lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (154)
Juraj Gyarfas (105)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (32)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (22)
Milan Hlušák (18)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Martin Friedrich (9)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Robert Goral (4)
Petr Kolman (4)
Lexforum (4)
Ján Lazur (4)
Monika Dubská (4)
Radovan Pala (4)
Josef Kotásek (4)
Natália Ľalíková (4)
Pavol Szabo (4)
Maroš Hačko (3)
Josef Šilhán (3)
Michal Krajčírovič (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Jakub Jošt (3)
Peter Pethő (3)
Adam Valček (3)
Denisa Dulaková (3)
Pavol Kolesár (3)
Ivan Bojna (3)
Ludmila Kucharova (2)
Michal Hamar (2)
Jiří Remeš (2)
Marián Porvažník (2)
Roman Kopil (2)
Martin Gedra (2)
Martin Serfozo (2)
Zsolt Varga (2)
Dávid Tluščák (2)
Juraj Schmidt (2)
Juraj Straňák (2)
Peter Varga (2)
Lukáš Peško (2)
Jozef Kleberc (2)
Bob Matuška (2)
Anton Dulak (2)
Maroš Macko (2)
Martin Estočák (1)
Natalia Janikova (1)
David Horváth (1)
Pavol Mlej (1)
Gabriel Volšík (1)
Peter Kubina (1)
I. Stiglitz (1)
Martin Šrámek (1)
Ondrej Halama (1)
Tomáš Demo (1)
Peter Marcin (1)
Ladislav Pollák (1)
Jana Mitterpachova (1)
Gabriel Závodský (1)
lukas.kvokacka (1)
Igor Krist (1)
Katarína Dudíková (1)
Matej Kurian (1)
Robert Vrablica (1)
Radoslav Pálka (1)
Marcel Jurko (1)
Vincent Lechman (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Zuzana Adamova (1)
Tomáš Ľalík (1)
David Halenák (1)
Pavel Lacko (1)
Zuzana Kohútová (1)
Miriam Potočná (1)
Roman Prochazka (1)
Paula Demianova (1)
Dušan Marják (1)
Róbert Černák (1)
Martin Svoboda (1)
Ján Pirč (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Peter K (1)
Petr Kavan (1)
Martin Galgoczy (1)
Juraj Lukáč (1)
Matej Gera (1)
Ondrej Jurišta (1)
Robert Šorl (1)
Vladislav Pečík (1)
Emil Vaňko (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Viliam Vaňko (1)
Dušan Rostáš (1)
Peter Janík (1)
Ivan Michalov (1)
Martin Poloha (1)
Martin Hudec (1)
Tibor Menyhért (1)
Nora Šajbidor (1)
Petr Steiner (1)
Bystrik Bugan (1)
Tomas Kovac (1)
peter straka (1)
Lucia Berdisová (1)
lukasmozola (1)
Lucia Palková (1)
Vladimir Trojak (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Michal Ďubek (1)
Bohumil Havel (1)
Matej Košalko (1)
Marek Maslák (1)
Ivan Kormaník (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Styk rodičů s nezletilým

Milan Kvasnica, 09. 11. 2007 v 15:32

Ústavní soud mimo jiné judikoval v řízení vedeném pod sp. zn.: I. ÚS 420/05, že se k aplikaci ustanovení čl. 32 odst. 4 Listiny ve své judikatuře opakovaně vyslovil a zdůraznil odpovědnost obecných soudů za jeho naplnění. Např. v nálezu sp.zn. I. ÚS 48/04 upozornil, že svěření dítěte do (střídavé) výchovy rodičů nesmí být ústupkem jejich vzájemné rivalitě, ale vyjádřením kvalitního a pozitivního vztahu rodičů k dítěti. V nálezu sp.zn. IV. ÚS 257/05 zdůraznil, že čl. 32 odst. 4 Listiny garantuje rodičům právo pečovat a vychovávat děti a naopak dětem zajišťuje právo na rodičovskou výchovu a péči. Systematické zařazení tohoto práva do kategorie práv hospodářských a sociálních se pak nutně musí odrazit v interpretaci tohoto práva, a to nikoliv jako práva rodičů a dítěte na to, aby státní moc nezasahovala do rodinné péče, nýbrž naopak i tak, aby takové péči státní moc poskytovala specifickou ochranu. Péče a výchova dítěte předpokládá zajištění materiálních i nemateriálních (citových, psychosociálních, kulturních etc.) podmínek pro to, aby dítě mohlo v přirozeném rodinném prostředí rozvíjet všechny své osobní schopnosti a možnosti, které ve výsledku povedou k odpovídající socializaci dítěte. Roli obecných soudů akcentoval Ústavní soud v nálezu sp.zn. II. ÚS 554/04: Z ústavněprávního pohledu není možné nadřazovat modely fungování vztahů mezi oddělenými rodiči a nezletilými dětmi, které mají orgány veřejné moci zažité, nad zájem dítěte. Tyto modely, jakkoliv jsou v mnoha případech přínosné a použitelné, nemohou postihovat situaci každého jednotlivého nezletilého dítěte. Je proto věcí obecných soudů, aby při zohledňování všech konkrétních okolností daného případu a z nich vyplývajícího zájmu dítěte, který musí být vždy předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy nebo správními orgány, rozhodly o konkrétní podobě nejvhodnějšího uspořádání vztahu mezi rodiči a dětmi. Na tom nemůže nic měnit ani to, že se rodiče nejsou schopni na takovémto uspořádání sami dohodnout. Úkolem soudů je upravit styk rodičů s dětmi a nikoliv jej omezit či dokonce vyloučit. Soudy musí nalézt takové řešení, které nebude omezovat právo rodiče, zaručené čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Styk otce s dětmi tak, jak jej upravily obecné soudy (jednou za čtrnáct dní pouze v neděli a dále souvisle pouze lichý rok jeden týden o jarních, či každoročně dva týdny během letních prázdnin) nenaplňuje právo rodičů podílet se na výchově svých dětí a je porušením citovaného čl. Listiny. Podle přesvědčení Ústavního soudu zájem dítěte vyžaduje, aby se na jeho výchově výrazněji podílel i otec - tedy prvek mužský - který je schopen napomáhat dítěti vhodnou formou i se školní prací a nezastupitelným způsobem se podílet na jeho postupně se vyvíjející životní orientaci. Na druhé straně nelze připustit, aby úprava styku závisela pouze na libovůli či na momentálních možnostech a ochotě či neochotě jednoho z rodičů (ať již otce nebo matky). Za pozornost stojí též názor vyslovený v nálezu sp.zn. I. ÚS 618/05 (byť ve věci Ústavní soud posuzoval nevydání předběžného opatření): Ústavní soud ve věcech péče o nezletilé poukazuje na nutnost použití takové interpretace účelu předběžného opatření v souladu s čl. 32 odst. 4 Listiny a čl. 18 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte, jejímž výsledkem rozhodně nemůže být minimální míra ochrany základních práv jako určitého standardu. Jinými slovy, předběžné opatření upravující styk rodičů s dětmi musí být použito s ohledem na charakter a význam jím chráněného zájmu, kterým je umožnit i rodiči, který s dítětem trvale nežije, pravidelný a co nejširší kontakt, protože je to právě množství času, ve kterém je možno realizovat i neverbální výchovné působení rodiče, tzv. výchova přítomností či příkladem, která je, jak je obecně známo, tou nejúčinnější výchovnou metodou. Je nutno mít na zřeteli, že jakákoliv deformace vztahu rodič-dítě v důsledku odcizení, je v pozdější době jen těžko napravitelná.


Názory k článku Styk rodičů s nezletilým:


Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím