lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (153)
Juraj Gyarfas (104)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (31)
Kristián Csach (25)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (20)
Milan Hlušák (17)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Martin Friedrich (8)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Radovan Pala (4)
Monika Dubská (4)
Petr Kolman (4)
Pavol Szabo (4)
Ján Lazur (4)
Josef Kotásek (4)
Lexforum (4)
Robert Goral (4)
Natália Ľalíková (4)
Maroš Hačko (3)
Pavol Kolesár (3)
Josef Šilhán (3)
Denisa Dulaková (3)
Adam Valček (3)
Ivan Bojna (3)
Peter Pethő (3)
Michal Krajčírovič (3)
Jakub Jošt (3)
Ludmila Kucharova (2)
Dávid Tluščák (2)
Ladislav Hrabčák (2)
Lukáš Peško (2)
Bob Matuška (2)
Marián Porvažník (2)
Juraj Schmidt (2)
Maroš Macko (2)
Martin Serfozo (2)
Roman Kopil (2)
Jiří Remeš (2)
Peter Varga (2)
Michal Hamar (2)
Martin Gedra (2)
Jozef Kleberc (2)
Juraj Straňák (2)
Zsolt Varga (2)
Anton Dulak (2)
David Halenák (1)
Matej Košalko (1)
Martin Šrámek (1)
David Horváth (1)
Tibor Menyhért (1)
Peter K (1)
Radoslav Pálka (1)
Vladimir Trojak (1)
Lucia Berdisová (1)
Pavol Mlej (1)
Martin Estočák (1)
Paula Demianova (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Dušan Rostáš (1)
Ondrej Halama (1)
Emil Vaňko (1)
Ondrej Jurišta (1)
lukas.kvokacka (1)
Katarína Dudíková (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Vincent Lechman (1)
Vladislav Pečík (1)
Matej Gera (1)
Igor Krist (1)
Petr Kavan (1)
Miriam Potočná (1)
Bohumil Havel (1)
Robert Vrablica (1)
Bystrik Bugan (1)
Marek Maslák (1)
Ján Pirč (1)
peter straka (1)
Juraj Lukáč (1)
Jana Mitterpachova (1)
Tomáš Demo (1)
Pavel Lacko (1)
Zuzana Kohútová (1)
Peter Kubina (1)
I. Stiglitz (1)
Martin Galgoczy (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Nora Šajbidor (1)
Marcel Jurko (1)
Natalia Janikova (1)
Ladislav Pollák (1)
Ivan Michalov (1)
Martin Svoboda (1)
Petr Steiner (1)
Gabriel Volšík (1)
Robert Šorl (1)
Peter Janík (1)
Matej Kurian (1)
Martin Hudec (1)
Tomas Kovac (1)
Lucia Palková (1)
lukasmozola (1)
Róbert Černák (1)
Michal Ďubek (1)
Viliam Vaňko (1)
Ivan Kormaník (1)
Zuzana Adamova (1)
Roman Prochazka (1)
Peter Marcin (1)
Gabriel Závodský (1)
Dušan Marják (1)
Tomáš Ľalík (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Styk rodičů s nezletilým

Milan Kvasnica, 09. 11. 2007 v 15:32

Ústavní soud mimo jiné judikoval v řízení vedeném pod sp. zn.: I. ÚS 420/05, že se k aplikaci ustanovení čl. 32 odst. 4 Listiny ve své judikatuře opakovaně vyslovil a zdůraznil odpovědnost obecných soudů za jeho naplnění. Např. v nálezu sp.zn. I. ÚS 48/04 upozornil, že svěření dítěte do (střídavé) výchovy rodičů nesmí být ústupkem jejich vzájemné rivalitě, ale vyjádřením kvalitního a pozitivního vztahu rodičů k dítěti. V nálezu sp.zn. IV. ÚS 257/05 zdůraznil, že čl. 32 odst. 4 Listiny garantuje rodičům právo pečovat a vychovávat děti a naopak dětem zajišťuje právo na rodičovskou výchovu a péči. Systematické zařazení tohoto práva do kategorie práv hospodářských a sociálních se pak nutně musí odrazit v interpretaci tohoto práva, a to nikoliv jako práva rodičů a dítěte na to, aby státní moc nezasahovala do rodinné péče, nýbrž naopak i tak, aby takové péči státní moc poskytovala specifickou ochranu. Péče a výchova dítěte předpokládá zajištění materiálních i nemateriálních (citových, psychosociálních, kulturních etc.) podmínek pro to, aby dítě mohlo v přirozeném rodinném prostředí rozvíjet všechny své osobní schopnosti a možnosti, které ve výsledku povedou k odpovídající socializaci dítěte. Roli obecných soudů akcentoval Ústavní soud v nálezu sp.zn. II. ÚS 554/04: Z ústavněprávního pohledu není možné nadřazovat modely fungování vztahů mezi oddělenými rodiči a nezletilými dětmi, které mají orgány veřejné moci zažité, nad zájem dítěte. Tyto modely, jakkoliv jsou v mnoha případech přínosné a použitelné, nemohou postihovat situaci každého jednotlivého nezletilého dítěte. Je proto věcí obecných soudů, aby při zohledňování všech konkrétních okolností daného případu a z nich vyplývajícího zájmu dítěte, který musí být vždy předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy nebo správními orgány, rozhodly o konkrétní podobě nejvhodnějšího uspořádání vztahu mezi rodiči a dětmi. Na tom nemůže nic měnit ani to, že se rodiče nejsou schopni na takovémto uspořádání sami dohodnout. Úkolem soudů je upravit styk rodičů s dětmi a nikoliv jej omezit či dokonce vyloučit. Soudy musí nalézt takové řešení, které nebude omezovat právo rodiče, zaručené čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Styk otce s dětmi tak, jak jej upravily obecné soudy (jednou za čtrnáct dní pouze v neděli a dále souvisle pouze lichý rok jeden týden o jarních, či každoročně dva týdny během letních prázdnin) nenaplňuje právo rodičů podílet se na výchově svých dětí a je porušením citovaného čl. Listiny. Podle přesvědčení Ústavního soudu zájem dítěte vyžaduje, aby se na jeho výchově výrazněji podílel i otec - tedy prvek mužský - který je schopen napomáhat dítěti vhodnou formou i se školní prací a nezastupitelným způsobem se podílet na jeho postupně se vyvíjející životní orientaci. Na druhé straně nelze připustit, aby úprava styku závisela pouze na libovůli či na momentálních možnostech a ochotě či neochotě jednoho z rodičů (ať již otce nebo matky). Za pozornost stojí též názor vyslovený v nálezu sp.zn. I. ÚS 618/05 (byť ve věci Ústavní soud posuzoval nevydání předběžného opatření): Ústavní soud ve věcech péče o nezletilé poukazuje na nutnost použití takové interpretace účelu předběžného opatření v souladu s čl. 32 odst. 4 Listiny a čl. 18 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte, jejímž výsledkem rozhodně nemůže být minimální míra ochrany základních práv jako určitého standardu. Jinými slovy, předběžné opatření upravující styk rodičů s dětmi musí být použito s ohledem na charakter a význam jím chráněného zájmu, kterým je umožnit i rodiči, který s dítětem trvale nežije, pravidelný a co nejširší kontakt, protože je to právě množství času, ve kterém je možno realizovat i neverbální výchovné působení rodiče, tzv. výchova přítomností či příkladem, která je, jak je obecně známo, tou nejúčinnější výchovnou metodou. Je nutno mít na zřeteli, že jakákoliv deformace vztahu rodič-dítě v důsledku odcizení, je v pozdější době jen těžko napravitelná.


Názory k článku Styk rodičů s nezletilým:


Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím