lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (155)
Juraj Gyarfas (106)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (33)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (24)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Martin Friedrich (9)
Michal Novotný (7)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Lexforum (5)
Ján Lazur (4)
Natália Ľalíková (4)
Robert Goral (4)
Pavol Szabo (4)
Radovan Pala (4)
Petr Kolman (4)
Monika Dubská (4)
Josef Kotásek (4)
Michal Krajčírovič (3)
Denisa Dulaková (3)
Ivan Bojna (3)
Maroš Hačko (3)
Pavol Kolesár (3)
Jakub Jošt (3)
Peter Pethő (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Josef Šilhán (3)
Adam Valček (3)
Martin Serfozo (2)
Marián Porvažník (2)
Jozef Kleberc (2)
Juraj Straňák (2)
Michal Hamar (2)
Jiří Remeš (2)
Dávid Tluščák (2)
Lukáš Peško (2)
Roman Kopil (2)
Andrej Kostroš (2)
Zsolt Varga (2)
Gabriel Volšík (2)
Juraj Schmidt (2)
Peter Varga (2)
Anton Dulak (2)
Martin Gedra (2)
Ludmila Kucharova (2)
Ondrej Halama (2)
Maroš Macko (2)
Marek Maslák (2)
Bob Matuška (2)
Martin Svoboda (1)
Martin Hudec (1)
Tomas Kovac (1)
Martin Poloha (1)
Bohumil Havel (1)
Radoslav Pálka (1)
Pavol Mlej (1)
Zuzana Kohútová (1)
Ladislav Pollák (1)
Gabriel Závodský (1)
Katarína Dudíková (1)
Juraj Lukáč (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Lucia Palková (1)
Peter Kubina (1)
I. Stiglitz (1)
Peter K (1)
Peter Janík (1)
Pavel Lacko (1)
jaroslav čollák (1)
Matej Gera (1)
Natalia Janikova (1)
Tomáš Demo (1)
Martin Estočák (1)
Róbert Černák (1)
Igor Krist (1)
Viliam Vaňko (1)
Paula Demianova (1)
Vladimir Trojak (1)
Petr Kavan (1)
Jana Mitterpachova (1)
David Horváth (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Roman Prochazka (1)
Zuzana Adamova (1)
Dušan Rostáš (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Ondrej Jurišta (1)
Ivan Michalov (1)
Marcel Jurko (1)
Ján Pirč (1)
Martin Šrámek (1)
Ivan Kormaník (1)
Tomáš Ľalík (1)
Peter Marcin (1)
Emil Vaňko (1)
Miriam Potočná (1)
Jakub Mandelík (1)
Dušan Marják (1)
Bystrik Bugan (1)
Robert Šorl (1)
Nora Šajbidor (1)
peter straka (1)
Matej Kurian (1)
Lucia Berdisová (1)
Michal Ďubek (1)
lukasmozola (1)
Vladislav Pečík (1)
lukas.kvokacka (1)
Martin Galgoczy (1)
Matej Košalko (1)
Vincent Lechman (1)
Robert Vrablica (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Tibor Menyhért (1)
David Halenák (1)
Petr Steiner (1)
Ivan Priadka (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Náhrady v případě užívání bytu bez právního důvodu

Milan Kvasnica, 17. 05. 2008 v 15:39

Ústavní soud judikoval v řízení vedeném pod sp. zn.: II. ÚS 625/05, že obdobnou problematikou se Ústavní soud zabýval již několikrát, např. ve věci sp. zn. II. ÚS 190/94, publikované ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 4, nález č. 87, ve věci sp. zn. I. ÚS 505/99, stejná sbírka, svazek 21, nález č. 25, či v nálezu I. ÚS 374/04 (databáze http://nalus.usoud.cz). Na prve uvedený nález také stěžovatelé upozornili, jak v řízení před obecnými soudy, tak i ve své ústavní stížnosti. V posledně uvedeném nálezu Ústavní soud znovu konstatoval, že na základě § 3 odst. 1 OZ, podle něhož výkon práv nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nelze aktem aplikace práva konstituovat dosud neexistující povinnosti vlastníků. Dispoziční právo vlastníků lze sice výjimečně omezit zákonem, ovšem za předpokladu, že toto omezení respektuje zásadu, podle níž vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Ústavní soud tak zastává konstantní stanovisko, že při užívání bytu bez právního důvodu nelze uložení povinnosti oprávněným (stěžovatelům) najít povinným (žalovaným) náhradní ubytování považovat za omezení vlastnického práva, ale jedná se o založení nové povinnosti vlastníkům, což není v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 OZ.
Při úvahách o aplikovatelnosti ustanovení § 3 odst. 1 OZ na posuzovaný případ navíc nelze přehlédnout okolnosti případu, zejména postoj stěžovatelů a žalovaných k nastalé situaci. Stěžovatelé bezdůvodné užívání bytu žalovanými trpěli přes všechny problémy poměrně dlouhou dobu, snažili se chování žalovaných usměrnit a k podání žaloby přistoupili až v okamžiku, kdy se problémy začaly stupňovat. Žalovaní přinejmenším od konce roku 1996 věděli, že jim nesvědčí žádné právo opravňující je byt užívat. Již od této doby mohli vyvíjet intenzivní snahu o vyřešení své bytové situace. K řešení tohoto stavu však žádnou aktivitu nepodnikli, svým chováním navíc narušovali soužití v domě (dokonce slovně i fyzicky napadli stěžovatele), svévolným jednáním poškozovali dům i vybavení bytu a jejich platební morálka se přechodně zlepšila jen po dobu soudního řízení. Podle názoru Ústavního soudu nelze tyto obecnými soudy zjištěné závažné okolnosti případu opomíjet. Za situace, kdy žalovaní svým jednáním soustavně porušují dobré mravy v domě i své povinnosti vyplývající z (neoprávněného) užívání bytu, nelze jejich právnímu postavení s ohledem na ustanovení § 3 odst. 1 OZ poskytnout ochranu. Ostatně i judikát Nejvyššího soudu, na nějž v odůvodnění soud prvého stupně odkazuje (22 Cdo 1630/2002), uvádí, že o rozpor výkonu práv žalobce s dobrými mravy by nešlo v případě, že by žalovaní svévolně poškozovali práva žalobce ještě dalším závažným způsobem (např. poškozovali by dům, bezdůvodně odmítali platit přiměřenou částku za užívání domu apod.).
Je nepochybné, že vyřešení sociální situace žalovaných bylo napadenými rozhodnutími zcela přeneseno na stěžovatele způsobem, za který jim neposkytuje náhradu ani ten, v jehož prospěch se tak děje, ani stát. Ústavní soud je přesvědčen, že za popsané situace není povinností stěžovatelů - vlastníků nemovitosti - řešit bytovou a sociální situaci žalovaných. Ustanovení čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, podle kterého vlastnické právo nesmí být zneužito na újmu práv druhých, anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy, umožňuje zákonodárci stanovit zákonem omezení vlastnického práva. Zákon takové omezení připustil v případech uvedených v § 711 až 712 OZ. Tato ustanovení se však vážou zcela nepochybně k nájmu bytu. Lze jen dodat, že podle platné právní úpravy i v případě existence nájemního vztahu může pronajímatel nájem bez přivolení soudu vypovědět s odkazem na ustanovení § 711 odst. 2 písm. a) či písm. b) OZ.


Názory k článku Náhrady v případě užívání bytu bez právního důvodu:


Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím