lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (159)
Juraj Gyarfas (106)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (33)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (24)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Robert Goral (5)
Lexforum (5)
Michal Krajčírovič (4)
Petr Kolman (4)
Radovan Pala (4)
Ján Lazur (4)
Natália Ľalíková (4)
Josef Kotásek (4)
Monika Dubská (4)
Pavol Szabo (4)
Ivan Bojna (3)
Denisa Dulaková (3)
Maroš Hačko (3)
Pavol Kolesár (3)
Adam Valček (3)
Jakub Jošt (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Peter Pethő (3)
Josef Šilhán (3)
Zsolt Varga (2)
Andrej Kostroš (2)
Ludmila Kucharova (2)
Bob Matuška (2)
Martin Gedra (2)
Juraj Straňák (2)
Michal Hamar (2)
Marek Maslák (2)
Dávid Tluščák (2)
Jiří Remeš (2)
Peter Varga (2)
Marián Porvažník (2)
Maroš Macko (2)
Juraj Schmidt (2)
Roman Kopil (2)
Anton Dulak (2)
Ondrej Halama (2)
Martin Serfozo (2)
Gabriel Volšík (2)
Jozef Kleberc (2)
Lukáš Peško (2)
Bystrik Bugan (1)
Katarína Dudíková (1)
Eduard Pekarovič (1)
Ján Pirč (1)
Tomáš Demo (1)
Tomas Kovac (1)
David Horváth (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
David Halenák (1)
Martin Poloha (1)
Tomáš Ľalík (1)
lukas.kvokacka (1)
Juraj Lukáč (1)
Lucia Berdisová (1)
lukasmozola (1)
Lucia Palková (1)
Dušan Rostáš (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Michal Ďubek (1)
jaroslav čollák (1)
Matej Kurian (1)
Bohumil Havel (1)
Martin Šrámek (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Vladislav Pečík (1)
Zuzana Adamova (1)
Natalia Janikova (1)
Matej Gera (1)
Robert Vrablica (1)
Jana Mitterpachova (1)
Emil Vaňko (1)
Dušan Marják (1)
Martin Estočák (1)
Ondrej Jurišta (1)
Petr Kavan (1)
Róbert Černák (1)
Igor Krist (1)
Petr Steiner (1)
Peter Marcin (1)
Ladislav Pollák (1)
Zuzana Klincová (1)
Vladimir Trojak (1)
Martin Svoboda (1)
Radoslav Pálka (1)
Gabriel Závodský (1)
I. Stiglitz (1)
Ivan Michalov (1)
Miriam Potočná (1)
Martin Hudec (1)
Jakub Mandelík (1)
Nora Šajbidor (1)
peter straka (1)
Marcel Jurko (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Robert Šorl (1)
Pavol Mlej (1)
Peter K (1)
Roman Prochazka (1)
Matej Košalko (1)
Pavel Lacko (1)
Zuzana Kohútová (1)
Tibor Menyhért (1)
Ivan Kormaník (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Martin Galgoczy (1)
Paula Demianova (1)
Peter Kubina (1)
Ivan Priadka (1)
Vincent Lechman (1)
Viliam Vaňko (1)
Peter Janík (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Popření vykonatelné pohledávky a jiné právní posouzení

Milan Kvasnica, 14. 09. 2019 v 12:05

Nejvyšší soud v rozhodnutí vydaném pod sp. zn. 29 ICdo 7/2013 (29 Cdo 7/2013) judikoval, že pokud bylo v rozhodnutí ignorováno platné právo, tak pro jiné právní posouzení pohledávku popřít nelze a to i kdyby v rozhodnutí žádné právní posouzení nebylo, pokud se jednalo o rozsudek pro uznání nebo o platební rozkaz.

Tento přístup mi přijde krajně nespravedlivý, pokud má insolvenční správce chránit zájmy ostatních věřitelů. Proto se pokusím odkázat na možné cesty.

Ústavní soud v rozhodnutí vydaném pod sp. zn.: II. ÚS 3194/18 ze dne 1. 4. 2019 judikoval:

Z ustálené judikatury Ústavního soudu plyne, že v exekučním řízení obecným soudům přísluší se zabývat zásadními vadami exekučního titulu a že jsou povinny výkon rozhodnutí zastavit podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. také v případech, v nichž by výkon rozhodnutí vedl ke zjevné nespravedlnosti, nebo byl dokonce v rozporu s principy právního státu. ... Zásadní vadou exekučního titulu je také přiznání úroků z prodlení ve zcela nepřiměřené výši, která již není v souladu s ústavním pořádkem.

Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí vydaném pod sp. zn.: 101 VSPH 334/2019 ze dne 13.6.2019 judikoval:

U rozsudků pro uznání a pro zmeškání se právní posouzení věci (v rovině zkoumání předpokladů, za nichž mohla být taková rozhodnutí vydána) promítá v předem definovaném a zákonem omezeném typu odůvodnění ( § 157 odst. 3 o. s. ř.). U platebního rozkazu včetně elektronického platebního rozkazu a u směnečného nebo šekového platebního rozkazu se právní posouzení věci (v rovině zkoumání předpokladů, za nichž mohla být taková rozhodnutí vydána) projevuje v tom, že soud taková rozhodnutí (jež neobsahují žádné odůvodnění) vydal.

Byť i v rozhodčím řízení přichází v úvahu přiměřené užití ust. § 153a o. s. ř., a tudíž rozhodce může věc rozhodnout rozhodčím nálezem pro uznání, nelze z odůvodnění rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem JUDr. Evou Vaňkovou dovodit, že by takovou povahu měl. Rozhodce sice dlužníka před jeho vydáním vyzval, aby se k rozhodčímu návrhu ve lhůtě 30 dnů vyjádřil, není však již zřejmé, zda a jaká poučení rozhodce byla v souvislosti s touto výzvou dlužníku poskytnuta. Nelze tedy vycházet z toho, že následně vydaný rozhodčí nález byl vydán ve smyslu ust. § 153a o. s. ř. za užití ust. § 30 z. č. 216/1994 Sb. ... Rozhodčí nález rozhodce JUDr. Evy Vaňkové tak nelze hodnotit jako rozhodčí nález pro uznání a rozhodce byl povinen vydaný rozhodčí nález řádně odůvodnit včetně řádného právního posouzení nároku.

Krajský soud v Hradci Králové ve svém rozhodnutí vydaném pod sp. zn.: 15 ICm 796/2019 ze dne 10.7.2019 judikoval:

Nález ÚS ve věci sp. zn. II. ÚS 3194/18 je podle názoru soudu nutné vykládat tak, že v případě, kdy by věřiteli v konečném důsledku bylo přiznáno právo na plnění jsoucí v rozporu s dobrými mravy (v oné věci excesivní úroky z prodlení, se zřetelem na text odůvodnění nálezu však nelze výklad zužovat jen na tento zajišťovací institut a exekuční řízení), je meritornímu přezkumu za účelem zachování práva na soudní ochranu dlužníků otevřen i exekuční titul.


Názory k článku Popření vykonatelné pohledávky a jiné právní posouzení:


Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím