lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (154)
Juraj Gyarfas (105)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (32)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (22)
Milan Hlušák (18)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Tomáš Čentík (9)
Martin Friedrich (9)
Zuzana Hecko (9)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Pavol Szabo (4)
Monika Dubská (4)
Lexforum (4)
Ján Lazur (4)
Radovan Pala (4)
Petr Kolman (4)
Natália Ľalíková (4)
Robert Goral (4)
Josef Kotásek (4)
Ivan Bojna (3)
Josef Šilhán (3)
Peter Pethő (3)
Maroš Hačko (3)
Pavol Kolesár (3)
Jakub Jošt (3)
Denisa Dulaková (3)
Michal Krajčírovič (3)
Adam Valček (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Martin Serfozo (2)
Anton Dulak (2)
Jozef Kleberc (2)
Michal Hamar (2)
Marián Porvažník (2)
Juraj Straňák (2)
Juraj Schmidt (2)
Ludmila Kucharova (2)
Roman Kopil (2)
Peter Varga (2)
Martin Gedra (2)
Dávid Tluščák (2)
Jiří Remeš (2)
Maroš Macko (2)
Bob Matuška (2)
Lukáš Peško (2)
Zsolt Varga (2)
Petr Steiner (1)
peter straka (1)
Vladimir Trojak (1)
Martin Svoboda (1)
Michal Ďubek (1)
Peter Marcin (1)
David Horváth (1)
Tomáš Ľalík (1)
Peter K (1)
David Halenák (1)
Gabriel Volšík (1)
Ondrej Halama (1)
Ján Pirč (1)
Nora Šajbidor (1)
Pavol Mlej (1)
Zuzana Adamova (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Marek Maslák (1)
Lucia Berdisová (1)
Vladislav Pečík (1)
Matej Kurian (1)
Ladislav Pollák (1)
Roman Prochazka (1)
lukas.kvokacka (1)
Marcel Jurko (1)
Katarína Dudíková (1)
Radoslav Pálka (1)
Peter Janík (1)
Martin Poloha (1)
Martin Galgoczy (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Zuzana Kohútová (1)
Robert Vrablica (1)
Dušan Rostáš (1)
Tibor Menyhért (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Bystrik Bugan (1)
Tomas Kovac (1)
Tomáš Demo (1)
Vincent Lechman (1)
Pavel Lacko (1)
Juraj Lukáč (1)
Martin Šrámek (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Martin Estočák (1)
Miriam Potočná (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Emil Vaňko (1)
Petr Kavan (1)
Viliam Vaňko (1)
Dušan Marják (1)
Jana Mitterpachova (1)
Ivan Kormaník (1)
Robert Šorl (1)
Matej Gera (1)
Róbert Černák (1)
Gabriel Závodský (1)
Ivan Michalov (1)
Matej Košalko (1)
Igor Krist (1)
Ondrej Jurišta (1)
Martin Hudec (1)
Peter Kubina (1)
lukasmozola (1)
Bohumil Havel (1)
Lucia Palková (1)
Paula Demianova (1)
I. Stiglitz (1)
Natalia Janikova (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Příjemnou dovolenou

Milan Kvasnica, 30. 06. 2016 v 23:04

Nejvyšší soud ČR v řízení vedeném pod sp. zn. 33 Cdo 747/2015 judikoval:

V rozsudku ze dne 11. 12. 2013, sp. zn. 33 Cdo 3661/2013, Nejvyšší soud s přihlédnutím k rozhodnutí Evropského soudního dvora v případu ESD, C-168/00, ve věci Simone Leitner proti TUI Deutschland GmbH and Co. KG, k závěrům odborné literatury (srovnej Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 až 880. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 2402 - 2404), jakož i k judikatuře členských států Evropské unie, přijal a odůvodnil závěr, podle něhož pokud v důsledku porušení povinností ze strany cestovní kanceláře vznikla zákazníkovi škoda, svědčí mu vedle práva na vrácení rozdílu v ceně také právo na náhradu škody podle § 852i obč. zák. (...) ustanovení § 852i obč. zák. by mělo být vykládáno nejen v kontextu odpovědnosti za škodu, ale vzhledem k judikatuře Evropského soudního dvora i odpovědnosti za imateriální újmu, která byla způsobena osobnosti vzhledem k jejímu právu na klidnou dovolenou (...) uvedený výklad je (...) konformní s českou právní úpravou i dosavadní rozhodovací praxí Nejvyššího soudu (např. s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2007, sp. zn. 30 Cdo 3577/2006). K tomuto názoru se kloní i část odborné veřejnosti, podle níž pojem škody v rámci úpravy cestovní smlouvy je potřeba se zřetelem ke směrnici č. 90/314/EHS vykládat v širším významu (srovnej Hulmák, M., Ztráta radosti z dovolené , Právní rozhledy 2/2009, s. 52), neboť právo na náhradu této specifické újmy je spojeno s porušením povinnosti cestovní kanceláře, nikoliv s pouhým zásahem do osobnostních práv podle § 11 a násl. obč. zák.

Nelze pominout, že úprava cestovní smlouvy v občanském zákoníku (zákonu č. 40/1964 Sb.) představuje transpozici směrnice Rady č. 90/314/EHS z 13. 6. 1990 o souborných službách pro cestování, pobyty a zájezdy. Platí přitom, že národní úpravu (...) je nutné v co největším rozsahu interpretovat ve světle znění a účelu směrnice, aby bylo dosaženo výsledku uvedeného ve směrnici (nepřímý účinek - ESD, ve věci C-106/89,Marleasing SA proti La Comercial Internationale de Alimentacion SA, ESD, ve věci C-240 244/98, Océano Grupo proti Rocio Murciano Quintero, ESD, ve věci C-212/04, Konstantinos Adeneler a ostatní, Sbírka rozhodnutí I-06057/2006). Autonomní charakter práva Evropské unie znamená, že výklad směrnic i provádějících národních úprav musí být vždy činěn v kontextu práva Evropské unie, a nikoliv národního práva a jeho pojmosloví (ESD, ve věci C-29/76, LTU Lufttransportunternehmen GmbH and Co. KG proti Eurocontrol).

V poměrech nyní souzené věci shora uvedené znamená, že žalovaná, která proti ujednání v cestovní smlouvě nezajistila pro žalobce a členy jeho rodiny požadovanou kvalitu ubytování (pokoje s výhledem na moře), má, kromě povinnosti vrátit příplatek za takové pokoje (počítaný podle počtu osob - 4 x 490,- Kč), povinnost nahradit mu újmu (poskytnout slevu) spočívající v narušení klidného průběhu dovolené, neboť přes jeho očekávání mu nebylo zajištěno požadované ubytování; otázka hluku při náhradním ubytování se pak jeví jako sekundární ve vztahu k primárnímu porušení cestovní smlouvy.

Přesto, že ustanovení § 852i obč. zák. o právu, ať již je budeme nazývat právem na náhradu za ztrátu radosti z dovolené, právem na náhradu škody za pokaženou dovolenou, nebo právem z titulu narušení dovolené, výslovně nehovoří, nelze je vyloučit. Naopak eurokonformním výkladem dotčeného ustanovení lze dospět k závěru, že umožňuje postiženému zákazníkovi domáhat se imateriální újmy způsobené porušením povinnosti cestovní kanceláře.

Toto právo nevzniká jako důsledek jakékoliv nepříjemnosti, která se stane v průběhu dovolené. Porušení povinnosti cestovní kanceláře musí dosáhnout takové intenzity, že je způsobilé objektivně znepříjemnit pobyt. Při posuzování důvodnosti nároku, eventuálně jeho výše, může být vodítkem tzv. frankfurtská tabulka slev, kterou již v roce 1985 vydala 24. komora Zemského soudu ve Frankfurtu. Označuje nejčastější nedostatky při plnění závazků vyplývajících z cestovní smlouvy a má pouze orientační charakter při přiznávání slev ze zájezdu. Je použitelná zejména v situaci, kdy se cestovní kancelář se zákazníkem, který uplatnil nároky vyplývající z porušení cestovní smlouvy, vyrovnává mimosoudně (tabulka je k dispozici na webových stránkách Evropského spotřebitelského centra při České obchodní inspekci www.evropskyspotrebitel.cz/files/frankfurtska-tabulka.pdf).


Názory k článku Příjemnou dovolenou:


  Milan Kvasnica, 17. 11. 2016 v 20:43 - nárok na slevu VS nárok na náhradu nemajetkové újmy

http://kraken.slv.cz/20Co186/2016

Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím