lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (159)
Juraj Gyarfas (106)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (33)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (24)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (9)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Robert Goral (5)
Lexforum (5)
Ján Lazur (4)
Radovan Pala (4)
Michal Krajčírovič (4)
Natália Ľalíková (4)
Josef Kotásek (4)
Monika Dubská (4)
Petr Kolman (4)
Pavol Szabo (4)
Josef Šilhán (3)
Maroš Hačko (3)
Ivan Bojna (3)
Peter Pethő (3)
Denisa Dulaková (3)
Jakub Jošt (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Adam Valček (3)
Pavol Kolesár (3)
Ludmila Kucharova (2)
Marián Porvažník (2)
Marek Maslák (2)
Martin Gedra (2)
Jozef Kleberc (2)
Anton Dulak (2)
Lukáš Peško (2)
Maroš Macko (2)
Bob Matuška (2)
Juraj Straňák (2)
Michal Hamar (2)
Roman Kopil (2)
Peter Varga (2)
Jiří Remeš (2)
Andrej Kostroš (2)
Ondrej Halama (2)
Juraj Schmidt (2)
Gabriel Volšík (2)
Martin Serfozo (2)
Zsolt Varga (2)
Dávid Tluščák (2)
Paula Demianova (1)
Ivan Michalov (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Martin Šrámek (1)
peter straka (1)
Ivan Kormaník (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Natalia Janikova (1)
Robert Vrablica (1)
Martin Svoboda (1)
Jana Mitterpachova (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Tomas Kovac (1)
Eduard Pekarovič (1)
Viliam Vaňko (1)
Miriam Potočná (1)
Vladislav Pečík (1)
Zuzana Kohútová (1)
Ondrej Jurišta (1)
Peter Janík (1)
Katarína Dudíková (1)
Matej Košalko (1)
Peter K (1)
Bohumil Havel (1)
Tibor Menyhért (1)
Pavol Mlej (1)
Tomáš Demo (1)
Michal Ďubek (1)
Nora Šajbidor (1)
lukasmozola (1)
Lucia Berdisová (1)
Dušan Rostáš (1)
David Halenák (1)
Tomáš Ľalík (1)
Emil Vaňko (1)
Ján Pirč (1)
Matej Kurian (1)
Peter Kubina (1)
Martin Poloha (1)
Gabriel Závodský (1)
Bystrik Bugan (1)
Petr Kavan (1)
Petr Steiner (1)
Martin Estočák (1)
Dušan Marják (1)
Ladislav Pollák (1)
Robert Šorl (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Vladimir Trojak (1)
lukas.kvokacka (1)
Pavel Lacko (1)
Ivan Priadka (1)
David Horváth (1)
Róbert Černák (1)
Peter Marcin (1)
Marcel Jurko (1)
Roman Prochazka (1)
Igor Krist (1)
Lucia Palková (1)
Juraj Lukáč (1)
jaroslav čollák (1)
I. Stiglitz (1)
Matej Gera (1)
Jakub Mandelík (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Vincent Lechman (1)
Radoslav Pálka (1)
Martin Galgoczy (1)
Zuzana Adamova (1)
Martin Hudec (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Náhrady v případě užívání bytu bez právního důvodu

Milan Kvasnica, 17. 05. 2008 v 15:39

Ústavní soud judikoval v řízení vedeném pod sp. zn.: II. ÚS 625/05, že obdobnou problematikou se Ústavní soud zabýval již několikrát, např. ve věci sp. zn. II. ÚS 190/94, publikované ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 4, nález č. 87, ve věci sp. zn. I. ÚS 505/99, stejná sbírka, svazek 21, nález č. 25, či v nálezu I. ÚS 374/04 (databáze http://nalus.usoud.cz). Na prve uvedený nález také stěžovatelé upozornili, jak v řízení před obecnými soudy, tak i ve své ústavní stížnosti. V posledně uvedeném nálezu Ústavní soud znovu konstatoval, že na základě § 3 odst. 1 OZ, podle něhož výkon práv nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nelze aktem aplikace práva konstituovat dosud neexistující povinnosti vlastníků. Dispoziční právo vlastníků lze sice výjimečně omezit zákonem, ovšem za předpokladu, že toto omezení respektuje zásadu, podle níž vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Ústavní soud tak zastává konstantní stanovisko, že při užívání bytu bez právního důvodu nelze uložení povinnosti oprávněným (stěžovatelům) najít povinným (žalovaným) náhradní ubytování považovat za omezení vlastnického práva, ale jedná se o založení nové povinnosti vlastníkům, což není v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 OZ.
Při úvahách o aplikovatelnosti ustanovení § 3 odst. 1 OZ na posuzovaný případ navíc nelze přehlédnout okolnosti případu, zejména postoj stěžovatelů a žalovaných k nastalé situaci. Stěžovatelé bezdůvodné užívání bytu žalovanými trpěli přes všechny problémy poměrně dlouhou dobu, snažili se chování žalovaných usměrnit a k podání žaloby přistoupili až v okamžiku, kdy se problémy začaly stupňovat. Žalovaní přinejmenším od konce roku 1996 věděli, že jim nesvědčí žádné právo opravňující je byt užívat. Již od této doby mohli vyvíjet intenzivní snahu o vyřešení své bytové situace. K řešení tohoto stavu však žádnou aktivitu nepodnikli, svým chováním navíc narušovali soužití v domě (dokonce slovně i fyzicky napadli stěžovatele), svévolným jednáním poškozovali dům i vybavení bytu a jejich platební morálka se přechodně zlepšila jen po dobu soudního řízení. Podle názoru Ústavního soudu nelze tyto obecnými soudy zjištěné závažné okolnosti případu opomíjet. Za situace, kdy žalovaní svým jednáním soustavně porušují dobré mravy v domě i své povinnosti vyplývající z (neoprávněného) užívání bytu, nelze jejich právnímu postavení s ohledem na ustanovení § 3 odst. 1 OZ poskytnout ochranu. Ostatně i judikát Nejvyššího soudu, na nějž v odůvodnění soud prvého stupně odkazuje (22 Cdo 1630/2002), uvádí, že o rozpor výkonu práv žalobce s dobrými mravy by nešlo v případě, že by žalovaní svévolně poškozovali práva žalobce ještě dalším závažným způsobem (např. poškozovali by dům, bezdůvodně odmítali platit přiměřenou částku za užívání domu apod.).
Je nepochybné, že vyřešení sociální situace žalovaných bylo napadenými rozhodnutími zcela přeneseno na stěžovatele způsobem, za který jim neposkytuje náhradu ani ten, v jehož prospěch se tak děje, ani stát. Ústavní soud je přesvědčen, že za popsané situace není povinností stěžovatelů - vlastníků nemovitosti - řešit bytovou a sociální situaci žalovaných. Ustanovení čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, podle kterého vlastnické právo nesmí být zneužito na újmu práv druhých, anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy, umožňuje zákonodárci stanovit zákonem omezení vlastnického práva. Zákon takové omezení připustil v případech uvedených v § 711 až 712 OZ. Tato ustanovení se však vážou zcela nepochybně k nájmu bytu. Lze jen dodat, že podle platné právní úpravy i v případě existence nájemního vztahu může pronajímatel nájem bez přivolení soudu vypovědět s odkazem na ustanovení § 711 odst. 2 písm. a) či písm. b) OZ.


Názory k článku Náhrady v případě užívání bytu bez právního důvodu:


Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím