lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (159)
Juraj Gyarfas (106)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (35)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (25)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Martin Friedrich (9)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Pavol Szabo (4)
Radovan Pala (4)
Natália Ľalíková (4)
Petr Kolman (4)
Maroš Hačko (4)
Josef Kotásek (4)
Monika Dubská (4)
Michal Krajčírovič (4)
Ján Lazur (4)
Pavol Kolesár (3)
Denisa Dulaková (3)
Josef Šilhán (3)
Adam Valček (3)
Ivan Bojna (3)
Jakub Jošt (3)
Peter Pethő (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Jozef Kleberc (2)
Maroš Macko (2)
Dávid Tluščák (2)
Martin Serfozo (2)
Ondrej Halama (2)
Marek Maslák (2)
Lukáš Peško (2)
Juraj Schmidt (2)
Ludmila Kucharova (2)
Marián Porvažník (2)
Jiří Remeš (2)
Martin Gedra (2)
Michal Hamar (2)
Bob Matuška (2)
Zsolt Varga (2)
Gabriel Volšík (2)
Juraj Straňák (2)
Peter Varga (2)
Andrej Kostroš (2)
Roman Kopil (2)
Anton Dulak (2)
Nora Šajbidor (1)
Dušan Rostáš (1)
Emil Vaňko (1)
David Halenák (1)
Matej Gera (1)
Jana Mitterpachova (1)
Igor Krist (1)
Ladislav Pollák (1)
Bystrik Bugan (1)
Tomáš Korman (1)
Pavol Mlej (1)
Tomáš Ľalík (1)
Dušan Marják (1)
Katarína Dudíková (1)
Peter Marcin (1)
Lucia Palková (1)
Ondrej Jurišta (1)
Vladimir Trojak (1)
Martin Šrámek (1)
Martin Poloha (1)
jaroslav čollák (1)
lukas.kvokacka (1)
Tomas Kovac (1)
Paula Demianova (1)
Robert Vrablica (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Marcel Jurko (1)
Peter K (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Viliam Vaňko (1)
Pavel Lacko (1)
Lucia Berdisová (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Michal Ďubek (1)
Juraj Lukáč (1)
Vladislav Pečík (1)
Martin Estočák (1)
Ivan Kormaník (1)
Róbert Černák (1)
Martin Galgoczy (1)
Ján Pirč (1)
peter straka (1)
Bohumil Havel (1)
Miriam Potočná (1)
Robert Šorl (1)
Petr Steiner (1)
Vincent Lechman (1)
Ivan Priadka (1)
Tomáš Demo (1)
Zuzana Kohútová (1)
Martin Hudec (1)
Petr Kavan (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Natalia Janikova (1)
Matej Kurian (1)
Ivan Michalov (1)
Tibor Menyhért (1)
Eduard Pekarovič (1)
Peter Kubina (1)
Gabriel Závodský (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Matej Košalko (1)
Radoslav Pálka (1)
Zuzana Klincová (1)
David Horváth (1)
Peter Janík (1)
Jakub Mandelík (1)
Roman Prochazka (1)
lukasmozola (1)
I. Stiglitz (1)
Zuzana Adamova (1)
Martin Svoboda (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Pozvánka na dve podujatia do Košíc

Kristián Csach, 13. 03. 2013 v 18:59

Milých čitateľov lexfóra by som rád pozval na dve podujatia, ktoré naša fakulta organizuje budúci týždeň. Predpokladám, že ponuka osloví najmä priaznivcov MPS a práva obchodných spoločností.

Prvým podujatím sú prednášky Prof. Dr. Evangelosa Vassilakakisa z oblasti medzinárodného práva procesného a medzinárodnej arbitráže. Prednášajúci, Prof. Dr. Evangelos Vassilakakis je profesor medzinárodného práva súkromného na Aristotelovej univerzite v Solúne (Aristotle University of Thessaloniki) a medzinárodne pôsobiaci rozhodca (ICC, SOPK). Prednášky budú v angličtine a sú prístupné tak študentom ako aj širšej odbornej verejnosti.

1. „Regulation Brussels I a Brussels II bis“ (Nariadenie Brusel I – právomoc súdov členských štátov EÚ v občianskych a obchodných veciach a uznávanie rozsudkov súdov členských štátov v tejto oblasti, Nariadenie Brusel II bis - právomoc súdov členských štátov EÚ v manželských a rodinných veciach a uznávanie rozsudkov súdov členských štátov v tejto oblasti)

Termín: 19.3.2013 (utorok), od 13:30, Miestnosť bude spresnená (pravdepodobne P5 na Kováčskej 30)

2. „Independence and Impartiality of Arbitrators“ (Nezávislosť a nestrannosť rozhodcu).

Termín: 21. 3. 2013 (štvrtok), od 14:00, Miestnosť bude spresnená (P2 alebo P4), rozvrh bude reflektovať aj mini-kurz práva obchodných spoločností.

Druhým podujatím je mini-kurz: „Súčasné vývojové tendencie v práve obchodných spoločností v Európe (potrebujeme korporátnu masku?)“

V rámci kurzu budú priblížené kľúčové zmeny, ktoré priniesla judikatúra, doktrína a právna úprava práva obchodných spoločností za posledné desaťročia v európskom kontexte. Cieľom ponúkaného mini-kurzu je ponúknuť študentom ako aj širšej odbornej verejnosti nielen hlbší teoretický pohľad do základných otázok práva obchodných spoločností, ako aj poukázať na praktické riešenia, ktorými doktrína a judikatúra rozvinula pomerne strohú právnu úpravu ako aj následne legislatívne reakcie jednotlivých zákonodarných zborov. Osobitný priestor bude venovaný zmenám, ktoré oproti súčasnému stavu prináša česká rekodifikácia súkromného práva a práva obchodných spoločností.

Kurz je otvorený nielen pre záujemcov o obchodné právo či právo obchodných spoločností ale aj všetkých záujemcom o aktuálne otázky súkromného práva. Nie je bonifikovaný kreditmi.

Termín: 21. marca 2013 (štvrtok) od 9:00 po celý deň (s prestávkou na obed a s prestávkou na prednášku prof. Vassilakakisa na tému: „Independence and Impartiality of Arbitrators“), podľa potreby a záujmu aj v piatok, 22. marca 2013 od 9:00. Miestnosť: bude spresnená, pravdepodobne P2

Lektori: Mini-kurz bude vedený Bohumilom Havlom a Sebastianom Mockom. Jazykom bude čeština a angličtina.

Doc. JUDr. Bohumil Havel, PhD. je docentom obchodného práva a hlavným autorom českého Zákona o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), ktorý v Českej republike v oblasti úpravy obchodných spoločností od. 1. januára 2014 nahrádza „spoločný“ Obchodný zákonník.

Dr. Sebastian Mock, LL.M. (New York) je habilitandom na Fakulte právnych vied Univerzity Hamburg a vykonáva funkciu zastupujúceho profesora občianskeho práva, medzinárodného práva súkromného, komparatistiky a európskeho súkromného práva na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (v letnom semestri 2013 Universität Konstanz).

Stručný náčrt ponúkaného mini-kurzu:

  1. Podstata obchodnej spoločnosti ako právnickej osoby a teórie korporácie. Lektori sa najprv zamerajú na teóriu právnickej osoby (Savigny vs. Gierke) ako aj na právne konotácie zvoleného teoretického konceptu (je definícia právnickej osoby potrebná?). Priblížené budú aj súčasné teórie korporátneho práva a ekonomický (resp. ekonomizujúci) koncept korporácie a potreba „korporátnej masky“ (oddelenej subjektivity). Ďalej sa pozornosť zameria na špecificky korporátne následky „korporátnej masky“: obmedzenie kompenzačných nárokov spoločníkov / akcionárov prostredníctvom tzv. reflexnej škody, riešenie kompetenčných zlyhaní v rámci orgánov správy korporácie - actio pro socio, derivatívne žaloby a uplatňovanie si nárokov veriteľmi, a snahu o zlepšenie postavení veriteľa. Neopomenutý bude ani rozdielny význam masky (vznik spoločnosti, zdravé fungovanie, zrušenie / likvidácia / konkurz obchodnej spoločnosti).
  2. Mechanizmy prelamovania / snímania „korporátnej masky“. Priblížené budú koncepty prelamovania / snímania masky (piercing of corporate veil v US-americkom práve, v anglickom práve a Durchgriffshaftung v práve nemeckom) a s tým spojená priama zodpovednosť alebo ručenie spoločníkov a akcionárov obchodných spoločností za jej záväzky, ako aj koncept podniku, resp. skupiny spoločností v práve EÚ ako prostriedkov prelamovania korporátnej subjektivity
  3. Zatraktívnenie korporácie v procese legislatívnych úprav. Predmetom tohto bodu bude priblíženie reforiem tzv. „uzatvorených obchodných spoločností“ v Českej republike, Nemecku, Francúzsku ako aj tendencií na úrovní EÚ (reflexie akčného plánu na modernizáciu práva obchodných spoločností).

Milá odborná verejnosť je vítaná. Miestnosti ešte upresníme, ak budeme aspoň v hrubých rysoch schopní odhadnúť množstvo záujemcov.


Názory k článku Pozvánka na dve podujatia do Košíc:


Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím