lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (154)
Juraj Gyarfas (105)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (32)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (22)
Milan Hlušák (20)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Lexforum (5)
Monika Dubská (4)
Petr Kolman (4)
Natália Ľalíková (4)
Josef Kotásek (4)
Pavol Szabo (4)
Robert Goral (4)
Radovan Pala (4)
Ján Lazur (4)
Peter Pethő (3)
Jakub Jošt (3)
Pavol Kolesár (3)
Maroš Hačko (3)
Denisa Dulaková (3)
Adam Valček (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Ivan Bojna (3)
Michal Krajčírovič (3)
Josef Šilhán (3)
Zsolt Varga (2)
Ludmila Kucharova (2)
Michal Hamar (2)
Bob Matuška (2)
Lukáš Peško (2)
Peter Varga (2)
Roman Kopil (2)
Martin Serfozo (2)
Juraj Straňák (2)
Dávid Tluščák (2)
Martin Gedra (2)
Ondrej Halama (2)
Marián Porvažník (2)
Jiří Remeš (2)
Anton Dulak (2)
Gabriel Volšík (2)
Marek Maslák (2)
Juraj Schmidt (2)
Jozef Kleberc (2)
Maroš Macko (2)
Martin Šrámek (1)
David Halenák (1)
Gabriel Závodský (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Lucia Palková (1)
Bystrik Bugan (1)
jaroslav čollák (1)
Pavol Mlej (1)
Robert Šorl (1)
I. Stiglitz (1)
Emil Vaňko (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Martin Galgoczy (1)
Matej Košalko (1)
Zuzana Adamova (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Martin Poloha (1)
Juraj Lukáč (1)
Ivan Kormaník (1)
David Horváth (1)
Tomas Kovac (1)
Ján Pirč (1)
Dušan Marják (1)
Roman Prochazka (1)
Andrej Kostroš (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Peter Janík (1)
Martin Estočák (1)
Vladimir Trojak (1)
lukas.kvokacka (1)
Petr Steiner (1)
Dušan Rostáš (1)
Ladislav Pollák (1)
Peter K (1)
Natalia Janikova (1)
Martin Hudec (1)
Jana Mitterpachova (1)
Zuzana Kohútová (1)
Bohumil Havel (1)
Marcel Jurko (1)
Radoslav Pálka (1)
Katarína Dudíková (1)
Ondrej Jurišta (1)
Martin Svoboda (1)
Vincent Lechman (1)
Matej Kurian (1)
Miriam Potočná (1)
Lucia Berdisová (1)
Robert Vrablica (1)
Nora Šajbidor (1)
Michal Ďubek (1)
Matej Gera (1)
peter straka (1)
Pavel Lacko (1)
Petr Kavan (1)
lukasmozola (1)
Ivan Michalov (1)
Tomáš Ľalík (1)
Peter Marcin (1)
Vladislav Pečík (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Peter Kubina (1)
Paula Demianova (1)
Róbert Černák (1)
Tibor Menyhért (1)
Viliam Vaňko (1)
Tomáš Demo (1)
Igor Krist (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Náhrady v případě užívání bytu bez právního důvodu

Milan Kvasnica, 17. 05. 2008 v 15:39

Ústavní soud judikoval v řízení vedeném pod sp. zn.: II. ÚS 625/05, že obdobnou problematikou se Ústavní soud zabýval již několikrát, např. ve věci sp. zn. II. ÚS 190/94, publikované ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 4, nález č. 87, ve věci sp. zn. I. ÚS 505/99, stejná sbírka, svazek 21, nález č. 25, či v nálezu I. ÚS 374/04 (databáze http://nalus.usoud.cz). Na prve uvedený nález také stěžovatelé upozornili, jak v řízení před obecnými soudy, tak i ve své ústavní stížnosti. V posledně uvedeném nálezu Ústavní soud znovu konstatoval, že na základě § 3 odst. 1 OZ, podle něhož výkon práv nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nelze aktem aplikace práva konstituovat dosud neexistující povinnosti vlastníků. Dispoziční právo vlastníků lze sice výjimečně omezit zákonem, ovšem za předpokladu, že toto omezení respektuje zásadu, podle níž vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Ústavní soud tak zastává konstantní stanovisko, že při užívání bytu bez právního důvodu nelze uložení povinnosti oprávněným (stěžovatelům) najít povinným (žalovaným) náhradní ubytování považovat za omezení vlastnického práva, ale jedná se o založení nové povinnosti vlastníkům, což není v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 OZ.
Při úvahách o aplikovatelnosti ustanovení § 3 odst. 1 OZ na posuzovaný případ navíc nelze přehlédnout okolnosti případu, zejména postoj stěžovatelů a žalovaných k nastalé situaci. Stěžovatelé bezdůvodné užívání bytu žalovanými trpěli přes všechny problémy poměrně dlouhou dobu, snažili se chování žalovaných usměrnit a k podání žaloby přistoupili až v okamžiku, kdy se problémy začaly stupňovat. Žalovaní přinejmenším od konce roku 1996 věděli, že jim nesvědčí žádné právo opravňující je byt užívat. Již od této doby mohli vyvíjet intenzivní snahu o vyřešení své bytové situace. K řešení tohoto stavu však žádnou aktivitu nepodnikli, svým chováním navíc narušovali soužití v domě (dokonce slovně i fyzicky napadli stěžovatele), svévolným jednáním poškozovali dům i vybavení bytu a jejich platební morálka se přechodně zlepšila jen po dobu soudního řízení. Podle názoru Ústavního soudu nelze tyto obecnými soudy zjištěné závažné okolnosti případu opomíjet. Za situace, kdy žalovaní svým jednáním soustavně porušují dobré mravy v domě i své povinnosti vyplývající z (neoprávněného) užívání bytu, nelze jejich právnímu postavení s ohledem na ustanovení § 3 odst. 1 OZ poskytnout ochranu. Ostatně i judikát Nejvyššího soudu, na nějž v odůvodnění soud prvého stupně odkazuje (22 Cdo 1630/2002), uvádí, že o rozpor výkonu práv žalobce s dobrými mravy by nešlo v případě, že by žalovaní svévolně poškozovali práva žalobce ještě dalším závažným způsobem (např. poškozovali by dům, bezdůvodně odmítali platit přiměřenou částku za užívání domu apod.).
Je nepochybné, že vyřešení sociální situace žalovaných bylo napadenými rozhodnutími zcela přeneseno na stěžovatele způsobem, za který jim neposkytuje náhradu ani ten, v jehož prospěch se tak děje, ani stát. Ústavní soud je přesvědčen, že za popsané situace není povinností stěžovatelů - vlastníků nemovitosti - řešit bytovou a sociální situaci žalovaných. Ustanovení čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, podle kterého vlastnické právo nesmí být zneužito na újmu práv druhých, anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy, umožňuje zákonodárci stanovit zákonem omezení vlastnického práva. Zákon takové omezení připustil v případech uvedených v § 711 až 712 OZ. Tato ustanovení se však vážou zcela nepochybně k nájmu bytu. Lze jen dodat, že podle platné právní úpravy i v případě existence nájemního vztahu může pronajímatel nájem bez přivolení soudu vypovědět s odkazem na ustanovení § 711 odst. 2 písm. a) či písm. b) OZ.


Názory k článku Náhrady v případě užívání bytu bez právního důvodu:


Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím