lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (153)
Juraj Gyarfas (103)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (31)
Kristián Csach (25)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (20)
Milan Hlušák (16)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Martin Friedrich (8)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Josef Kotásek (4)
Ján Lazur (4)
Natália Ľalíková (4)
Lexforum (4)
Robert Goral (4)
Pavol Szabo (4)
Petr Kolman (4)
Monika Dubská (4)
Radovan Pala (4)
Pavol Kolesár (3)
Jakub Jošt (3)
Maroš Hačko (3)
Ivan Bojna (3)
Josef Šilhán (3)
Peter Pethő (3)
Denisa Dulaková (3)
Michal Krajčírovič (3)
Adam Valček (3)
Juraj Straňák (2)
Anton Dulak (2)
Bob Matuška (2)
Jiří Remeš (2)
Maroš Macko (2)
Martin Serfozo (2)
Jozef Kleberc (2)
Marián Porvažník (2)
Lukáš Peško (2)
Ludmila Kucharova (2)
Martin Gedra (2)
Ladislav Hrabčák (2)
Michal Hamar (2)
Juraj Schmidt (2)
Peter Varga (2)
Roman Kopil (2)
Zsolt Varga (2)
Dávid Tluščák (2)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Petr Steiner (1)
Lucia Berdisová (1)
Vincent Lechman (1)
Bohumil Havel (1)
peter straka (1)
Robert Vrablica (1)
Tibor Menyhért (1)
Ivan Michalov (1)
Michal Ďubek (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Ivan Kormaník (1)
Zuzana Adamova (1)
Bystrik Bugan (1)
Lucia Palková (1)
Tomáš Demo (1)
Miriam Potočná (1)
Matej Gera (1)
Ladislav Pollák (1)
Martin Hudec (1)
lukas.kvokacka (1)
Ondrej Halama (1)
Nora Šajbidor (1)
Viliam Vaňko (1)
Tomáš Ľalík (1)
Matej Košalko (1)
Pavel Lacko (1)
Gabriel Volšík (1)
Róbert Černák (1)
Dušan Marják (1)
Tomas Kovac (1)
Jana Mitterpachova (1)
Paula Demianova (1)
Radoslav Pálka (1)
Katarína Dudíková (1)
Juraj Lukáč (1)
Vladislav Pečík (1)
Pavol Mlej (1)
Ján Pirč (1)
Martin Šrámek (1)
Peter K (1)
Roman Prochazka (1)
Peter Kubina (1)
Zuzana Kohútová (1)
Petr Kavan (1)
Martin Galgoczy (1)
Martin Estočák (1)
Peter Janík (1)
Robert Šorl (1)
David Horváth (1)
Ondrej Jurišta (1)
Matej Kurian (1)
Vladimir Trojak (1)
Igor Krist (1)
Dušan Rostáš (1)
Gabriel Závodský (1)
Emil Vaňko (1)
Marcel Jurko (1)
Marek Maslák (1)
Natalia Janikova (1)
Martin Svoboda (1)
Peter Marcin (1)
lukasmozola (1)
Zuzana Bukvisova (1)
David Halenák (1)
I. Stiglitz (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Nicotný rozhodčí nález a vliv na promlčení pohledávky

Milan Kvasnica, 29. 07. 2016 v 18:56

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí vydaném pod sp. zn. 29 ICdo 41/2014 (KSBR 39 INS 15844/2011) rozhodl:

[1] Z R 92/2013 se podává, že byl-li rozhodce (jako v této věci) určen odkazem na rozhodčí řád vydaný právnickou osobou, která není stálým rozhodím soudem zřízeným na základě zákona, pak rozhodčí nález není způsobilým exekučním titulem ve smyslu § 40 odst. 1 písm. c/ zákona . 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekunčí činnosti (exekunčího řádu) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož by mohla být nařízena exekuce, jelikož rozhodce určený na základě absolutně neplatné rozhodčí doložky ( § 39 ob. zák.) neměl k vydání rozhodčího nálezu podle zákona o rozhodčím řízení pravomoc. Byla-li již exekuce v takovém případě přesto nařízena a zjistí-li soud (dodatečně) nedostatek pravomoci orgánu, který exekuční titul vydal, je třeba exekuci v každém jejím stádiu zastavit pro nepřípustnost podle § 268 odst. 1 písm. h/ o. s. .

[2] Ze závěru obsaženého v R 92/2013 plyne, že (bez jakýchkoli pochyb u rozhodčích nálezů vydaných v době před 1. dubnem 2012, mezi něž patří i rozhodčí nálezy, o něž jde v této věci) exekuční soudy mohou přijmout závěr, že rozhodčí nález jim předkládaný coby exekuční titul nemá žádné právní účinky (jelikož nebyl vydán v mezích pravomoci rozhodce) a není tedy exekučním titulem, bez zřetele k tomu, že formálně nedošlo (ani již nedojde, vzhledem k případně zmeškaným lhůtám) k jeho zrušení (soudem) postupem předjímaným zákonem č. 216/1994 Sb.

[3] V praxi není pochyb o tom, že tam, kde rozhodčí nález neprochází testem vykonatelnosti (posouzením, zda jde o způsobilý exekuční titul) v exekučním nebo vykonávacím řízení proto, že na majetek případného povinného je vedeno insolvenční řízení, lze obdobný závěr přijmout v případném sporu o pravost nebo výši pohledávky, kterou věřitel přihlásí do insolvenčního řízení jako vykonatelnou s poukazem na rozhodčí nález coby exekuční titul (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. března 2014, sen. zn. 29 ICdo 2/2011, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. června 2015, sen. zn. 29 ICdo 10/2013, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 2015, sen. zn. 29 ICdo 44/2013).

[4] Závěr, že rozhodčí nález vydaný mimo rámec pravomoci rozhodce nemá žádné právní účinky, s sebou samozřejmě nese i další sporné výkladové otázky. Tak v usnesení ze dne 30. září 2015, sp. zn. 23 Cdo 4460/2014, uveřejněném pod číslem 77/2016 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen R 77/2016 ), Nejvyšší soud ozřejmil, že nejde o překážku věci rozhodnuté, jestliže o stejné věci, týkající se stejného předmětu řízení a týchž osob, bylo již rozhodnuto rozhodím nálezem vydaným rozhodcem, jenž neměl k vydání takového rozhodčího nálezu pravomoc. Další z těchto otázek je otázka stavění běhu promlčecí doby. V rozsudku ze dne 1. června 2016, sen. zn. 23 ICdo 19/2015, Nejvyšší soud uzavřel, že ke stavení běhu promlčecí doby (v daném případě podle ustanovení § 403 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku) dochází i tehdy, je-li rozhodí řízení zahájeno na základě neplatné rozhodčí doložky.

[5] K tomu Nejvyšší soud pro poměry této věci uvádí, že v témže duchu má (musí) být posuzován běh promlčecí doby poté, co rozhodí řízení skončí rozhodčím nálezem, jenž formálně nabyl právní moci a měl se stát vykonatelným, leč který byl (podle následného posouzení exekučním soudem nebo (jako v tom to případě) insolvenčním soudem označen za rozhodčí nález, který nemá žádné právní účinky, jelikož byl vydán mimo rámec pravomoci rozhodce. Jinak řečeno, dokud exekuční soud v exekučním řízení, případně insolvenční soud v incidenčním sporu neurčí (neuvede v důvodech svého rozhodnutí), že rozhodčí nález nemá žádné právní účinky, jelikož byl vydán mimo rámec pravomoci rozhodce, je nutno posuzovat promlčení nároků z něj plynoucích jako u rozhodčího nálezu, jenž takovou vadou netrpí.

[6] Dovolateli lze dát za pravdu v tom, že je-li závěr, že rozhodčí nález nemá žádné právní účinky, jelikož byl vydán mimo rámec pravomoci rozhodce, přijat soudem v exekučním řízení případně insolvenčním soudem v incidenčním sporu o pravost nebo výši věřitelovy pohledávky, aniž byl takový rozhodčí nález formálně zrušen, nemůže mít při takovém postupu (co do otázky promlčení nároku) méně práv, než kolik by se mu jich dostalo, kdyby byl rozhodí nález odklizen (pro nedostatek pravomoci rozhodce) soudem v řízení vedeném podle úpravy obsažené v zákoně č. 216/1994 Sb.


Názory k článku Nicotný rozhodčí nález a vliv na promlčení pohledávky:


  Jaroslav Čollák, 29. 07. 2016 v 22:51 - obdobná vážna situácia

vzniká, ak exekučný súd vyhlási pri prieskume exekučného titulu rozhodcovskú doložku za neprijateľnú zmluvnú podmienku (ale nemusíme ísť priamo len do spotrebiteľa, ale aj všeobecne). Modelácia:

1.) 2005 - Oprávnený koná v zmysle rozhodcovskej doložky tak ako mu káže zmluva, obracia sa na rozhodcovský súd a žaluje pohľadávku
2) Povinný právomoc RS nenamietne.
3) RS vec prejedná, problém v právomoci nevidí,
4) RS rozhodne (2006)
5) Rozsudok nie je napadnutý v "súdnom prieskume" žalobou o zrušenie rozhodcovského rozsudku v zmysle ZORK.
6) právoplatnosť rozsudku
7) povinný dobrovoľne nesplní judikovanú povinnosť
8) Návrh na vykonanie exekúcie 2007
9) Exekučný súd vyhlasuje rozhodcovskú doložku za neplatnú (variujme že exekučný súd nájde akýkoľvek iný problém ktorým spochybní rozhodcovské konanie) - 2009
10) 2010 - podanie žaloby na civilný súd zo strany oprávneného
10a) námietka premlčania zo strany povinného.
10b) námietka premlčania zo strany súdu ex offo - ustanovenie §5b Zákona o ochrane spotrebiteľa.
ARGUMENT - premlčanie počas rozhodcovského konania nenastalo.

Záver o plynutí premlčacej doby v týchto prípadoch nepovažujem za správny, imho ide o právne závery charakteru "denegatio iustitiae". Podľa môjho názoru je treba hľadať inštrumentárium, na základe ktorého je pre tieto prípady potrebné hľadať argumenty pre PLYNUTIE premlčacej doby / vysporiadať sa s námietkou premlčania....

V prípade 10a) by mohla byť námietka premlčania korigovaná dobrými mravmi / poctivým obchodným stykom.
10b) riešenie je v nedohľadne...... to aj vzhľadom na súvisiace diskusie (martin/kristián - http://www.lexforum.cz/495 )

Riešenie asi musí poskytnúť súdna prax, ktorá by sa však podľa môjho názoru mala prikloniť k téze o neplynutí premlčacej doby aj v hore uvedených prípadoch, tak ako to urobil NSČR.

  Milan Kvasnica, 30. 07. 2016 v 07:26 - obdobný problém

Mám tu několik případů, kdy exekuční soud v odůvodnění nerozhodl, že se exekuce zastavuje, protože by byl rozhodce určen netransparentně, ale došlo k tomu, že když jsem navrhl zastavení exekuce kvůli nicotnosti rozhodčího nálezu, tak oprávněný s mým návrhem souhlasil. V odůvodnění soudního exekutora o zastavení exekuce není uvedeno, že se zastavuje kvůli nicotnosti, ale kvůli tomu, že se zastavením exekuce vyslovil oprávněný souhlas.

O námitce promlčení a dobrých mravech se píše v odkazovaném rozhodnutí 23 ICdo 19/2015, v SLV je to ještě v podobě rozsypaného čaje: http://www.slv.cz/KSPA44INS1202/2013, ale možno dohledat v isir.justice.cz pod 44 INS 1202/2013 44 ICm 2974/2013 29 ICdo 19/2015-111

  Milan Kvasnica, 13. 10. 2016 v 21:39 - VS PHA

http://kraken.slv.cz/102VSPH215/2016
Navazuje na shora uvedená rozhodnutí NS. Je to první mi známé rozhodnutí odkazující na NS.

  Milan Kvasnica, 16. 11. 2016 v 00:23 - ÚS k otázce promlčení

http://kraken.slv.cz/IV.US2524/16

V zásadě: pokud jste uplatnili u netransparentně určeného rozhodce po 31 Cdo 1945/2010, tedy jste vymáhali několik let i přes zjevný rozpor se zákonem a judikaturou vrcholných soudů, pak tento postup nezpůsobil stavění běhu promlčecí lhůty.

(!) V dané věci byla exekuce pravomocně zastavena 23.6.2015 a nalézací řízení bylo u obecného soudu zahájeno dne 20.7.2015 (tedy v 30ti denní lhůtě).


  Milan Kvasnica, 04. 12. 2017 v 17:08 - podobně SK ÚS

http://merit.slv.cz/III.us572/2017

  Milan Kvasnica, 21. 12. 2017 v 18:53 - NS - konejte bez zbytečného odkladu po zastavení exekuce

33 Cdo 5258/2016
Ze srovnání účinků rozhodnutí, kterým byla exekuce zastavena, a rozhodnutí podle § 34 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. vyplývá, že podala-li žalobkyně poté, co exekuce byla pravomocně zastavena, bez zbytečného odkladu žalobu, jíž uplatnila právo přiznané formálně nezrušeným rozhodčím nálezem, k promlčení nedošlo.

  Jaroslav Čollák, 30. 12. 2017 v 11:05 - nepremlčanie nároku

KS ZA, sp. zn. 11Co/92/2016 zo dňa 29.3.2016

"Ako to vyplýva z vyššie citovaných ustanovení, podanie žaloby na rozhodcovský súd má rovnaký účinok, ako keby bola žaloba podaná na súd, bez ohľadu na platnosť alebo neplatnosť rozhodcovskej doložky, ktorá sa stáva predmetom posúdenia či už rozhodcovského súdu alebo všeobecného súdu.Pokiaľ účastník rozhodcvoského konania využije možnosť preskúmania rozhodcovského rozsudku všeobecným súdom podaním žaloby, toto konanie v zásade môže skončiť buď zamietnutím jeho žaloby alebo zrušením rozhodcovského rozsudku. Ak je rozhodcovský rozsudok zrušený z dôvodu nepalatnosti rozhodcovskej zmluvy tak, ako v súdenej veci, ustanovenie § 43 ods. 1 ZoRK ktoré prvostupňový súd opomenul aplikovať na danú vec, výslovne ustanovuje, že po zrušení rozhodcovského rozsudku pokračuje všeobecný súd v konaní o pôvodne podanej žalobe na rozhodcovskom súde. Ide teda o jednotné konanie začaté podaním žaloby na rozhodcovskom súde, ktoré bude ukončené až rozhodnutím všeobecného súdu v súdenej veci. Uvedené vylučuje plynutie premlčacej lehoty počas vedeného rozhodcvoského konania a následného vedenia občianskeho súdneho konania. Od podania žaloby na rozhodcovskom súde začala premlčacia doba spočívať, a spočíva doteraz.... Záver okresného súdu o premlčaní nároku je tak nesprávny a odvolací súd k zrušeniu rozsudku a vráteniu veci okresnému súdu na ďalšie konanie.

  Juraj Gyarfas, 17. 01. 2018 v 12:33 - Ad ÚS SR

K rozhodnutiu ÚS SR citovanému Milanom vyššie (III. ÚS 572/2017) a rozhodnutiam nižších súdov v danej veci by som rád doplnil dve veci.

Po prvé, rozhodnutia sú založené na výklade § 112 OZ, ale chýba mi tam vysporiadanie sa s aplikáciou § 6 ods. 3 CSP, resp. § 106 ods. 2 OSP. Už len z tohto dôvodu podľa mňa rozhodnutia neobstoja.

A po druhé, dovolím si citovať z veľmi presvedčivého disentu sudcu Tkáčika: "Argumentáciu prvostupňového súdu [...] treba považovať za absolútne neprijateľnú a nehodnú súdneho rozhodnutia. Podľa môjho názoru jediný ústavne komformný spôsob, ako túto otázku posúdiť, celkom jednoznačne vyplýva z rozsudku Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 ICdo 41/2014, na ktorý poukázala aj sťažovateľka a podľa ktorého aj rozhodcovské konanie vedené na základe neplatnej rozhodcovskej doložky má za následok spočívanie premlčacej doby."

  Milan Kvasnica, 19. 01. 2018 v 23:32 - ÚS ČR za situace, kdy exekuce přešla do insolvence

Nepromlčeno, ÚS ČR II. ÚS 1273/17
Jde o situaci odlišnou od IV. ÚS 2524/16

Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím