lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (154)
Juraj Gyarfas (105)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (32)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (22)
Milan Hlušák (19)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Michal Novotný (7)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Lexforum (5)
Robert Goral (4)
Natália Ľalíková (4)
Josef Kotásek (4)
Pavol Szabo (4)
Petr Kolman (4)
Monika Dubská (4)
Ján Lazur (4)
Radovan Pala (4)
Jakub Jošt (3)
Denisa Dulaková (3)
Peter Pethő (3)
Josef Šilhán (3)
Ivan Bojna (3)
Maroš Hačko (3)
Pavol Kolesár (3)
Michal Krajčírovič (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Adam Valček (3)
Martin Gedra (2)
Marián Porvažník (2)
Juraj Schmidt (2)
Ludmila Kucharova (2)
Anton Dulak (2)
Michal Hamar (2)
Ondrej Halama (2)
Peter Varga (2)
Dávid Tluščák (2)
Bob Matuška (2)
Martin Serfozo (2)
Maroš Macko (2)
Jiří Remeš (2)
Zsolt Varga (2)
Juraj Straňák (2)
Jozef Kleberc (2)
Lukáš Peško (2)
Roman Kopil (2)
Martin Estočák (1)
lukas.kvokacka (1)
Peter Janík (1)
Paula Demianova (1)
Dušan Marják (1)
Marek Maslák (1)
Viliam Vaňko (1)
Martin Svoboda (1)
Dušan Rostáš (1)
Matej Gera (1)
Nora Šajbidor (1)
Emil Vaňko (1)
Matej Košalko (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Robert Šorl (1)
Peter K (1)
Peter Marcin (1)
Martin Galgoczy (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Vladimir Trojak (1)
I. Stiglitz (1)
Petr Steiner (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Zuzana Kohútová (1)
Natalia Janikova (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Tomas Kovac (1)
Matej Kurian (1)
Martin Poloha (1)
Jana Mitterpachova (1)
Lucia Palková (1)
Ivan Michalov (1)
Miriam Potočná (1)
Ivan Kormaník (1)
Ján Pirč (1)
Igor Krist (1)
Pavol Mlej (1)
Radoslav Pálka (1)
Tomáš Ľalík (1)
Vincent Lechman (1)
Bystrik Bugan (1)
Juraj Lukáč (1)
David Horváth (1)
Lucia Berdisová (1)
Peter Kubina (1)
Michal Ďubek (1)
Gabriel Závodský (1)
Marcel Jurko (1)
jaroslav čollák (1)
Ladislav Pollák (1)
Martin Hudec (1)
Roman Prochazka (1)
peter straka (1)
Gabriel Volšík (1)
Robert Vrablica (1)
Tibor Menyhért (1)
Bohumil Havel (1)
Martin Šrámek (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Vladislav Pečík (1)
Zuzana Adamova (1)
David Halenák (1)
Katarína Dudíková (1)
Pavel Lacko (1)
lukasmozola (1)
Petr Kavan (1)
Ondrej Jurišta (1)
Róbert Černák (1)
Tomáš Demo (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Paušálna náhrada nákladov už nie je len 40 eur

Martin Friedrich, 14. 09. 2018 v 13:19

Základnú mantru paušálnej nákladov spojených s uplatnením pohľadávky poznáme všetci - § 369c OBZ v spojení s § 2 nariadenia 21/2013 Z. z.. V súvislosti s paušálnou náhradou by som rád upozornil na zaujímavý rozsudok SD EÚ vo veci C‑287/17 Česká pojišťovna a.s. c/a WCZ, spol. s r. o.. Predmetom konania bol posudzovanie výkladu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách v kontexte transpozície tejto smernice do § 369 českého Obchodního zákonníka: „Veriteľ má okrem úrokov z omeškania aj nárok na náhradu minimálnej výšky nákladov spojených s uplatnením svojej pohľadávky v rozsahu a za podmienok stanovených nariadením vlády.“ Výška tejto paušálnej náhrady je 1.200 Kč (cca 46 eur). Česká právna úprava tak zodpovedá tej našej.


Predmetom konania pred českým súdom boli aj trovy konania Českej pojišťovny (ČP) voči WCZ. Pred podaním žaloby ČP spoločnosti WCZ zaslala 4 upomienky žiadala, aby súd v rámci náhrady trov konania zaviazal WCZ aj na náhradu nákladov na upomínanie žalovaného pred podaním žaloby vo výške stanovenej procesnými predpismi členského štátu. Okresný súd v Českých Budějovicích sa preto pýtal SD EÚ, či je možné priznať náhradu nákladov na upomínanie žalovaného pred podaním žaloby a to nad rámec paušálnej náhrady 1.200 Kč.

SD EÚ s odkazom na rozsudok vo veci CILFIT porovnal viaceré jazykové znenia smernice 2011/7 dospel k záveru, "že veriteľovi, ktorý sa domáha priznania náhrady nákladov upomienok zaslaných dlžníkovi z dôvodu omeškania dlžníka s platbou, priznáva právo získať na tomto základe okrem nároku na paušálnu sumu vo výške 40 eur stanovenú v odseku 1 tohto článku aj primeranú náhradu v zmysle odseku 3 rovnakého článku, pokiaľ ide o časť týchto nákladov presahujúcu túto paušálnu sumu."


Určite bude priestor na podrobnejšiu analýzu tohto rozsudku, ale v zásade možno konštatovať, že sa otvorila cesta, ako nad rámec paušálnej náhrady si veriteľ bude môcť uplatňovať aj iné náklady bezprostredne spojené so zaslaním upomienky. Pokiaľ nedôjde k novelizácii nariadenia 21/2013 Z. z. bude na súdoch, aby vyložili primeranosť a jej výšku.


Náhrada nákladov na uplatnenie pohľadávky prevyšujúcich paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky však nemá byť automatická (bod 37 rozsudku): "Z toho vyplýva, že normotvorca Únie chcel týmto spresnením len zdôrazniť, že automatická povaha paušálnej náhrady škody vo výške 40 eur predstavuje motiváciu pre veriteľa, aby svoje náklady na vymáhanie obmedzil na túto sumu, avšak zároveň bez toho, aby vylúčil, že tento veriteľ môže prípadne získať aj vyššiu primeranú náhradu, ktorá však nebude automatická." Bude preto na veriteľovi, aby preukázal dôvodnosť priznania náhrady prevyšujúcej paušálnu náhradu. Môžeme sa však domnievať, že takýmto prípadom by mohla byť aj situácia, kedy veriteľ po zaslaní upomienok odstúpi prípad externému advokátovi, ktorý na náklady veriteľov vypracuje poslednú upomienku s hrozbou iniciovania súdneho sporu.

V každom prípade sa máme na čo tešiť (a to nehovorím len o judikatúre) :).
Názory k článku Paušálna náhrada nákladov už nie je len 40 eur:


Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím