lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (159)
Juraj Gyarfas (106)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (33)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (24)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Martin Friedrich (9)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Robert Goral (5)
Lexforum (5)
Monika Dubská (4)
Pavol Szabo (4)
Radovan Pala (4)
Petr Kolman (4)
Ján Lazur (4)
Josef Kotásek (4)
Natália Ľalíková (4)
Michal Krajčírovič (4)
Pavol Kolesár (3)
Adam Valček (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Jakub Jošt (3)
Maroš Hačko (3)
Ivan Bojna (3)
Josef Šilhán (3)
Denisa Dulaková (3)
Peter Pethő (3)
Zsolt Varga (2)
Roman Kopil (2)
Anton Dulak (2)
Gabriel Volšík (2)
Ludmila Kucharova (2)
Bob Matuška (2)
Ondrej Halama (2)
Juraj Schmidt (2)
Jozef Kleberc (2)
Michal Hamar (2)
Martin Gedra (2)
Andrej Kostroš (2)
Marek Maslák (2)
Jiří Remeš (2)
Dávid Tluščák (2)
Martin Serfozo (2)
Juraj Straňák (2)
Marián Porvažník (2)
Maroš Macko (2)
Peter Varga (2)
Lukáš Peško (2)
Peter Janík (1)
Martin Galgoczy (1)
Robert Šorl (1)
Gabriel Závodský (1)
Bystrik Bugan (1)
Vladislav Pečík (1)
lukas.kvokacka (1)
Martin Estočák (1)
peter straka (1)
Nora Šajbidor (1)
I. Stiglitz (1)
Petr Steiner (1)
Dušan Marják (1)
Marcel Jurko (1)
Bohumil Havel (1)
Martin Svoboda (1)
Zuzana Kohútová (1)
Radoslav Pálka (1)
Natalia Janikova (1)
Viliam Vaňko (1)
Peter Kubina (1)
Michal Ďubek (1)
Martin Poloha (1)
Juraj Lukáč (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Jakub Mandelík (1)
Zuzana Adamova (1)
Matej Košalko (1)
Matej Kurian (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Ján Pirč (1)
Ondrej Jurišta (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Robert Vrablica (1)
Ladislav Pollák (1)
Roman Prochazka (1)
Tomáš Demo (1)
Lucia Palková (1)
Lucia Berdisová (1)
jaroslav čollák (1)
Vincent Lechman (1)
Peter Marcin (1)
lukasmozola (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Eduard Pekarovič (1)
Matej Gera (1)
David Halenák (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Martin Šrámek (1)
Tomas Kovac (1)
Pavol Mlej (1)
Tomáš Ľalík (1)
Petr Kavan (1)
Emil Vaňko (1)
Vladimir Trojak (1)
Dušan Rostáš (1)
Miriam Potočná (1)
Katarína Dudíková (1)
Paula Demianova (1)
Ivan Priadka (1)
Martin Hudec (1)
Jana Mitterpachova (1)
Tibor Menyhért (1)
Peter K (1)
Igor Krist (1)
Ivan Michalov (1)
Pavel Lacko (1)
David Horváth (1)
Róbert Černák (1)
Ivan Kormaník (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Popření vykonatelné pohledávky a jiné právní posouzení

Milan Kvasnica, 14. 09. 2019 v 12:05

Nejvyšší soud v rozhodnutí vydaném pod sp. zn. 29 ICdo 7/2013 (29 Cdo 7/2013) judikoval, že pokud bylo v rozhodnutí ignorováno platné právo, tak pro jiné právní posouzení pohledávku popřít nelze a to i kdyby v rozhodnutí žádné právní posouzení nebylo, pokud se jednalo o rozsudek pro uznání nebo o platební rozkaz.

Tento přístup mi přijde krajně nespravedlivý, pokud má insolvenční správce chránit zájmy ostatních věřitelů. Proto se pokusím odkázat na možné cesty.

Ústavní soud v rozhodnutí vydaném pod sp. zn.: II. ÚS 3194/18 ze dne 1. 4. 2019 judikoval:

Z ustálené judikatury Ústavního soudu plyne, že v exekučním řízení obecným soudům přísluší se zabývat zásadními vadami exekučního titulu a že jsou povinny výkon rozhodnutí zastavit podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. také v případech, v nichž by výkon rozhodnutí vedl ke zjevné nespravedlnosti, nebo byl dokonce v rozporu s principy právního státu. ... Zásadní vadou exekučního titulu je také přiznání úroků z prodlení ve zcela nepřiměřené výši, která již není v souladu s ústavním pořádkem.

Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí vydaném pod sp. zn.: 101 VSPH 334/2019 ze dne 13.6.2019 judikoval:

U rozsudků pro uznání a pro zmeškání se právní posouzení věci (v rovině zkoumání předpokladů, za nichž mohla být taková rozhodnutí vydána) promítá v předem definovaném a zákonem omezeném typu odůvodnění ( § 157 odst. 3 o. s. ř.). U platebního rozkazu včetně elektronického platebního rozkazu a u směnečného nebo šekového platebního rozkazu se právní posouzení věci (v rovině zkoumání předpokladů, za nichž mohla být taková rozhodnutí vydána) projevuje v tom, že soud taková rozhodnutí (jež neobsahují žádné odůvodnění) vydal.

Byť i v rozhodčím řízení přichází v úvahu přiměřené užití ust. § 153a o. s. ř., a tudíž rozhodce může věc rozhodnout rozhodčím nálezem pro uznání, nelze z odůvodnění rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem JUDr. Evou Vaňkovou dovodit, že by takovou povahu měl. Rozhodce sice dlužníka před jeho vydáním vyzval, aby se k rozhodčímu návrhu ve lhůtě 30 dnů vyjádřil, není však již zřejmé, zda a jaká poučení rozhodce byla v souvislosti s touto výzvou dlužníku poskytnuta. Nelze tedy vycházet z toho, že následně vydaný rozhodčí nález byl vydán ve smyslu ust. § 153a o. s. ř. za užití ust. § 30 z. č. 216/1994 Sb. ... Rozhodčí nález rozhodce JUDr. Evy Vaňkové tak nelze hodnotit jako rozhodčí nález pro uznání a rozhodce byl povinen vydaný rozhodčí nález řádně odůvodnit včetně řádného právního posouzení nároku.

Krajský soud v Hradci Králové ve svém rozhodnutí vydaném pod sp. zn.: 15 ICm 796/2019 ze dne 10.7.2019 judikoval:

Nález ÚS ve věci sp. zn. II. ÚS 3194/18 je podle názoru soudu nutné vykládat tak, že v případě, kdy by věřiteli v konečném důsledku bylo přiznáno právo na plnění jsoucí v rozporu s dobrými mravy (v oné věci excesivní úroky z prodlení, se zřetelem na text odůvodnění nálezu však nelze výklad zužovat jen na tento zajišťovací institut a exekuční řízení), je meritornímu přezkumu za účelem zachování práva na soudní ochranu dlužníků otevřen i exekuční titul.


Názory k článku Popření vykonatelné pohledávky a jiné právní posouzení:


Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím