lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (153)
Juraj Gyarfas (103)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (31)
Kristián Csach (25)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (20)
Milan Hlušák (16)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Martin Friedrich (8)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Lexforum (4)
Monika Dubská (4)
Ján Lazur (4)
Natália Ľalíková (4)
Josef Kotásek (4)
Robert Goral (4)
Pavol Szabo (4)
Petr Kolman (4)
Radovan Pala (4)
Denisa Dulaková (3)
Adam Valček (3)
Michal Krajčírovič (3)
Jakub Jošt (3)
Pavol Kolesár (3)
Maroš Hačko (3)
Peter Pethő (3)
Josef Šilhán (3)
Ivan Bojna (3)
Jozef Kleberc (2)
Martin Gedra (2)
Anton Dulak (2)
Maroš Macko (2)
Michal Hamar (2)
Peter Varga (2)
Juraj Straňák (2)
Roman Kopil (2)
Martin Serfozo (2)
Ladislav Hrabčák (2)
Zsolt Varga (2)
Lukáš Peško (2)
Marián Porvažník (2)
Jiří Remeš (2)
Ludmila Kucharova (2)
Dávid Tluščák (2)
Juraj Schmidt (2)
Bob Matuška (2)
Martin Galgoczy (1)
Martin Estočák (1)
Ondrej Jurišta (1)
Roman Prochazka (1)
Lucia Berdisová (1)
Tibor Menyhért (1)
Tomáš Ľalík (1)
Dušan Marják (1)
Juraj Lukáč (1)
David Halenák (1)
Emil Vaňko (1)
Bystrik Bugan (1)
Marcel Jurko (1)
Robert Šorl (1)
Martin Hudec (1)
Radoslav Pálka (1)
Jana Mitterpachova (1)
Vladislav Pečík (1)
lukas.kvokacka (1)
Natalia Janikova (1)
Zuzana Adamova (1)
Nora Šajbidor (1)
Matej Gera (1)
Gabriel Volšík (1)
Petr Kavan (1)
Peter Kubina (1)
Vladimir Trojak (1)
Ivan Michalov (1)
Bohumil Havel (1)
Ivan Kormaník (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Matej Kurian (1)
Ondrej Halama (1)
Peter K (1)
Zuzana Kohútová (1)
Viliam Vaňko (1)
Katarína Dudíková (1)
Tomas Kovac (1)
Peter Marcin (1)
Róbert Černák (1)
lukasmozola (1)
Dušan Rostáš (1)
Ladislav Pollák (1)
Matej Košalko (1)
Paula Demianova (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Peter Janík (1)
Martin Šrámek (1)
Petr Steiner (1)
Vincent Lechman (1)
I. Stiglitz (1)
Michal Ďubek (1)
David Horváth (1)
Tomáš Demo (1)
Gabriel Závodský (1)
Martin Svoboda (1)
Pavel Lacko (1)
Pavol Mlej (1)
Robert Vrablica (1)
Lucia Palková (1)
Miriam Potočná (1)
Marek Maslák (1)
peter straka (1)
Igor Krist (1)
Ján Pirč (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Věcná legitimace a žaloba na určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu

Milan Kvasnica, 14. 08. 2009 v 14:03

Změnou právní úpravy zákonem číslo 107/2006 Sb. došlo s účinností od 31.3.2006 k tomu, že pronajímatel není nucen žalovat u soudu přivolení k výpovědi z nájmu bytu. Naopak nájemce je nucen, pokud s výpovědí nesouhlasí, podat u soudu žalobu na určení neplatnosti výpovědi.

Doposud neřešenou otázkou bylo, kdo je účastníkem řízení o určení neplatnosti v případě, kdy jde o společný nájem bytu manžely.

Nejvyšší soud judikoval v řízení vedeném pod sp. zn.: 26 Cdo 1704/2008, že soudní praxe již v minulosti (srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. května 1997, sp. zn. 3 Cdon 122/96, uveřejněný pod č. 56 v sešitě č. 7 z roku 1997 časopisu Soudní judikatura) dovodila, že v řízení o přivolení k výpovědi z nájmu bytu mají manželé - společní nájemci bytu ve smyslu § 703 a násl. obč. zák. - postavení nerozlučných společníků a že právo společného nájmu bytu manžely se ve způsobu ukončení nájemního poměru (v tom smyslu, že nájem bytu zanikne oběma manželům současně) neliší od zániku nájemního poměru u výlučných nájemců bytu. Současně dovodila, že právo společného nájmu bytu manžely je zvláštním případem společného nájmu bytu, jehož podstata spočívá v tom, že svědčí oběma manželům společně a nedílně, a že v hmotněprávní oblasti se tato nedílnost projevuje mimo jiné tím, že výpověď musí být dána oběma manželům a oběma musí být také doručena (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. června 1997, sp. zn. 2 Cdon 37/97, uveřejněný pod č. 55 v sešitě č. 7 z roku 1997 časopisu Soudní judikatura).

Postavení manželů (společných nájemců bytu) jako nerozlučných společníků se však projevuje i v tom, že oba manželé musí být účastníky řízení o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu. Podal-li proto žalobu o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu jen jeden ze společných nájemců bytu, tj. jeden z manželů (např. proto, že s druhým manželem v důsledku neshod vůbec nekomunikuje, či proto, že druhý manžel s podáním žaloby nesouhlasil), je zapotřebí, aby druhého společného nájemce (druhého manžela) v žalobě označil jako (dalšího) žalovaného - vedle pronajímatele, který dal manželům výpověď z nájmu bytu. Přitom však postačí (je-li výpověď z nájmu bytu doručena oběma manželům), jestliže v šedesátidenní lhůtě ( § 711 odst. 3 obč. zák.) podá žalobu na určení její neplatnosti jen jeden z nich a v řízení před soudem prvního stupně, a to i po uplynutí lhůty podle § 711 odst. 3 obč. zák., navrhne přistoupení druhého manžela do řízení na straně žalobce podle § 92 odst. 1 o.s.ř. (citované ustanovení neplatí pro odvolací řízení - viz § 216 odst. 1 o.s.ř.); není však vyloučeno, aby podle citovaného ustanovení navrhl vstup druhého manžela do řízení na straně žalovaného, a pak už je vůbec nerozhodné, zda takový návrh byl podán ve lhůtě podle § 711 odst. 3 obč. zák. Zbývá dodat, že vyhoví-li soud žalobě na určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu, pak rozsudkem pouze deklaruje (slovy zákona "určuje"), že výpověď je neplatná. Jelikož účastníkům se v tomto řízení neukládají žádné povinnosti, je nerozhodné, zda druhý z manželů je jako účastník řízení na žalující straně či na straně žalované. Na podporu uvedeného názoru lze rovněž poukázat na rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 28. února 1994, sp. zn. 4 Cdo 7/94, uveřejněný pod č. 42 v sešitě č. 7 z roku 1996 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, v němž vrchní soud, byť v řízení o určení neplatnosti dohody uzavřené mezi povinnou osobou a oprávněnou osobou o vydání věci podle zákona č. 403/1990 Sb., dovodil, že v tomto řízení musí být účastníky řízení všichni, kteří tuto dohodu uzavřeli (popřípadě jejich právní nástupci), a to ať jako žalobci nebo jako žalovaní.

Z uvedeného vyplývá, že neúčastní-li se řízení o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu všichni nerozluční společníci (zde manželé jako společní nájemci bytu), nemůže být žalobě vyhověno, a to pro nedostatek věcné legitimace. V případě opačného výkladu by se totiž nedalo vyloučit podání žaloby o určení neplatnosti jediné výpovědi z nájmu bytu doručené oběma manželům každým z manželů jako společných nájemců bytu samostatně.


Názory k článku Věcná legitimace a žaloba na určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu:


Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím