lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (154)
Juraj Gyarfas (104)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (32)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (22)
Milan Hlušák (18)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Michal Novotný (7)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Robert Goral (4)
Lexforum (4)
Monika Dubská (4)
Ján Lazur (4)
Josef Kotásek (4)
Radovan Pala (4)
Pavol Szabo (4)
Petr Kolman (4)
Natália Ľalíková (4)
Pavol Kolesár (3)
Ivan Bojna (3)
Adam Valček (3)
Josef Šilhán (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Michal Krajčírovič (3)
Jakub Jošt (3)
Maroš Hačko (3)
Denisa Dulaková (3)
Peter Pethő (3)
Juraj Straňák (2)
Jozef Kleberc (2)
Martin Gedra (2)
Juraj Schmidt (2)
Zsolt Varga (2)
Ludmila Kucharova (2)
Bob Matuška (2)
Michal Hamar (2)
Jiří Remeš (2)
Maroš Macko (2)
Marián Porvažník (2)
Anton Dulak (2)
Martin Serfozo (2)
Dávid Tluščák (2)
Lukáš Peško (2)
Peter Varga (2)
Roman Kopil (2)
Miriam Potočná (1)
Radoslav Pálka (1)
Bystrik Bugan (1)
Vladimir Trojak (1)
Róbert Černák (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Peter K (1)
Martin Hudec (1)
lukasmozola (1)
Petr Kavan (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Ivan Kormaník (1)
Tomas Kovac (1)
Dušan Rostáš (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Juraj Lukáč (1)
Matej Košalko (1)
Ladislav Pollák (1)
Matej Gera (1)
David Horváth (1)
Lucia Palková (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Paula Demianova (1)
Michal Ďubek (1)
Peter Janík (1)
I. Stiglitz (1)
Dušan Marják (1)
Pavel Lacko (1)
Gabriel Závodský (1)
Katarína Dudíková (1)
Nora Šajbidor (1)
Zuzana Kohútová (1)
peter straka (1)
Martin Estočák (1)
Peter Marcin (1)
Martin Galgoczy (1)
Igor Krist (1)
Robert Šorl (1)
Marcel Jurko (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Marek Maslák (1)
David Halenák (1)
Jana Mitterpachova (1)
Tibor Menyhért (1)
Zuzana Adamova (1)
Martin Svoboda (1)
Lucia Berdisová (1)
Ondrej Jurišta (1)
Martin Poloha (1)
Matej Kurian (1)
Ján Pirč (1)
Peter Kubina (1)
Gabriel Volšík (1)
Pavol Mlej (1)
Natalia Janikova (1)
Ondrej Halama (1)
Ivan Michalov (1)
Petr Steiner (1)
Emil Vaňko (1)
Tomáš Demo (1)
Roman Prochazka (1)
Martin Šrámek (1)
Vladislav Pečík (1)
Tomáš Ľalík (1)
Robert Vrablica (1)
lukas.kvokacka (1)
Viliam Vaňko (1)
Bohumil Havel (1)
Vincent Lechman (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Paušálna náhrada nákladov už nie je len 40 eur

Martin Friedrich, 14. 09. 2018 v 13:19

Základnú mantru paušálnej nákladov spojených s uplatnením pohľadávky poznáme všetci - § 369c OBZ v spojení s § 2 nariadenia 21/2013 Z. z.. V súvislosti s paušálnou náhradou by som rád upozornil na zaujímavý rozsudok SD EÚ vo veci C‑287/17 Česká pojišťovna a.s. c/a WCZ, spol. s r. o.. Predmetom konania bol posudzovanie výkladu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách v kontexte transpozície tejto smernice do § 369 českého Obchodního zákonníka: „Veriteľ má okrem úrokov z omeškania aj nárok na náhradu minimálnej výšky nákladov spojených s uplatnením svojej pohľadávky v rozsahu a za podmienok stanovených nariadením vlády.“ Výška tejto paušálnej náhrady je 1.200 Kč (cca 46 eur). Česká právna úprava tak zodpovedá tej našej.


Predmetom konania pred českým súdom boli aj trovy konania Českej pojišťovny (ČP) voči WCZ. Pred podaním žaloby ČP spoločnosti WCZ zaslala 4 upomienky žiadala, aby súd v rámci náhrady trov konania zaviazal WCZ aj na náhradu nákladov na upomínanie žalovaného pred podaním žaloby vo výške stanovenej procesnými predpismi členského štátu. Okresný súd v Českých Budějovicích sa preto pýtal SD EÚ, či je možné priznať náhradu nákladov na upomínanie žalovaného pred podaním žaloby a to nad rámec paušálnej náhrady 1.200 Kč.

SD EÚ s odkazom na rozsudok vo veci CILFIT porovnal viaceré jazykové znenia smernice 2011/7 dospel k záveru, "že veriteľovi, ktorý sa domáha priznania náhrady nákladov upomienok zaslaných dlžníkovi z dôvodu omeškania dlžníka s platbou, priznáva právo získať na tomto základe okrem nároku na paušálnu sumu vo výške 40 eur stanovenú v odseku 1 tohto článku aj primeranú náhradu v zmysle odseku 3 rovnakého článku, pokiaľ ide o časť týchto nákladov presahujúcu túto paušálnu sumu."


Určite bude priestor na podrobnejšiu analýzu tohto rozsudku, ale v zásade možno konštatovať, že sa otvorila cesta, ako nad rámec paušálnej náhrady si veriteľ bude môcť uplatňovať aj iné náklady bezprostredne spojené so zaslaním upomienky. Pokiaľ nedôjde k novelizácii nariadenia 21/2013 Z. z. bude na súdoch, aby vyložili primeranosť a jej výšku.


Náhrada nákladov na uplatnenie pohľadávky prevyšujúcich paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky však nemá byť automatická (bod 37 rozsudku): "Z toho vyplýva, že normotvorca Únie chcel týmto spresnením len zdôrazniť, že automatická povaha paušálnej náhrady škody vo výške 40 eur predstavuje motiváciu pre veriteľa, aby svoje náklady na vymáhanie obmedzil na túto sumu, avšak zároveň bez toho, aby vylúčil, že tento veriteľ môže prípadne získať aj vyššiu primeranú náhradu, ktorá však nebude automatická." Bude preto na veriteľovi, aby preukázal dôvodnosť priznania náhrady prevyšujúcej paušálnu náhradu. Môžeme sa však domnievať, že takýmto prípadom by mohla byť aj situácia, kedy veriteľ po zaslaní upomienok odstúpi prípad externému advokátovi, ktorý na náklady veriteľov vypracuje poslednú upomienku s hrozbou iniciovania súdneho sporu.

V každom prípade sa máme na čo tešiť (a to nehovorím len o judikatúre) :).
Názory k článku Paušálna náhrada nákladov už nie je len 40 eur:


Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím