lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (159)
Juraj Gyarfas (106)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (35)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (25)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Maroš Hačko (4)
Josef Kotásek (4)
Michal Krajčírovič (4)
Monika Dubská (4)
Petr Kolman (4)
Ján Lazur (4)
Radovan Pala (4)
Natália Ľalíková (4)
Pavol Szabo (4)
Josef Šilhán (3)
Adam Valček (3)
Denisa Dulaková (3)
Peter Pethő (3)
Pavol Kolesár (3)
Ivan Bojna (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Jakub Jošt (3)
Marek Maslák (2)
Peter Varga (2)
Zsolt Varga (2)
Gabriel Volšík (2)
Roman Kopil (2)
Maroš Macko (2)
Juraj Schmidt (2)
Dávid Tluščák (2)
Anton Dulak (2)
Marián Porvažník (2)
Michal Hamar (2)
Jiří Remeš (2)
Andrej Kostroš (2)
Martin Gedra (2)
Jozef Kleberc (2)
Martin Serfozo (2)
Juraj Straňák (2)
Bob Matuška (2)
Ludmila Kucharova (2)
Ondrej Halama (2)
Lukáš Peško (2)
Ivan Kormaník (1)
Martin Šrámek (1)
Radoslav Pálka (1)
Richard Macko (1)
Eduard Pekarovič (1)
Peter Marcin (1)
Zuzana Adamova (1)
Dušan Marják (1)
Pavol Mlej (1)
Martin Galgoczy (1)
Tomáš Ľalík (1)
Vladislav Pečík (1)
Dušan Rostáš (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Martin Svoboda (1)
Emil Vaňko (1)
Katarína Dudíková (1)
Natalia Janikova (1)
Ján Pirč (1)
Tomáš Korman (1)
Jana Mitterpachova (1)
Petr Kavan (1)
Bystrik Bugan (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Vladimir Trojak (1)
Robert Vrablica (1)
Ivan Priadka (1)
I. Stiglitz (1)
Matej Kurian (1)
Zuzana Klincová (1)
jaroslav čollák (1)
Miriam Potočná (1)
Martin Poloha (1)
Peter K (1)
Ivan Michalov (1)
lukas.kvokacka (1)
Roman Prochazka (1)
Pavel Lacko (1)
Tomas Kovac (1)
Viliam Vaňko (1)
Marcel Jurko (1)
Róbert Černák (1)
Matej Gera (1)
David Horváth (1)
Petr Steiner (1)
Vincent Lechman (1)
Juraj Lukáč (1)
Tomáš Demo (1)
Martin Estočák (1)
Michal Ďubek (1)
Robert Šorl (1)
Nora Šajbidor (1)
Matej Košalko (1)
Martin Hudec (1)
Peter Kubina (1)
Igor Krist (1)
Jakub Mandelík (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Ondrej Jurišta (1)
David Halenák (1)
Gabriel Závodský (1)
Ladislav Pollák (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Lucia Berdisová (1)
Paula Demianova (1)
peter straka (1)
Peter Janík (1)
Lucia Palková (1)
lukasmozola (1)
Zuzana Kohútová (1)
Bohumil Havel (1)
Tibor Menyhért (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

NS: rozhodčí doložka může být v rozporu s dobrými mravy

Milan Kvasnica, 22. 08. 2014 v 21:40

Nejvyšší soud judikoval v řízení vedeném pod sp. zn.: 30 Cdo 2401/2014, že nelze souhlasit s tím, že právní vztah založený spotřebitelskou smlouvou neumožňuje účastníkům vyloučit soudní jurisdikci uzavřením rozhodčí smlouvy či rozhodčí doložky. Z judikatury Ústavního soudu i Nejvyššího soudu se podává, že i ujednání o rozhodčí doložce ve spotřebitelské smlouvě lze připustit, resp. nelze takové ujednání považovat (bez dalšího) za nepřiměřenou podmínku ve smyslu Směrnice Rady č. 93/13/EHS, o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách a § 56 obč. zák., a nemůže proto sama o sobě přivodit její neplatnost. K závěru o neplatnosti rozhodčí smlouvy (doložky) je zapotřebí zejména individuální posouzení její formulace a jejího obsahu obecným soudem (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. března 2012, sp. zn. 33 Cdo 3121/2010, usnesení Ústavního soudu ze dne 5. října 2011, sp. zn. II. ÚS 3057/10, nebo nález Ústavního soudu ze dne 24. října 2013, sp. zn. III. ÚS 562/12).


Jakkoliv posuzování platnosti rozhodčí doložky ve spotřebitelské smlouvě bylo v judikatuře řešeno především v souvislosti s verifikací, zda taková doložka obsahuje přímé určení rozhodce ad hoc, resp. konkrétní způsob jeho určení, příp. zda neodkazuje na rozhodčí řád vydaný subjektem, jenž není stálým rozhodčím soudem, neznamená to, že by předmětem posuzování platnosti rozhodčích doložek nemělo být důsledné posuzování dalších okolností, za kterých k uzavření doložky došlo. V této souvislosti je zapotřebí zmínit závěr Ústavního soudu (byť učiněný jako obiter dictum) v nálezu ze dne 24. října 2013, sp. zn. III. ÚS 562/12, ve kterém bylo vyloženo, že ustanovení o spotřebitelských smluv nebo smluvních podmínek, která jsou formulářově předtištěna a neumožňují jednoznačně slabší straně jejich modifikaci, v sobě skýtají možnost vyvolání nepříznivých následků na straně spotřebitele, který je z povahy věci slabší smluvní stranou. Smluvní ujednání v podobě zajištění blankosměnkou, smluvní pokuty v hrubě nepřiměřené výši za krátkodobé prodlení s platbou splátek, je třeba v soudních sporech podrobovat posouzení, zda nejsou v rozporu s dobrými mravy. Na tomto závěru nemůže nic změnit ani skutečnost, že spotřebitel smlouvu podepsal a s podmínkami smlouvy souhlasil (viz též nález sp. zn. I. ÚS 199/11).


Podobnou optikou je třeba pohlížet také na uzavřené rozhodčí smlouvy či rozhodčí doložky. Pokud by totiž spotřebitel neměl prakticky žádnou možnost v procesu uzavírání takové rozhodčí smlouvy či doložky podílet se určitým způsobem na tvorbě jejího obsahu, neboť celá smluvní situace by byla postavena kategoricky na závěru, že je zde pro spotřebitele chce-li dosáhnout poskytnutí určité půjčky, resp. úvěru - pouze jediná možnost, a to zcela a bezvýhradně akceptovat návrh na uzavření rozhodčí smlouvy (doložky) učiněný podnikatelem, tedy včetně podnikatelem určeného (určených) rozhodce (rozhodců), pak by stěží bylo možno hovořit o tom, že i za takto popsané skutkové a právní konstelace by byly naplněny podmínky na ochranu spotřebitele coby (presumované) slabší smluvní strany. Ve skutečnosti by se totiž jednalo o podnikatelem předem nastavená kritéria vůči spotřebiteli, zde i v otázce určení konkrétních jmen rozhodců, bez jakékoli možnosti spotřebitele spolupodílet se na obsahu takové rozhodčí smlouvy či doložky. Co do důsledku by se tak jednalo o stav obdobný formulářovým smlouvám. Pak by se v takové situaci stěží mohlo jednat o kritéria, která souzní se smyslem a účelem shora vyložené právní úpravy a judikatury na úseku ochrany spotřebitele.


Názory k článku NS: rozhodčí doložka může být v rozporu s dobrými mravy:


  Juraj Gyarfas, 23. 08. 2014 v 18:54 - ...

to pekne zapadá do procesnej judikatúry Ústavného súdu SR (viď tu)

  Milan Kvasnica, 26. 08. 2014 v 01:49 - Milan Kvasnica

Výběr rozhodce svěřený jiné právnické osobě (bez ohledu na její ekonomickou či personální provázanost s žalovaným v postavení věřitele prostřednictvím zvoleného rozhodce), je obcházením zákona. Z tohoto důvodu je rozhodčí doložka uzavřená do 31.12.2012 neplatná podle § 39 obč. zák.

http://kraken.slv.cz/KSSEMOS56Co226/2013

  Milan Kvasnica, 18. 01. 2015 v 18:09 - Milan Kvasnica

Je-li v rozhodčí doložce obsažené v samostatné smlouvě ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 216/1994 Sb. ve znění účinném od 1.4.2012, sjednán výběr rozhodce třetí osobou, tj. osobou zastávající funkci předsedy dozorčí rady společnosti Sdružení rozhodců a.s., se sídlem v Brně, jde o transparentní výběr rozhodce i za situace, kdy smluvní vztah mezi oprávněným a povinným je založen spotřebitelskou smlouvou. I když samotná rozhodčí doložka neobsahuje jmenný seznam rozhodců, je výběr rozhodců omezen ust. § 4 odst. 4 cit. zákona.

http://www.slv.cz/KSSEMOS9Co198/2014

Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím