lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (159)
Juraj Gyarfas (106)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (33)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (24)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Petr Kolman (4)
Ján Lazur (4)
Josef Kotásek (4)
Radovan Pala (4)
Natália Ľalíková (4)
Michal Krajčírovič (4)
Pavol Szabo (4)
Monika Dubská (4)
Maroš Hačko (3)
Jakub Jošt (3)
Pavol Kolesár (3)
Peter Pethő (3)
Adam Valček (3)
Josef Šilhán (3)
Ivan Bojna (3)
Denisa Dulaková (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Andrej Kostroš (2)
Ludmila Kucharova (2)
Zsolt Varga (2)
Dávid Tluščák (2)
Juraj Straňák (2)
Jiří Remeš (2)
Peter Varga (2)
Maroš Macko (2)
Bob Matuška (2)
Marek Maslák (2)
Anton Dulak (2)
Jozef Kleberc (2)
Marián Porvažník (2)
Michal Hamar (2)
Martin Serfozo (2)
Lukáš Peško (2)
Ondrej Halama (2)
Gabriel Volšík (2)
Juraj Schmidt (2)
Roman Kopil (2)
Martin Gedra (2)
Petr Kavan (1)
Dušan Rostáš (1)
lukasmozola (1)
Tomáš Demo (1)
Ivan Priadka (1)
Emil Vaňko (1)
David Horváth (1)
Martin Svoboda (1)
Peter Janík (1)
Matej Košalko (1)
Jakub Mandelík (1)
Tomas Kovac (1)
Tibor Menyhért (1)
Vladislav Pečík (1)
Vincent Lechman (1)
Bohumil Havel (1)
Juraj Lukáč (1)
Igor Krist (1)
jaroslav čollák (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Martin Hudec (1)
Matej Kurian (1)
Peter Marcin (1)
Róbert Černák (1)
Ivan Kormaník (1)
Ivan Michalov (1)
Roman Prochazka (1)
lukas.kvokacka (1)
Radoslav Pálka (1)
Zuzana Bukvisova (1)
I. Stiglitz (1)
Martin Galgoczy (1)
Viliam Vaňko (1)
Matej Gera (1)
Lucia Berdisová (1)
Katarína Dudíková (1)
Martin Estočák (1)
Peter Kubina (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
David Halenák (1)
Ján Pirč (1)
Petr Steiner (1)
Tomáš Ľalík (1)
Ondrej Jurišta (1)
Nora Šajbidor (1)
Martin Poloha (1)
Gabriel Závodský (1)
Eduard Pekarovič (1)
Zuzana Kohútová (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Zuzana Adamova (1)
Michal Ďubek (1)
Lucia Palková (1)
Bystrik Bugan (1)
Natalia Janikova (1)
Vladimir Trojak (1)
Pavol Mlej (1)
Jana Mitterpachova (1)
Robert Šorl (1)
Martin Šrámek (1)
peter straka (1)
Miriam Potočná (1)
Dušan Marják (1)
Marcel Jurko (1)
Pavel Lacko (1)
Paula Demianova (1)
Ladislav Pollák (1)
Peter K (1)
Robert Vrablica (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Promlčení nároku přiznaného rozhodčím nálezem dle neplatné rozhodčí smlouvy

Milan Kvasnica, 12. 10. 2014 v 11:21

V řízení vedeném pod sp. zn.: 60 ICm 401/2014 bylo judikováno:

K samotnému rozhodčímu nálezu považuje soud za nutné uvést, že úvěrové podmínky, kde byla rozhodčí doložka sjednána (hlava 14 § 16), nejsou dlužnicí podepsány a jsou psány drobným, hůře čitelným písmem. S ohledem na závěry přijaté Ústavním soudem v jeho nálezu sp.uzn. I. ÚS 3512/11 ze dne 11.11.2013 proto soud dospěl k závěru, rozhodčí doložka je neplatná dle § 39 občanského zákoníku pro rozpor s dobrými mravy. Dlužnice nemohla očekávat, že v úvěrových podmínkách bude obsažena rozhodčí doložka, a její začlenění do úvěrových podmínek, tvořících součást smlouvy vypracované věřitelem, není poctivým jednáním ze strany věřitele-dodavatele vůči dlužnici jako spotřebiteli. Pohledávka je tedy nevykonatelná (tak byla i přihlášena).

Ani rozhodčí nález vydaný na základě neplatné rozhodčí doložky však nelze bez dalšího považovat za nicotný právní akt. Soud zde vychází z právního názoru prezentovaného v rozsudku Vrchního soudu v Praze č.j. 104 VSPH 311/2014-55 ze dne 5.8.2014 (sp zn. řízení u soudu prvního stupně 60 ICm 2461/2013 v insolvenčním spise zn. KSPA 60 INS 31812/2012). Tam odvolací soud uzavřel, že z ustanovení rozhodčího řádu plyne, že je-li vydaný rozhodčí nález z nějakého důvodu vadný, je nutno jej odklidit cestou jeho zrušení, a to buď do tří měsíců od jeho doručení formou žaloby podanou dle § 31 a § 32 odst. 1 rozhodčího řádu, nebo stejnou žalobou podanou v rámci probíhajícího exekučního řízení v 30 denní lhůtě podle § 35 odst. 2 rozhodčího řádu. Je-li rozhodčí nález tímto způsobem zrušen, věřiteli se jeho hmotněprávní nárok nepromlčuje za předpokladu, že v 30 denní lhůtě podá u soudu žalobu (viz § 16 rozhodčího řádu). Jinými slovy, aby mohlo být o téže věci rozhodováno znovu mezi týmiž stranami, je nezbytné vadný rozhodčí nález zákonem předpokládaným způsobem odstranit. Nestane-li se tak, je rozhodčí nález vykonatelný, neboť má účinky pravomocného soudního rozhodnutí. Vzhledem k této vnitřní logice uvedeného zákona nelze prohlásit za nicotný právní akt rozhodčí nález, který byl vydán na základě neplatné rozhodčí doložky, a jednalo se o spor, který byl arbitrovatelný (musí se jednat o majetkový spor a musí být možné o předmětu sporu uzavřít smír-viz § 2 odst. 1 a 2 rozhodčího řízení). Např. nicotným právním aktem by byl rozhodčí nález, kterým by bylo rozvedeno manželství. To však není případ zmíněných rozhodčích nálezů, které zavazovaly dlužnici k peněžitému plnění. Odvolací soud dále upozornil, že pokud by byly bez dalšího pokládány za právně nicotné rozhodčí nálezy, které vyhovují ustanovení § 2 odst. 1 a 2 rozhodčího řádu, nedošlo by ke stavení promlčecí lhůty nároků věřitelů dle § 16 ve spojení s § 35 odst. 2 a § 34 rozhodčího řádu, čímž by byli věřitelé výrazně poškozeni na svých právech, navíc postupem rozporným s rozhodčím řádem. Odvolací soud uzavřel, že je-li arbitrovatelný rozhodčí nález vydán na základě neplatné rozhodčí doložky, má i takový rozhodčí nález účinky pravomocného soudního rozhodnutí a nelze jej považovat za nicotný právní akt.

V daném případě se pak jednalo o spor, který mohl být dle § 2 rozhodčího řádu rozhodován rozhodcem a nejedná se o nicotný rozhodčí nález (byť byl vydán na základě neplatné rozhodčí doložky, který však nebyl odklizen postupem předvídaným rozhodčím řádem). Podání rozhodčí žaloby a vydání rozhodčího nálezu pak mělo za následek stavení promlčecí doby. Rozhodčí žaloba byla podána a rozhodčí nález pak byl vydán ještě před uplynutím promlčecí doby a na základě rozhodčího nálezu byla exekuce nařízena rovněž před uplynutím promlčecí doby. Ani s ohledem na tyto závěry není námitka promlčení důvodná.


Názory k článku Promlčení nároku přiznaného rozhodčím nálezem dle neplatné rozhodčí smlouvy:


  Milan Kvasnica, 31. 10. 2014 v 20:28 - opačný názor

102 VSPH 371/2013

Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím