lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (159)
Juraj Gyarfas (106)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (35)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (25)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Tomáš Čentík (9)
Martin Friedrich (9)
Zuzana Hecko (9)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Pavol Szabo (4)
Michal Krajčírovič (4)
Petr Kolman (4)
Josef Kotásek (4)
Monika Dubská (4)
Radovan Pala (4)
Maroš Hačko (4)
Natália Ľalíková (4)
Ján Lazur (4)
Josef Šilhán (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Adam Valček (3)
Jakub Jošt (3)
Ivan Bojna (3)
Denisa Dulaková (3)
Pavol Kolesár (3)
Peter Pethő (3)
Roman Kopil (2)
Anton Dulak (2)
Andrej Kostroš (2)
Marián Porvažník (2)
Zsolt Varga (2)
Dávid Tluščák (2)
Gabriel Volšík (2)
Jiří Remeš (2)
Marek Maslák (2)
Michal Hamar (2)
Peter Varga (2)
Ondrej Halama (2)
Jozef Kleberc (2)
Martin Serfozo (2)
Bob Matuška (2)
Martin Gedra (2)
Ludmila Kucharova (2)
Juraj Schmidt (2)
Maroš Macko (2)
Lukáš Peško (2)
Juraj Straňák (2)
Ondrej Jurišta (1)
Zuzana Adamova (1)
Natalia Janikova (1)
peter straka (1)
Radoslav Pálka (1)
Róbert Černák (1)
Zuzana Klincová (1)
Michal Jediný (1)
Eduard Pekarovič (1)
Zuzana Bukvisova (1)
jaroslav čollák (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Jakub Mandelík (1)
Bystrik Bugan (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
David Horváth (1)
Peter Marcin (1)
Robert Šorl (1)
Martin Hudec (1)
lukasmozola (1)
Miriam Potočná (1)
lukas.kvokacka (1)
Bohumil Havel (1)
Katarína Dudíková (1)
Peter K (1)
Pavel Lacko (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Martin Galgoczy (1)
Matej Gera (1)
Ladislav Pollák (1)
Tomáš Demo (1)
marcel.ruzarovsky (1)
Paula Demianova (1)
Marcel Jurko (1)
Igor Krist (1)
Matej Košalko (1)
Vincent Lechman (1)
Tomáš Ľalík (1)
Tomáš Korman (1)
Tibor Menyhért (1)
I. Stiglitz (1)
Martin Šrámek (1)
Nora Šajbidor (1)
Ján Pirč (1)
Matej Kurian (1)
Dušan Marják (1)
Martin Svoboda (1)
Michal Ďubek (1)
Robert Vrablica (1)
Tomas Kovac (1)
Ivan Michalov (1)
Ivan Priadka (1)
Lucia Palková (1)
Ivan Kormaník (1)
Dušan Rostáš (1)
Pavol Mlej (1)
David Halenák (1)
Juraj Lukáč (1)
Viliam Vaňko (1)
Peter Kotvan (1)
Vladimir Trojak (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Petr Steiner (1)
Roman Prochazka (1)
Zuzana Kohútová (1)
Peter Kubina (1)
Petr Kavan (1)
Lucia Berdisová (1)
Peter Janík (1)
Vladislav Pečík (1)
Emil Vaňko (1)
Martin Estočák (1)
Gabriel Závodský (1)
Jana Mitterpachova (1)
Martin Poloha (1)
Richard Macko (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Primeranosť zmluvnej pokuty alebo čo je veľa, to je moc!

Juraj Gyarfas, 12. 06. 2009 v 15:20

K téme primeranosti zmluvnej pokuty v českej judikatúre už Milan na tomto blogu viackrát písal a to napríklad tu, tu, tu, tu a potom ešte aj tu.

Tento post nemá byť žiadnym komplexným pojednaním o tejto zaujímavej a dôležitej téme. Rád by som len upozornil na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý sa k tejto téme vyjadril v konaní vedenom pod sp. zn. 1 Obdo V 93/2004. Ak to môžem zhrnúť, čo je veľa, to je moc a 4 700 % p.a. je už naozaj veľa.

Slovami najvyššieho súdu:

"Použitie moderačného práva je zásahom do zmluvnej voľnosti účastníkov obchodného záväzkového vzťahu. Možnosť takéhoto zásahu zákonná úprava predpokladá a upravuje. Zásah súdu do zmluvných vzťahov aplikáciou § 301 Obchodného zákonníka je postupom výnimočným a jeho použitie je na mieste len v odôvodnených prípadoch, ak sa výška pokuty javí ako neprimerane vysoká. ...

Podľa zmluvy bola zmluvná pokuta 75 000,- Sk za každý deň omeškania (ak omeškanie presiahlo 61 dní) dojednaná pre obe zmluvné strany, čo znamená, že stíhala zhotoviteľa diela pre prípad omeškania so zhotovením a odovzdaním diela, i žalovaného pre prípad omeškania so zaplatením ceny. Z uvedeného pohľadu je dohoda vyvážená a nemožno ju považovať za jednostranne zvýhodňujúcu jednu zmluvnú stranu. Napriek uvedeným skutočnostiam, ktoré v zásade svedčia v prospech žalobcu, aj dovolací súd dospel k záveru, že žalobcom uplatňovaná zmluvná pokuta je neprimerane vysoká. Pokuta 75 000,- Sk za každý deň omeškania, vychádzajúc z ceny diela, zodpovedá takmer 13 %. Po prevedení na ročnú úrokovú sadzbu by to predstavovalo približne 4 700 %, teda štyridsaťsedemnásobok ceny diela. Súdom priznaná zmluvná pokuta, nepočítajúc pokutu priznanú za obdobie po uznaní dlhu, predstavuje takmer 18-násobok ceny diela. ...

Priznanie zmluvnej pokuty mnohonásobne prevyšujúcej právo, ktoré zabezpečuje, by viedlo k celkom neodôvodnenému majetkovému prospechu povinného a vo vzťahu k povinnému by bolo neúmerne prísnou a bezdôvodnou sankciou, ktorá nie je nevyhnutná pre naplnenie zabezpečovacej funkcie zmluvnej pokuty.
"


Názory k článku Primeranosť zmluvnej pokuty alebo čo je veľa, to je moc!:


  Juraj Gyarfas, 27. 08. 2019 v 10:32 - neprimeranosť zmluvnej pokuty nespôsobuje neplatnosť

"Jako právní jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům ( § 588 o. z.), nelze považovat ujednání o smluvní pokutě pouze z důvodu nepřiměřenosti její výše; takovou smluvní pokutu může soud na návrh dlužníka snížit s přihlédnutím ke kritériím stanoveným v § 2051 o. z.

Jinak řečeno, nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta nemůže z důvodu své nepřiměřené výše zakládat (absolutní) neplatnost ujednání pro porušení dobrých mravů, nýbrž může být důvodem k použití moderačního práva soudu. Pokud by se dobrým mravům příčily okolnosti, za kterých byla smluvní pokuta sjednána, není vyloučeno posoudit její ujednání jako (absolutně) neplatné právní jednání podle § 588 o. z.; v takovém případě však nepřichází v úvahu její moderace.
"


NS ČR, sp. zn. 33 Cdo 5377/2017

Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím