lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (159)
Juraj Gyarfas (106)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (35)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (25)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Michal Novotný (7)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Monika Dubská (4)
Petr Kolman (4)
Pavol Szabo (4)
Ján Lazur (4)
Radovan Pala (4)
Maroš Hačko (4)
Michal Krajčírovič (4)
Natália Ľalíková (4)
Josef Kotásek (4)
Josef Šilhán (3)
Pavol Kolesár (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Ivan Bojna (3)
Adam Valček (3)
Peter Pethő (3)
Jakub Jošt (3)
Denisa Dulaková (3)
Andrej Kostroš (2)
Dávid Tluščák (2)
Lukáš Peško (2)
Michal Hamar (2)
Ondrej Halama (2)
Juraj Straňák (2)
Marek Maslák (2)
Martin Gedra (2)
Anton Dulak (2)
Jiří Remeš (2)
Maroš Macko (2)
Gabriel Volšík (2)
Juraj Schmidt (2)
Jozef Kleberc (2)
Bob Matuška (2)
Ludmila Kucharova (2)
Martin Serfozo (2)
Marián Porvažník (2)
Peter Varga (2)
Roman Kopil (2)
Zsolt Varga (2)
Vladislav Pečík (1)
Zuzana Klincová (1)
Igor Krist (1)
Petr Steiner (1)
Vincent Lechman (1)
peter straka (1)
Nora Šajbidor (1)
Richard Macko (1)
lukasmozola (1)
I. Stiglitz (1)
Vladimir Trojak (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Peter Kubina (1)
Zuzana Kohútová (1)
Peter Kotvan (1)
Lucia Berdisová (1)
Tibor Menyhért (1)
Zuzana Adamova (1)
Marcel Jurko (1)
Ivan Kormaník (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Juraj Lukáč (1)
Natalia Janikova (1)
Roman Prochazka (1)
Gabriel Závodský (1)
Radoslav Pálka (1)
lukas.kvokacka (1)
Martin Šrámek (1)
Ivan Michalov (1)
Pavol Mlej (1)
Ondrej Jurišta (1)
Miriam Potočná (1)
David Halenák (1)
David Horváth (1)
Matej Gera (1)
Peter K (1)
Dušan Marják (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Ján Pirč (1)
Jana Mitterpachova (1)
jaroslav čollák (1)
Pavel Lacko (1)
Eduard Pekarovič (1)
Tomáš Korman (1)
Paula Demianova (1)
marcel.ruzarovsky (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Martin Galgoczy (1)
Róbert Černák (1)
Tomáš Ľalík (1)
Jakub Mandelík (1)
Tomáš Demo (1)
Martin Estočák (1)
Peter Marcin (1)
Martin Poloha (1)
Ladislav Pollák (1)
Martin Hudec (1)
Robert Šorl (1)
Robert Vrablica (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Katarína Dudíková (1)
Matej Kurian (1)
Tomas Kovac (1)
Emil Vaňko (1)
Ivan Priadka (1)
Bystrik Bugan (1)
Viliam Vaňko (1)
Bohumil Havel (1)
Dušan Rostáš (1)
Peter Janík (1)
Matej Košalko (1)
Lucia Palková (1)
Michal Ďubek (1)
Martin Svoboda (1)
Petr Kavan (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Povinnost vyrozumět spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace

Milan Kvasnica, 11. 08. 2011 v 01:35

Nejvyšší soud se v řízení vedeném pod sp. zn.: 33 Cdo 3228/2009 zabýval problematikou zákona o ochraně spotřebitele, konkrétně ustanovením § 19 zákona číslo 634/1992 Sb.

V souzené věci byla dne 17.3.2005 uplatněna u prodávajícího vada zboží, přičemž prodávající sám aktivně kupujícího o způsobu vyřízení reklamace v třicetidenní lhůtě neinformoval.

Kupující z vlastní iniciativy navštívil prodávajícího dne 20.4.2005, kde mu prodávající sdělil, že dne 24.3.2005 (tedy v třicetidenní lhůtě) byla reklamace zamítnuta.

Následně kupující odstoupil od kupní smlouvy s tím, že reklamace nebyla vyřízena v třicetidenní lhůtě.

V soudním sporu prodávající nesouhlasil s právním závěrem, že kupujícímu vzniklo právo odstoupit od kupní smlouvy, neb prodávající nevyřídil reklamaci včas. Prosazoval názor, podle něhož předal-li kupujícímu dne 20.4.2005 písemné potvrzení o zamítnutí reklamace ze dne 24.3.2005, dodržel zákonnou třicetidenní lhůtu podle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb. Neztotožňil se s názorem, že prodávající má povinnost v třicetidenní lhůtě informovat spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace, což by znamenalo, že prodávající by byl povinen v uvedené lhůtě doručit spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

Nejvyšší soud však dovolání prodávajícího zamítl s odůvodněním, že pojmu vyřídit použitému ve zkoumaném ustanovení odpovídají významově slova urovnat , uspořádat , popř. vybavit. Všem těmto výrazům je společné to, že ten, kdo v tomto smyslu jednal, docílil stavu, v němž se již nebude muset vyřízenou věcí zabývat. S přihlédnutím k vysvětlenému významu použitého pojmu vyřídit lze logickým výkladem daného ustanovení dojít k závěru, podle něhož přijal-li prodávající od spotřebitele, který jej kontaktoval, věc k reklamaci, pak k vyřízení reklamce dojde až v okamžiku, kdy prodávající spotřebitele vyrozumí (ať už písemně nebo osobně) o tom, jakým způsobem byla reklamace vyřízena (tedy zda byl s reklamací úspěšný či nikoli). Teprve tehdy je možno reklamaci považovat za vyřízenou - prodávající se jí již nebude muset zabývat. Tyto závěry jsou v souladu i s teleologickým výkladem, neboť účelem zákona č. 634/1992 Sb. je ochrana spotřebitele jakožto slabší smluvní strany, která je mimo jiné založena na informační povinnosti prodávajícího, jakožto smluvní strany se silnějším postavením (srovnej § 9 až 14 zákona č. 634/1992 Sb., v nichž je uložena prodávajícímu povinnost informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí vyplývajícího z jeho nesprávného použití či údržby, dále o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav). Rovněž Ústavní soud zaujal právní názor, že ustanovení § 19 zákona č. 634/1992 Sb. je třeba vykládat extenzivně s ohledem na účel zákona, kterým je ochrana spotřebitele jako slabší smluvní strany právního vztahu založeného spotřebitelskou smlouvou, a dovodil, že vyřízení reklamace v sobě zahrnuje podání informace o vyřízení reklamace prodávajícím (srovnej usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2006, sp. zn. IV. ÚS 512/05, na něž odkázal Ústavní soud v nálezu ze dne 10. 11. 2009, sp. zn. III. ÚS 2983/08).

Lze uzavřít, že stanoví-li zákon lhůtu 30 dnů k vyřízení reklamace od jejího uplatnění, pak prodejce svou povinnost splní, jestliže v zákonné lhůtě (není-li smluvena lhůta delší) též vyrozumí spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace; tím zabrání vzniku nevyvratitelné právní domněnky neodstranitelnosti vady.

Není však pravdou, že každé promeškání lhůty k vyřízení reklamace vede automaticky k právu spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy. Nejvyšší soud v řízení vedeném pod sp. zn.: 33 Cdo 1711/2009 uvádí, že výrazem ustálené soudní praxe (srov. zhodnocení Nejvyššího soudu ČSR ze dne 30. 12. 1982, sp. zn. Cpj 40/1982, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 6/1983 pod č. 22, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 1. 2009, sp. zn. 28 Cdo 171/2008, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 4. 2010, sp. zn. 33 Cdo 3620/2008) je, že kupujícím uplatněné právo z odpovědnosti za vady je důvodné jen tehdy, je-li reklamovaná vada skutečně vadou, vyskytuje-li se u prodané věci v době uplatnění práva z odpovědnosti za vady a má-li takovou povahu, jaká je pro uplatnění kupujícím zvoleného práva vyžadována. Význam ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb. se váže k poslednímu z uvedených požadavků; jako sankci za opožděné vyřízení reklamace stanoví nevyvratitelnou právní domněnku, že kupujícímu (spotřebiteli) svědčí práva z titulu neodstranitelnosti vad, i když jde o vady, které by bylo možno odstranit ( § 622 odst. 1 obč. zák.). Závěr, že nedostatek (závadu) koupené věci, kterou kupující v záruční době reklamoval, se uplynutím lhůty stanovené ve třetí větě § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb. stává bez dalšího vadou projevující se jako rozpor s kupní smlouvou ( § 619 odst. 1 obč. zák.), nelze z citovaného ustanovení dovozovat; soud se proto musí vždy existencí tvrzené vady zabývat.


Názory k článku Povinnost vyrozumět spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace:


Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím