lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (154)
Juraj Gyarfas (104)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (31)
Kristián Csach (25)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (20)
Milan Hlušák (18)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Martin Friedrich (8)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Petr Kolman (4)
Monika Dubská (4)
Lexforum (4)
Josef Kotásek (4)
Ján Lazur (4)
Radovan Pala (4)
Robert Goral (4)
Pavol Szabo (4)
Natália Ľalíková (4)
Maroš Hačko (3)
Peter Pethő (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Denisa Dulaková (3)
Jakub Jošt (3)
Ivan Bojna (3)
Josef Šilhán (3)
Pavol Kolesár (3)
Michal Krajčírovič (3)
Adam Valček (3)
Roman Kopil (2)
Marián Porvažník (2)
Lukáš Peško (2)
Dávid Tluščák (2)
Ludmila Kucharova (2)
Jozef Kleberc (2)
Bob Matuška (2)
Jiří Remeš (2)
Martin Gedra (2)
Anton Dulak (2)
Peter Varga (2)
Maroš Macko (2)
Zsolt Varga (2)
Juraj Straňák (2)
Juraj Schmidt (2)
Martin Serfozo (2)
Michal Hamar (2)
Marek Maslák (1)
Pavel Lacko (1)
Zuzana Adamova (1)
Ján Pirč (1)
Dušan Rostáš (1)
lukas.kvokacka (1)
Robert Šorl (1)
Nora Šajbidor (1)
Bohumil Havel (1)
Lucia Berdisová (1)
Petr Kavan (1)
Peter Janík (1)
Petr Steiner (1)
Martin Estočák (1)
Martin Svoboda (1)
Ondrej Halama (1)
Martin Šrámek (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Lucia Palková (1)
peter straka (1)
Tomas Kovac (1)
Peter Marcin (1)
Matej Kurian (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Peter Kubina (1)
Paula Demianova (1)
Vincent Lechman (1)
Radoslav Pálka (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
David Halenák (1)
Matej Gera (1)
Martin Hudec (1)
Viliam Vaňko (1)
Vladislav Pečík (1)
Dušan Marják (1)
Peter K (1)
I. Stiglitz (1)
Tomáš Demo (1)
Igor Krist (1)
Michal Ďubek (1)
Vladimir Trojak (1)
Ondrej Jurišta (1)
Matej Košalko (1)
Jana Mitterpachova (1)
Emil Vaňko (1)
Ivan Michalov (1)
Katarína Dudíková (1)
Gabriel Závodský (1)
Miriam Potočná (1)
Pavol Mlej (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
David Horváth (1)
Ivan Kormaník (1)
Tomáš Ľalík (1)
Martin Galgoczy (1)
Roman Prochazka (1)
Gabriel Volšík (1)
Tibor Menyhért (1)
lukasmozola (1)
Bystrik Bugan (1)
Zuzana Kohútová (1)
Natalia Janikova (1)
Ladislav Pollák (1)
Juraj Lukáč (1)
Marcel Jurko (1)
Robert Vrablica (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Róbert Černák (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Pohľadávky podľa § 166b ZKR vylúčené z uspokojenia a ich uplatnenie v daňových výdavkoch

Jaroslav Nižňanský, 01. 06. 2018 v 11:18

Dobrý deň, kolegovia,

doteraz som vždy rád príspevky na Lexfore čítal, teraz prvýkrát aj prispejem.

Diera v zákone, alebo úmysel, ktorého význam mne (a nielen mne) nejako uniká?

Pohľadávky podľa § 166b ZKR sú vylúčené z uspokojenia. Súčasne sa také pohľadávky považujú za nevymáhateľné. Takéto pohľadávky ani nemožno prihlásiť ( § 167l ods. 1 ZKR), teda by ani neboli zapísané do zoznamu pohľadávok, ak by ich veriteľ prihlásil.

Potiaľto konkurzné právo. Keďže riešime pohľadávku podľa § 166b ZKR (judikovanú pohľadávku z titulu zmluvnej pokuty), neprihlasujeme. A to bez ohľadu na to, či sa konkurz na FO skončí rozvrhom výťažku, alebo pre nedostatok majetku. Ale čo sa s pohľadávkou stane z daňovo-účtovného hľadiska? Zmysel by snáď dávalo automaticky si ju môcť uplatniť ako daňový výdavok (ak bola pôvodne zaradená do daňových príjmov) na základe rozhodnutia súdu o oddlžení. Ale tu začína podľa mňa tá zábavnejšia časť.

Ustanovenie § 19 ods. 2 písm. h) zákona o dani z príjmov totiž hovorí, že "výdavok (náklad) do výšky odpisu menovitej hodnoty pohľadávky, 1) ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov vrátane istiny z nesplateného úveru u daňovníka podľa § 20 ods. 4 a u daňovníka, ktorý vykonáva obchodnú činnosť spočívajúcu v poskytovaní spotrebiteľských úverov, 102) alebo jej neuhradenej časti vrátane úrokov z omeškania a poplatkov z omeškania a iných platieb, ktoré zvyšujú pohľadávku z dôvodu oneskorenej úhrady (ďalej len "príslušenstvo"), ak je toto príslušenstvo zahrnuté do základu dane, alebo výdavok do výšky odpisu postupníkom uhradenej obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením u daňovníka zisťujúceho základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) alebo do výšky reálnej hodnoty podľa § 17a až 17c, alebo u daňovníka, ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva a zmenil spôsob účtovania na účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva pri pohľadávkach už zahrnutých do príjmov v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, v ktorých účtoval v sústave podvojného účtovníctva, ak

1. súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo zrušil konkurz z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo zrušil konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate, alebo ak dôjde k zrušeniu konkurzu podľa osobitného predpisu, a to aj u daňovníka, ktorý neprihlásil pohľadávku, ale sa preukáže uznesením súdu o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo uznesením súdu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate, alebo oznámením v Obchodnom vestníku, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,

2. to vyplýva z výsledku konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo z výsledku oddlženia splátkovým kalendárom,

V bode 1 vyššie uvedeného ustanovenia situácia s pohľadávkami podľa § 166b ZKR riešená nie je. V bode 2 tiež oporu nenachádzam.

Zároveň ale nevidím dôvod, prečo by len tento konkrétny prípad pohľadávok podľa § 166b ZKR mal byť vylúčený/opomenutý v § 19 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona o dani z príjmov.

Žiadne ustanovenie zákona o dani z príjmov (ani v § 19 ani v § 20) sa podľa mňa na prípad, kedy sa pohľadávka neprihlasuje v konkurznom type oddlženia, nevzťahuje.

Aký je Váš názor na to?

Platí, že majiteľovi pohľadávky podľa § 166b ZKR za účelom jej neskoršieho použitia ako daňového výdavku neostáva iná možnosť, ako tvoriť daňové opravné položky podľa všeobecných pravidiel ( § 20 ods. 14 zákona o dani z príjmov)?

Budem rád, keď budete zdieľať Vaše názory na túto tému.

Pekný deň.

Jaro


Názory k článku Pohľadávky podľa § 166b ZKR vylúčené z uspokojenia a ich uplatnenie v daňových výdavkoch:


  Juraj Gyarfas, 04. 06. 2018 v 21:53 - privítanie

Ďakujem veľmi pekne za zaujímavý príspevok a s radosťou vítam nového prispievateľa. Asi by bolo nezodpovedné, keby som sa chcel fundovane vyjadrovať k daňovému právu, takže mi ostáva len dúfať, že sa nájde niekto kvalifikovanejší :-)

Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím