lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (159)
Juraj Gyarfas (106)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (33)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (24)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Martin Friedrich (9)
Michal Novotný (7)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Monika Dubská (4)
Josef Kotásek (4)
Natália Ľalíková (4)
Michal Krajčírovič (4)
Pavol Szabo (4)
Ján Lazur (4)
Radovan Pala (4)
Petr Kolman (4)
Pavol Kolesár (3)
Adam Valček (3)
Jakub Jošt (3)
Denisa Dulaková (3)
Ivan Bojna (3)
Peter Pethő (3)
Maroš Hačko (3)
Josef Šilhán (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Ludmila Kucharova (2)
Peter Varga (2)
Martin Serfozo (2)
Marián Porvažník (2)
Jiří Remeš (2)
Marek Maslák (2)
Juraj Straňák (2)
Zsolt Varga (2)
Ondrej Halama (2)
Gabriel Volšík (2)
Dávid Tluščák (2)
Jozef Kleberc (2)
Juraj Schmidt (2)
Roman Kopil (2)
Lukáš Peško (2)
Martin Gedra (2)
Anton Dulak (2)
Maroš Macko (2)
Andrej Kostroš (2)
Bob Matuška (2)
Michal Hamar (2)
Tomáš Demo (1)
Dušan Rostáš (1)
Bohumil Havel (1)
Martin Hudec (1)
Juraj Lukáč (1)
Petr Steiner (1)
Vladislav Pečík (1)
Matej Gera (1)
peter straka (1)
Ondrej Jurišta (1)
Paula Demianova (1)
Nora Šajbidor (1)
Tomas Kovac (1)
David Horváth (1)
Martin Svoboda (1)
Katarína Dudíková (1)
Natalia Janikova (1)
Martin Galgoczy (1)
Peter Janík (1)
Peter K (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Ivan Michalov (1)
Marcel Jurko (1)
Petr Kavan (1)
I. Stiglitz (1)
Martin Šrámek (1)
Radoslav Pálka (1)
Lucia Berdisová (1)
Jana Mitterpachova (1)
Róbert Černák (1)
Lucia Palková (1)
Michal Ďubek (1)
Martin Estočák (1)
Robert Šorl (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Igor Krist (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Dušan Marják (1)
Jakub Mandelík (1)
Robert Vrablica (1)
Zuzana Kohútová (1)
Martin Poloha (1)
Tomáš Ľalík (1)
Ladislav Pollák (1)
Ivan Priadka (1)
lukasmozola (1)
Ján Pirč (1)
Emil Vaňko (1)
Bystrik Bugan (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Tibor Menyhért (1)
Gabriel Závodský (1)
Pavel Lacko (1)
Zuzana Adamova (1)
Matej Kurian (1)
Roman Prochazka (1)
Miriam Potočná (1)
Eduard Pekarovič (1)
Pavol Mlej (1)
Peter Marcin (1)
Peter Kubina (1)
Ivan Kormaník (1)
Vincent Lechman (1)
David Halenák (1)
Viliam Vaňko (1)
jaroslav čollák (1)
lukas.kvokacka (1)
Matej Košalko (1)
Vladimir Trojak (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Pozvánka na dve podujatia do Košíc

Kristián Csach, 13. 03. 2013 v 18:59

Milých čitateľov lexfóra by som rád pozval na dve podujatia, ktoré naša fakulta organizuje budúci týždeň. Predpokladám, že ponuka osloví najmä priaznivcov MPS a práva obchodných spoločností.

Prvým podujatím sú prednášky Prof. Dr. Evangelosa Vassilakakisa z oblasti medzinárodného práva procesného a medzinárodnej arbitráže. Prednášajúci, Prof. Dr. Evangelos Vassilakakis je profesor medzinárodného práva súkromného na Aristotelovej univerzite v Solúne (Aristotle University of Thessaloniki) a medzinárodne pôsobiaci rozhodca (ICC, SOPK). Prednášky budú v angličtine a sú prístupné tak študentom ako aj širšej odbornej verejnosti.

1. „Regulation Brussels I a Brussels II bis“ (Nariadenie Brusel I – právomoc súdov členských štátov EÚ v občianskych a obchodných veciach a uznávanie rozsudkov súdov členských štátov v tejto oblasti, Nariadenie Brusel II bis - právomoc súdov členských štátov EÚ v manželských a rodinných veciach a uznávanie rozsudkov súdov členských štátov v tejto oblasti)

Termín: 19.3.2013 (utorok), od 13:30, Miestnosť bude spresnená (pravdepodobne P5 na Kováčskej 30)

2. „Independence and Impartiality of Arbitrators“ (Nezávislosť a nestrannosť rozhodcu).

Termín: 21. 3. 2013 (štvrtok), od 14:00, Miestnosť bude spresnená (P2 alebo P4), rozvrh bude reflektovať aj mini-kurz práva obchodných spoločností.

Druhým podujatím je mini-kurz: „Súčasné vývojové tendencie v práve obchodných spoločností v Európe (potrebujeme korporátnu masku?)“

V rámci kurzu budú priblížené kľúčové zmeny, ktoré priniesla judikatúra, doktrína a právna úprava práva obchodných spoločností za posledné desaťročia v európskom kontexte. Cieľom ponúkaného mini-kurzu je ponúknuť študentom ako aj širšej odbornej verejnosti nielen hlbší teoretický pohľad do základných otázok práva obchodných spoločností, ako aj poukázať na praktické riešenia, ktorými doktrína a judikatúra rozvinula pomerne strohú právnu úpravu ako aj následne legislatívne reakcie jednotlivých zákonodarných zborov. Osobitný priestor bude venovaný zmenám, ktoré oproti súčasnému stavu prináša česká rekodifikácia súkromného práva a práva obchodných spoločností.

Kurz je otvorený nielen pre záujemcov o obchodné právo či právo obchodných spoločností ale aj všetkých záujemcom o aktuálne otázky súkromného práva. Nie je bonifikovaný kreditmi.

Termín: 21. marca 2013 (štvrtok) od 9:00 po celý deň (s prestávkou na obed a s prestávkou na prednášku prof. Vassilakakisa na tému: „Independence and Impartiality of Arbitrators“), podľa potreby a záujmu aj v piatok, 22. marca 2013 od 9:00. Miestnosť: bude spresnená, pravdepodobne P2

Lektori: Mini-kurz bude vedený Bohumilom Havlom a Sebastianom Mockom. Jazykom bude čeština a angličtina.

Doc. JUDr. Bohumil Havel, PhD. je docentom obchodného práva a hlavným autorom českého Zákona o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), ktorý v Českej republike v oblasti úpravy obchodných spoločností od. 1. januára 2014 nahrádza „spoločný“ Obchodný zákonník.

Dr. Sebastian Mock, LL.M. (New York) je habilitandom na Fakulte právnych vied Univerzity Hamburg a vykonáva funkciu zastupujúceho profesora občianskeho práva, medzinárodného práva súkromného, komparatistiky a európskeho súkromného práva na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (v letnom semestri 2013 Universität Konstanz).

Stručný náčrt ponúkaného mini-kurzu:

  1. Podstata obchodnej spoločnosti ako právnickej osoby a teórie korporácie. Lektori sa najprv zamerajú na teóriu právnickej osoby (Savigny vs. Gierke) ako aj na právne konotácie zvoleného teoretického konceptu (je definícia právnickej osoby potrebná?). Priblížené budú aj súčasné teórie korporátneho práva a ekonomický (resp. ekonomizujúci) koncept korporácie a potreba „korporátnej masky“ (oddelenej subjektivity). Ďalej sa pozornosť zameria na špecificky korporátne následky „korporátnej masky“: obmedzenie kompenzačných nárokov spoločníkov / akcionárov prostredníctvom tzv. reflexnej škody, riešenie kompetenčných zlyhaní v rámci orgánov správy korporácie - actio pro socio, derivatívne žaloby a uplatňovanie si nárokov veriteľmi, a snahu o zlepšenie postavení veriteľa. Neopomenutý bude ani rozdielny význam masky (vznik spoločnosti, zdravé fungovanie, zrušenie / likvidácia / konkurz obchodnej spoločnosti).
  2. Mechanizmy prelamovania / snímania „korporátnej masky“. Priblížené budú koncepty prelamovania / snímania masky (piercing of corporate veil v US-americkom práve, v anglickom práve a Durchgriffshaftung v práve nemeckom) a s tým spojená priama zodpovednosť alebo ručenie spoločníkov a akcionárov obchodných spoločností za jej záväzky, ako aj koncept podniku, resp. skupiny spoločností v práve EÚ ako prostriedkov prelamovania korporátnej subjektivity
  3. Zatraktívnenie korporácie v procese legislatívnych úprav. Predmetom tohto bodu bude priblíženie reforiem tzv. „uzatvorených obchodných spoločností“ v Českej republike, Nemecku, Francúzsku ako aj tendencií na úrovní EÚ (reflexie akčného plánu na modernizáciu práva obchodných spoločností).

Milá odborná verejnosť je vítaná. Miestnosti ešte upresníme, ak budeme aspoň v hrubých rysoch schopní odhadnúť množstvo záujemcov.


Názory k článku Pozvánka na dve podujatia do Košíc:


Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím