lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (153)
Juraj Gyarfas (102)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (30)
Martin Maliar (25)
Kristián Csach (25)
Tomáš Klinka (20)
Milan Hlušák (16)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Michal Novotný (7)
Martin Friedrich (7)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Josef Kotásek (4)
Monika Dubská (4)
Petr Kolman (4)
Radovan Pala (4)
Pavol Szabo (4)
Robert Goral (4)
Ján Lazur (4)
Lexforum (4)
Natália Ľalíková (4)
Denisa Dulaková (3)
Michal Krajčírovič (3)
Maroš Hačko (3)
Adam Valček (3)
Ivan Bojna (3)
Peter Pethő (3)
Pavol Kolesár (3)
Jakub Jošt (3)
Josef Šilhán (3)
Bob Matuška (2)
Juraj Schmidt (2)
Michal Hamar (2)
Dávid Tluščák (2)
Roman Kopil (2)
Martin Serfozo (2)
Maroš Macko (2)
Jiří Remeš (2)
Zsolt Varga (2)
Peter Varga (2)
Jozef Kleberc (2)
Ladislav Hrabčák (2)
Juraj Straňák (2)
Lukáš Peško (2)
Anton Dulak (2)
Martin Gedra (2)
Ludmila Kucharova (2)
Marián Porvažník (2)
Marek Maslák (1)
Matej Košalko (1)
Emil Vaňko (1)
Dušan Marják (1)
Vladimir Trojak (1)
Matej Gera (1)
Petr Steiner (1)
Pavol Mlej (1)
Ladislav Pollák (1)
Peter Janík (1)
Katarína Dudíková (1)
Juraj Lukáč (1)
Vincent Lechman (1)
Martin Galgoczy (1)
Bystrik Bugan (1)
lukasmozola (1)
Martin Svoboda (1)
Vladislav Pečík (1)
Petr Kavan (1)
Radoslav Pálka (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
I. Stiglitz (1)
Tibor Menyhért (1)
Lucia Palková (1)
Ondrej Halama (1)
Zuzana Adamova (1)
David Halenák (1)
Ján Pirč (1)
Viliam Vaňko (1)
peter straka (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Ivan Michalov (1)
Ondrej Jurišta (1)
Marcel Jurko (1)
David Horváth (1)
Tomáš Demo (1)
Paula Demianova (1)
Róbert Černák (1)
lukas.kvokacka (1)
Bohumil Havel (1)
Peter Marcin (1)
Natalia Janikova (1)
Matej Kurian (1)
Peter Kubina (1)
Michal Ďubek (1)
Lucia Berdisová (1)
Martin Hudec (1)
Peter K (1)
Martin Estočák (1)
Robert Šorl (1)
Igor Krist (1)
Nora Šajbidor (1)
Gabriel Závodský (1)
Pavel Lacko (1)
Gabriel Volšík (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Zuzana Kohútová (1)
Martin Šrámek (1)
Tomáš Ľalík (1)
Tomas Kovac (1)
Robert Vrablica (1)
Roman Prochazka (1)
Miriam Potočná (1)
Dušan Rostáš (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Styk rodičů s nezletilým

Milan Kvasnica, 09. 11. 2007 v 15:32

Ústavní soud mimo jiné judikoval v řízení vedeném pod sp. zn.: I. ÚS 420/05, že se k aplikaci ustanovení čl. 32 odst. 4 Listiny ve své judikatuře opakovaně vyslovil a zdůraznil odpovědnost obecných soudů za jeho naplnění. Např. v nálezu sp.zn. I. ÚS 48/04 upozornil, že svěření dítěte do (střídavé) výchovy rodičů nesmí být ústupkem jejich vzájemné rivalitě, ale vyjádřením kvalitního a pozitivního vztahu rodičů k dítěti. V nálezu sp.zn. IV. ÚS 257/05 zdůraznil, že čl. 32 odst. 4 Listiny garantuje rodičům právo pečovat a vychovávat děti a naopak dětem zajišťuje právo na rodičovskou výchovu a péči. Systematické zařazení tohoto práva do kategorie práv hospodářských a sociálních se pak nutně musí odrazit v interpretaci tohoto práva, a to nikoliv jako práva rodičů a dítěte na to, aby státní moc nezasahovala do rodinné péče, nýbrž naopak i tak, aby takové péči státní moc poskytovala specifickou ochranu. Péče a výchova dítěte předpokládá zajištění materiálních i nemateriálních (citových, psychosociálních, kulturních etc.) podmínek pro to, aby dítě mohlo v přirozeném rodinném prostředí rozvíjet všechny své osobní schopnosti a možnosti, které ve výsledku povedou k odpovídající socializaci dítěte. Roli obecných soudů akcentoval Ústavní soud v nálezu sp.zn. II. ÚS 554/04: Z ústavněprávního pohledu není možné nadřazovat modely fungování vztahů mezi oddělenými rodiči a nezletilými dětmi, které mají orgány veřejné moci zažité, nad zájem dítěte. Tyto modely, jakkoliv jsou v mnoha případech přínosné a použitelné, nemohou postihovat situaci každého jednotlivého nezletilého dítěte. Je proto věcí obecných soudů, aby při zohledňování všech konkrétních okolností daného případu a z nich vyplývajícího zájmu dítěte, který musí být vždy předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy nebo správními orgány, rozhodly o konkrétní podobě nejvhodnějšího uspořádání vztahu mezi rodiči a dětmi. Na tom nemůže nic měnit ani to, že se rodiče nejsou schopni na takovémto uspořádání sami dohodnout. Úkolem soudů je upravit styk rodičů s dětmi a nikoliv jej omezit či dokonce vyloučit. Soudy musí nalézt takové řešení, které nebude omezovat právo rodiče, zaručené čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Styk otce s dětmi tak, jak jej upravily obecné soudy (jednou za čtrnáct dní pouze v neděli a dále souvisle pouze lichý rok jeden týden o jarních, či každoročně dva týdny během letních prázdnin) nenaplňuje právo rodičů podílet se na výchově svých dětí a je porušením citovaného čl. Listiny. Podle přesvědčení Ústavního soudu zájem dítěte vyžaduje, aby se na jeho výchově výrazněji podílel i otec - tedy prvek mužský - který je schopen napomáhat dítěti vhodnou formou i se školní prací a nezastupitelným způsobem se podílet na jeho postupně se vyvíjející životní orientaci. Na druhé straně nelze připustit, aby úprava styku závisela pouze na libovůli či na momentálních možnostech a ochotě či neochotě jednoho z rodičů (ať již otce nebo matky). Za pozornost stojí též názor vyslovený v nálezu sp.zn. I. ÚS 618/05 (byť ve věci Ústavní soud posuzoval nevydání předběžného opatření): Ústavní soud ve věcech péče o nezletilé poukazuje na nutnost použití takové interpretace účelu předběžného opatření v souladu s čl. 32 odst. 4 Listiny a čl. 18 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte, jejímž výsledkem rozhodně nemůže být minimální míra ochrany základních práv jako určitého standardu. Jinými slovy, předběžné opatření upravující styk rodičů s dětmi musí být použito s ohledem na charakter a význam jím chráněného zájmu, kterým je umožnit i rodiči, který s dítětem trvale nežije, pravidelný a co nejširší kontakt, protože je to právě množství času, ve kterém je možno realizovat i neverbální výchovné působení rodiče, tzv. výchova přítomností či příkladem, která je, jak je obecně známo, tou nejúčinnější výchovnou metodou. Je nutno mít na zřeteli, že jakákoliv deformace vztahu rodič-dítě v důsledku odcizení, je v pozdější době jen těžko napravitelná.


Názory k článku Styk rodičů s nezletilým:


Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím