lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (159)
Juraj Gyarfas (106)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (35)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (24)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Tomáš Čentík (9)
Martin Friedrich (9)
Zuzana Hecko (9)
Michal Novotný (7)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Robert Goral (5)
Lexforum (5)
Monika Dubská (4)
Natália Ľalíková (4)
Michal Krajčírovič (4)
Ján Lazur (4)
Petr Kolman (4)
Pavol Szabo (4)
Radovan Pala (4)
Josef Kotásek (4)
Peter Pethő (3)
Jakub Jošt (3)
Ivan Bojna (3)
Denisa Dulaková (3)
Adam Valček (3)
Josef Šilhán (3)
Maroš Hačko (3)
Pavol Kolesár (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Martin Serfozo (2)
Martin Gedra (2)
Michal Hamar (2)
Jozef Kleberc (2)
Lukáš Peško (2)
Ludmila Kucharova (2)
Bob Matuška (2)
Zsolt Varga (2)
Juraj Straňák (2)
Dávid Tluščák (2)
Anton Dulak (2)
Gabriel Volšík (2)
Ondrej Halama (2)
Marek Maslák (2)
Roman Kopil (2)
Andrej Kostroš (2)
Peter Varga (2)
Jiří Remeš (2)
Juraj Schmidt (2)
Maroš Macko (2)
Marián Porvažník (2)
Martin Svoboda (1)
Peter Marcin (1)
Martin Šrámek (1)
Peter K (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Emil Vaňko (1)
Ivan Michalov (1)
Viliam Vaňko (1)
Lucia Palková (1)
Ivan Priadka (1)
Dušan Marják (1)
Matej Gera (1)
Petr Steiner (1)
Pavol Mlej (1)
David Horváth (1)
Zuzana Adamova (1)
Vladislav Pečík (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Roman Prochazka (1)
peter straka (1)
I. Stiglitz (1)
Michal Ďubek (1)
Miriam Potočná (1)
Katarína Dudíková (1)
Vincent Lechman (1)
Radoslav Pálka (1)
Róbert Černák (1)
Juraj Lukáč (1)
Dušan Rostáš (1)
Jana Mitterpachova (1)
Gabriel Závodský (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Ladislav Pollák (1)
Zuzana Kohútová (1)
Matej Kurian (1)
Natalia Janikova (1)
Paula Demianova (1)
Tomáš Demo (1)
Tomáš Ľalík (1)
Petr Kavan (1)
lukas.kvokacka (1)
Marcel Jurko (1)
David Halenák (1)
Robert Vrablica (1)
Martin Hudec (1)
Igor Krist (1)
Martin Galgoczy (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Robert Šorl (1)
Ivan Kormaník (1)
Tibor Menyhért (1)
Tomas Kovac (1)
Jakub Mandelík (1)
Tomáš Korman (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Pavel Lacko (1)
Bohumil Havel (1)
Peter Kubina (1)
Eduard Pekarovič (1)
Matej Košalko (1)
Ján Pirč (1)
Nora Šajbidor (1)
Martin Estočák (1)
lukasmozola (1)
jaroslav čollák (1)
Lucia Berdisová (1)
Bystrik Bugan (1)
Ondrej Jurišta (1)
Zuzana Klincová (1)
Vladimir Trojak (1)
Martin Poloha (1)
Peter Janík (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Popření vykonatelné pohledávky a jiné právní posouzení

Milan Kvasnica, 14. 09. 2019 v 12:05

Nejvyšší soud v rozhodnutí vydaném pod sp. zn. 29 ICdo 7/2013 (29 Cdo 7/2013) judikoval, že pokud bylo v rozhodnutí ignorováno platné právo, tak pro jiné právní posouzení pohledávku popřít nelze a to i kdyby v rozhodnutí žádné právní posouzení nebylo, pokud se jednalo o rozsudek pro uznání nebo o platební rozkaz.

Tento přístup mi přijde krajně nespravedlivý, pokud má insolvenční správce chránit zájmy ostatních věřitelů. Proto se pokusím odkázat na možné cesty.

Ústavní soud v rozhodnutí vydaném pod sp. zn.: II. ÚS 3194/18 ze dne 1. 4. 2019 judikoval:

Z ustálené judikatury Ústavního soudu plyne, že v exekučním řízení obecným soudům přísluší se zabývat zásadními vadami exekučního titulu a že jsou povinny výkon rozhodnutí zastavit podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. také v případech, v nichž by výkon rozhodnutí vedl ke zjevné nespravedlnosti, nebo byl dokonce v rozporu s principy právního státu. ... Zásadní vadou exekučního titulu je také přiznání úroků z prodlení ve zcela nepřiměřené výši, která již není v souladu s ústavním pořádkem.

Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí vydaném pod sp. zn.: 101 VSPH 334/2019 ze dne 13.6.2019 judikoval:

U rozsudků pro uznání a pro zmeškání se právní posouzení věci (v rovině zkoumání předpokladů, za nichž mohla být taková rozhodnutí vydána) promítá v předem definovaném a zákonem omezeném typu odůvodnění ( § 157 odst. 3 o. s. ř.). U platebního rozkazu včetně elektronického platebního rozkazu a u směnečného nebo šekového platebního rozkazu se právní posouzení věci (v rovině zkoumání předpokladů, za nichž mohla být taková rozhodnutí vydána) projevuje v tom, že soud taková rozhodnutí (jež neobsahují žádné odůvodnění) vydal.

Byť i v rozhodčím řízení přichází v úvahu přiměřené užití ust. § 153a o. s. ř., a tudíž rozhodce může věc rozhodnout rozhodčím nálezem pro uznání, nelze z odůvodnění rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem JUDr. Evou Vaňkovou dovodit, že by takovou povahu měl. Rozhodce sice dlužníka před jeho vydáním vyzval, aby se k rozhodčímu návrhu ve lhůtě 30 dnů vyjádřil, není však již zřejmé, zda a jaká poučení rozhodce byla v souvislosti s touto výzvou dlužníku poskytnuta. Nelze tedy vycházet z toho, že následně vydaný rozhodčí nález byl vydán ve smyslu ust. § 153a o. s. ř. za užití ust. § 30 z. č. 216/1994 Sb. ... Rozhodčí nález rozhodce JUDr. Evy Vaňkové tak nelze hodnotit jako rozhodčí nález pro uznání a rozhodce byl povinen vydaný rozhodčí nález řádně odůvodnit včetně řádného právního posouzení nároku.

Krajský soud v Hradci Králové ve svém rozhodnutí vydaném pod sp. zn.: 15 ICm 796/2019 ze dne 10.7.2019 judikoval:

Nález ÚS ve věci sp. zn. II. ÚS 3194/18 je podle názoru soudu nutné vykládat tak, že v případě, kdy by věřiteli v konečném důsledku bylo přiznáno právo na plnění jsoucí v rozporu s dobrými mravy (v oné věci excesivní úroky z prodlení, se zřetelem na text odůvodnění nálezu však nelze výklad zužovat jen na tento zajišťovací institut a exekuční řízení), je meritornímu přezkumu za účelem zachování práva na soudní ochranu dlužníků otevřen i exekuční titul.


Názory k článku Popření vykonatelné pohledávky a jiné právní posouzení:


Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím