lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (108)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (38)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Michal Novotný (7)
Adam Zlámal (6)
Miroslav Kulatý (6)
Xénia Petrovičová (6)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Maroš Hačko (4)
Radovan Pala (4)
Petr Kolman (4)
Josef Kotásek (4)
Peter Kotvan (4)
Monika Dubská (4)
Natália Ľalíková (4)
Ján Lazur (4)
Pavol Szabo (4)
Denisa Dulaková (3)
Peter Pethő (3)
Pavol Kolesár (3)
Jakub Jošt (3)
Adam Valček (3)
Josef Šilhán (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Ivan Bojna (3)
Juraj Straňák (2)
Jozef Kleberc (2)
Marián Porvažník (2)
Maroš Macko (2)
Ludmila Kucharova (2)
Gabriel Volšík (2)
Michal Hamar (2)
Martin Serfozo (2)
Jiří Remeš (2)
Lukáš Peško (2)
Anton Dulak (2)
Ondrej Halama (2)
Marek Maslák (2)
Bob Matuška (2)
Roman Kopil (2)
Peter Varga (2)
Juraj Schmidt (2)
Andrej Kostroš (2)
Martin Gedra (2)
Dávid Tluščák (2)
Zsolt Varga (2)
Marcel Jurko (1)
Dušan Marják (1)
Martin Svoboda (1)
Dušan Rostáš (1)
Vincent Lechman (1)
Ivan Michalov (1)
Natalia Janikova (1)
Ivan Priadka (1)
Tomas Kovac (1)
Peter Marcin (1)
David Horváth (1)
Vladimir Trojak (1)
Matej Kurian (1)
Zuzana Kohútová (1)
Pavel Lacko (1)
Lucia Berdisová (1)
peter straka (1)
Michal Ďubek (1)
Tibor Menyhért (1)
Juraj Lukáč (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Bystrik Bugan (1)
Viliam Vaňko (1)
Radoslav Pálka (1)
Bohumil Havel (1)
Marcel Ružarovský (1)
lukas.kvokacka (1)
Martin Poloha (1)
Martin Šrámek (1)
Tomáš Demo (1)
Matej Gera (1)
Igor Krist (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Emil Vaňko (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Paula Demianova (1)
Lucia Palková (1)
Zuzana Klincová (1)
Tomáš Ľalík (1)
Roman Prochazka (1)
Robert Šorl (1)
Tomáš Pavlo (1)
Ivan Kormaník (1)
Michal Jediný (1)
I. Stiglitz (1)
Eduard Pekarovič (1)
Zuzana Adamova (1)
Petr Steiner (1)
Petr Kavan (1)
Róbert Černák (1)
Robert Vrablica (1)
Ondrej Jurišta (1)
Martin Galgoczy (1)
Richard Macko (1)
Peter Kubina (1)
Martin Estočák (1)
Matej Košalko (1)
Nina Gaisbacherova (1)
lukasmozola (1)
Ján Pirč (1)
Jakub Mandelík (1)
Miriam Potočná (1)
Peter Janík (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Katarína Dudíková (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Pavol Mlej (1)
David Halenák (1)
Gabriel Závodský (1)
Jana Mitterpachova (1)
Martin Bránik (1)
Vladislav Pečík (1)
Ladislav Pollák (1)
Tomáš Korman (1)
Peter K (1)
jaroslav čollák (1)
Nora Šajbidor (1)
Martin Hudec (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Primeranosť zmluvnej pokuty alebo čo je veľa, to je moc!

Juraj Gyarfas, 12. 06. 2009 v 15:20

K téme primeranosti zmluvnej pokuty v českej judikatúre už Milan na tomto blogu viackrát písal a to napríklad tu, tu, tu, tu a potom ešte aj tu.

Tento post nemá byť žiadnym komplexným pojednaním o tejto zaujímavej a dôležitej téme. Rád by som len upozornil na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý sa k tejto téme vyjadril v konaní vedenom pod sp. zn. 1 Obdo V 93/2004. Ak to môžem zhrnúť, čo je veľa, to je moc a 4 700 % p.a. je už naozaj veľa.

Slovami najvyššieho súdu:

"Použitie moderačného práva je zásahom do zmluvnej voľnosti účastníkov obchodného záväzkového vzťahu. Možnosť takéhoto zásahu zákonná úprava predpokladá a upravuje. Zásah súdu do zmluvných vzťahov aplikáciou § 301 Obchodného zákonníka je postupom výnimočným a jeho použitie je na mieste len v odôvodnených prípadoch, ak sa výška pokuty javí ako neprimerane vysoká. ...

Podľa zmluvy bola zmluvná pokuta 75 000,- Sk za každý deň omeškania (ak omeškanie presiahlo 61 dní) dojednaná pre obe zmluvné strany, čo znamená, že stíhala zhotoviteľa diela pre prípad omeškania so zhotovením a odovzdaním diela, i žalovaného pre prípad omeškania so zaplatením ceny. Z uvedeného pohľadu je dohoda vyvážená a nemožno ju považovať za jednostranne zvýhodňujúcu jednu zmluvnú stranu. Napriek uvedeným skutočnostiam, ktoré v zásade svedčia v prospech žalobcu, aj dovolací súd dospel k záveru, že žalobcom uplatňovaná zmluvná pokuta je neprimerane vysoká. Pokuta 75 000,- Sk za každý deň omeškania, vychádzajúc z ceny diela, zodpovedá takmer 13 %. Po prevedení na ročnú úrokovú sadzbu by to predstavovalo približne 4 700 %, teda štyridsaťsedemnásobok ceny diela. Súdom priznaná zmluvná pokuta, nepočítajúc pokutu priznanú za obdobie po uznaní dlhu, predstavuje takmer 18-násobok ceny diela. ...

Priznanie zmluvnej pokuty mnohonásobne prevyšujúcej právo, ktoré zabezpečuje, by viedlo k celkom neodôvodnenému majetkovému prospechu povinného a vo vzťahu k povinnému by bolo neúmerne prísnou a bezdôvodnou sankciou, ktorá nie je nevyhnutná pre naplnenie zabezpečovacej funkcie zmluvnej pokuty.
"


Názory k článku Primeranosť zmluvnej pokuty alebo čo je veľa, to je moc!:


  Juraj Gyarfas, 27. 08. 2019 v 10:32 - neprimeranosť zmluvnej pokuty nespôsobuje neplatnosť

"Jako právní jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům ( § 588 o. z.), nelze považovat ujednání o smluvní pokutě pouze z důvodu nepřiměřenosti její výše; takovou smluvní pokutu může soud na návrh dlužníka snížit s přihlédnutím ke kritériím stanoveným v § 2051 o. z.

Jinak řečeno, nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta nemůže z důvodu své nepřiměřené výše zakládat (absolutní) neplatnost ujednání pro porušení dobrých mravů, nýbrž může být důvodem k použití moderačního práva soudu. Pokud by se dobrým mravům příčily okolnosti, za kterých byla smluvní pokuta sjednána, není vyloučeno posoudit její ujednání jako (absolutně) neplatné právní jednání podle § 588 o. z.; v takovém případě však nepřichází v úvahu její moderace.
"


NS ČR, sp. zn. 33 Cdo 5377/2017

Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím