lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (154)
Juraj Gyarfas (104)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (32)
Kristián Csach (25)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (20)
Milan Hlušák (18)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Martin Friedrich (8)
Michal Novotný (7)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Lexforum (4)
Ján Lazur (4)
Monika Dubská (4)
Petr Kolman (4)
Robert Goral (4)
Radovan Pala (4)
Josef Kotásek (4)
Pavol Szabo (4)
Natália Ľalíková (4)
Maroš Hačko (3)
Michal Krajčírovič (3)
Denisa Dulaková (3)
Ivan Bojna (3)
Josef Šilhán (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Adam Valček (3)
Peter Pethő (3)
Pavol Kolesár (3)
Jakub Jošt (3)
Marián Porvažník (2)
Dávid Tluščák (2)
Zsolt Varga (2)
Juraj Straňák (2)
Peter Varga (2)
Juraj Schmidt (2)
Bob Matuška (2)
Ludmila Kucharova (2)
Jozef Kleberc (2)
Anton Dulak (2)
Martin Gedra (2)
Roman Kopil (2)
Jiří Remeš (2)
Martin Serfozo (2)
Michal Hamar (2)
Maroš Macko (2)
Lukáš Peško (2)
Tomáš Demo (1)
Zuzana Adamova (1)
Martin Estočák (1)
Bohumil Havel (1)
Viliam Vaňko (1)
Pavel Lacko (1)
David Halenák (1)
Ivan Michalov (1)
Tomáš Ľalík (1)
Marcel Jurko (1)
Peter Kubina (1)
Radoslav Pálka (1)
Matej Gera (1)
Vincent Lechman (1)
Miriam Potočná (1)
Tomas Kovac (1)
Martin Šrámek (1)
Martin Svoboda (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Bystrik Bugan (1)
Petr Steiner (1)
Peter K (1)
I. Stiglitz (1)
Gabriel Volšík (1)
Paula Demianova (1)
Ján Pirč (1)
Martin Galgoczy (1)
Natalia Janikova (1)
lukas.kvokacka (1)
Jana Mitterpachova (1)
Robert Šorl (1)
Juraj Lukáč (1)
David Horváth (1)
Dušan Rostáš (1)
Marek Maslák (1)
Ondrej Jurišta (1)
Lucia Palková (1)
Vladislav Pečík (1)
Zuzana Kohútová (1)
Dušan Marják (1)
Roman Prochazka (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Robert Vrablica (1)
Martin Hudec (1)
Emil Vaňko (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Ondrej Halama (1)
Matej Košalko (1)
Nora Šajbidor (1)
Petr Kavan (1)
Michal Ďubek (1)
Matej Kurian (1)
Katarína Dudíková (1)
Lucia Berdisová (1)
Peter Janík (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Ladislav Pollák (1)
Róbert Černák (1)
lukasmozola (1)
Gabriel Závodský (1)
Peter Marcin (1)
Vladimir Trojak (1)
Igor Krist (1)
Pavol Mlej (1)
Tibor Menyhért (1)
peter straka (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Ivan Kormaník (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Příjemnou dovolenou

Milan Kvasnica, 30. 06. 2016 v 23:04

Nejvyšší soud ČR v řízení vedeném pod sp. zn. 33 Cdo 747/2015 judikoval:

V rozsudku ze dne 11. 12. 2013, sp. zn. 33 Cdo 3661/2013, Nejvyšší soud s přihlédnutím k rozhodnutí Evropského soudního dvora v případu ESD, C-168/00, ve věci Simone Leitner proti TUI Deutschland GmbH and Co. KG, k závěrům odborné literatury (srovnej Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 až 880. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 2402 - 2404), jakož i k judikatuře členských států Evropské unie, přijal a odůvodnil závěr, podle něhož pokud v důsledku porušení povinností ze strany cestovní kanceláře vznikla zákazníkovi škoda, svědčí mu vedle práva na vrácení rozdílu v ceně také právo na náhradu škody podle § 852i obč. zák. (...) ustanovení § 852i obč. zák. by mělo být vykládáno nejen v kontextu odpovědnosti za škodu, ale vzhledem k judikatuře Evropského soudního dvora i odpovědnosti za imateriální újmu, která byla způsobena osobnosti vzhledem k jejímu právu na klidnou dovolenou (...) uvedený výklad je (...) konformní s českou právní úpravou i dosavadní rozhodovací praxí Nejvyššího soudu (např. s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2007, sp. zn. 30 Cdo 3577/2006). K tomuto názoru se kloní i část odborné veřejnosti, podle níž pojem škody v rámci úpravy cestovní smlouvy je potřeba se zřetelem ke směrnici č. 90/314/EHS vykládat v širším významu (srovnej Hulmák, M., Ztráta radosti z dovolené , Právní rozhledy 2/2009, s. 52), neboť právo na náhradu této specifické újmy je spojeno s porušením povinnosti cestovní kanceláře, nikoliv s pouhým zásahem do osobnostních práv podle § 11 a násl. obč. zák.

Nelze pominout, že úprava cestovní smlouvy v občanském zákoníku (zákonu č. 40/1964 Sb.) představuje transpozici směrnice Rady č. 90/314/EHS z 13. 6. 1990 o souborných službách pro cestování, pobyty a zájezdy. Platí přitom, že národní úpravu (...) je nutné v co největším rozsahu interpretovat ve světle znění a účelu směrnice, aby bylo dosaženo výsledku uvedeného ve směrnici (nepřímý účinek - ESD, ve věci C-106/89,Marleasing SA proti La Comercial Internationale de Alimentacion SA, ESD, ve věci C-240 244/98, Océano Grupo proti Rocio Murciano Quintero, ESD, ve věci C-212/04, Konstantinos Adeneler a ostatní, Sbírka rozhodnutí I-06057/2006). Autonomní charakter práva Evropské unie znamená, že výklad směrnic i provádějících národních úprav musí být vždy činěn v kontextu práva Evropské unie, a nikoliv národního práva a jeho pojmosloví (ESD, ve věci C-29/76, LTU Lufttransportunternehmen GmbH and Co. KG proti Eurocontrol).

V poměrech nyní souzené věci shora uvedené znamená, že žalovaná, která proti ujednání v cestovní smlouvě nezajistila pro žalobce a členy jeho rodiny požadovanou kvalitu ubytování (pokoje s výhledem na moře), má, kromě povinnosti vrátit příplatek za takové pokoje (počítaný podle počtu osob - 4 x 490,- Kč), povinnost nahradit mu újmu (poskytnout slevu) spočívající v narušení klidného průběhu dovolené, neboť přes jeho očekávání mu nebylo zajištěno požadované ubytování; otázka hluku při náhradním ubytování se pak jeví jako sekundární ve vztahu k primárnímu porušení cestovní smlouvy.

Přesto, že ustanovení § 852i obč. zák. o právu, ať již je budeme nazývat právem na náhradu za ztrátu radosti z dovolené, právem na náhradu škody za pokaženou dovolenou, nebo právem z titulu narušení dovolené, výslovně nehovoří, nelze je vyloučit. Naopak eurokonformním výkladem dotčeného ustanovení lze dospět k závěru, že umožňuje postiženému zákazníkovi domáhat se imateriální újmy způsobené porušením povinnosti cestovní kanceláře.

Toto právo nevzniká jako důsledek jakékoliv nepříjemnosti, která se stane v průběhu dovolené. Porušení povinnosti cestovní kanceláře musí dosáhnout takové intenzity, že je způsobilé objektivně znepříjemnit pobyt. Při posuzování důvodnosti nároku, eventuálně jeho výše, může být vodítkem tzv. frankfurtská tabulka slev, kterou již v roce 1985 vydala 24. komora Zemského soudu ve Frankfurtu. Označuje nejčastější nedostatky při plnění závazků vyplývajících z cestovní smlouvy a má pouze orientační charakter při přiznávání slev ze zájezdu. Je použitelná zejména v situaci, kdy se cestovní kancelář se zákazníkem, který uplatnil nároky vyplývající z porušení cestovní smlouvy, vyrovnává mimosoudně (tabulka je k dispozici na webových stránkách Evropského spotřebitelského centra při České obchodní inspekci www.evropskyspotrebitel.cz/files/frankfurtska-tabulka.pdf).


Názory k článku Příjemnou dovolenou:


  Milan Kvasnica, 17. 11. 2016 v 20:43 - nárok na slevu VS nárok na náhradu nemajetkové újmy

http://kraken.slv.cz/20Co186/2016

Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím