lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (153)
Juraj Gyarfas (103)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (31)
Kristián Csach (25)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (20)
Milan Hlušák (16)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Michal Novotný (7)
Martin Friedrich (7)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Radovan Pala (4)
Monika Dubská (4)
Robert Goral (4)
Petr Kolman (4)
Ján Lazur (4)
Josef Kotásek (4)
Pavol Szabo (4)
Lexforum (4)
Natália Ľalíková (4)
Pavol Kolesár (3)
Josef Šilhán (3)
Maroš Hačko (3)
Michal Krajčírovič (3)
Peter Pethő (3)
Adam Valček (3)
Jakub Jošt (3)
Denisa Dulaková (3)
Ivan Bojna (3)
Jiří Remeš (2)
Marián Porvažník (2)
Michal Hamar (2)
Juraj Schmidt (2)
Ladislav Hrabčák (2)
Peter Varga (2)
Jozef Kleberc (2)
Martin Gedra (2)
Ludmila Kucharova (2)
Bob Matuška (2)
Roman Kopil (2)
Lukáš Peško (2)
Zsolt Varga (2)
Dávid Tluščák (2)
Juraj Straňák (2)
Martin Serfozo (2)
Maroš Macko (2)
Anton Dulak (2)
Matej Kurian (1)
Lucia Palková (1)
Róbert Černák (1)
Martin Svoboda (1)
Vincent Lechman (1)
Paula Demianova (1)
Tomas Kovac (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Peter K (1)
Juraj Lukáč (1)
Robert Vrablica (1)
Robert Šorl (1)
Zuzana Adamova (1)
Ondrej Jurišta (1)
Matej Košalko (1)
Martin Hudec (1)
Tibor Menyhért (1)
Marcel Jurko (1)
Gabriel Volšík (1)
David Halenák (1)
lukasmozola (1)
Katarína Dudíková (1)
Dušan Marják (1)
Zuzana Kohútová (1)
Ondrej Halama (1)
Gabriel Závodský (1)
Ján Pirč (1)
Roman Prochazka (1)
Tomáš Demo (1)
Peter Kubina (1)
Marek Maslák (1)
Miriam Potočná (1)
Matej Gera (1)
peter straka (1)
Martin Estočák (1)
Jana Mitterpachova (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Bohumil Havel (1)
Martin Šrámek (1)
Pavol Mlej (1)
Peter Marcin (1)
Igor Krist (1)
Natalia Janikova (1)
Michal Ďubek (1)
Martin Galgoczy (1)
Nora Šajbidor (1)
Petr Kavan (1)
Radoslav Pálka (1)
Ivan Michalov (1)
David Horváth (1)
Viliam Vaňko (1)
Peter Janík (1)
Petr Steiner (1)
lukas.kvokacka (1)
Ladislav Pollák (1)
Pavel Lacko (1)
Bystrik Bugan (1)
Vladislav Pečík (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Vladimir Trojak (1)
I. Stiglitz (1)
Emil Vaňko (1)
Lucia Berdisová (1)
Ivan Kormaník (1)
Tomáš Ľalík (1)
Dušan Rostáš (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Čo s (ne)zákonným prevodom majetku obce?

Michal Hamar, 30. 08. 2011 v 12:12

V prvom rade by som chcel všetkých pozdraviť a poďakovať za zaujímavé články na tomto fóre, po prečítaní ktorých si musím uvedomiť, že aj po niekoľkých rokoch praxe som stále iba na začiatku „právnického poznania“.

Vzhľadom na to, že pracujem prevažne so správnym právom, môj príspevok bude smerovať niekde do tejto oblasti, zároveň by som ním chcel nadviazať na starší článok Rozkrádačka obecného majetku a čo s ňou.

V súčasnosti platné znenie zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v § 9a upravuje postup, ktorý musí obec dodržať pri prevode a prenájme obecného majetku. Ak použijeme jeden z vo verejnej správe často používaných pojmov, tými najtransparentnejšími spôsobmi nakladania sú obchodná verejná súťaž a dobrovoľná dražba, menej transparentným spôsobom je priamy predaj/prenájom a za najmenej transparentný možno považovať aplikáciu zákonom stanovených výnimiek z vyššie uvedených postupov. Následne podľa § 9b „(1) Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, sa môže domáhať neplatnosti právneho úkonu alebo určenia vlastníctva obce k majetku, ktorý bol obcou prevedený na tretiu osobu, ak prevod majetku obce nebol realizovaný na základe obchodnej verejnej súťaže, 22b) dražbou22c) alebo priamym predajom najmenej za cenu stanovenú podľa osobitného predpisu, 22d) okrem prípadov, keď tento zákon iný spôsob prevodu pripúšťa. (2) Žalobu podľa odseku 1 je možné podať na súde do jedného roka odo dňa prevodu vlastníckeho práva z majetku obce na nadobúdateľa.“ Zákon teda stanovuje jasné pravidlá a hrozbu sankcie pre všetky samosprávy, ktoré napadne postupovať pri nakladaní s verejným majetkom nehospodárne.

Jednou z najrozšírenejších možností, ako nepostupovať tými transparentnejšími z vyššie uvedených spôsobov, je konkrétne nakladanie s majetkom subsumovať pod dôvody hodné osobitného zreteľa, pri ktorých iste každého napadne, že môžu zakryť veľa naozaj „osobitných“ prípadov. Prax však ukázala, že ak chce obec postupovať v súlade so zákonom a pritom aj efektívne, uvedená výnimka je naozaj potrebná a je aj veľmi často uplatňovaná.

Po bližšom pohľade na dikciu zákona by sme mohli ustanovenie § 9b formulovať napríklad aj takto negativisticky: ak dôjde k prevodu majetku obce, domáhať sa neplatnosti právneho úkonu alebo určenia vlastníctva obce k prevedenému majetku

nemožno, ak išlo o prevod na základe obchodnej verejnej súťaže, zároveňnemožno ani, ak išlo o prevod na základe dražby, rovnakonemožno ani vtedy, ak išlo o prevod priamym predajom najmenej za cenu stanovenú podľa osobitného predpisu a napokonnemožno ani v tom prípade, ak išlo o niektorý z iných spôsobov prevodu, ktoré zákon pripúšťa.

Takže ak zákon „iný spôsob prevodu pripúšťa“ ak ide o pomerne široký pojem dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je na výlučnom posúdení obecného zastupiteľstva („o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený“ - § 9a ods. 8 písm. e)), musí ísť skutočne o neobvyklý a inovatívny spôsob prevodu, ktorý by sa zastupiteľstvo rozhodlo použiť (nakoľko v zmysle zákona zastupiteľstvo schvaľuje aj spôsob prevodu nehnuteľného majetku a prevod pri priamom predaji), aby dalo občanovi možnosť obrátiť sa na súd. Uvádzaná možnosť domáhať sa súdnej ochrany by tak bola teoreticky využiteľná napr. v prípade, ak by prevod schválil starosta bez vedomia obecného zastupiteľstva, v tomto prípade by však asi nijaká správa katastra nepovolila vklad.

Samozrejme, nie je vylúčené, že samospráva skutočne bude postupovať tak, že obíde všetky uvádzané možnosti, pričom pre priamy prevod majetku konkrétnej osobe nebude existovať nijaká zákonná výnimka a tento nebude ani označený ako dôvod hodný osobitného zreteľa, čím skutočne umožní aplikáciu § 9b, čo si však viem len ťažko predstaviť aj v tej najrázovitejšej obci. Napriek nesporne pozitívnej snahe zákonodarcu tak dikcia zákona v praxi neposkytuje ani nemôže poskytnúť veľa možností pre domáhanie sa súdnej ochrany, čím na druhej strane minimalizuje množstvo šikanóznych žalôb.

Ak má niekto skúsenosti s konaním na súde podľa § 9b, budem vďačný za akékoľvek informácie.


Názory k článku Čo s (ne)zákonným prevodom majetku obce?:


  Juraj Gyarfas, 30. 08. 2011 v 14:20 - privítanie

Ďakujem za zaujímavý článok a som rád, že môžem privítať nového prispievateľa. K samotnej téme však neviem nič doplniť. Odkedy som písal o Rozkrádačke obecného majetku som nepočul o žiadnom konkrétnom prípade, kedy bola aktívna legitimácia podľa § 9b v praxi využitá. Aj keď určite by to bola dosť veľká zábava :-)

Budem preto tiež vďačný za akékoľvek praktické skúsenosti.

Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím