lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (159)
Juraj Gyarfas (106)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (35)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (25)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Martin Friedrich (9)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Michal Novotný (7)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Robert Goral (5)
Lexforum (5)
Monika Dubská (4)
Pavol Szabo (4)
Petr Kolman (4)
Michal Krajčírovič (4)
Radovan Pala (4)
Josef Kotásek (4)
Ján Lazur (4)
Maroš Hačko (4)
Natália Ľalíková (4)
Adam Valček (3)
Jakub Jošt (3)
Pavol Kolesár (3)
Josef Šilhán (3)
Peter Pethő (3)
Denisa Dulaková (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Ivan Bojna (3)
Maroš Macko (2)
Zsolt Varga (2)
Martin Serfozo (2)
Roman Kopil (2)
Peter Varga (2)
Marek Maslák (2)
Jiří Remeš (2)
Marián Porvažník (2)
Dávid Tluščák (2)
Anton Dulak (2)
Gabriel Volšík (2)
Ludmila Kucharova (2)
Martin Gedra (2)
Juraj Schmidt (2)
Michal Hamar (2)
Bob Matuška (2)
Ondrej Halama (2)
Jozef Kleberc (2)
Andrej Kostroš (2)
Juraj Straňák (2)
Lukáš Peško (2)
Tomáš Ľalík (1)
Gabriel Závodský (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Peter Marcin (1)
Dušan Rostáš (1)
Ivan Kormaník (1)
Martin Estočák (1)
Matej Gera (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
lukasmozola (1)
Juraj Lukáč (1)
Zuzana Klincová (1)
Ján Pirč (1)
Robert Vrablica (1)
Martin Galgoczy (1)
Petr Kavan (1)
Bystrik Bugan (1)
Matej Košalko (1)
Miriam Potočná (1)
Vladimir Trojak (1)
Zuzana Bukvisova (1)
David Horváth (1)
Jana Mitterpachova (1)
Martin Hudec (1)
Marcel Jurko (1)
Tibor Menyhért (1)
Zuzana Kohútová (1)
Tomas Kovac (1)
Matej Kurian (1)
Lucia Berdisová (1)
Robert Šorl (1)
Paula Demianova (1)
Jakub Mandelík (1)
Bohumil Havel (1)
Tomáš Demo (1)
Ondrej Jurišta (1)
Martin Svoboda (1)
lukas.kvokacka (1)
Dušan Marják (1)
Peter K (1)
Igor Krist (1)
Róbert Černák (1)
Richard Macko (1)
Natalia Janikova (1)
Eduard Pekarovič (1)
Vincent Lechman (1)
Tomáš Korman (1)
Roman Prochazka (1)
Vladislav Pečík (1)
Michal Ďubek (1)
Radoslav Pálka (1)
Ladislav Pollák (1)
Katarína Dudíková (1)
I. Stiglitz (1)
Peter Janík (1)
peter straka (1)
Ivan Priadka (1)
Martin Poloha (1)
Petr Steiner (1)
Ivan Michalov (1)
Pavol Mlej (1)
Martin Šrámek (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Lucia Palková (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Peter Kubina (1)
Pavel Lacko (1)
Zuzana Adamova (1)
Emil Vaňko (1)
Viliam Vaňko (1)
Nora Šajbidor (1)
jaroslav čollák (1)
David Halenák (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Po prednese právneho zástupcu žalobcu bolo vyhlásené uznesenie: „Súd (v mene dlžníka) vznáša námietku premlčania žalobcom uplatneného nároku“

Martin Maliar, 25. 06. 2014 v 15:41

Proces, ktorý vedie k prijímaniu všeobecne záväzných právnych predpisov v našich pomeroch nikdy neoplýval nejakými nepísanými pravidlami typu „No Wild Riders“, či zákaz nepriamych novelizácii.

Ak sa začítame do „nového“ §5b zákona o ochrane spotrebiteľa, môžeme zostať trošku zaskočení novelizáciou nielen tohto predpisu, ale vo svojej podstate aj zmenou základných súkromnoprávnych konceptov, akými sú napr. relatívna neplatnosť, či premlčanie (možno aj iné).

„Orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy prihliada aj bez návrhu na nemožnosť uplatnenia práva, na oslabenie nároku predávajúceho voči spotrebiteľovi, vrátane jeho premlčania alebo na inú zákonnú prekážku alebo zákonný dôvod, ktoré bránia uplatniť alebo priznať plnenie predávajúceho voči spotrebiteľovi, aj keď by inak bolo potrebné, aby sa spotrebiteľ týchto skutočností dovolával.“

Poďme sa na to pozrieť trošku bližšie:

Orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy – takýmto orgánom bude spravidla súd, ktorý je typickým orgánom poskytujúcim ochranu súkromnoprávnym vzťahom.

Prihliada aj bez návrhu na nemožnosť uplatnenia práva – vo svojej podstate tu bola zrejme mienená preklúzia práva dodávateľa, ale ako niekto už v minulosti povedal „Zbytočne je súčasťou právneho predpisu ustanovenie o nemožnosti uplatnenia práva (podania odvolania a pod.). Tak či onak sa návrh, či odvolanie podá a nemožno tomu zabrániť legislatívnou formuláciou o „nemožnosti“ zabrániť.“ Tu nejde o nič nové, to platí „per se“ aj dnes.

Prihliada aj bez návrhu na oslabenie nároku predávajúceho voči spotrebiteľovi, vrátane jeho premlčania – a tu som, priznám sa, trochu prekvapený a rozmýšľam, že ako by som to v pozícii súdu rozhodujúceho v občianskom súdnom konaní k tomu pristúpil. Keďže „hmota“ (druhá veta § 100 ods. 1 OZ) každopádne vyžaduje od účastníka aktivitu v podobe námietky, nevychádza mi nič iné ako pravidlo o vydaní uznesenia súdom, ktorého obsahom bude takáto „z úradnej povinnosti podaná“ námietka. Nazdávam sa, že odkladanie námietky premlčania na „prekvapivé“ rozhodnutie vo veci samej by mohlo byť odňatím možnosti konať pred súdom, keďže aj voči námietke premlčania sa dá vzniesť relevantná obrana – typicky plynutie, pretrhnutie, spočívanie.

Prihliada aj bez návrhu na inú zákonnú prekážku alebo zákonný dôvod, ktoré bránia uplatniť alebo priznať plnenie predávajúceho voči spotrebiteľovi – v podstate inými slovami to isté ako „ prihliada na nemožnosť uplatnenia práva“ s dôvetkom „aj keď by inak bolo potrebné, aby sa spotrebiteľ týchto skutočností dovolával“ možným rozšírením aj na prípady relatívnej neplatnosti.

Mám pocit, že tieto pravidlá idú ešte za pravidlá podľa pôvodného § 5 OSP („Súdy poskytujú občanom i organizáciám poučenie o ich právach a povinnostiach, pomáhajú im pri uplatnení ich práv a všestranne dbajú o to, aby nikto pre nedostatok právnych znalostí neutrpel ujmu.“), ktorý od nich vyžadoval od súdov len plnenie poučovanej povinnosti. Keďže prihliadanie na zákonné prekážky uplatňovania, či preklúziu práva platí z povahy vecí už dnes, účelom zavedenia ustanovenia bol zrejme len záujem na zmene konceptu inštitútov premlčania, či relatívnej neplatnosti. Ostáva zrejme len dúfať, že všeobecné súdy nájdu cestu na správny výklad "vôle zákonodárcu".


Názory k článku Po prednese právneho zástupcu žalobcu bolo vyhlásené uznesenie: „Súd (v mene dlžníka) vznáša námietku premlčania žalobcom uplatneného nároku“:


  slovacek, 27. 06. 2014 v 17:49 - KS Brno jakbysmet

soudkyne Telecka na KS Brno tohle umi taky..

  Kristián Csach, 11. 07. 2014 v 12:06 - § 5b ZOS

Martin, nemyslím, že by sme to ustanovenie v jeho časti interpretovať ako a priori obsolentné. Je škoda, že si normotvorca vymýšľa nové civilistické kategórie / pojmy (oslabenie nároku, nemožnosť uplatnenia práva - myslená hmotnoprávne!) a ani sa neunúva ich vysvetliť. Ak už použil nové pojmy a nové normy, tak ich nemôžeme vykladať tak, že sú obsolentné (lebo už ten istý výsledok dosahujú iné normy), ale hľadať, kde sa majú aplikovať - musíme teda predpokladať, že nejaký rozsah aplikácie majú. Musíme vychádzať aj z toho, že sa norma vzťahuje na niečo iné ako premlčanie, a zároveň, že "toho niečoho iného" je množina o aspoň troch, resp. štyroch možnostiach.

Podľa dikcie by na prvý pohľad mal daný § zahrňať aj:
- námietku nesplnenia zmluvy (sčasti problém odpadá kvôli pravidelnej synalagme),
- námietku anticipovaného nesplenia zmluvy (tu problém ale bude),
- námietku relatívnej neplatnosti (najmä omyl, ale aj BSM, PSV - snáď sa bude ustanovenie interpretovať tak, že ide iba o možný procesný úkon účastníka konania :))
- hmotnoprávne úkony, ktorými sa nárok podnikateľa voči spotrebiteľovi oslabuje (oslabenie - vnímam ho tak kvantitatívne - znižuje, ako aj kvalitatívne - stáva sa naturálnym, stráca sa zabezpečenie a podobne), to jest napríklad aj uplatnenie si zľavy z kúpnej ceny, započítanie, odstúpenie od zmluvy, výpoveď...

... ehmm, divné, či? Ako sa môže súd dovolávať omylu spotrebiteľa? Mal by za neho vypovedať zmluvu / odstúpiť od nej, ak je právny následok vhodnejší? Mal by za spotrebiteľa uplatniť zníženie kúpnej ceny?
Keď som o tom debatoval na školené so sudcami, tak som navrhoval sa sústrediť na záver ustanovenia: "týchto skutočností dovolával". Teda, že môže ísť iba o skutočnosti (a nie vôľové úkony - výkony Gestaltungsrechte), ktorých sa spotrebiteľ má dovolávať. A to dovolávanie by som chápal procesne - dovlávať sa v konaní, nie hmotnoprávne - uplatňovať si práva. To by sedelo na premlčanie, ale nie na problematické hmotnoprávne otázky. Oblúkom sa ale dostaneme späť k otázke, čo iné ako premlčanie to má upravovať...

Všeobecne je to ale nezmyselne napísané ustanovenie, ktorého primárnym účelom bolo asi toto: chceme, aby premlčanie v spotrebiteľských veciach bola preklúzia. Ale potrebujeme riešenie tu a teraz, tak to nenapíšeme do hmoty (retroaktivita), ale do procesu (a tvárime sa, že nie je retroaktivita - uvidíme, ako sa k retroaktivite prezlečenej hmoty postaví ÚS, je tolen otázka času, kedy sa k nemu vec dostane). A aby to nevyzeralo okato, pripojíme zaklínadlá. Príkaz ten znel jasne ...

  Jaroslav Čollák, 19. 09. 2016 v 22:23 - FYI

.dňa 8.9.2015 napadol predmetné ustanovenie § 5b Okresný súd Košice II pre jeho rozpor s ústavou pred USSR.
(Do)Dnes nemám informáciu, ako konanie dopadlo.

  Jaroslav Čollák, 08. 02. 2017 v 19:01 - uznesenie ÚSSR PL ÚS 11/2016

USSR na nevrejnom zasadnutí 9. novembra 2016 v pléne zloženom.....a takto rozhodol:
Návrh Okresného súdu Košice II prijíma na ďalšie konanie.

  Jaroslav Čollák, 08. 02. 2018 v 10:56 - Prihliadanie súdu na premčanie ex offo - protiústavné

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na verejnom zasadnutí pléna 7. februára 2018 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 11/2016 o návrhu Okresného súdu Košice II o súlade § 5b zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa s čl. 1 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky takto:

Ustanovenie § 5b zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 46 ods. 1 v spojení s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Odlišné stanovisko k rozhodnutiu pripájajú predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková a podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Milan Ľalík.

Bližšie:
https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/60972415/TI_9_2018/217834e2-4fd1-4e4e-93e7-04ee79b9437c

Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím