lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (159)
Juraj Gyarfas (106)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (35)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (25)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Martin Friedrich (9)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Michal Novotný (7)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Robert Goral (5)
Lexforum (5)
Ján Lazur (4)
Monika Dubská (4)
Pavol Szabo (4)
Petr Kolman (4)
Maroš Hačko (4)
Michal Krajčírovič (4)
Natália Ľalíková (4)
Radovan Pala (4)
Josef Kotásek (4)
Denisa Dulaková (3)
Peter Pethő (3)
Josef Šilhán (3)
Adam Valček (3)
Pavol Kolesár (3)
Jakub Jošt (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Ivan Bojna (3)
Peter Varga (2)
Anton Dulak (2)
Gabriel Volšík (2)
Jozef Kleberc (2)
Ondrej Halama (2)
Marek Maslák (2)
Martin Gedra (2)
Juraj Schmidt (2)
Maroš Macko (2)
Martin Serfozo (2)
Jiří Remeš (2)
Marián Porvažník (2)
Michal Hamar (2)
Lukáš Peško (2)
Bob Matuška (2)
Roman Kopil (2)
Ludmila Kucharova (2)
Juraj Straňák (2)
Andrej Kostroš (2)
Zsolt Varga (2)
Dávid Tluščák (2)
Tomáš Demo (1)
Lucia Palková (1)
Katarína Dudíková (1)
Roman Prochazka (1)
Ondrej Jurišta (1)
Robert Vrablica (1)
Petr Steiner (1)
jaroslav čollák (1)
Zuzana Kohútová (1)
Emil Vaňko (1)
Tibor Menyhért (1)
Pavel Lacko (1)
Radoslav Pálka (1)
Dušan Rostáš (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Zuzana Klincová (1)
Jana Mitterpachova (1)
Ivan Michalov (1)
Lucia Berdisová (1)
Martin Svoboda (1)
Petr Kavan (1)
Martin Hudec (1)
David Horváth (1)
Marcel Jurko (1)
Tomáš Korman (1)
Vincent Lechman (1)
Michal Ďubek (1)
Vladimir Trojak (1)
Viliam Vaňko (1)
Peter Kubina (1)
Matej Kurian (1)
Nora Šajbidor (1)
Matej Košalko (1)
Ladislav Pollák (1)
Ján Pirč (1)
Peter K (1)
peter straka (1)
Tomas Kovac (1)
Paula Demianova (1)
Martin Estočák (1)
Ivan Kormaník (1)
Bystrik Bugan (1)
Natalia Janikova (1)
Matej Gera (1)
Miriam Potočná (1)
David Halenák (1)
Robert Šorl (1)
lukasmozola (1)
Vladislav Pečík (1)
Tomáš Ľalík (1)
Róbert Černák (1)
Gabriel Závodský (1)
Zuzana Adamova (1)
Ivan Priadka (1)
Martin Poloha (1)
Igor Krist (1)
Richard Macko (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Dušan Marják (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Martin Galgoczy (1)
Peter Marcin (1)
lukas.kvokacka (1)
Eduard Pekarovič (1)
I. Stiglitz (1)
Martin Šrámek (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Jakub Mandelík (1)
Pavol Mlej (1)
Bohumil Havel (1)
Peter Janík (1)
Juraj Lukáč (1)
Jaroslav Nižňanský (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Primeranosť zmluvnej pokuty alebo čo je veľa, to je moc!

Juraj Gyarfas, 12. 06. 2009 v 15:20

K téme primeranosti zmluvnej pokuty v českej judikatúre už Milan na tomto blogu viackrát písal a to napríklad tu, tu, tu, tu a potom ešte aj tu.

Tento post nemá byť žiadnym komplexným pojednaním o tejto zaujímavej a dôležitej téme. Rád by som len upozornil na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý sa k tejto téme vyjadril v konaní vedenom pod sp. zn. 1 Obdo V 93/2004. Ak to môžem zhrnúť, čo je veľa, to je moc a 4 700 % p.a. je už naozaj veľa.

Slovami najvyššieho súdu:

"Použitie moderačného práva je zásahom do zmluvnej voľnosti účastníkov obchodného záväzkového vzťahu. Možnosť takéhoto zásahu zákonná úprava predpokladá a upravuje. Zásah súdu do zmluvných vzťahov aplikáciou § 301 Obchodného zákonníka je postupom výnimočným a jeho použitie je na mieste len v odôvodnených prípadoch, ak sa výška pokuty javí ako neprimerane vysoká. ...

Podľa zmluvy bola zmluvná pokuta 75 000,- Sk za každý deň omeškania (ak omeškanie presiahlo 61 dní) dojednaná pre obe zmluvné strany, čo znamená, že stíhala zhotoviteľa diela pre prípad omeškania so zhotovením a odovzdaním diela, i žalovaného pre prípad omeškania so zaplatením ceny. Z uvedeného pohľadu je dohoda vyvážená a nemožno ju považovať za jednostranne zvýhodňujúcu jednu zmluvnú stranu. Napriek uvedeným skutočnostiam, ktoré v zásade svedčia v prospech žalobcu, aj dovolací súd dospel k záveru, že žalobcom uplatňovaná zmluvná pokuta je neprimerane vysoká. Pokuta 75 000,- Sk za každý deň omeškania, vychádzajúc z ceny diela, zodpovedá takmer 13 %. Po prevedení na ročnú úrokovú sadzbu by to predstavovalo približne 4 700 %, teda štyridsaťsedemnásobok ceny diela. Súdom priznaná zmluvná pokuta, nepočítajúc pokutu priznanú za obdobie po uznaní dlhu, predstavuje takmer 18-násobok ceny diela. ...

Priznanie zmluvnej pokuty mnohonásobne prevyšujúcej právo, ktoré zabezpečuje, by viedlo k celkom neodôvodnenému majetkovému prospechu povinného a vo vzťahu k povinnému by bolo neúmerne prísnou a bezdôvodnou sankciou, ktorá nie je nevyhnutná pre naplnenie zabezpečovacej funkcie zmluvnej pokuty.
"


Názory k článku Primeranosť zmluvnej pokuty alebo čo je veľa, to je moc!:


  Juraj Gyarfas, 27. 08. 2019 v 10:32 - neprimeranosť zmluvnej pokuty nespôsobuje neplatnosť

"Jako právní jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům ( § 588 o. z.), nelze považovat ujednání o smluvní pokutě pouze z důvodu nepřiměřenosti její výše; takovou smluvní pokutu může soud na návrh dlužníka snížit s přihlédnutím ke kritériím stanoveným v § 2051 o. z.

Jinak řečeno, nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta nemůže z důvodu své nepřiměřené výše zakládat (absolutní) neplatnost ujednání pro porušení dobrých mravů, nýbrž může být důvodem k použití moderačního práva soudu. Pokud by se dobrým mravům příčily okolnosti, za kterých byla smluvní pokuta sjednána, není vyloučeno posoudit její ujednání jako (absolutně) neplatné právní jednání podle § 588 o. z.; v takovém případě však nepřichází v úvahu její moderace.
"


NS ČR, sp. zn. 33 Cdo 5377/2017

Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím