lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (153)
Juraj Gyarfas (103)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (31)
Kristián Csach (25)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (20)
Milan Hlušák (16)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Martin Friedrich (8)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Natália Ľalíková (4)
Josef Kotásek (4)
Robert Goral (4)
Monika Dubská (4)
Petr Kolman (4)
Pavol Szabo (4)
Radovan Pala (4)
Lexforum (4)
Ján Lazur (4)
Adam Valček (3)
Pavol Kolesár (3)
Jakub Jošt (3)
Michal Krajčírovič (3)
Josef Šilhán (3)
Ivan Bojna (3)
Maroš Hačko (3)
Denisa Dulaková (3)
Peter Pethő (3)
Maroš Macko (2)
Jozef Kleberc (2)
Ludmila Kucharova (2)
Ladislav Hrabčák (2)
Juraj Straňák (2)
Lukáš Peško (2)
Anton Dulak (2)
Dávid Tluščák (2)
Martin Serfozo (2)
Zsolt Varga (2)
Juraj Schmidt (2)
Michal Hamar (2)
Roman Kopil (2)
Marián Porvažník (2)
Peter Varga (2)
Jiří Remeš (2)
Bob Matuška (2)
Martin Gedra (2)
Ladislav Pollák (1)
Peter Janík (1)
Peter Marcin (1)
Bohumil Havel (1)
Paula Demianova (1)
lukasmozola (1)
Ondrej Halama (1)
Zuzana Kohútová (1)
Vincent Lechman (1)
Robert Šorl (1)
Petr Kavan (1)
Tomáš Ľalík (1)
Dušan Rostáš (1)
Tibor Menyhért (1)
Martin Estočák (1)
Marcel Jurko (1)
Tomas Kovac (1)
David Horváth (1)
Igor Krist (1)
Peter K (1)
Martin Svoboda (1)
Viliam Vaňko (1)
Gabriel Volšík (1)
Petr Steiner (1)
Matej Košalko (1)
Zuzana Bukvisova (1)
peter straka (1)
Gabriel Závodský (1)
Peter Kubina (1)
Natalia Janikova (1)
Vladislav Pečík (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Ján Pirč (1)
Ivan Kormaník (1)
Zuzana Adamova (1)
David Halenák (1)
Vladimir Trojak (1)
Robert Vrablica (1)
Martin Šrámek (1)
Martin Galgoczy (1)
Marek Maslák (1)
Tomáš Demo (1)
Pavel Lacko (1)
Michal Ďubek (1)
lukas.kvokacka (1)
Róbert Černák (1)
Bystrik Bugan (1)
Roman Prochazka (1)
Nora Šajbidor (1)
Lucia Palková (1)
Miriam Potočná (1)
Lucia Berdisová (1)
Martin Hudec (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Radoslav Pálka (1)
Juraj Lukáč (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Katarína Dudíková (1)
Matej Kurian (1)
Matej Gera (1)
I. Stiglitz (1)
Pavol Mlej (1)
Ondrej Jurišta (1)
Emil Vaňko (1)
Jana Mitterpachova (1)
Dušan Marják (1)
Ivan Michalov (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Vojna kódexov (diel II): Zmluva o budúcej zmluve o absolútnom obchode

Juraj Gyarfas, 25. 06. 2010 v 01:18

O zmluve o budúcej zmluve o absolútnom neobchode medzi podnikateľmi sme na tomto mieste už raz diskutovali (viď diskusia tu a tam citovaná judikatúra). A celkom rýchlo sme sa zhodli, že zmluva o budúcej zmluve o kúpe nehnuteľnosti alebo o nájomnej zmluve (teda o absolútnom neobchode) by sa mala spravovať § 289 ObZ a nasl. Aj keď viem, že existujú aj protichodné názory (ak sa nemýlim, napr. prof. Vojčík), zástancovia týchto názorov sa do diskusie žiaľ nezapojili.

V tomto poste by som chcel načrtnúť opačnú situáciu. Ktorým kódexom by sa mala spravovať zmluva o budúcej zmluve o absolútnom obchode (napr. o kúpnej zmluve na cenné papiere) medzi nepodnikateľmi? A na okraj by som sa rád spýtal, načo je nám vlastne dichotómia záväzkového práva.

Zmluva o budúcej zmluve o absolútnom obchode medzi nepodnikateľmi

K tejto otázke ma inšpiroval Najvyšší súd Českej republiky, ktorý v rozhodnutí sp. zn. 25 Cdo 916/2008, 25. 2. 2010, judikoval, že "občanskoprávní režim budoucí smlouvy (tzv. absolutní neobchod) nevylučuje obchodněprávní režim smlouvy o smlouvě budoucí, na druhé straně jde-li o „další vztahy podřízené úpravě obchodního zákoníku“ (včetně tzv. absolutních obchodů [...]), je na místě i smlouvu o takové smlouvě budoucí podřídit ustanovení § 289 obch. zákoníku." V kontexte judikovaného prípadu tento záver nie je prekvapujúci. Išlo o zmluvu o budúcej zmluve o prevode zmeniek [podľa § 261 ods. 3 písm. c) ObZ absolútny obchod] uzatvorenú medzi podnikateľmi. V tomto kontexte asi niet pochýb, že pôjde o obchodnoprávnu zmluvu o budúcej zmluve podľa § 289 ObZ.

V tejto súvislosti mi však napadla iná otázka. Čo keď ja so susedom podpíšem zmluvu o budúcej zmluve o prevode zmeniek alebo akcií, ktoré suším v nočnom stolíku. Bude sa táto zmluva o budúcej zmluve spravovať Občianskym zákonníkom alebo Obchodným zákonníkom?

Osobne som zmluvu o budúcej zmluve vždy považoval za samostatný zmluvný typ (aj keď zaradený medzi Všeobecnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Všeobecnými ustanoveniami Obchodných záväzkových vzťahov Obchodného zákonníka). Preto si myslím, že posúdenie aplikovateľného kódexu v intenciách § 261 ObZ by sa malo týkať len okolností "prípravnej zmluvy" a nie charakteru "ostrej zmluvy". Zmluva o budúcej nájomnej zmluve medzi podnikateľmi by teda mala byť relatívnym obchodom a zmluva o budúcej zmluve o prevode akcií medzi mnou a susedom by mala byť "relatívnym neobchodom".

Najvyšší súd sa k tejto otázke priamo nevyjadril. Cituje však prof. Pelikánovú, ktorá "má-li být v budoucnu uzavřena smlouva podle § 261 odst. 3 obch. zák., považuje za nespornou aplikaci obchodního zákoníku (srov. Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku, 3. díl, Praha, Linde, 1996, s. 548)". Citovaný komentár žiaľ nemám momentálne k dispozícii a neviem si preto overiť, v akom kontexte sa táto veta nachádza. Vytrhnutá z kontextu však môže naznačovať, že zmluva o budúcej zmluve o absolútnom obchode by sa mala spravovať § 289 ObZ bez ohľadu na povahu účastníkov.

Načo je nám dichotómia záväzkového práva?

Otázka prezentovaná v tomto poste nemá príliš veľký praktický význam. Nepredpokladám, že v C2C vzťahoch často narážame na zmluvy o budúcich zmluvách o absolútnom obchode. V B2C vzťahoch je podľa mňa pomerne veľa absolútnych obchodov (napr. úverové zmluvy, zmluvy o bežnom alebo vkladovom účte, cestovné šeky), nepredpokladám však, že im často predchádza zmluva o budúcej zmluve. A aj v týchto prípadoch bude regulácia spotrebiteľským právom zväčša tak prísna, že použiteľnosť jedného alebo druhého kódexu nebude kľúčovou otázkou.

Táto otázka však priamočiaro vedie k zásadnejšej otázke. Načo je nám vlastne dichotómia záväzkového práva? Posúdenie obchodnoprávnosti, resp. občianskoprávnosti konkrétneho vzťahu je často nejasné a mimoriadne prácne. Zároveň mi však stále nie je jasné, aký je význam tohto posúdenia. Aké zásadné praktické rozdiely existujú medzi občianskoprávnou a obchodnoprávnou úpravou povedzme zmluvy o dielo alebo kúpnej zmluvy, ktoré by odôvodňovali komplikovanosť dvojkolajnej úpravy? Obchodné právo je údajne liberálnejšie, dravejšie a kladie menší dôraz na ochranu subjektov (podnikateľ, ochráň sa sám). Ale prečo má potom dlhšiu premlčaciu dobu a prečo až donedávna občianske právo nepoznalo moderáciu zmluvnej pokuty? A ak bol zmysel tejto dichotómie v ochrane slabších strán, nestratil sa uzákonením spotrebiteľského práva?

Viem, že napr. prof Mamojka je zástancom tejto dvojkoľajnosti. Zaujímalo by ma, aký je názor čitateľov tohto blogu. A českých čitateľov by som sa rád osobitne spýtal, či v Čechách existuje (existovala) v súvislosti s návrhom nového Občianskeho zákonníka výrazná opozícia voči zjednoteniu záväzkového práva.


Názory k článku Vojna kódexov (diel II): Zmluva o budúcej zmluve o absolútnom obchode:


  Martin Prokeš, 25. 06. 2010 v 10:48 - Stanovisko prof. Pelikánové v ASPI

"I v případě smlouvy o budoucí smlouvě nutno zodpovědět otázku, kdy se použije úprava uvedená v obchodním zákoníku a kdy úprava v občanském zákoníku. Aplikace obchodního zákoníku je nepochybná v případě vztahů podle § 261 odst.1, resp. odst. 2 ObchZ. Má-li být v budoucnu uzavřena smlouva podle § 261 odst. 3 ObchZ, považuji za nespornou rovněž aplikaci obchodního zákoníku. I v případě, že se bude jednat o vztah podle prvého odstavce, ale o smluvní typ upravený jenom v občanském zákoníku, vyplyne jednoznačně z § 261 odst. 6, že na smlouvu o budoucí smlouvě nutno použít obchodní zákoník. Tomu odpovídá i stanovisko L.Kopáče (cit. dílo s.57), přestože odstavec šestý v době, kdy tento autor psal své stanovisko, byl méně jasný." (ASPI LIT28987CZ, 2007)

  Juraj Gyarfas, 25. 06. 2010 v 19:43 - Ad: prof. Pelikánová

Ďakujem za okopírovanie tejto state. Nie je to povedané úplne na rovinu, ale podľa mňa z toho implicitne vyplýva, že v prípade zmluvy o budúcej zmluve o absolútnom obchode by sa mal aplikovať § 289 a nasl. ObZ bez ohľadu na povahu subjektov. S tým nesúhlasím z dôvodov uvedených vyššie.

  Kristián Csach, 26. 06. 2010 v 00:30 - Retrospektívny argument

Ak by som chcel vyzerať múdro, tak poviem, že zmluva o prevode cenného papiera je bez ohľadu na povahu subjektov obchodnoprávna a (spätne) otvára aplikáciu celej danej časti Obchodného zákonníka, vrátane ustanovenia o zmluve o budúcej zmluve. Teda zákonodarca umožnil režim zmluvy o budúcej zmluve v prípadoch obchodnoprávnych zmlúv. Uviedol taktiež, čo považuje za obchodnoprávne zmluvy ( § 261 je iba akýmsi pred-ustanovením pred základné ustanovenie o konkrétnych zmluvách).

Uvažovanie o zmluve o budúcej zmluve ako o typovej zmluve na účely § 261 je podľa mňa cesta do pekla (a bolo to už aj v tej poslednej diskusii). Napríklad, ako by si potom posúdil zmluvy (ObZ) v prospech tretej osoby? Tu sa asi zhodneme, že to osobitný typ nie je...

Myslím si ale, že § 261/262 a jeho následky sa nedajú rozumne formalisticky vysvetľovať. Pozrime sa na to preto zo strany subjektov: Subjekty "vedia", že na ich definitívnu zmluvu sa použije obchodnoprávny režim aj napr. so štvorročnou premlčacou lehotou. Malo by zmysel, aby sme na ich zmluvu o budúcej zmluve použili niečo iné? Podľa mňa nie.

Všeobecne o dichotómii: Ako vravíš, v súčasnosti už existuje skôr trichotómia: spotrebiteľské právo s jeho mechanizmom na jednej strane, obchodné na strane druhej a občan niekde vstrede ako všeobecný model regulácie. Súčasný stav je neudržateľný a akýkoľvek komplikovanejší prípad kolízie OZ / ObchZ už nie je riešiteľný na dennodennej aplikačnej báze ale žiada takmer filozofické traktáry (vid debata o premlčaní bezdôvodného obohatenia, alebo ten nezmysel o úrokoch z omeškania).

  Michal Novotný, 26. 06. 2010 v 23:05 - Ako vždy

rád vyjadrím svoj názor, aj keď nikoho nezaujíma :-)

Myslím, že problém zmluvy o budúcej zmluve veľmi dobre a jasne vystihol Kristian. Ani podľa mňa tu nejde o zmluvný typ, ide prosto o určitú špecifickú úpravu kontraktačného procesu - namiesto zákonnej úpravy offerty a akcepty (a možnosti zmluvu uzavrieť alebo neuzavrieť) sa strany dohodnú na tom, že za istých okolností sú povinné zmluvu uzavrieť. Preto si tiež myslím, že celý tento kontraktačný proces sa spravuje tým režimom, ktorým sa spravuje zmluva, ktorá sa má vo finále uzavrieť (v tomto prípade zmluva o prevode CP).

Všeobecne k dichotómii: Podľa mňa je vo výsledku jedno, či budú dva kódexy, alebo jeden, ak ich usporiadanie bude rozumné (rozumej: určite iné ako dnes). Pretože aj pri modeli jedného Obč.zák. v ňom pravdepodobne budú musieť byť ustanovenia platné len pre podnikateľské vzťahy (resp. pre podnikateľov) a tiež osobitné platné len pre spotrebiteľské vzťahy (pre spotrebiteľov). Je len otázkou vkusu, či to dáme do jedného zákona alebo dvoch. Ale samozrejme, Obch. zák. v dnešnej podobe (keď dupluje 40% ustanovení Obč. zák., ale často inak) a hlavne s jeho § 262, ktorý ich v podstate robí zbytočnými, nemôže fungovať naďalej, pretože z tohto komplikovaného vzťahu nemá úžitok nikto iný než "sládkovičovská dynastia", ako prof. MM a jeho potomka, doc. MM nazval jeden známy (ktorý si želá zostať v anonymite), a im podobní právni "pseudovedci a pseudopraktici".

  Juraj Gyarfas, 29. 06. 2010 v 18:56 - ZBZ ako osobitný zmluvný typ

Ok, asi máte pravdu v tom, že nie je správne označovať ZBZ ako osobitný zmluvný typ. Napriek tomu si myslím, že ZBZ by sa na účely § 261 mala posudzovať ako samostatný "záväzkový vzťah".

Po prvé by sa to dalo odôvodniť gramatickýcm výkladom. § 261 ods. 3 hovorí o "záväzkovom vzťahu zo zmluvy o predaji podniku". V štádiu ZBZ ešte neexistuje zmluva o predaji podniku.

Z gramatického výkladu je to podľa mňa logické aj v tom, že ZBZ je iný závázkový vzťah ako ostrá zmluva. Vyplývajú z nej iné práva a povinnosti ako z ostrej zmluvy. Nemyslím si, že je to len osobitný typ oferty a akceptácie.

Po druhé to má podľa mňa aj teleologickú logiku. Zmyslom § 261 je v zásade podľa subjektov a ich činnosti rozdeliť vzťahy na obchodnoprávne a občianskoprávne. Absolútne obchody, resp. neobchody, sú výnimka z tohto pravidla. Pri niektorých zmluvách je charakter zmluvy dôležitejší ako charakter subjektov. Ale keďže ide o výnimku, mala by sa vykladať reštriktívne. Čiže nerozširovať výnimku, ktorú zákon dáva ostrým zmluvám, aj na ZBZ. Ak sa dvaja podnikatelia pri nájomnej zmluve musia podriadiť OZ, nemá podľa mňa význam túto výnimku rozširovať aj na ZBZ. Ak sa dvaja susedia pri predaji akcií musia podriadiť ObZ nemá podľa mňa význam ťahať pod ObZ aj ich prípravnú zmluvu.

Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím