lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (159)
Juraj Gyarfas (106)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (35)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (25)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (9)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Michal Krajčírovič (4)
Ján Lazur (4)
Radovan Pala (4)
Josef Kotásek (4)
Monika Dubská (4)
Petr Kolman (4)
Pavol Szabo (4)
Maroš Hačko (4)
Natália Ľalíková (4)
Ladislav Hrabčák (3)
Ivan Bojna (3)
Pavol Kolesár (3)
Denisa Dulaková (3)
Jakub Jošt (3)
Peter Pethő (3)
Josef Šilhán (3)
Adam Valček (3)
Marián Porvažník (2)
Lukáš Peško (2)
Roman Kopil (2)
Juraj Schmidt (2)
Maroš Macko (2)
Anton Dulak (2)
Marek Maslák (2)
Jozef Kleberc (2)
Ondrej Halama (2)
Andrej Kostroš (2)
Martin Serfozo (2)
Juraj Straňák (2)
Bob Matuška (2)
Michal Hamar (2)
Ludmila Kucharova (2)
Dávid Tluščák (2)
Gabriel Volšík (2)
Zsolt Varga (2)
Peter Varga (2)
Jiří Remeš (2)
Martin Gedra (2)
Vladimir Trojak (1)
Michal Ďubek (1)
Peter Kubina (1)
Róbert Černák (1)
Martin Šrámek (1)
Jakub Mandelík (1)
Vincent Lechman (1)
Tomáš Ľalík (1)
Natalia Janikova (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
marcel.ruzarovsky (1)
Gabriel Závodský (1)
Tibor Menyhért (1)
Peter Marcin (1)
Tomas Kovac (1)
Dušan Rostáš (1)
lukasmozola (1)
Vladislav Pečík (1)
Peter K (1)
Ivan Priadka (1)
Lucia Palková (1)
Lucia Berdisová (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Miriam Potočná (1)
lukas.kvokacka (1)
Tomáš Demo (1)
David Horváth (1)
Martin Poloha (1)
Matej Kurian (1)
Juraj Lukáč (1)
Viliam Vaňko (1)
Ivan Michalov (1)
Robert Šorl (1)
Peter Kotvan (1)
Ladislav Pollák (1)
Zuzana Adamova (1)
Petr Steiner (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Martin Galgoczy (1)
Michal Jediný (1)
Jana Mitterpachova (1)
Bystrik Bugan (1)
Peter Janík (1)
Zuzana Kohútová (1)
Bohumil Havel (1)
Martin Svoboda (1)
Tomáš Korman (1)
Eduard Pekarovič (1)
Pavel Lacko (1)
Emil Vaňko (1)
Katarína Dudíková (1)
Richard Macko (1)
Matej Košalko (1)
Zuzana Klincová (1)
peter straka (1)
I. Stiglitz (1)
Igor Krist (1)
Petr Kavan (1)
Martin Estočák (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Robert Vrablica (1)
Ivan Kormaník (1)
Dušan Marják (1)
Nora Šajbidor (1)
Matej Gera (1)
Martin Hudec (1)
Ondrej Jurišta (1)
Marcel Jurko (1)
Radoslav Pálka (1)
David Halenák (1)
Ján Pirč (1)
Pavol Mlej (1)
jaroslav čollák (1)
Roman Prochazka (1)
Paula Demianova (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Zrušenie exequatur v novele Nariadenia Brusel I

Martin Šrámek, 07. 08. 2013 v 21:03

O novele Nariadenia Brusel I tu už zmienka bola. Rád by som ale venoval pár viet zmene, ktorá ešte nebola bližšie rozobraná. Je ňou zrušenie Vyhlásenia vykonateľnosti tzv. exequatur. Aby bolo jasné čo sa pod tým skrýva popíšem najprv súčasnú situáciu a potom sa pokúsim priblížiť dôsledky zmeny od roku 2015.

Aby sa uľahčil a tým podporil cezhraničný obchod v rámci EÚ je potrebné aby veritelia mohli svoje pohľadávky relatívne bezbolestne uplatniť v iných členských štátoch, kde dlžník disponuje majetkom. Preto sa rozsudky vydané v jednom členskom štáte uznávajú v ostatných členských štátoch bez osobitného konania. Rozsudok sa neuzná iba na základe dôvodov spomenutých v čl. 34 a 35 nariadenia. Takýto dôvod je napríklad porušenie výlučnej právomoci podľa čl. 22 alebo ak je rozsudok v rozpore s verejným poriadkom členského štátu v ktorom sa o uznanie žiada.

Rozsudok, ktorý je vykonateľný v členskom štáte, kde bol vydaný, nie je ale sám od seba vykonateľný v inom členskom štáte. Podľa čl. 38 nariadenia je na to potrebné tzv. Vyhlásenie vykonateľnosti (alebo je to Doložka po slovensky?). Kým súd toto vyhlásenie nevydá, dovoľuje čl. 47 ods. 1 navrhovateľovi pristúpiť iba k predbežným ochranným opatreniam. Vyhlásenie vykonateľnosti sa povinnému doručí a podľa čl. 43 ods. 5 sa mu nechá, závisiac od štátu bydliska, mesačná resp. dvojmesačná lehota na podanie odvolania. Súd, ktorý rozhoduje o odvolaní ho smie zrušiť iba na základe dôvodov uvedených v čl. 34 a 35. Počas odvolacej lehoty a do rozhodnutia o odvolaní sa nesmie pristúpiť k výkonu. Výsledok je teda vcelku prijateľný pre dlžníka, ktorý má ešte primeraný čas na vznesenie námietok podľa čl. 34 a 35. Napríklad ak nebol jeho zástupca pripustený ku konaniu.

Od roku 2015 je rozsudok, vydaný v jednom členskom štáte, vykonateľný v iných členských štátoch bez toho, aby bolo potrebné Vyhlásenie vykonateľnosti (čl. 39 novely). Navrhovateľ teda môže bez všetkého ihneď pristúpiť k exekúcií. Jedinou podmienkou je doručenie osvedčenia o výkone povinnému ešte pred prvým opatrením v rámci výkonu rozsudku.

Povinný ma potom možnosť podať návrh na zamietnutie výkonu, ak sa dovoláva jedného z dôvodov v čl. 45 novely, do ktorého boli zlúčené články 34 a 35 starého nariadenia. Spolu s návrhom na zamietnutie môže podľa čl. 44 novely podať aj návrh na predbežne zastavenie výkonu príp. na obmedzenie exekúcie na ochranné opatrenia.

Podstatný rozdiel oproti terajšiemu nariadeniu spočíva teda v tom, že povinný podniká všetky obranné kroky počas bežiacej exekúcie. V mnohých prípadoch aj vo viacerých členských štátoch naraz. Toto by za určitých okolností mohlo existenciu firmy ohroziť.

Európsky zákonodarca teda jednoznačne uprednostnil záujmy veriteľov oproti dlžníkom. A to práve pri tých procesných predpisoch, ktoré by mali zabezpečiť istú rovnováhu zbraní, potrebnú na dosiahnutie spravodlivého výsledku.


Názory k článku Zrušenie exequatur v novele Nariadenia Brusel I:


  Jiří Remeš, 08. 08. 2013 v 15:59 - Jiří Remeš

Změnu vítám, hlavně z toho důvodu, že věřitel po vyhraném sporu musí strávit spoustu času a peněz na 3-4 razítka, kdy nikdo již nepřezkoumává rozhodnutí meritorně, soudy častokrát i zbytečně výkonu požadují vše ve svém jazyce, hrozí možnost odvolání, a po tom všem má věřitel možnost výkonu jen v rámci jediného určitého státu. Doložky odpadly u dalších přeshraničních sporech dle unijní legislativy (Evr. platební rozkaz, drobné nároky atp.) a tak je jen vyústěním zásady důvěry mezi členskými státy, že zahraniční rozhodnutí netrpí žádnými vadami. Při zakotvení práva na spravedlivý proces ve všech národních ústavách, Evropské úmluvy a Evropské Listiny, nehledě na srovnatelné možnosti odvolání/přezkumu ve všech národních procesních předpisech, ma dlužník stále dostatečné záruky zákonnosti.

Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím