lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (153)
Juraj Gyarfas (104)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (31)
Kristián Csach (25)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (20)
Milan Hlušák (17)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Martin Friedrich (8)
Michal Novotný (7)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Josef Kotásek (4)
Monika Dubská (4)
Natália Ľalíková (4)
Robert Goral (4)
Petr Kolman (4)
Radovan Pala (4)
Ján Lazur (4)
Lexforum (4)
Pavol Szabo (4)
Ivan Bojna (3)
Michal Krajčírovič (3)
Pavol Kolesár (3)
Adam Valček (3)
Josef Šilhán (3)
Maroš Hačko (3)
Jakub Jošt (3)
Denisa Dulaková (3)
Peter Pethő (3)
Juraj Straňák (2)
Maroš Macko (2)
Lukáš Peško (2)
Bob Matuška (2)
Zsolt Varga (2)
Martin Gedra (2)
Ludmila Kucharova (2)
Dávid Tluščák (2)
Jozef Kleberc (2)
Michal Hamar (2)
Jiří Remeš (2)
Juraj Schmidt (2)
Ladislav Hrabčák (2)
Anton Dulak (2)
Marián Porvažník (2)
Peter Varga (2)
Martin Serfozo (2)
Roman Kopil (2)
Viliam Vaňko (1)
Ján Pirč (1)
Dušan Rostáš (1)
Vincent Lechman (1)
Ivan Michalov (1)
Nora Šajbidor (1)
Ondrej Jurišta (1)
Juraj Lukáč (1)
Martin Estočák (1)
Ivan Kormaník (1)
Radoslav Pálka (1)
Martin Svoboda (1)
Igor Krist (1)
Tomáš Demo (1)
Zuzana Kohútová (1)
Peter Kubina (1)
Tomáš Ľalík (1)
lukasmozola (1)
Bystrik Bugan (1)
Marcel Jurko (1)
peter straka (1)
Gabriel Volšík (1)
Peter K (1)
Katarína Dudíková (1)
Pavol Mlej (1)
Martin Hudec (1)
Jana Mitterpachova (1)
Tomas Kovac (1)
Tibor Menyhért (1)
Lucia Palková (1)
Robert Šorl (1)
I. Stiglitz (1)
Lucia Berdisová (1)
lukas.kvokacka (1)
Emil Vaňko (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Róbert Černák (1)
Natalia Janikova (1)
Roman Prochazka (1)
Paula Demianova (1)
David Horváth (1)
Matej Gera (1)
Matej Kurian (1)
Gabriel Závodský (1)
Bohumil Havel (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Ondrej Halama (1)
Robert Vrablica (1)
Martin Šrámek (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Miriam Potočná (1)
Zuzana Adamova (1)
Ladislav Pollák (1)
Dušan Marják (1)
Petr Kavan (1)
Matej Košalko (1)
Peter Janík (1)
Martin Galgoczy (1)
Vladimir Trojak (1)
David Halenák (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Pavel Lacko (1)
Marek Maslák (1)
Michal Ďubek (1)
Peter Marcin (1)
Vladislav Pečík (1)
Petr Steiner (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Náhrady v případě užívání bytu bez právního důvodu

Milan Kvasnica, 17. 05. 2008 v 15:39

Ústavní soud judikoval v řízení vedeném pod sp. zn.: II. ÚS 625/05, že obdobnou problematikou se Ústavní soud zabýval již několikrát, např. ve věci sp. zn. II. ÚS 190/94, publikované ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 4, nález č. 87, ve věci sp. zn. I. ÚS 505/99, stejná sbírka, svazek 21, nález č. 25, či v nálezu I. ÚS 374/04 (databáze http://nalus.usoud.cz). Na prve uvedený nález také stěžovatelé upozornili, jak v řízení před obecnými soudy, tak i ve své ústavní stížnosti. V posledně uvedeném nálezu Ústavní soud znovu konstatoval, že na základě § 3 odst. 1 OZ, podle něhož výkon práv nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nelze aktem aplikace práva konstituovat dosud neexistující povinnosti vlastníků. Dispoziční právo vlastníků lze sice výjimečně omezit zákonem, ovšem za předpokladu, že toto omezení respektuje zásadu, podle níž vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Ústavní soud tak zastává konstantní stanovisko, že při užívání bytu bez právního důvodu nelze uložení povinnosti oprávněným (stěžovatelům) najít povinným (žalovaným) náhradní ubytování považovat za omezení vlastnického práva, ale jedná se o založení nové povinnosti vlastníkům, což není v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 OZ.
Při úvahách o aplikovatelnosti ustanovení § 3 odst. 1 OZ na posuzovaný případ navíc nelze přehlédnout okolnosti případu, zejména postoj stěžovatelů a žalovaných k nastalé situaci. Stěžovatelé bezdůvodné užívání bytu žalovanými trpěli přes všechny problémy poměrně dlouhou dobu, snažili se chování žalovaných usměrnit a k podání žaloby přistoupili až v okamžiku, kdy se problémy začaly stupňovat. Žalovaní přinejmenším od konce roku 1996 věděli, že jim nesvědčí žádné právo opravňující je byt užívat. Již od této doby mohli vyvíjet intenzivní snahu o vyřešení své bytové situace. K řešení tohoto stavu však žádnou aktivitu nepodnikli, svým chováním navíc narušovali soužití v domě (dokonce slovně i fyzicky napadli stěžovatele), svévolným jednáním poškozovali dům i vybavení bytu a jejich platební morálka se přechodně zlepšila jen po dobu soudního řízení. Podle názoru Ústavního soudu nelze tyto obecnými soudy zjištěné závažné okolnosti případu opomíjet. Za situace, kdy žalovaní svým jednáním soustavně porušují dobré mravy v domě i své povinnosti vyplývající z (neoprávněného) užívání bytu, nelze jejich právnímu postavení s ohledem na ustanovení § 3 odst. 1 OZ poskytnout ochranu. Ostatně i judikát Nejvyššího soudu, na nějž v odůvodnění soud prvého stupně odkazuje (22 Cdo 1630/2002), uvádí, že o rozpor výkonu práv žalobce s dobrými mravy by nešlo v případě, že by žalovaní svévolně poškozovali práva žalobce ještě dalším závažným způsobem (např. poškozovali by dům, bezdůvodně odmítali platit přiměřenou částku za užívání domu apod.).
Je nepochybné, že vyřešení sociální situace žalovaných bylo napadenými rozhodnutími zcela přeneseno na stěžovatele způsobem, za který jim neposkytuje náhradu ani ten, v jehož prospěch se tak děje, ani stát. Ústavní soud je přesvědčen, že za popsané situace není povinností stěžovatelů - vlastníků nemovitosti - řešit bytovou a sociální situaci žalovaných. Ustanovení čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, podle kterého vlastnické právo nesmí být zneužito na újmu práv druhých, anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy, umožňuje zákonodárci stanovit zákonem omezení vlastnického práva. Zákon takové omezení připustil v případech uvedených v § 711 až 712 OZ. Tato ustanovení se však vážou zcela nepochybně k nájmu bytu. Lze jen dodat, že podle platné právní úpravy i v případě existence nájemního vztahu může pronajímatel nájem bez přivolení soudu vypovědět s odkazem na ustanovení § 711 odst. 2 písm. a) či písm. b) OZ.


Názory k článku Náhrady v případě užívání bytu bez právního důvodu:


Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím