lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (154)
Juraj Gyarfas (105)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (32)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (22)
Milan Hlušák (19)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Michal Novotný (7)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Lexforum (5)
Radovan Pala (4)
Monika Dubská (4)
Petr Kolman (4)
Pavol Szabo (4)
Natália Ľalíková (4)
Josef Kotásek (4)
Robert Goral (4)
Ján Lazur (4)
Ladislav Hrabčák (3)
Jakub Jošt (3)
Maroš Hačko (3)
Adam Valček (3)
Ivan Bojna (3)
Peter Pethő (3)
Josef Šilhán (3)
Denisa Dulaková (3)
Pavol Kolesár (3)
Michal Krajčírovič (3)
Roman Kopil (2)
Marián Porvažník (2)
Juraj Schmidt (2)
Jiří Remeš (2)
Ondrej Halama (2)
Dávid Tluščák (2)
Zsolt Varga (2)
Jozef Kleberc (2)
Michal Hamar (2)
Maroš Macko (2)
Martin Serfozo (2)
Lukáš Peško (2)
Peter Varga (2)
Ludmila Kucharova (2)
Anton Dulak (2)
Juraj Straňák (2)
Martin Gedra (2)
Bob Matuška (2)
Nora Šajbidor (1)
Igor Krist (1)
Bystrik Bugan (1)
Lucia Berdisová (1)
Juraj Lukáč (1)
Dušan Marják (1)
Emil Vaňko (1)
Ivan Michalov (1)
Matej Gera (1)
Peter Kubina (1)
Miriam Potočná (1)
Tibor Menyhért (1)
peter straka (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Tomáš Ľalík (1)
jaroslav čollák (1)
Natalia Janikova (1)
Martin Svoboda (1)
Gabriel Volšík (1)
Michal Ďubek (1)
Peter K (1)
lukasmozola (1)
Katarína Dudíková (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Zuzana Adamova (1)
Tomáš Demo (1)
Ladislav Pollák (1)
Paula Demianova (1)
Jana Mitterpachova (1)
David Horváth (1)
Tomas Kovac (1)
Pavol Mlej (1)
Radoslav Pálka (1)
Marek Maslák (1)
Petr Steiner (1)
David Halenák (1)
Zuzana Kohútová (1)
lukas.kvokacka (1)
Martin Šrámek (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Peter Marcin (1)
Dušan Rostáš (1)
Robert Šorl (1)
Marcel Jurko (1)
Martin Poloha (1)
Ondrej Jurišta (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Viliam Vaňko (1)
Ivan Kormaník (1)
Lucia Palková (1)
Robert Vrablica (1)
Vincent Lechman (1)
Peter Janík (1)
Vladimir Trojak (1)
Bohumil Havel (1)
Martin Estočák (1)
Roman Prochazka (1)
Pavel Lacko (1)
Ján Pirč (1)
Gabriel Závodský (1)
Petr Kavan (1)
Matej Kurian (1)
Martin Galgoczy (1)
Vladislav Pečík (1)
Róbert Černák (1)
Nina Gaisbacherova (1)
I. Stiglitz (1)
Martin Hudec (1)
Matej Košalko (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

NS: rozhodčí doložka může být v rozporu s dobrými mravy

Milan Kvasnica, 22. 08. 2014 v 21:40

Nejvyšší soud judikoval v řízení vedeném pod sp. zn.: 30 Cdo 2401/2014, že nelze souhlasit s tím, že právní vztah založený spotřebitelskou smlouvou neumožňuje účastníkům vyloučit soudní jurisdikci uzavřením rozhodčí smlouvy či rozhodčí doložky. Z judikatury Ústavního soudu i Nejvyššího soudu se podává, že i ujednání o rozhodčí doložce ve spotřebitelské smlouvě lze připustit, resp. nelze takové ujednání považovat (bez dalšího) za nepřiměřenou podmínku ve smyslu Směrnice Rady č. 93/13/EHS, o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách a § 56 obč. zák., a nemůže proto sama o sobě přivodit její neplatnost. K závěru o neplatnosti rozhodčí smlouvy (doložky) je zapotřebí zejména individuální posouzení její formulace a jejího obsahu obecným soudem (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. března 2012, sp. zn. 33 Cdo 3121/2010, usnesení Ústavního soudu ze dne 5. října 2011, sp. zn. II. ÚS 3057/10, nebo nález Ústavního soudu ze dne 24. října 2013, sp. zn. III. ÚS 562/12).


Jakkoliv posuzování platnosti rozhodčí doložky ve spotřebitelské smlouvě bylo v judikatuře řešeno především v souvislosti s verifikací, zda taková doložka obsahuje přímé určení rozhodce ad hoc, resp. konkrétní způsob jeho určení, příp. zda neodkazuje na rozhodčí řád vydaný subjektem, jenž není stálým rozhodčím soudem, neznamená to, že by předmětem posuzování platnosti rozhodčích doložek nemělo být důsledné posuzování dalších okolností, za kterých k uzavření doložky došlo. V této souvislosti je zapotřebí zmínit závěr Ústavního soudu (byť učiněný jako obiter dictum) v nálezu ze dne 24. října 2013, sp. zn. III. ÚS 562/12, ve kterém bylo vyloženo, že ustanovení o spotřebitelských smluv nebo smluvních podmínek, která jsou formulářově předtištěna a neumožňují jednoznačně slabší straně jejich modifikaci, v sobě skýtají možnost vyvolání nepříznivých následků na straně spotřebitele, který je z povahy věci slabší smluvní stranou. Smluvní ujednání v podobě zajištění blankosměnkou, smluvní pokuty v hrubě nepřiměřené výši za krátkodobé prodlení s platbou splátek, je třeba v soudních sporech podrobovat posouzení, zda nejsou v rozporu s dobrými mravy. Na tomto závěru nemůže nic změnit ani skutečnost, že spotřebitel smlouvu podepsal a s podmínkami smlouvy souhlasil (viz též nález sp. zn. I. ÚS 199/11).


Podobnou optikou je třeba pohlížet také na uzavřené rozhodčí smlouvy či rozhodčí doložky. Pokud by totiž spotřebitel neměl prakticky žádnou možnost v procesu uzavírání takové rozhodčí smlouvy či doložky podílet se určitým způsobem na tvorbě jejího obsahu, neboť celá smluvní situace by byla postavena kategoricky na závěru, že je zde pro spotřebitele chce-li dosáhnout poskytnutí určité půjčky, resp. úvěru - pouze jediná možnost, a to zcela a bezvýhradně akceptovat návrh na uzavření rozhodčí smlouvy (doložky) učiněný podnikatelem, tedy včetně podnikatelem určeného (určených) rozhodce (rozhodců), pak by stěží bylo možno hovořit o tom, že i za takto popsané skutkové a právní konstelace by byly naplněny podmínky na ochranu spotřebitele coby (presumované) slabší smluvní strany. Ve skutečnosti by se totiž jednalo o podnikatelem předem nastavená kritéria vůči spotřebiteli, zde i v otázce určení konkrétních jmen rozhodců, bez jakékoli možnosti spotřebitele spolupodílet se na obsahu takové rozhodčí smlouvy či doložky. Co do důsledku by se tak jednalo o stav obdobný formulářovým smlouvám. Pak by se v takové situaci stěží mohlo jednat o kritéria, která souzní se smyslem a účelem shora vyložené právní úpravy a judikatury na úseku ochrany spotřebitele.


Názory k článku NS: rozhodčí doložka může být v rozporu s dobrými mravy:


  Juraj Gyarfas, 23. 08. 2014 v 18:54 - ...

to pekne zapadá do procesnej judikatúry Ústavného súdu SR (viď tu)

  Milan Kvasnica, 26. 08. 2014 v 01:49 - Milan Kvasnica

Výběr rozhodce svěřený jiné právnické osobě (bez ohledu na její ekonomickou či personální provázanost s žalovaným v postavení věřitele prostřednictvím zvoleného rozhodce), je obcházením zákona. Z tohoto důvodu je rozhodčí doložka uzavřená do 31.12.2012 neplatná podle § 39 obč. zák.

http://kraken.slv.cz/KSSEMOS56Co226/2013

  Milan Kvasnica, 18. 01. 2015 v 18:09 - Milan Kvasnica

Je-li v rozhodčí doložce obsažené v samostatné smlouvě ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 216/1994 Sb. ve znění účinném od 1.4.2012, sjednán výběr rozhodce třetí osobou, tj. osobou zastávající funkci předsedy dozorčí rady společnosti Sdružení rozhodců a.s., se sídlem v Brně, jde o transparentní výběr rozhodce i za situace, kdy smluvní vztah mezi oprávněným a povinným je založen spotřebitelskou smlouvou. I když samotná rozhodčí doložka neobsahuje jmenný seznam rozhodců, je výběr rozhodců omezen ust. § 4 odst. 4 cit. zákona.

http://www.slv.cz/KSSEMOS9Co198/2014

Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím