lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (154)
Juraj Gyarfas (105)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (32)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (22)
Milan Hlušák (20)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Martin Friedrich (9)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Lexforum (5)
Josef Kotásek (4)
Natália Ľalíková (4)
Ján Lazur (4)
Radovan Pala (4)
Monika Dubská (4)
Robert Goral (4)
Pavol Szabo (4)
Petr Kolman (4)
Jakub Jošt (3)
Peter Pethő (3)
Josef Šilhán (3)
Ivan Bojna (3)
Maroš Hačko (3)
Denisa Dulaková (3)
Michal Krajčírovič (3)
Pavol Kolesár (3)
Adam Valček (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Zsolt Varga (2)
Jozef Kleberc (2)
Juraj Straňák (2)
Martin Gedra (2)
Marek Maslák (2)
Michal Hamar (2)
Martin Serfozo (2)
Maroš Macko (2)
Peter Varga (2)
Ludmila Kucharova (2)
Jiří Remeš (2)
Ondrej Halama (2)
Lukáš Peško (2)
Roman Kopil (2)
Gabriel Volšík (2)
Anton Dulak (2)
Dávid Tluščák (2)
Marián Porvažník (2)
Juraj Schmidt (2)
Bob Matuška (2)
Lucia Palková (1)
Juraj Lukáč (1)
Matej Košalko (1)
Martin Hudec (1)
Ladislav Pollák (1)
Zuzana Adamova (1)
Emil Vaňko (1)
Roman Prochazka (1)
Radoslav Pálka (1)
Robert Šorl (1)
Matej Gera (1)
David Halenák (1)
peter straka (1)
Dušan Rostáš (1)
Zuzana Kohútová (1)
David Horváth (1)
Jana Mitterpachova (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Peter Janík (1)
Martin Estočák (1)
Miriam Potočná (1)
Peter K (1)
Ivan Michalov (1)
Gabriel Závodský (1)
Peter Kubina (1)
Natalia Janikova (1)
Lucia Berdisová (1)
Tomáš Demo (1)
Martin Šrámek (1)
Pavol Mlej (1)
Vladislav Pečík (1)
Vincent Lechman (1)
Martin Poloha (1)
Dušan Marják (1)
Bohumil Havel (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Ivan Kormaník (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Ján Pirč (1)
Róbert Černák (1)
Tomáš Ľalík (1)
Katarína Dudíková (1)
Martin Galgoczy (1)
lukas.kvokacka (1)
Michal Ďubek (1)
Martin Svoboda (1)
Pavel Lacko (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Petr Steiner (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Vladimir Trojak (1)
Viliam Vaňko (1)
lukasmozola (1)
jaroslav čollák (1)
Petr Kavan (1)
Andrej Kostroš (1)
Robert Vrablica (1)
Ondrej Jurišta (1)
Matej Kurian (1)
Peter Marcin (1)
Nora Šajbidor (1)
Igor Krist (1)
Tibor Menyhért (1)
Paula Demianova (1)
Bystrik Bugan (1)
I. Stiglitz (1)
Marcel Jurko (1)
Tomas Kovac (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Promlčení nároku přiznaného rozhodčím nálezem dle neplatné rozhodčí smlouvy

Milan Kvasnica, 12. 10. 2014 v 11:21

V řízení vedeném pod sp. zn.: 60 ICm 401/2014 bylo judikováno:

K samotnému rozhodčímu nálezu považuje soud za nutné uvést, že úvěrové podmínky, kde byla rozhodčí doložka sjednána (hlava 14 § 16), nejsou dlužnicí podepsány a jsou psány drobným, hůře čitelným písmem. S ohledem na závěry přijaté Ústavním soudem v jeho nálezu sp.uzn. I. ÚS 3512/11 ze dne 11.11.2013 proto soud dospěl k závěru, rozhodčí doložka je neplatná dle § 39 občanského zákoníku pro rozpor s dobrými mravy. Dlužnice nemohla očekávat, že v úvěrových podmínkách bude obsažena rozhodčí doložka, a její začlenění do úvěrových podmínek, tvořících součást smlouvy vypracované věřitelem, není poctivým jednáním ze strany věřitele-dodavatele vůči dlužnici jako spotřebiteli. Pohledávka je tedy nevykonatelná (tak byla i přihlášena).

Ani rozhodčí nález vydaný na základě neplatné rozhodčí doložky však nelze bez dalšího považovat za nicotný právní akt. Soud zde vychází z právního názoru prezentovaného v rozsudku Vrchního soudu v Praze č.j. 104 VSPH 311/2014-55 ze dne 5.8.2014 (sp zn. řízení u soudu prvního stupně 60 ICm 2461/2013 v insolvenčním spise zn. KSPA 60 INS 31812/2012). Tam odvolací soud uzavřel, že z ustanovení rozhodčího řádu plyne, že je-li vydaný rozhodčí nález z nějakého důvodu vadný, je nutno jej odklidit cestou jeho zrušení, a to buď do tří měsíců od jeho doručení formou žaloby podanou dle § 31 a § 32 odst. 1 rozhodčího řádu, nebo stejnou žalobou podanou v rámci probíhajícího exekučního řízení v 30 denní lhůtě podle § 35 odst. 2 rozhodčího řádu. Je-li rozhodčí nález tímto způsobem zrušen, věřiteli se jeho hmotněprávní nárok nepromlčuje za předpokladu, že v 30 denní lhůtě podá u soudu žalobu (viz § 16 rozhodčího řádu). Jinými slovy, aby mohlo být o téže věci rozhodováno znovu mezi týmiž stranami, je nezbytné vadný rozhodčí nález zákonem předpokládaným způsobem odstranit. Nestane-li se tak, je rozhodčí nález vykonatelný, neboť má účinky pravomocného soudního rozhodnutí. Vzhledem k této vnitřní logice uvedeného zákona nelze prohlásit za nicotný právní akt rozhodčí nález, který byl vydán na základě neplatné rozhodčí doložky, a jednalo se o spor, který byl arbitrovatelný (musí se jednat o majetkový spor a musí být možné o předmětu sporu uzavřít smír-viz § 2 odst. 1 a 2 rozhodčího řízení). Např. nicotným právním aktem by byl rozhodčí nález, kterým by bylo rozvedeno manželství. To však není případ zmíněných rozhodčích nálezů, které zavazovaly dlužnici k peněžitému plnění. Odvolací soud dále upozornil, že pokud by byly bez dalšího pokládány za právně nicotné rozhodčí nálezy, které vyhovují ustanovení § 2 odst. 1 a 2 rozhodčího řádu, nedošlo by ke stavení promlčecí lhůty nároků věřitelů dle § 16 ve spojení s § 35 odst. 2 a § 34 rozhodčího řádu, čímž by byli věřitelé výrazně poškozeni na svých právech, navíc postupem rozporným s rozhodčím řádem. Odvolací soud uzavřel, že je-li arbitrovatelný rozhodčí nález vydán na základě neplatné rozhodčí doložky, má i takový rozhodčí nález účinky pravomocného soudního rozhodnutí a nelze jej považovat za nicotný právní akt.

V daném případě se pak jednalo o spor, který mohl být dle § 2 rozhodčího řádu rozhodován rozhodcem a nejedná se o nicotný rozhodčí nález (byť byl vydán na základě neplatné rozhodčí doložky, který však nebyl odklizen postupem předvídaným rozhodčím řádem). Podání rozhodčí žaloby a vydání rozhodčího nálezu pak mělo za následek stavení promlčecí doby. Rozhodčí žaloba byla podána a rozhodčí nález pak byl vydán ještě před uplynutím promlčecí doby a na základě rozhodčího nálezu byla exekuce nařízena rovněž před uplynutím promlčecí doby. Ani s ohledem na tyto závěry není námitka promlčení důvodná.


Názory k článku Promlčení nároku přiznaného rozhodčím nálezem dle neplatné rozhodčí smlouvy:


  Milan Kvasnica, 31. 10. 2014 v 20:28 - opačný názor

102 VSPH 371/2013

Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím