lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (153)
Juraj Gyarfas (102)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (30)
Martin Maliar (25)
Kristián Csach (25)
Tomáš Klinka (20)
Milan Hlušák (16)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (7)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Monika Dubská (4)
Lexforum (4)
Ján Lazur (4)
Radovan Pala (4)
Pavol Szabo (4)
Josef Kotásek (4)
Robert Goral (4)
Natália Ľalíková (4)
Petr Kolman (4)
Adam Valček (3)
Michal Krajčírovič (3)
Ivan Bojna (3)
Josef Šilhán (3)
Denisa Dulaková (3)
Maroš Hačko (3)
Pavol Kolesár (3)
Peter Pethő (3)
Jakub Jošt (3)
Juraj Straňák (2)
Michal Hamar (2)
Martin Serfozo (2)
Ladislav Hrabčák (2)
Zsolt Varga (2)
Maroš Macko (2)
Lukáš Peško (2)
Martin Gedra (2)
Juraj Schmidt (2)
Roman Kopil (2)
Jozef Kleberc (2)
Anton Dulak (2)
Ludmila Kucharova (2)
Dávid Tluščák (2)
Bob Matuška (2)
Peter Varga (2)
Jiří Remeš (2)
Marián Porvažník (2)
Zuzana Adamova (1)
Tomáš Ľalík (1)
Matej Kurian (1)
peter straka (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Peter Kubina (1)
Róbert Černák (1)
Lucia Palková (1)
Dušan Marják (1)
Petr Kavan (1)
Martin Svoboda (1)
Igor Krist (1)
Pavel Lacko (1)
Miriam Potočná (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Peter Marcin (1)
David Halenák (1)
Tibor Menyhért (1)
Ondrej Halama (1)
Ivan Michalov (1)
Petr Steiner (1)
Marek Maslák (1)
Radoslav Pálka (1)
Ondrej Jurišta (1)
Bohumil Havel (1)
Martin Šrámek (1)
Pavol Mlej (1)
Katarína Dudíková (1)
Emil Vaňko (1)
Zuzana Kohútová (1)
Gabriel Volšík (1)
I. Stiglitz (1)
Gabriel Závodský (1)
Martin Estočák (1)
Bystrik Bugan (1)
lukasmozola (1)
Martin Galgoczy (1)
Natalia Janikova (1)
Martin Hudec (1)
Viliam Vaňko (1)
Vincent Lechman (1)
David Horváth (1)
Juraj Lukáč (1)
Marcel Jurko (1)
Ján Pirč (1)
Vladislav Pečík (1)
lukas.kvokacka (1)
Matej Gera (1)
Tomas Kovac (1)
Paula Demianova (1)
Robert Šorl (1)
Tomáš Demo (1)
Robert Vrablica (1)
Peter K (1)
Michal Ďubek (1)
Matej Košalko (1)
Vladimir Trojak (1)
Nora Šajbidor (1)
Roman Prochazka (1)
Lucia Berdisová (1)
Peter Janík (1)
Ladislav Pollák (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Dušan Rostáš (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Náhrady v případě užívání bytu bez právního důvodu

Milan Kvasnica, 17. 05. 2008 v 15:39

Ústavní soud judikoval v řízení vedeném pod sp. zn.: II. ÚS 625/05, že obdobnou problematikou se Ústavní soud zabýval již několikrát, např. ve věci sp. zn. II. ÚS 190/94, publikované ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 4, nález č. 87, ve věci sp. zn. I. ÚS 505/99, stejná sbírka, svazek 21, nález č. 25, či v nálezu I. ÚS 374/04 (databáze http://nalus.usoud.cz). Na prve uvedený nález také stěžovatelé upozornili, jak v řízení před obecnými soudy, tak i ve své ústavní stížnosti. V posledně uvedeném nálezu Ústavní soud znovu konstatoval, že na základě § 3 odst. 1 OZ, podle něhož výkon práv nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nelze aktem aplikace práva konstituovat dosud neexistující povinnosti vlastníků. Dispoziční právo vlastníků lze sice výjimečně omezit zákonem, ovšem za předpokladu, že toto omezení respektuje zásadu, podle níž vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Ústavní soud tak zastává konstantní stanovisko, že při užívání bytu bez právního důvodu nelze uložení povinnosti oprávněným (stěžovatelům) najít povinným (žalovaným) náhradní ubytování považovat za omezení vlastnického práva, ale jedná se o založení nové povinnosti vlastníkům, což není v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 OZ.
Při úvahách o aplikovatelnosti ustanovení § 3 odst. 1 OZ na posuzovaný případ navíc nelze přehlédnout okolnosti případu, zejména postoj stěžovatelů a žalovaných k nastalé situaci. Stěžovatelé bezdůvodné užívání bytu žalovanými trpěli přes všechny problémy poměrně dlouhou dobu, snažili se chování žalovaných usměrnit a k podání žaloby přistoupili až v okamžiku, kdy se problémy začaly stupňovat. Žalovaní přinejmenším od konce roku 1996 věděli, že jim nesvědčí žádné právo opravňující je byt užívat. Již od této doby mohli vyvíjet intenzivní snahu o vyřešení své bytové situace. K řešení tohoto stavu však žádnou aktivitu nepodnikli, svým chováním navíc narušovali soužití v domě (dokonce slovně i fyzicky napadli stěžovatele), svévolným jednáním poškozovali dům i vybavení bytu a jejich platební morálka se přechodně zlepšila jen po dobu soudního řízení. Podle názoru Ústavního soudu nelze tyto obecnými soudy zjištěné závažné okolnosti případu opomíjet. Za situace, kdy žalovaní svým jednáním soustavně porušují dobré mravy v domě i své povinnosti vyplývající z (neoprávněného) užívání bytu, nelze jejich právnímu postavení s ohledem na ustanovení § 3 odst. 1 OZ poskytnout ochranu. Ostatně i judikát Nejvyššího soudu, na nějž v odůvodnění soud prvého stupně odkazuje (22 Cdo 1630/2002), uvádí, že o rozpor výkonu práv žalobce s dobrými mravy by nešlo v případě, že by žalovaní svévolně poškozovali práva žalobce ještě dalším závažným způsobem (např. poškozovali by dům, bezdůvodně odmítali platit přiměřenou částku za užívání domu apod.).
Je nepochybné, že vyřešení sociální situace žalovaných bylo napadenými rozhodnutími zcela přeneseno na stěžovatele způsobem, za který jim neposkytuje náhradu ani ten, v jehož prospěch se tak děje, ani stát. Ústavní soud je přesvědčen, že za popsané situace není povinností stěžovatelů - vlastníků nemovitosti - řešit bytovou a sociální situaci žalovaných. Ustanovení čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, podle kterého vlastnické právo nesmí být zneužito na újmu práv druhých, anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy, umožňuje zákonodárci stanovit zákonem omezení vlastnického práva. Zákon takové omezení připustil v případech uvedených v § 711 až 712 OZ. Tato ustanovení se však vážou zcela nepochybně k nájmu bytu. Lze jen dodat, že podle platné právní úpravy i v případě existence nájemního vztahu může pronajímatel nájem bez přivolení soudu vypovědět s odkazem na ustanovení § 711 odst. 2 písm. a) či písm. b) OZ.


Názory k článku Náhrady v případě užívání bytu bez právního důvodu:


Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím