lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (159)
Juraj Gyarfas (106)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (35)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (24)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Martin Friedrich (9)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Monika Dubská (4)
Radovan Pala (4)
Ján Lazur (4)
Josef Kotásek (4)
Natália Ľalíková (4)
Michal Krajčírovič (4)
Petr Kolman (4)
Pavol Szabo (4)
Maroš Hačko (4)
Adam Valček (3)
Jakub Jošt (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Pavol Kolesár (3)
Ivan Bojna (3)
Josef Šilhán (3)
Peter Pethő (3)
Denisa Dulaková (3)
Juraj Schmidt (2)
Bob Matuška (2)
Martin Gedra (2)
Jozef Kleberc (2)
Ondrej Halama (2)
Peter Varga (2)
Marek Maslák (2)
Marián Porvažník (2)
Martin Serfozo (2)
Roman Kopil (2)
Gabriel Volšík (2)
Andrej Kostroš (2)
Lukáš Peško (2)
Anton Dulak (2)
Jiří Remeš (2)
Dávid Tluščák (2)
Juraj Straňák (2)
Michal Hamar (2)
Zsolt Varga (2)
Ludmila Kucharova (2)
Maroš Macko (2)
Jana Mitterpachova (1)
Robert Šorl (1)
Eduard Pekarovič (1)
Bohumil Havel (1)
Miriam Potočná (1)
Peter K (1)
Zuzana Adamova (1)
Roman Prochazka (1)
lukasmozola (1)
peter straka (1)
Tibor Menyhért (1)
Peter Marcin (1)
Martin Svoboda (1)
Pavol Mlej (1)
Martin Šrámek (1)
Martin Hudec (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
David Horváth (1)
Vladimir Trojak (1)
Ondrej Jurišta (1)
Matej Kurian (1)
Natalia Janikova (1)
Igor Krist (1)
David Halenák (1)
Pavel Lacko (1)
Bystrik Bugan (1)
jaroslav čollák (1)
Zuzana Klincová (1)
Emil Vaňko (1)
Ivan Priadka (1)
Tomáš Ľalík (1)
Petr Kavan (1)
Matej Gera (1)
Róbert Černák (1)
Jakub Mandelík (1)
I. Stiglitz (1)
Ladislav Pollák (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Dušan Marják (1)
Ivan Kormaník (1)
Juraj Lukáč (1)
Robert Vrablica (1)
Radoslav Pálka (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Martin Estočák (1)
Ivan Michalov (1)
Vincent Lechman (1)
Michal Ďubek (1)
Paula Demianova (1)
Viliam Vaňko (1)
Peter Kubina (1)
Tomáš Demo (1)
lukas.kvokacka (1)
Tomáš Korman (1)
Tomas Kovac (1)
Lucia Berdisová (1)
Marcel Jurko (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Zuzana Kohútová (1)
Ján Pirč (1)
Gabriel Závodský (1)
Peter Janík (1)
Lucia Palková (1)
Vladislav Pečík (1)
Dušan Rostáš (1)
Katarína Dudíková (1)
Nora Šajbidor (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Petr Steiner (1)
Martin Galgoczy (1)
Martin Poloha (1)
Matej Košalko (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Promlčení nároku přiznaného rozhodčím nálezem dle neplatné rozhodčí smlouvy

Milan Kvasnica, 12. 10. 2014 v 11:21

V řízení vedeném pod sp. zn.: 60 ICm 401/2014 bylo judikováno:

K samotnému rozhodčímu nálezu považuje soud za nutné uvést, že úvěrové podmínky, kde byla rozhodčí doložka sjednána (hlava 14 § 16), nejsou dlužnicí podepsány a jsou psány drobným, hůře čitelným písmem. S ohledem na závěry přijaté Ústavním soudem v jeho nálezu sp.uzn. I. ÚS 3512/11 ze dne 11.11.2013 proto soud dospěl k závěru, rozhodčí doložka je neplatná dle § 39 občanského zákoníku pro rozpor s dobrými mravy. Dlužnice nemohla očekávat, že v úvěrových podmínkách bude obsažena rozhodčí doložka, a její začlenění do úvěrových podmínek, tvořících součást smlouvy vypracované věřitelem, není poctivým jednáním ze strany věřitele-dodavatele vůči dlužnici jako spotřebiteli. Pohledávka je tedy nevykonatelná (tak byla i přihlášena).

Ani rozhodčí nález vydaný na základě neplatné rozhodčí doložky však nelze bez dalšího považovat za nicotný právní akt. Soud zde vychází z právního názoru prezentovaného v rozsudku Vrchního soudu v Praze č.j. 104 VSPH 311/2014-55 ze dne 5.8.2014 (sp zn. řízení u soudu prvního stupně 60 ICm 2461/2013 v insolvenčním spise zn. KSPA 60 INS 31812/2012). Tam odvolací soud uzavřel, že z ustanovení rozhodčího řádu plyne, že je-li vydaný rozhodčí nález z nějakého důvodu vadný, je nutno jej odklidit cestou jeho zrušení, a to buď do tří měsíců od jeho doručení formou žaloby podanou dle § 31 a § 32 odst. 1 rozhodčího řádu, nebo stejnou žalobou podanou v rámci probíhajícího exekučního řízení v 30 denní lhůtě podle § 35 odst. 2 rozhodčího řádu. Je-li rozhodčí nález tímto způsobem zrušen, věřiteli se jeho hmotněprávní nárok nepromlčuje za předpokladu, že v 30 denní lhůtě podá u soudu žalobu (viz § 16 rozhodčího řádu). Jinými slovy, aby mohlo být o téže věci rozhodováno znovu mezi týmiž stranami, je nezbytné vadný rozhodčí nález zákonem předpokládaným způsobem odstranit. Nestane-li se tak, je rozhodčí nález vykonatelný, neboť má účinky pravomocného soudního rozhodnutí. Vzhledem k této vnitřní logice uvedeného zákona nelze prohlásit za nicotný právní akt rozhodčí nález, který byl vydán na základě neplatné rozhodčí doložky, a jednalo se o spor, který byl arbitrovatelný (musí se jednat o majetkový spor a musí být možné o předmětu sporu uzavřít smír-viz § 2 odst. 1 a 2 rozhodčího řízení). Např. nicotným právním aktem by byl rozhodčí nález, kterým by bylo rozvedeno manželství. To však není případ zmíněných rozhodčích nálezů, které zavazovaly dlužnici k peněžitému plnění. Odvolací soud dále upozornil, že pokud by byly bez dalšího pokládány za právně nicotné rozhodčí nálezy, které vyhovují ustanovení § 2 odst. 1 a 2 rozhodčího řádu, nedošlo by ke stavení promlčecí lhůty nároků věřitelů dle § 16 ve spojení s § 35 odst. 2 a § 34 rozhodčího řádu, čímž by byli věřitelé výrazně poškozeni na svých právech, navíc postupem rozporným s rozhodčím řádem. Odvolací soud uzavřel, že je-li arbitrovatelný rozhodčí nález vydán na základě neplatné rozhodčí doložky, má i takový rozhodčí nález účinky pravomocného soudního rozhodnutí a nelze jej považovat za nicotný právní akt.

V daném případě se pak jednalo o spor, který mohl být dle § 2 rozhodčího řádu rozhodován rozhodcem a nejedná se o nicotný rozhodčí nález (byť byl vydán na základě neplatné rozhodčí doložky, který však nebyl odklizen postupem předvídaným rozhodčím řádem). Podání rozhodčí žaloby a vydání rozhodčího nálezu pak mělo za následek stavení promlčecí doby. Rozhodčí žaloba byla podána a rozhodčí nález pak byl vydán ještě před uplynutím promlčecí doby a na základě rozhodčího nálezu byla exekuce nařízena rovněž před uplynutím promlčecí doby. Ani s ohledem na tyto závěry není námitka promlčení důvodná.


Názory k článku Promlčení nároku přiznaného rozhodčím nálezem dle neplatné rozhodčí smlouvy:


  Milan Kvasnica, 31. 10. 2014 v 20:28 - opačný názor

102 VSPH 371/2013

Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím