lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (108)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (38)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (9)
Michal Novotný (7)
Miroslav Kulatý (6)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Josef Kotásek (4)
Pavol Szabo (4)
Petr Kolman (4)
Ján Lazur (4)
Natália Ľalíková (4)
Peter Kotvan (4)
Maroš Hačko (4)
Monika Dubská (4)
Radovan Pala (4)
Ivan Bojna (3)
Josef Šilhán (3)
Jakub Jošt (3)
Peter Pethő (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Denisa Dulaková (3)
Adam Valček (3)
Pavol Kolesár (3)
Gabriel Volšík (2)
Zsolt Varga (2)
Marek Maslák (2)
Bob Matuška (2)
Marián Porvažník (2)
Maroš Macko (2)
Ludmila Kucharova (2)
Michal Hamar (2)
Jozef Kleberc (2)
Roman Kopil (2)
Peter Varga (2)
Andrej Kostroš (2)
Juraj Schmidt (2)
Juraj Straňák (2)
Jiří Remeš (2)
Lukáš Peško (2)
Dávid Tluščák (2)
Ondrej Halama (2)
Martin Gedra (2)
Anton Dulak (2)
Martin Serfozo (2)
Matej Kurian (1)
Nora Šajbidor (1)
I. Stiglitz (1)
Lucia Berdisová (1)
Dušan Rostáš (1)
Emil Vaňko (1)
Miriam Potočná (1)
Lucia Palková (1)
Vladislav Pečík (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Zuzana Adamova (1)
jaroslav čollák (1)
Natalia Janikova (1)
Martin Poloha (1)
Tomáš Pavlo (1)
Peter Marcin (1)
Tomáš Ľalík (1)
Bystrik Bugan (1)
Pavel Lacko (1)
Matej Gera (1)
Eduard Pekarovič (1)
Matej Košalko (1)
Vladimir Trojak (1)
Martin Bránik (1)
Martin Svoboda (1)
peter straka (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Marcel Ružarovský (1)
Zuzana Bukvisova (1)
David Halenák (1)
Ivan Michalov (1)
Róbert Černák (1)
Juraj Lukáč (1)
Ivan Kormaník (1)
Katarína Dudíková (1)
Marcel Jurko (1)
Peter K (1)
Dušan Marják (1)
Michal Ďubek (1)
Robert Vrablica (1)
lukasmozola (1)
Tomáš Korman (1)
Robert Šorl (1)
Zuzana Klincová (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Paula Demianova (1)
Martin Estočák (1)
Ivan Priadka (1)
Petr Kavan (1)
Ondrej Jurišta (1)
Martin Galgoczy (1)
Vincent Lechman (1)
Jana Mitterpachova (1)
Ján Pirč (1)
Tomáš Demo (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Martin Šrámek (1)
Roman Prochazka (1)
Pavol Mlej (1)
Ladislav Pollák (1)
Michal Jediný (1)
Viliam Vaňko (1)
Gabriel Závodský (1)
Peter Janík (1)
Peter Kubina (1)
Martin Hudec (1)
lukas.kvokacka (1)
Richard Macko (1)
Radoslav Pálka (1)
Petr Steiner (1)
Bohumil Havel (1)
Tibor Menyhért (1)
Igor Krist (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Tomas Kovac (1)
David Horváth (1)
Zuzana Kohútová (1)
Jakub Mandelík (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

O změně nájemní smlouvy na dobu neurčitou na smlouvu na dobu určitou

Milan Kvasnica, 24. 06. 2008 v 21:20

Nejvyšší soud judikoval v řízení vedeném pod sp. zn.: 26 Cdo 358/2006, že soudní praxe (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 6. května 2002, sp. zn. 26 Cdo 2628/2000, uveřejněný pod č. C 1174 ve svazku 16 Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu) dovodila, že ustanovení § 516 odst. 1 a § 570 obč. zák. jsou obecnými ustanoveními o závazcích a uplatní se i v právních vztazích nájmu bytu, neboť speciální ustanovení občanského zákoníku daný vztah upravující ( § 685 a násl.) neobsahují zvláštní úpravu a ani jejich použití nevylučují. V soudní praxi nebyl zaznamenán odklon ani od názoru, že institut změny závazku (kumulativní novace) pojmově předpokládá, že k němu dochází za trvání stávajícího závazkového vztahu; také privativní novace jako právní skutečnost současně působící jak zánik závazku stávajícího, tak i vznik závazku nového, vychází z předpokladu, že zde existuje závazkový vztah, který má být nahrazen novým. Pro rozlišení, zda jde o kumulativní či privativní novaci, je rozhodná vůle jeho účastníků. Při zjišťování jejího obsahu se uplatní i výkladové pravidlo vyjádřené v § 35 odst. 2 obč. zák. (srov. např. odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. září 2001, sp. zn. 20 Cdo 2352/99, uveřejněné pod č. C 753 ve svazku 10 Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, dále rozsudky Nejvyššího soudu z 8. ledna 2002, sp. zn. 26 Cdo 893/2000, z 13. října 2004, sp. zn. 26 Cdo 2481/2003, a z 16. prosince 2004, sp. zn. 26 Cdo 125/2004). Obsah právního úkonu lze však vykládat podle vůle toho, kdo ho učinil, jen za předpokladu, že tvrzená vůle není v rozporu s jazykovým projevem učiněným v písemné formě. Výkladem nelze již učiněný projev vůle doplňovat, měnit či dokonce nahrazovat (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. prosince 2002, sp. zn. 25 Cdo 1116/2001, uveřejněný pod č. C 1627 ve svazku 23 Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu).
Na základě zjištěného skutkového stavu soud dovodil, že ustanovení § 516 odst. 1 obč. zák. (a § 570 obč. zák.) se uplatní se i v právních vztazích nájmu bytu a že nájemní smlouvu ze dne 13. května 2004 nelze - i přes konstatování obsažené v jejím bodě VII. - pokládat za dohodu, na jejímž základě by mohlo dojít ve smyslu § 516 odst. 1 obč. zák. ke změně stávajícího nájemního poměru žalovaných na dobu neurčitou na nájemní poměr na dobu určitou, a to proto, že vůle žalovaných, kterým svědčil ve vztahu k předmětnému bytu nájemní poměr na dobu neurčitou, nesměřovala k jeho změně (či k nahrazení) na nájemní poměr na dobu určitou bez možnosti zajištění bytové náhrady v případě jeho ukončení uplynutím sjednané doby nájmu. Poté uzavřel, že za této situace je nájemní smlouva ze dne 13. května 2004 neplatná podle § 39 obč. zák. (pro rozpor se zákonem), a že proto žalovaným svědčí ve vztahu k předmětnému bytu stále nájemní poměr na dobu neurčitou. Lze konstatovat, že odvolací soud se od uvedené judikatury neodchýlil, když dospěl k závěru, že nájemní smlouva ze dne 13. května 2004 nebyla způsobilá vyvolat právní následek v podobě změny stávajícího nájemního vztahu žalovaných k předmětnému bytu, jestliže podle skutkového zjištění (v daném případě nezpochybnitelného prostřednictvím dovolacího důvodu podle § 241a odst. 3 o.s.ř.) vůle účastníků projevená ve smlouvě k vyvolání takovéhoto právního následku nesměřovala.


Názory k článku O změně nájemní smlouvy na dobu neurčitou na smlouvu na dobu určitou:


  Milan Kvasnica, 04. 01. 2009 v 19:40 - Viz dřívější rozhodnutí

http://www.lexforum.cz/13

  Milan Kvasnica, 14. 05. 2009 v 10:19 - opačný názor

26 Cdo 1551/2006
Jestliže zákon výslovně umožňuje sjednání nájmu bytu na dobu určitou a nepředpokládá při skončení takového nájmu poskytnutí bytové náhrady, lze stěží dovozovat, že dohoda o změně nájmu z doby neurčité na určitou je bez dalšího absolutně neplatná pro obcházení ustanovení o bytových náhradách.

  Milan Kvasnica, 09. 01. 2011 v 20:34 - svoboda vůle

V případě, že ke změně dochází za situace "hrozby vyklizení v soudním řízení", pak změna smlouvy z doby neurčité na dobu určitou není provedena pod nátlakem.
Viz: http://www.slv.cz/26 Cdo3593/2008

Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím