lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (159)
Juraj Gyarfas (106)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (35)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (25)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Robert Goral (5)
Lexforum (5)
Michal Krajčírovič (4)
Monika Dubská (4)
Radovan Pala (4)
Pavol Szabo (4)
Ján Lazur (4)
Petr Kolman (4)
Maroš Hačko (4)
Natália Ľalíková (4)
Josef Kotásek (4)
Adam Valček (3)
Josef Šilhán (3)
Peter Pethő (3)
Pavol Kolesár (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Ivan Bojna (3)
Denisa Dulaková (3)
Jakub Jošt (3)
Ludmila Kucharova (2)
Juraj Straňák (2)
Marián Porvažník (2)
Martin Serfozo (2)
Martin Gedra (2)
Marek Maslák (2)
Ondrej Halama (2)
Michal Hamar (2)
Jozef Kleberc (2)
Roman Kopil (2)
Gabriel Volšík (2)
Juraj Schmidt (2)
Peter Varga (2)
Lukáš Peško (2)
Jiří Remeš (2)
Zsolt Varga (2)
Bob Matuška (2)
Maroš Macko (2)
Anton Dulak (2)
Dávid Tluščák (2)
Andrej Kostroš (2)
I. Stiglitz (1)
Robert Šorl (1)
Nora Šajbidor (1)
Martin Estočák (1)
peter straka (1)
Martin Poloha (1)
Katarína Dudíková (1)
Lucia Palková (1)
Zuzana Adamova (1)
Zuzana Kohútová (1)
Matej Gera (1)
Jakub Mandelík (1)
lukas.kvokacka (1)
Richard Macko (1)
Vladimir Trojak (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
jaroslav čollák (1)
Peter K (1)
Tomáš Ľalík (1)
Peter Marcin (1)
David Horváth (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Vincent Lechman (1)
Eduard Pekarovič (1)
Jana Mitterpachova (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Ladislav Pollák (1)
Marcel Jurko (1)
Martin Galgoczy (1)
Tomáš Demo (1)
Martin Svoboda (1)
Petr Kavan (1)
Natalia Janikova (1)
Gabriel Závodský (1)
Martin Hudec (1)
Tibor Menyhért (1)
Ján Pirč (1)
Ondrej Jurišta (1)
Bohumil Havel (1)
Bystrik Bugan (1)
Miriam Potočná (1)
Michal Ďubek (1)
Tomas Kovac (1)
Robert Vrablica (1)
Radoslav Pálka (1)
Viliam Vaňko (1)
Ivan Michalov (1)
Martin Šrámek (1)
Petr Steiner (1)
Pavel Lacko (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Pavol Mlej (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Emil Vaňko (1)
Dušan Rostáš (1)
Paula Demianova (1)
Róbert Černák (1)
Vladislav Pečík (1)
David Halenák (1)
Dušan Marják (1)
Peter Janík (1)
Ivan Priadka (1)
Tomáš Korman (1)
Igor Krist (1)
Ivan Kormaník (1)
Zuzana Klincová (1)
Lucia Berdisová (1)
lukasmozola (1)
Matej Košalko (1)
Roman Prochazka (1)
Juraj Lukáč (1)
Peter Kubina (1)
Matej Kurian (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Popření vykonatelné pohledávky a jiné právní posouzení

Milan Kvasnica, 14. 09. 2019 v 12:05

Nejvyšší soud v rozhodnutí vydaném pod sp. zn. 29 ICdo 7/2013 (29 Cdo 7/2013) judikoval, že pokud bylo v rozhodnutí ignorováno platné právo, tak pro jiné právní posouzení pohledávku popřít nelze a to i kdyby v rozhodnutí žádné právní posouzení nebylo, pokud se jednalo o rozsudek pro uznání nebo o platební rozkaz.

Tento přístup mi přijde krajně nespravedlivý, pokud má insolvenční správce chránit zájmy ostatních věřitelů. Proto se pokusím odkázat na možné cesty.

Ústavní soud v rozhodnutí vydaném pod sp. zn.: II. ÚS 3194/18 ze dne 1. 4. 2019 judikoval:

Z ustálené judikatury Ústavního soudu plyne, že v exekučním řízení obecným soudům přísluší se zabývat zásadními vadami exekučního titulu a že jsou povinny výkon rozhodnutí zastavit podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. také v případech, v nichž by výkon rozhodnutí vedl ke zjevné nespravedlnosti, nebo byl dokonce v rozporu s principy právního státu. ... Zásadní vadou exekučního titulu je také přiznání úroků z prodlení ve zcela nepřiměřené výši, která již není v souladu s ústavním pořádkem.

Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí vydaném pod sp. zn.: 101 VSPH 334/2019 ze dne 13.6.2019 judikoval:

U rozsudků pro uznání a pro zmeškání se právní posouzení věci (v rovině zkoumání předpokladů, za nichž mohla být taková rozhodnutí vydána) promítá v předem definovaném a zákonem omezeném typu odůvodnění ( § 157 odst. 3 o. s. ř.). U platebního rozkazu včetně elektronického platebního rozkazu a u směnečného nebo šekového platebního rozkazu se právní posouzení věci (v rovině zkoumání předpokladů, za nichž mohla být taková rozhodnutí vydána) projevuje v tom, že soud taková rozhodnutí (jež neobsahují žádné odůvodnění) vydal.

Byť i v rozhodčím řízení přichází v úvahu přiměřené užití ust. § 153a o. s. ř., a tudíž rozhodce může věc rozhodnout rozhodčím nálezem pro uznání, nelze z odůvodnění rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem JUDr. Evou Vaňkovou dovodit, že by takovou povahu měl. Rozhodce sice dlužníka před jeho vydáním vyzval, aby se k rozhodčímu návrhu ve lhůtě 30 dnů vyjádřil, není však již zřejmé, zda a jaká poučení rozhodce byla v souvislosti s touto výzvou dlužníku poskytnuta. Nelze tedy vycházet z toho, že následně vydaný rozhodčí nález byl vydán ve smyslu ust. § 153a o. s. ř. za užití ust. § 30 z. č. 216/1994 Sb. ... Rozhodčí nález rozhodce JUDr. Evy Vaňkové tak nelze hodnotit jako rozhodčí nález pro uznání a rozhodce byl povinen vydaný rozhodčí nález řádně odůvodnit včetně řádného právního posouzení nároku.

Krajský soud v Hradci Králové ve svém rozhodnutí vydaném pod sp. zn.: 15 ICm 796/2019 ze dne 10.7.2019 judikoval:

Nález ÚS ve věci sp. zn. II. ÚS 3194/18 je podle názoru soudu nutné vykládat tak, že v případě, kdy by věřiteli v konečném důsledku bylo přiznáno právo na plnění jsoucí v rozporu s dobrými mravy (v oné věci excesivní úroky z prodlení, se zřetelem na text odůvodnění nálezu však nelze výklad zužovat jen na tento zajišťovací institut a exekuční řízení), je meritornímu přezkumu za účelem zachování práva na soudní ochranu dlužníků otevřen i exekuční titul.


Názory k článku Popření vykonatelné pohledávky a jiné právní posouzení:


Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím