lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (159)
Juraj Gyarfas (106)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (35)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (25)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Tomáš Čentík (9)
Martin Friedrich (9)
Zuzana Hecko (9)
Michal Novotný (7)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Robert Goral (5)
Lexforum (5)
Natália Ľalíková (4)
Maroš Hačko (4)
Radovan Pala (4)
Petr Kolman (4)
Monika Dubská (4)
Michal Krajčírovič (4)
Pavol Szabo (4)
Ján Lazur (4)
Josef Kotásek (4)
Denisa Dulaková (3)
Ivan Bojna (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Pavol Kolesár (3)
Adam Valček (3)
Jakub Jošt (3)
Peter Pethő (3)
Josef Šilhán (3)
Lukáš Peško (2)
Maroš Macko (2)
Ondrej Halama (2)
Ludmila Kucharova (2)
Juraj Schmidt (2)
Marek Maslák (2)
Michal Hamar (2)
Juraj Straňák (2)
Bob Matuška (2)
Andrej Kostroš (2)
Marián Porvažník (2)
Roman Kopil (2)
Martin Gedra (2)
Peter Varga (2)
Dávid Tluščák (2)
Anton Dulak (2)
Gabriel Volšík (2)
Jozef Kleberc (2)
Jiří Remeš (2)
Martin Serfozo (2)
Zsolt Varga (2)
Zuzana Klincová (1)
David Halenák (1)
Tomáš Ľalík (1)
Dušan Marják (1)
Martin Estočák (1)
Peter Janík (1)
Natalia Janikova (1)
Robert Vrablica (1)
Martin Poloha (1)
Tomáš Demo (1)
Róbert Černák (1)
Eduard Pekarovič (1)
Matej Kurian (1)
Bystrik Bugan (1)
Ladislav Pollák (1)
Pavel Lacko (1)
Juraj Lukáč (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Peter K (1)
lukasmozola (1)
Katarína Dudíková (1)
Peter Marcin (1)
Miriam Potočná (1)
Peter Kubina (1)
Matej Gera (1)
Matej Košalko (1)
Radoslav Pálka (1)
Tomáš Korman (1)
Ján Pirč (1)
Emil Vaňko (1)
I. Stiglitz (1)
lukas.kvokacka (1)
Tomas Kovac (1)
Zuzana Adamova (1)
Robert Šorl (1)
Gabriel Závodský (1)
Igor Krist (1)
Paula Demianova (1)
Martin Svoboda (1)
Nora Šajbidor (1)
Martin Hudec (1)
peter straka (1)
jaroslav čollák (1)
Vladimir Trojak (1)
Michal Ďubek (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Martin Galgoczy (1)
Ivan Michalov (1)
Petr Kavan (1)
Ivan Kormaník (1)
Lucia Berdisová (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Zuzana Kohútová (1)
Pavol Mlej (1)
Ondrej Jurišta (1)
Ivan Priadka (1)
David Horváth (1)
Roman Prochazka (1)
Jana Mitterpachova (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Vladislav Pečík (1)
Tibor Menyhért (1)
Lucia Palková (1)
Viliam Vaňko (1)
Martin Šrámek (1)
Bohumil Havel (1)
Jakub Mandelík (1)
Petr Steiner (1)
Marcel Jurko (1)
Vincent Lechman (1)
Dušan Rostáš (1)
Zuzana Bukvisova (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Primeranosť zmluvnej pokuty alebo čo je veľa, to je moc!

Juraj Gyarfas, 12. 06. 2009 v 15:20

K téme primeranosti zmluvnej pokuty v českej judikatúre už Milan na tomto blogu viackrát písal a to napríklad tu, tu, tu, tu a potom ešte aj tu.

Tento post nemá byť žiadnym komplexným pojednaním o tejto zaujímavej a dôležitej téme. Rád by som len upozornil na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý sa k tejto téme vyjadril v konaní vedenom pod sp. zn. 1 Obdo V 93/2004. Ak to môžem zhrnúť, čo je veľa, to je moc a 4 700 % p.a. je už naozaj veľa.

Slovami najvyššieho súdu:

"Použitie moderačného práva je zásahom do zmluvnej voľnosti účastníkov obchodného záväzkového vzťahu. Možnosť takéhoto zásahu zákonná úprava predpokladá a upravuje. Zásah súdu do zmluvných vzťahov aplikáciou § 301 Obchodného zákonníka je postupom výnimočným a jeho použitie je na mieste len v odôvodnených prípadoch, ak sa výška pokuty javí ako neprimerane vysoká. ...

Podľa zmluvy bola zmluvná pokuta 75 000,- Sk za každý deň omeškania (ak omeškanie presiahlo 61 dní) dojednaná pre obe zmluvné strany, čo znamená, že stíhala zhotoviteľa diela pre prípad omeškania so zhotovením a odovzdaním diela, i žalovaného pre prípad omeškania so zaplatením ceny. Z uvedeného pohľadu je dohoda vyvážená a nemožno ju považovať za jednostranne zvýhodňujúcu jednu zmluvnú stranu. Napriek uvedeným skutočnostiam, ktoré v zásade svedčia v prospech žalobcu, aj dovolací súd dospel k záveru, že žalobcom uplatňovaná zmluvná pokuta je neprimerane vysoká. Pokuta 75 000,- Sk za každý deň omeškania, vychádzajúc z ceny diela, zodpovedá takmer 13 %. Po prevedení na ročnú úrokovú sadzbu by to predstavovalo približne 4 700 %, teda štyridsaťsedemnásobok ceny diela. Súdom priznaná zmluvná pokuta, nepočítajúc pokutu priznanú za obdobie po uznaní dlhu, predstavuje takmer 18-násobok ceny diela. ...

Priznanie zmluvnej pokuty mnohonásobne prevyšujúcej právo, ktoré zabezpečuje, by viedlo k celkom neodôvodnenému majetkovému prospechu povinného a vo vzťahu k povinnému by bolo neúmerne prísnou a bezdôvodnou sankciou, ktorá nie je nevyhnutná pre naplnenie zabezpečovacej funkcie zmluvnej pokuty.
"


Názory k článku Primeranosť zmluvnej pokuty alebo čo je veľa, to je moc!:


  Juraj Gyarfas, 27. 08. 2019 v 10:32 - neprimeranosť zmluvnej pokuty nespôsobuje neplatnosť

"Jako právní jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům ( § 588 o. z.), nelze považovat ujednání o smluvní pokutě pouze z důvodu nepřiměřenosti její výše; takovou smluvní pokutu může soud na návrh dlužníka snížit s přihlédnutím ke kritériím stanoveným v § 2051 o. z.

Jinak řečeno, nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta nemůže z důvodu své nepřiměřené výše zakládat (absolutní) neplatnost ujednání pro porušení dobrých mravů, nýbrž může být důvodem k použití moderačního práva soudu. Pokud by se dobrým mravům příčily okolnosti, za kterých byla smluvní pokuta sjednána, není vyloučeno posoudit její ujednání jako (absolutně) neplatné právní jednání podle § 588 o. z.; v takovém případě však nepřichází v úvahu její moderace.
"


NS ČR, sp. zn. 33 Cdo 5377/2017

Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím