Košalko (1)
Tomáš Pavlo (1)
Ján Pirč (1)
Matej Gera (1)
Peter Janík (1)
Paula Demianova (1)
lukas.kvokacka (1)
Tomáš Demo (1)
Martin Estočák (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Róbert Černák (1)
I. Stiglitz (1)
jaroslav čollák (1)
Ivan Priadka (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Marcel Ružarovský (1)
Ivan Michalov (1)
Matej Kurian (1)
Dušan Marják (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Robert Vrablica (1)
Peter K (1)
peter straka (1)
Petr Kavan (1)
Zuzana Adamova (1)
lukasmozola (1)
Katarína Dudíková (1)
Petr Steiner (1)
Ondrej Jurišta (1)
Martin Svoboda (1)
Radoslav Pálka (1)
Lucia Berdisová (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Martin Hudec (1)
Vladimir Trojak (1)
Martin Galgoczy (1)
Nora Šajbidor (1)
Jakub Mandelík (1)
Ladislav Pollák (1)
Lucia Palková (1)
Michaela Stessl (1)
Roman Prochazka (1)
Zuzana Kohútová (1)
Bystrik Bugan (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Jana Mitterpachova (1)
Peter Kubina (1)
Viliam Vaňko (1)
Tibor Menyhért (1)
Natalia Janikova (1)
Martin Poloha (1)
David Horváth (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Primeranosť zmluvnej pokuty alebo čo je veľa, to je moc!

Juraj Gyarfas, 12. 06. 2009 v 15:20

K téme primeranosti zmluvnej pokuty v českej judikatúre už Milan na tomto blogu viackrát písal a to napríklad tu, tu, tu, tu a potom ešte aj tu.

Tento post nemá byť žiadnym komplexným pojednaním o tejto zaujímavej a dôležitej téme. Rád by som len upozornil na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý sa k tejto téme vyjadril v konaní vedenom pod sp. zn. 1 Obdo V 93/2004. Ak to môžem zhrnúť, čo je veľa, to je moc a 4 700 % p.a. je už naozaj veľa.

Slovami najvyššieho súdu:

"Použitie moderačného práva je zásahom do zmluvnej voľnosti účastníkov obchodného záväzkového vzťahu. Možnosť takéhoto zásahu zákonná úprava predpokladá a upravuje. Zásah súdu do zmluvných vzťahov aplikáciou § 301 Obchodného zákonníka je postupom výnimočným a jeho použitie je na mieste len v odôvodnených prípadoch, ak sa výška pokuty javí ako neprimerane vysoká. ...

Podľa zmluvy bola zmluvná pokuta 75 000,- Sk za každý deň omeškania (ak omeškanie presiahlo 61 dní) dojednaná pre obe zmluvné strany, čo znamená, že stíhala zhotoviteľa diela pre prípad omeškania so zhotovením a odovzdaním diela, i žalovaného pre prípad omeškania so zaplatením ceny. Z uvedeného pohľadu je dohoda vyvážená a nemožno ju považovať za jednostranne zvýhodňujúcu jednu zmluvnú stranu. Napriek uvedeným skutočnostiam, ktoré v zásade svedčia v prospech žalobcu, aj dovolací súd dospel k záveru, že žalobcom uplatňovaná zmluvná pokuta je neprimerane vysoká. Pokuta 75 000,- Sk za každý deň omeškania, vychádzajúc z ceny diela, zodpovedá takmer 13 %. Po prevedení na ročnú úrokovú sadzbu by to predstavovalo približne 4 700 %, teda štyridsaťsedemnásobok ceny diela. Súdom priznaná zmluvná pokuta, nepočítajúc pokutu priznanú za obdobie po uznaní dlhu, predstavuje takmer 18-násobok ceny diela. ...

Priznanie zmluvnej pokuty mnohonásobne prevyšujúcej právo, ktoré zabezpečuje, by viedlo k celkom neodôvodnenému majetkovému prospechu povinného a vo vzťahu k povinnému by bolo neúmerne prísnou a bezdôvodnou sankciou, ktorá nie je nevyhnutná pre naplnenie zabezpečovacej funkcie zmluvnej pokuty.
"


Názory k článku Primeranosť zmluvnej pokuty alebo čo je veľa, to je moc!:


  Juraj Gyarfas, 27. 08. 2019 v 10:32 - neprimeranosť zmluvnej pokuty nespôsobuje neplatnosť

"Jako právní jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům ( § 588 o. z.), nelze považovat ujednání o smluvní pokutě pouze z důvodu nepřiměřenosti její výše; takovou smluvní pokutu může soud na návrh dlužníka snížit s přihlédnutím ke kritériím stanoveným v § 2051 o. z.

Jinak řečeno, nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta nemůže z důvodu své nepřiměřené výše zakládat (absolutní) neplatnost ujednání pro porušení dobrých mravů, nýbrž může být důvodem k použití moderačního práva soudu. Pokud by se dobrým mravům příčily okolnosti, za kterých byla smluvní pokuta sjednána, není vyloučeno posoudit její ujednání jako (absolutně) neplatné právní jednání podle § 588 o. z.; v takovém případě však nepřichází v úvahu její moderace.
"


NS ČR, sp. zn. 33 Cdo 5377/2017

  Juraj Gyarfas, 28. 03. 2021 v 20:47 - NS ČR k zmluvnej pokuta

"Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu se již v otázce úměry sankční povinnosti představující smluvní pokutu za nesplnění povinnosti zaplatit peněžitý dluh ustálila na tom, že ujednání o smluvní pokutě ve výši 1% denně je zpravidla považováno za neplatný právní úkon, který se příčí dobrým mravům (srov. např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007, sp. zn. 33 Odo 236/2005, ze dne 30. 11. 2010, sp. zn. 33 Cdo 4377/2008, ze dne 27. 1. 2010, sp. zn. 33 Cdo 5364/2007, ze dne 31. 3. 2010, sp. zn. 33 Cdo 689/2008, ze dne 24. 3. 2011, sp. zn. 33 Cdo 2248/2009). Uvedené jak rovněž dovodila judikatura neplatí bezvýjimečně (bez dalšího), nýbrž zpravidla , tj. neexistují-li okolností odůvodňující mimořádnou výši pokuty."

NS ČR, sp. zn. 33 Cdo 3947/2017


Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím